Cevaplar.Org

NUSRET KOCABAY HOCAEFENDİ İLE R.NURLARIN İRŞADİ YÖNÜ ÜZERİNE

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli bir âlim ve ehl-i kalb bir büyüğümüzle yaptığımız kısa bir söyleşiyi istifadenize sunuyoruz. Ağrı’da ikamet eden Molla Nusret Kocabay Hocaefendi ile kısa bir mülakat gerçekleştirmiştik. Uzun bir süre dosyamızda bekleyen bu söyleşiyi hususi yerlerini çıkartmak için bir süre yayınlamadık, şimdi istifadenize arz ediyoruz.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2012-12-12 06:29:14

Takdim

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli bir âlim ve ehl-i kalb bir büyüğümüzle yaptığımız kısa bir söyleşiyi istifadenize sunuyoruz. Ağrı'da ikamet eden Molla Nusret Kocabay Hocaefendi ile kısa bir mülakat gerçekleştirmiştik. Uzun bir süre dosyamızda bekleyen bu söyleşiyi hususi yerlerini çıkartmak için bir süre yayınlamadık, şimdi istifadenize arz ediyoruz.

Molla Nusret Efendi şu an seksen beş yaşında.. Doğu Anadolu'nun meşhur âlimlerinden Molla Abdülkerim, Molla Zahir, Şeyh Taha, Molla Nadir, Eleşkirtli Molla Abdülaziz, Şeyh Muhammed Celali Hazretleri'nin torunu Molla Ahmet Celali gibi zatlardan medrese ilmini alan Molla Nusret Efendi daha sonra Nakşî tarikatının Küfrevi koluna intisap etmiş. Şeyh Muhammed Küfrevi hazretlerinin torunu merhum Şeyh Nesim Efendi tarafından kendisine hilafet verilmiş ve tac giydirilmiş.

1952'de askerlik için geldiği Ankara'da Risale-i Nur hizmetini tanımış ve kendisini bu hizmete vakfetmiş. Üç defa Üstad Bediüzzaman'ı ziyaret etmiş. Ağır hastalıklarına rağmen halen genç bir delikanlı gibi hizmete ve irşada devam eden Hocaefendi'ye en derin saygı ve hürmetlerimizi arz ediyor, mübarek ellerinden öpüyorum. İstifadeye medar olması dileğiyle. Salih Okur/cevaplar.org

-Efendim, Risale-i Nurların irşadi yönü hakkında bize bir şeyler lütfeder misiniz?

-Risale-i Nur bir mürşiddir, irşad ediyor. Hem maddi, hem manevi..İnsanın hissiyat-ı ulviyesini(yüksek hislerini) yükselttiriyor, hissiyat-ı süfliyesini(alçak hislerini) söndürüyor. Bütün irşadlar Kur'an'dan gelmiştir. Risale-i Nur da ilmi ve Kur'ani bir irşaddır.

İyice dikkat et! Risale-i Nur marifetullahı kazandırıyor. Bir insan marifetullahı kazanmış olduğu anda akıl marifetullahtan ikna oluyor, kalp füyüzattan işba oluyor, yani doyuyor. Ruh inşirah, inkişaf ve inbisat ediyor.

Ruh terakki etmiş olduğu takdirde, kalp füyüzattan işba olmuş olduğu takdirde, akıl marifetullahtan ikna olmuş olduğu takdirde bu irşad ise, İrşad-ı Kur'an'idir.

Bu irşadın sırr-ı azimesine mazhar olabilmek için çok dikkat etmek lazım. Hissiyatı kalp ve ruh derecesine çıkarmak lazımdır. Böyle olunca kalp safileşir, kalbin kesafeti kırılır. Nefis tezkiyesi husule gelir, nefis terbiyeleşir. Nefsini kabza-i kahrına alabilir. Ruh terakki eder. Bu terakki neticesinde ruh ayine-i Samedani olur, Cenab-ı Hakkın aynası olur. Akıl tekemmül eder. Akıl nereden tekemmül eder? Tefekkürden..

Kardeşim, bu irşad ise irşad-ı ilmi ve Kur'anidir, zahirden hakikata geçmektir. Kesbedilen velayet de velayet-i kübradır.

Velayet üç kısımdır:

1- Velayet-i Sugra: Meşhur olan velayettir. Kesbidir, amelidir, ibadet, evrad ve ezkarla terakki etmektir.

2- Velayet-i Vusta: Tasarrufat velayetidir. Bu velayete mazhar olanların sayısı ümmet içinde 300'den aşağı inmiyor, 500'den fazla olmuyor. Bunlar arasında Nukeba, nuceba, ebdal, encam, ricalullah, rical-u gayb, umena-yı ümmet, efrad-ı ümmet denilen zatlar var.

Bu velayete mazhar olabilmek için ilmi ve Kur'ani cepheden pay çok azimdir. Bu velayet sahipleri her zamanda bulunan iki imamın taht-ı tasarrufunda gidiyor.

3- Velayet-i Kübra: Sahabelerin velayetidir. Bu ise ilmi ve Kur'ani bir velayettir. Bu velayet Mehdiyet makamıdır. Hilafet-i nübüvvet, veraset-i nübüvvetin ünvanını taşıyor. Ahirzamana mahsus, beşer için bir vilayet-i âmmedir. Cenab-ı Hak bizi bu daireden kabul buyursun.

Bu velayet, şehadet âleminin üzerinden gayb âleminin perdesini kaldırıyor. Yani mükevvenata bakıp terakki etmek değildir. Doğrudan doğruya

الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ

"O müminler ki, gayba iman ederler"(Bakara, 2:3) sırrına mazhar oluştur. Bunlar esmaları, sıfatları, şuunatları, efalleri tamamıyla gayb âleminde müşahedesine alıyor, keramet-i kevniye değil, keramet-i ilmiye ve Kur'aniyedir.

Bu velayet, tabiat perdesini meşiet üzerinden kaldırıyor, kör kuvvetin üzerinden kaldırıyor. Bu ise zahirden hakikata geçmektir. Bütün duyguları, latifeleri, hasseleri tamamıyla terakki ediyor. Nur-u marifetullahı kesbediyor. Arif-i billâh ünvanına mazhar kılıyor. Bu velayet ahirzamanda gelmiştir. Hilafet-i nübüvvet, veraset-i nübüvvetin hizmetidir.

Bu velayetin sırr-ı azimesini tam anlayabilmek için, tarikat ile hakikatı tam tefrik edebilmek için Telvihat-ı Tis'a ismindeki risaleyi çok dikkatle okumak lazım.

- Malumunuz Üstad hazretleri 28. Lem'ada ""Dâireye girmeden evvel bulduğu şeyhi, her fert o şeyhini, mürşidini, dâirede dahi muhâfaza edebilir. Fakat şeyhi olmayan, dâireye girdikten sonra, ancak dâire içinde mürşid arayabilir" buyuruyor. Daire içinde mürşid ne demektir efendim?

Daire içinde mürşid bilir misin kimdir? Daire içindeki müşfik(şefkatli) müşevvik(şevkleri ihtizaza getiren) muin (maddi manevi yardım edici) mukiz(nefse dokundurmadan kavl-i leyin ile ikaz edici) olandır.

Bu mürşid kimdir? Hele bulalım, nerede bulalım? Şimdi bu mürşid; mezahib-i salikin, turuk-u mütekellimin, menahic-i hukema ile muttasıf olmuş olandır. Bu mürşidi arayım bulalım, kimdir bu?

-İnsanın aklına Hulusi Ağabey gibi ağabeyler geliyor..

-Biz öyle şahsiyete bir şey veremeyiz. Hulusi ağabey-benim ruhum ona kurban olsun-ama biz şahsiyetçi değiliz. Şahıs peşinde koşamayız. Bu mürşid, gayede, maksatta, niyette, nazarda Risale-i Nur'dan maada bir şey değildir.

Yani buradaki mürşidden maksat, birbirinin üstünde bir mürşid değil, birbirine müşfik, birbirine müşevvik, birbirine muin, birbirine mukiz olmaktır.

Salih Okur/cevaplar.org

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

faruk, 2013-04-01 18:09:36

Degerli musluman kardeslerim .. Belki birgun nasip olurda omrum yeterse ve molla nusret hocamizda sag kalir omru uzun olursa agriya yanina gidip ziyarette bulunmak cok isterim booyle alimlerle yapacagimiz 2 kelam bizim yuregimizi acarda feyiz alavilirsek yasantimiza etkisi nice olur insallah...

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

serkan çakır, 2012-12-14 08:35:02

selamün aleyküm saygı değer salih okur beyfendiye la yüad teşekkür ederiz.Zira bu yazı ile aynı zamanda risale-i nur dairesinin kalb ve ruh derecesindeki netice-i nuranisini bizzat bu tezgahı maneviden yetişmiş ve semeradar nurani kalb ve akıl izdivacını tamamlamış nurun mana ve melekut eksenli bir azim talebesini bizlere ve bu talebenin dersini ve aldığı lübbü külliyatı bizlere ulaştırdığı için duacıyız.Hz.ALLAH C.C bizleri de bu nurani ve istikametli nurun kendi disiplini içerisindeki seyrini tamamlamış fakat yinede ayetel kübra yolcusu gibi helmin mezid diyip kalb ve ruhun dereceyi hatında seyrinin kemalinde seyr eden taifei arifan dan daha ötesi araf dan eylesin.salih beye hem kelamına hemde kalemine kuvve-i kudsiye ikram eylemesini zatı ecellei ala dan tazarru ve niyaz ederim.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Fevzi, 2012-12-14 04:13:56

Maşallah Barekallah..İnsan bunu okuyunca söyleşiden çıkardığınız hususi yerleri merak ediyor.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

PROF. DR. NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA İSLAMİ İLİMLER VE RİSALE-İ NUR ÜZERİNE

PROF. DR. NİYAZİ BEKİ HOCAMIZLA İSLAMİ İLİMLER VE RİSALE-İ NUR ÜZERİNE

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli âlim Niyazi Beki Hocaefendi ile yaptığımız ‘san

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-2

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-2

-İzninizle başka bir soruya geçmek istiyorum. Bir yerde üstad şöyle diyor; “ey uykuda iken k

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-1

LATİF ERDOĞAN BEY İLE RİSALE-İ NUR’UN İNŞA VE İHYA METODU ÜZERİNE-1

O Bediüzzaman'dır Bu köşede, çeşitli vesilelerle dediklerimize ek olarak söyleyecek olursak:

ABDULLAH TAYLAN HOCAEFENDİ İLE SOHBETİMİZ

ABDULLAH TAYLAN HOCAEFENDİ İLE SOHBETİMİZ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, yeni bir söyleşimizi daha hizmetinize sunuyoruz. Aslen Muş’lu olup

SEYDA FETHULLAH AYTE EFENDİ İLE GÖRÜŞTÜK

SEYDA FETHULLAH AYTE EFENDİ İLE GÖRÜŞTÜK

Doğunun ilim ve irfan merkezlerinden bir amud-u nurani olan Nurşin medreselerinin Üstad Bediüzza

BÜNYAMİN DURAN HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ

BÜNYAMİN DURAN HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Nur Söyleşilerimizden birisini daha hizmetinize sunuyoruz. Prof. Dr.

MEHMET RAGIP ÖNCEL HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ-2

MEHMET RAGIP ÖNCEL HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ-2

-Hocam, sizin risaleyi risaleyle izahınız çok dikkat çekiyor. Bu tarza nasıl başladınız? -

MEHMET RAGIP ÖNCEL HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ-1

MEHMET RAGIP ÖNCEL HOCAMIZLA SÖYLEŞİMİZ-1

Kıymetli ziyaretçilerimiz, Nur Söyleşileri bölümümüzde yeni bir mülakatımızı hizmetiniz

BABNİRLİ MELE ABDULLAH HOCAEFENDİ İLE ÜSTAD ETRAFINDA BİR SÖYLEŞİ

BABNİRLİ MELE ABDULLAH HOCAEFENDİ İLE ÜSTAD ETRAFINDA BİR SÖYLEŞİ

Kıymetli ziyaretçilerimiz, cevaplar.org adına gerçekleştirdiğimiz yeni bir söyleşiyi takdim

NUSRET KOCABAY HOCAEFENDİ İLE R.NURLARIN İRŞADİ YÖNÜ ÜZERİNE

NUSRET KOCABAY HOCAEFENDİ İLE R.NURLARIN İRŞADİ YÖNÜ ÜZERİNE

Kıymetli ziyaretçilerimiz, değerli bir âlim ve ehl-i kalb bir büyüğümüzle yaptığımız k

PROF. DR. AHMED AKGÜNDÜZ İLE BÜYÜK MÜCEDDİD'İN ETRAFINDA

PROF. DR. AHMED AKGÜNDÜZ İLE BÜYÜK MÜCEDDİD'İN ETRAFINDA

-Hocam, ilk sorum şöyle; Bediüzzaman’ın medrese sistemine getirdiği yenilikler nelerdir?

Görmedikleri halde, Rablerinden korkanlar için bir bağışlanma ve büyük bir mükafat vardır.

Mülk, 12

GÜNÜN HADİSİ

SABAH İLE YATSI NAMAZLARINI CEMÂATLE KILMANIN FAZÎLETİNE DÂİR EBÛ HÜREYRE HADÎSİ

Münâfıklara sabah ile yatsı (cemâat) namazlarından daha ağır hiç bir namaz yoktur. (Halbuki) bu iki namaz(ın cemâatin)de olan (ecir ve fazîlet)i bilseler emekliye, emekliye (sürtüne, sürtüne) de olsa onlara gel(ip hâzır ol)urlardı. (Ebû Hüreyre)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI