Cevaplar.Org

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ'NİN VASİYETNÂMESİ

Bismillahirrahmanirrahim Bu Mahfuz oğlu İsmail’in vasiyetidir. Kendisi hayatında Allah’tan başka bir ma’bûd olmadığına ve Allah Teâlâ’nın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in de O’nun Rasûlü olduğuna, Allah v e O’nun Rasûlü’nün cennet ve cehennemin varlığı hakkında tavsif buyurduğu hükümlerin hak olduğuna şahadet ederdi.


2011-06-21 13:39:57

Bismillahirrahmanirrahim

Bu Mahfuz oğlu İsmail'in vasiyetidir.

Kendisi hayatında Allah'tan başka bir ma'bûd olmadığına ve Allah Teâlâ'nın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de O'nun Rasûlü olduğuna, Allah v e O'nun Rasûlü'nün cennet ve cehennemin varlığı hakkında tavsif buyurduğu hükümlerin hak olduğuna şahadet ederdi.

Binaenaleyh ölüm haktır, kabir azabı haktır, kabir sorusu haktır, kabir nimeti haktır. Hiç şüphesiz kıyamet kopacaktır, mahşer olacaktır. Sırat köprüsü haktır, terazi haktır, amel defterleri haktır. Allah Teâlâ bu mahlûku, ruh ve cesedle birlikte haşre davet edecektir. Mü'minlere mükâfat vereceği, ebediyen cennette iskanlandıracağı, kâfirleri ebediyen cehennemde bırakacağı haktır.

İman üzerinde ölmeyi umarım. Binaenaleyh geride bırakmış olduğum ehil ve iyalime, dost ve akrabalarıma, Allah Teâlâ ve O'nun Rasûlü'nün dinine itaat etmelerini tavsiye ediyorum. Kendi aralarında Allah Teâlâ'nın dininin hâkim kılınması için çalışmalarını tavsiye ederim.

Hâlihazırda bir kimsenin emaneti bende yoktur. Kimseye borçlu değilim. Dükkânımın borcu olursa, herhalde mukabilinde malım vardır; mirasçılarımın önce bunu çıkarmalarını tavsiye ederim.

Ehil ve iyalimin, dost ve akrabalarımın birbirlerin sevmelerini, gıybet, hased, hırs ve ihtirastan sakınmalarını, Allah yolunda çalışmalarını, cihadı tavsiye ederim.

İbrahim aleyhisselâm'ın ve Yakub aleyhisselâm'ın oğullarına dedikleri sözleri gibi derim. Bu iki peygamber evladlarına şöyle demişlerdi: "…Gerçekte Allah Teâlâ size dîn-i mübîn-i İslâmiyyeyi seçmiştir. Artık Müslüman olmaktan başka hiçbir sûretle can vermeyin." Kur'ân-ı Hakîm'i tilavet edin, çünkü Kur'ân-ı Hakîm ruha gıdadır. Vakit dualarını ezberleyin. Hizb-i A'zam'ın okunmasını unutmayın. Çünkü bunlar, insanın hayatı için koruyucudurlar. Birbirinizden küsmeyin. Dünya menfeatleri için dostluk ve akrabalık bağını koparmayın. Kötülüklere iyilikle mukabele edin. Kalbî zikirlere ihtimam verin. Ta'dîl-i erkanla namaz kılarak, namazdan sonraki tesbihleri ihmal etmeyin.

Sevgi bağı adlı eserim vakıftır, ücret mukabilinde satmayın. Şahsî kitablarımı, miras edilmeyecek, satılmayacak, hibe edilmeyecek sûrette Allah için erkek evlâdımın üzerine vakfettim. Sair Müslümanlardan bilginler, yerinde kitablardan faydalanabilirler. Ancak âriye olarak aldığı kitabı, ücretsiz, mütevellî olan oğlum Muhammed Saîd ve zevcem Hadîce'nin izniyle senedle ve yakınlarımın şahadetiyle muayyen bir zaman için altı aydan fazla olmamak şartıyla mütâlaa için götürebilir. Sonradan yerine teslim etmelidir.

Diyarbakır'daki evim babamın evladlarından makdur, dul kalanlar üzerine vakıftır. Kardeşlerimden hangisi dul kalırsa, yetimlerini orada barındırması için Allah yolunda vakfetmişim. İlelebed babamda benimle birleşen asabelerimin üzerine vakfettim. Şayet hayatımda bu vakfiyemin tesbiti için bir çare bulamazsam, yine mütevellî oğlum Muhammed Saîd, zevcem Hadîce, rüşd haline erdiği zaman oğlum Ahmed'i her hususta mütevellî tayin ettim. Bunlar hayatlarından endişe ettikleri vakit yerlerine başkasını mutlaka mütevellî tayin etsinler. Mirasçılarımın veya başkasının gerek kitab ve gerekse vakfetmiş olduğum evin değiştirilmesi hakları yoktur. Korurlarsa, kendileri de sevabda ortaklarım olduklarını unutmasınlar. En üstün mirasın, ilim serveti olduğunu bilsinler.

Yazmış olduğum eserlerimi hayatımda her Müslüman lafız ve cümleleri değiştirmeksizin neşretmekte, nakletmekte serbesttir. Haklarının mahfuziyeti, ölümümden sonra mirasçılarımadır.

Bu hususta oğlan ve kız evladlarımın izin ve rızaları gerekir. Özellikle damat olan ve olacaklara tavsiyem, vakıf olan şahsî kitablarımı korumalarıdır. Benden sonra kim bu vasiyetimi oynatırsa, bozarsa, ben kendisine davacıyım. Tel'îne cesaret etmem, amma kendisi aleyhinde olduğuma ve vakıf malından gasbettiğine kesinlikle inansın.

Hâlihazır 13 Ağustos 1992 tarihinde ilimde, kitâbet veya sözlü olarak icâze verdiğim bazı kardeşlerim vardır. Tarîkat hususunda bazı kardeşlerime, benimle irtibatı imkânı olmayanlara Nakşîbendî ve Kâdirî tarîkatinin ilk dersini vermeleri ve hatme-i hâcegan yapmalarından başka, ne çalıştırma ne de başka bir hususta izin vermiş değilim. Bu candan öz kardeşlerimin dahi hayatımdan sonra halîfe gibi kendilerini ilan etmemelerini hassaten tavsiye ederim. Kime ne vermiş isem kıyamete kadar vermişim.

Benden alamadığı bir şeyi iddia etmesi halinde davacı olurum. Aldıkları izin sahasında hayatımdan sonra da devam edebilirler. Kâmil ve ekmel mürşidi bulduklarından derslerini tamamlamalarını tavsiye ederim. Meşrebim sünnet ihya etmek, bid'atlere sed çekmek, ümmete hizmet etmek ve şer'î tatbîkattan ve hizmet mukabilinde mahlûktan hiçbir menfeat beklememekten başka değildir. Şayet birisine hilâfet hususunda izin vermiş olursam, mutlaka kardeşlerime bildiririm.

Öldüğüm zaman tantanalı mezar istemem. Bir karış mikdarında mezarımın etrafının yükseltilmesini, üzerimde toprağın yıkılmaması için taştan veyahud tuğladan sadece yan taraflarının muhkem olmasını dilerim. Kabrimin, üstünü kapatmaksızın yeşillendirilmesini, ağaç dikilmesini isterim. Çünkü ölüler, yeşil ot ve ağaçlardan faydalanırlar. Fatiha, İhlâs-ı Şerîf'le duaları, hayatımda ve vefatımda, evlad ve can kardeşlerimden dilerim. Bundan başka hiçbir maksadım yoktur, istek ve arzum yoktur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, geride bırakmış olduğum iyal ve dostlarımın üzerinde olsun. Samimiyet, bağlılık, sevgi, İslâm kardeşliğinin halkalarıdır. Mezar taşımda sadece Hazrolu Mahfuz oğlu İsmail ve doğum ve ölüm tarihinden başka hiçbir vasıf yazılmamasını tavsiye ederim.

Vesselâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuh.

İSMAİL ÇETİN

ÖLÇÜLER

DİLARA YAYINLARI

ISPARTA 2006

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

bayram, 2011-07-17 15:40:58

ustadıma rabbım ganı ganı rahmet eylesın nolcak sımdı saıd abımı geccek basa

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Arif, 2011-06-21 19:17:08

Semiyyüz zebih olan üstazdan Allah ebediyyen razı olsun. sitenize de çok teşekkürler, hoşçakalın

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

BAZI ORYANTALİSTLERİN VE ONLARIN TAKİPÇİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ FAHİŞ HATALAR

BAZI ORYANTALİSTLERİN VE ONLARIN TAKİPÇİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ FAHİŞ HATALAR

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi bazı or¬yantalistlerin ve Reşîd Rıza gibi t

HER ŞEY KUR’AN’DA OLDUĞUNA GÖRE, ÂLİMLERE NE İHTİYAÇ VAR?

HER ŞEY KUR’AN’DA OLDUĞUNA GÖRE, ÂLİMLERE NE İHTİYAÇ VAR?

Her şey Kur’an’da olduğuna göre, mezheb imamlarına ve diğer İslâm ulemâsına ne ihtiyac

NOEL BABA

NOEL BABA

Yılbaşı neyimiz olur? Ramazan Bayramımız mı? Kandilimiz mi? Kurban Bayramımız mı? Biz, Muh

HARB MECLİSİ

HARB MECLİSİ

İstanbul’da Yusufpaşa’da Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde, galiba beşinci sınıftaydım.

HÜZÜNLÜ BİR SÜNNET HATIRASI

HÜZÜNLÜ BİR SÜNNET HATIRASI

Yavuz Bülent Bakiler beyefendi anlatıyor; (Arif Nihat Asya merhum ile) Müşterek dostumuz şair

PEYGAMBERİMİZ EBU CEHİL’E GİTTİ Mİ?

PEYGAMBERİMİZ EBU CEHİL’E GİTTİ Mİ?

Âlemlerin Rabbi Kur’ân’ında Resûlullah aleyhissalatu vesselamı bizim için ‘en güzel ör

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

Bir bayan, öğretmenlikten emekli olduktan sonra "başımı kapattım, namazlarımı kılmaya başl

ŞEHİD ÖLDÜĞÜNDE NE HİSSEDER?

ŞEHİD ÖLDÜĞÜNDE NE HİSSEDER?

Abdullah bin Zübeyr, bir daha hücuma geçince Şamlı askerler hazan yaprakları gibi kılıcını

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

A.J. Cronin, Reader’s Digest, Amerika Otuz sene evvel(1920’ler) genç bir doktor olarak bulundu

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

“Lise son sınıftaydım. Bir gün hocamız sınıfa girdiğinde, tahtada ahlâk dışı bir resim

BİR ARAP ÂLİMİN İBRETLİ HİKAYESİ

BİR ARAP ÂLİMİN İBRETLİ HİKAYESİ

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi anlatıyor; “1970’li yıllarda, İstanbul’daki bir sohbet

Göklerde ve yerde olanların hepsi Allah'ı tesbih etmektedir. O, üstündür, hikmet sahibidir.

HAŞR, 1

GÜNÜN HADİSİ

Berâe (r.a.) şöyle rivayet etmiştir: "Müminlerden (özür sahibi olanlar dışında) (evlerinde) oturanlar ile Allah yolunda malları ve canları ile savaşanlar bir olamaz."

TARİHTE BU HAFTA

*Malcolm X'in şehadeti-1965(21 Şubat) *Resulullah'ın(sav) Veda Hutbesi'ni iradı-632(23 Şubat) *Çeçenlerin Stalin tarafından Sibirya ve Kazakistan'a sürgünü *Seyyah İbn-i Battuda'nın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI