Cevaplar.Org

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ'NİN VASİYETNÂMESİ

Bismillahirrahmanirrahim Bu Mahfuz oğlu İsmail’in vasiyetidir. Kendisi hayatında Allah’tan başka bir ma’bûd olmadığına ve Allah Teâlâ’nın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem’in de O’nun Rasûlü olduğuna, Allah v e O’nun Rasûlü’nün cennet ve cehennemin varlığı hakkında tavsif buyurduğu hükümlerin hak olduğuna şahadet ederdi.


2011-06-21 13:39:57

Bismillahirrahmanirrahim

Bu Mahfuz oğlu İsmail'in vasiyetidir.

Kendisi hayatında Allah'tan başka bir ma'bûd olmadığına ve Allah Teâlâ'nın varlığına, birliğine, Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'in de O'nun Rasûlü olduğuna, Allah v e O'nun Rasûlü'nün cennet ve cehennemin varlığı hakkında tavsif buyurduğu hükümlerin hak olduğuna şahadet ederdi.

Binaenaleyh ölüm haktır, kabir azabı haktır, kabir sorusu haktır, kabir nimeti haktır. Hiç şüphesiz kıyamet kopacaktır, mahşer olacaktır. Sırat köprüsü haktır, terazi haktır, amel defterleri haktır. Allah Teâlâ bu mahlûku, ruh ve cesedle birlikte haşre davet edecektir. Mü'minlere mükâfat vereceği, ebediyen cennette iskanlandıracağı, kâfirleri ebediyen cehennemde bırakacağı haktır.

İman üzerinde ölmeyi umarım. Binaenaleyh geride bırakmış olduğum ehil ve iyalime, dost ve akrabalarıma, Allah Teâlâ ve O'nun Rasûlü'nün dinine itaat etmelerini tavsiye ediyorum. Kendi aralarında Allah Teâlâ'nın dininin hâkim kılınması için çalışmalarını tavsiye ederim.

Hâlihazırda bir kimsenin emaneti bende yoktur. Kimseye borçlu değilim. Dükkânımın borcu olursa, herhalde mukabilinde malım vardır; mirasçılarımın önce bunu çıkarmalarını tavsiye ederim.

Ehil ve iyalimin, dost ve akrabalarımın birbirlerin sevmelerini, gıybet, hased, hırs ve ihtirastan sakınmalarını, Allah yolunda çalışmalarını, cihadı tavsiye ederim.

İbrahim aleyhisselâm'ın ve Yakub aleyhisselâm'ın oğullarına dedikleri sözleri gibi derim. Bu iki peygamber evladlarına şöyle demişlerdi: "…Gerçekte Allah Teâlâ size dîn-i mübîn-i İslâmiyyeyi seçmiştir. Artık Müslüman olmaktan başka hiçbir sûretle can vermeyin." Kur'ân-ı Hakîm'i tilavet edin, çünkü Kur'ân-ı Hakîm ruha gıdadır. Vakit dualarını ezberleyin. Hizb-i A'zam'ın okunmasını unutmayın. Çünkü bunlar, insanın hayatı için koruyucudurlar. Birbirinizden küsmeyin. Dünya menfeatleri için dostluk ve akrabalık bağını koparmayın. Kötülüklere iyilikle mukabele edin. Kalbî zikirlere ihtimam verin. Ta'dîl-i erkanla namaz kılarak, namazdan sonraki tesbihleri ihmal etmeyin.

Sevgi bağı adlı eserim vakıftır, ücret mukabilinde satmayın. Şahsî kitablarımı, miras edilmeyecek, satılmayacak, hibe edilmeyecek sûrette Allah için erkek evlâdımın üzerine vakfettim. Sair Müslümanlardan bilginler, yerinde kitablardan faydalanabilirler. Ancak âriye olarak aldığı kitabı, ücretsiz, mütevellî olan oğlum Muhammed Saîd ve zevcem Hadîce'nin izniyle senedle ve yakınlarımın şahadetiyle muayyen bir zaman için altı aydan fazla olmamak şartıyla mütâlaa için götürebilir. Sonradan yerine teslim etmelidir.

Diyarbakır'daki evim babamın evladlarından makdur, dul kalanlar üzerine vakıftır. Kardeşlerimden hangisi dul kalırsa, yetimlerini orada barındırması için Allah yolunda vakfetmişim. İlelebed babamda benimle birleşen asabelerimin üzerine vakfettim. Şayet hayatımda bu vakfiyemin tesbiti için bir çare bulamazsam, yine mütevellî oğlum Muhammed Saîd, zevcem Hadîce, rüşd haline erdiği zaman oğlum Ahmed'i her hususta mütevellî tayin ettim. Bunlar hayatlarından endişe ettikleri vakit yerlerine başkasını mutlaka mütevellî tayin etsinler. Mirasçılarımın veya başkasının gerek kitab ve gerekse vakfetmiş olduğum evin değiştirilmesi hakları yoktur. Korurlarsa, kendileri de sevabda ortaklarım olduklarını unutmasınlar. En üstün mirasın, ilim serveti olduğunu bilsinler.

Yazmış olduğum eserlerimi hayatımda her Müslüman lafız ve cümleleri değiştirmeksizin neşretmekte, nakletmekte serbesttir. Haklarının mahfuziyeti, ölümümden sonra mirasçılarımadır.

Bu hususta oğlan ve kız evladlarımın izin ve rızaları gerekir. Özellikle damat olan ve olacaklara tavsiyem, vakıf olan şahsî kitablarımı korumalarıdır. Benden sonra kim bu vasiyetimi oynatırsa, bozarsa, ben kendisine davacıyım. Tel'îne cesaret etmem, amma kendisi aleyhinde olduğuma ve vakıf malından gasbettiğine kesinlikle inansın.

Hâlihazır 13 Ağustos 1992 tarihinde ilimde, kitâbet veya sözlü olarak icâze verdiğim bazı kardeşlerim vardır. Tarîkat hususunda bazı kardeşlerime, benimle irtibatı imkânı olmayanlara Nakşîbendî ve Kâdirî tarîkatinin ilk dersini vermeleri ve hatme-i hâcegan yapmalarından başka, ne çalıştırma ne de başka bir hususta izin vermiş değilim. Bu candan öz kardeşlerimin dahi hayatımdan sonra halîfe gibi kendilerini ilan etmemelerini hassaten tavsiye ederim. Kime ne vermiş isem kıyamete kadar vermişim.

Benden alamadığı bir şeyi iddia etmesi halinde davacı olurum. Aldıkları izin sahasında hayatımdan sonra da devam edebilirler. Kâmil ve ekmel mürşidi bulduklarından derslerini tamamlamalarını tavsiye ederim. Meşrebim sünnet ihya etmek, bid'atlere sed çekmek, ümmete hizmet etmek ve şer'î tatbîkattan ve hizmet mukabilinde mahlûktan hiçbir menfeat beklememekten başka değildir. Şayet birisine hilâfet hususunda izin vermiş olursam, mutlaka kardeşlerime bildiririm.

Öldüğüm zaman tantanalı mezar istemem. Bir karış mikdarında mezarımın etrafının yükseltilmesini, üzerimde toprağın yıkılmaması için taştan veyahud tuğladan sadece yan taraflarının muhkem olmasını dilerim. Kabrimin, üstünü kapatmaksızın yeşillendirilmesini, ağaç dikilmesini isterim. Çünkü ölüler, yeşil ot ve ağaçlardan faydalanırlar. Fatiha, İhlâs-ı Şerîf'le duaları, hayatımda ve vefatımda, evlad ve can kardeşlerimden dilerim. Bundan başka hiçbir maksadım yoktur, istek ve arzum yoktur. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, geride bırakmış olduğum iyal ve dostlarımın üzerinde olsun. Samimiyet, bağlılık, sevgi, İslâm kardeşliğinin halkalarıdır. Mezar taşımda sadece Hazrolu Mahfuz oğlu İsmail ve doğum ve ölüm tarihinden başka hiçbir vasıf yazılmamasını tavsiye ederim.

Vesselâmu aleykum ve rahmetullâhi ve berekâtuh.

İSMAİL ÇETİN

ÖLÇÜLER

DİLARA YAYINLARI

ISPARTA 2006

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

bayram, 2011-07-17 15:40:58

ustadıma rabbım ganı ganı rahmet eylesın nolcak sımdı saıd abımı geccek basa

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Arif, 2011-06-21 19:17:08

Semiyyüz zebih olan üstazdan Allah ebediyyen razı olsun. sitenize de çok teşekkürler, hoşçakalın

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

“OKUMADAN OLMAZ”

“OKUMADAN OLMAZ”

1961 yılında askere gittim. 57. Dönem Yedek Subay Okulumuz Ankara' daydı. Komşu bölüklerde ed

İBRETLİ BİR HATIRA

İBRETLİ BİR HATIRA

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi anlatıyor; “1964 senesinde Hacı Musa Güngör Efendi ile be

NAZIM HİKMET “MUHTEŞEM ÜSTÜ MUHTEŞEM BİR ŞAİRDİ!”

NAZIM HİKMET “MUHTEŞEM ÜSTÜ MUHTEŞEM BİR ŞAİRDİ!”

Ahmet Hakan, 21 Mart 2017 tarihli Hürriyet gazetesindeki sütununda yazdı: “ Nazım, büyük, ç

NÂZIM HİKMET PUTU

NÂZIM HİKMET PUTU

Nâzım Hikmet üzerine birkaç yazı yazdım. Türkiyeli komünistler ve Nâzımperestler, âdeta k

NAZIM HİKMET’E SAYGI

NAZIM HİKMET’E SAYGI

Şimdi bir de "Nâzım Hikmet'e saygı" toplantıları yapılıyor. Ben Nâzım Hikmet'e hiçbir say

BEDİÜZZAMAN FOBİSİ

BEDİÜZZAMAN FOBİSİ

Fobi, bir nesne veya olaya, bir insana karşı mantıksızca geliştirilmiş korkudur. Bu korkuyu ya

BAZI ORYANTALİSTLERİN VE ONLARIN TAKİPÇİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ FAHİŞ HATALAR

BAZI ORYANTALİSTLERİN VE ONLARIN TAKİPÇİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ FAHİŞ HATALAR

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi bazı or¬yantalistlerin ve Reşîd Rıza gibi t

HER ŞEY KUR’AN’DA OLDUĞUNA GÖRE, ÂLİMLERE NE İHTİYAÇ VAR?

HER ŞEY KUR’AN’DA OLDUĞUNA GÖRE, ÂLİMLERE NE İHTİYAÇ VAR?

Her şey Kur’an’da olduğuna göre, mezheb imamlarına ve diğer İslâm ulemâsına ne ihtiyac

NOEL BABA

NOEL BABA

Yılbaşı neyimiz olur? Ramazan Bayramımız mı? Kandilimiz mi? Kurban Bayramımız mı? Biz, Muh

HARB MECLİSİ

HARB MECLİSİ

İstanbul’da Yusufpaşa’da Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde, galiba beşinci sınıftaydım.

HÜZÜNLÜ BİR SÜNNET HATIRASI

HÜZÜNLÜ BİR SÜNNET HATIRASI

Yavuz Bülent Bakiler beyefendi anlatıyor; (Arif Nihat Asya merhum ile) Müşterek dostumuz şair

Sana vahyedilen Kitabı oku ve namazı kıl. Muhakkak ki namaz hayasızlıktan ve kötülükten alıkoyar. Allah'ı anmak elbette en büyük ibadettir. Allah yaptıklarınızı bilir.

Ankebut:45

GÜNÜN HADİSİ

"Tutumlu kişi asla fakir olmaz."

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI