Cevaplar.Org

PROF. DR. NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA İSLAMİ İLİMLER VE RİSALE-İ NUR ÜZERİNE

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli âlim Niyazi Beki Hocaefendi ile yaptığımız ‘sanal’ bir söyleşimizi istifadenize arz ediyoruz. Aslında amacımız hocamızl...

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-2

-İzninizle başka bir soruya geçmek istiyorum. Bir yerde üstad şöyle diyor; “ey uykuda iken kendilerini ayık zannedenler! Umûr-u diniyede müsamaha veya teşebbühle meden...

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-1

O Bediüzzaman'dır Bu köşede, çeşitli vesilelerle dediklerimize ek olarak söyleyecek olursak: Öyledir, çünkü o, helaket ve felaket asrının adamıdır. İnsanları yeni...

ABDULLAH TAYLAN HOCAEFENDİ İLE SOHBETİMİZ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, yeni bir söyleşimizi daha hizmetinize sunuyoruz. Aslen Muş’lu olup halen Kahramanmaraş’ta ilim ve irşad vazifesini yürüten Abdullah Taylan H...

SEYDA FETHULLAH AYTE EFENDİ İLE GÖRÜŞTÜK

Doğunun ilim ve irfan merkezlerinden bir amud-u nurani olan Nurşin medreselerinin Üstad Bediüzzaman’ın hayatında çok önemli bir yeri vardır. Biz bu irfan ocağının gü...

BÜNYAMİN DURAN HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Nur Söyleşilerimizden birisini daha hizmetinize sunuyoruz. Prof. Dr. Bünyamin Duran beyefendi ile gerçekleştirdiğimiz bu söyleşi, hocamızın y...

MEHMET RAGIP ÖNCEL HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ-2

-Hocam, sizin risaleyi risaleyle izahınız çok dikkat çekiyor. Bu tarza nasıl başladınız? -Hani Üstad diyor ya;...

MEHMET RAGIP ÖNCEL HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Nur Söyleşileri bölümümüzde yeni bir mülakatımızı hizmetinize arz etmekle sürurluyuz. Üstad der ya; “meziyetin varsa hafâ türabında k...

BABNİRLİ MELE ABDULLAH HOCAEFENDİ İLE ÜSTAD ETRAFINDA BİR SÖYLEŞİ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, cevaplar.org adına gerçekleştirdiğimiz yeni bir söyleşiyi takdim etmekle sevinçliyiz. Şark âlimlerinden Molla Abdullah Aydın Hocaefendi ile ...

NUSRET KOCABAY HOCAEFENDİ İLE R.NURLARIN İRŞADİ YÖNÜ ÜZERİNE

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli bir âlim ve ehl-i kalb bir büyüğümüzle yaptığımız kısa bir söyleşiyi istifadenize sunuyoruz. Ağrı’da ikamet eden Molla Nusret...

PROF. DR. AHMED AKGÜNDÜZ İLE BÜYÜK MÜCEDDİD'İN ETRAFINDA

-Hocam, ilk sorum şöyle; Bediüzzaman’ın medrese sistemine getirdiği yenilikler nelerdir? -Bu sorunuz çok mühim bir soru. Aynı zamanda çok acı bir soru.....

PROF. DR. AHMED AKGÜNDÜZ HOCAMIZIN DİLİNDEN İKİ ATEŞİN DİMAĞ

Değerli ziyaretçilerimiz, Prof. Dr. Ahmed Akgündüz Hocamızla yaptığımız yeni bir söyleşiyi hizmetinize sunuyoruz. 24.08.2011’de OSAV’da görüştüğümüz Akgündü...

PROF.DR. AHMED AKGÜNDÜZ HOCAMIZLA SÖYLEŞİ-3

Bugün nur talebeleri bir takım insanlar tarafından entelektüel yetiştirmemekle suçlanıyor. Siz bu görüşe katılıyor musunuz? Bu değerlendirme doğruysa bunun sebepleri ...

PROF.DR. AHMED AKGÜNDÜZ HOCAMIZLA SÖYLEŞİ-2

Osmanlı arşivlerinde, Cumhuriyet arşivlerindeki Bediüzzaman’la ilgili belgelerin tümü ya yok edilmiş yahut ayrı bir dosyada saklanmıştır...

PROF.DR. AHMED AKGÜNDÜZ HOCAMIZLA SÖYLEŞİ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Yeni bir mülakatımızı hizmetinize sunuyoruz. Muhterem Hocamız Prof. Dr. Ahmed Akgündüz beyefendi ile Üstad Bediüzzaman ve Nur Külliyatı etra...

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA RİSALE-İ NURLA ALAKALI BAZI SORULAR ETRAFINDA-3

Hocam, eserler genel olarak ilhamdır, bunu kabul ediyoruz. Yalnız Üstad hazretleri 19. Mektupta, “Şu risalede çok ehâdis-i şerife nakletmişim. Yanımda kütüb-ü h...

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA RİSALE-İ NURLA ALAKALI BAZI SORULAR ETRAFINDA-2

-Üstadın -eski Said ile yeni Said’in- eserleri arasındaki temel farklar sizce nelerdir? -a. Eski eserlerinin ifadeleri yeni eserlere nispeten daha ağırdır....

NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA RİSALE-İ NURLA ALAKALI BAZI SORULAR ETRAFINDA-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz! Üstad Bediüzzaman ve eserleri etrafında bir büyük âlimimizle daha yaptığımız mülakatla huzurunuzdayız. İlminin derinliği ölçüsünde b...

MUHAMMED SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE BEDİÜZZAMAN HAKKINDA SÖYLEŞİMİZ-2

-Bediüzzaman’ın kısa sürede medrese ilimlerini bitirmesi ve akranlarının fevkinde ilmi bir seviyeye ulaşmasını bazı kimseler anlayamıyor. Selefte bunun emsali yok ...

MUHAMMED SALİH EKİNCİ HOCAEFENDİ İLE BEDİÜZZAMAN HAKKINDA SÖYLEŞİMİZ-1

Ülkemizin önde gelen âlimlerinden Muhammed Salih Ekinci Hocaefendi ile üstadın tecdidi, getirdiği yeni kelam anlayışı ve üstün şahsiyeti hakkında bir mülakat gerçekl...

DİĞER YAZILAR

MERHUM ŞABAN DÖĞEN BEY İLE BİR SÖYLEŞİ

MERHUM ŞABAN DÖĞEN BEY İLE BİR SÖYLEŞİ

Şaban Döğen merhumun vefat edeli sekiz ay olmuş. Zaman ne kadar çabuk geçiyor ve gece gündüz

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ İLE ASRIN BEDİİ ETRAFINDA

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ İLE ASRIN BEDİİ ETRAFINDA

Vefatının 50. sene-i devriyesinde rahmetle andığımız Bediüzzaman hazretleri etrafında, ülke

İnkâr edenler, Allah'ın yolundan ve -yerli, taşralı- bütün insanlara eşit (kıble veya mâbed) kıldığımız Mescid-i Harâm'dan (insanları) alıkoymaya kalkanlar (şunu bilmeliler ki) kim orada (böyle) zulüm ile haktan sapmak isterse ona acı azaptan tattırırız.

Hac,25

GÜNÜN HADİSİ

Gece içinde öyle bir saat vardır ki, müslüman olan herhangi bir kimse, dünya ve ahiret hususlarında Allah'dan bir hayır isterken duasını ona denk düşürürse, Allah; muhakkak istediğini kendisine verir.

Müslim, Ravi[Cabir (r.a.)]

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI