Cevaplar.Org

İMAN DERSİNE GEREK YOK MU?


Cemil Tokpınar

cemiltokpinar@mynet.com

2005-12-02 15:21:23

Yıllar önce bir dergide, Said Nursî Hazretleriyle ilgili güzel bir yazı ve haber yayınlanmıştı. Yazının bir yerinde, “O, îmanın silinmeye çalışıldığı bir dönemde geldi ve daha ziyâde îmânî meselelere ağırlık verdi. Ancak günümüz Müslümanları îmânî yönden ziyâde amelî vecibeler yönünden zayıflar. Bu münâsebetle günümüz Müslümanlarına daha çok amel ve ibadetle ilgili konuları anlatmalıyız” deniyordu.

Bu cümleler bana zaman zaman duyduğumuz şu iddiayı hatırlattı:

“Said Nursî’nin eserleri îmanından şüpheye düşenler için geçerlidir. Zaten Müslüman olan kimsenin bu eserlere ihtiyacı yoktur.”

Bu hüküm, iki yanılgıya dayanmaktadır:

1. İman, bir defa alınıp geçilen bir derstir. Devamlı tazelemeye gerek yoktur.

2. Risale-i Nur’da ve yazarında sadece îmanla meşguliyet vardır. Zikir ve ibâdette başarısı yoktur.

Oysa îman, bir kere alınıp geçilen bir ders değil; devamlı tekrarlanması, ısrarla üzerinde durulması gereken bir derstir. Çünkü, îman artar ve eksilir; kuvvetlenir ve zayıflar. Bunu nereden anlıyoruz? Her şeyde ve her meselede rehberimiz olan Kur’an, bu şekilde ders veriyor. Bu mesele, Mısırlı âlim Prof. Muhammed Kutub’un, “Mekkî âyetler” isimli eserinde çok güzel îzah edilmektedir. Burada anlatılan özetle şudur:

Kur’an’daki Mekkî âyetler imanla ilgilidir. İlk bakışta bunun, müşriklerin imanını tashih için olduğu zannedilebilir. Oysa Medenî sûrelerde de îman bahsi genişçe işlenmektedir. Demek ki, îman, her zaman gerekli bir derstir.

Nitekim, Kur’an’da yer alan âyetlerin büyük bir bölümünün îman ve tevhide dâir olduğunu görürüz. Okuma sevabı en fazla olan âyet ve sûreler de yine îmanla ilgili olan âyetlerdir. Bu hususta, Âyete’l-Kürsî, Haşir Suresinin son üç âyeti, Fâtiha ve İhlâs Sureleri örnek verilebilir.

Kur’an bir bütün olduğuna göre, buradaki îman dersi kıyâmete kadar geçerlidir. İster sıradan bir mü’min olsun, ister büyük bir evliya olsun, bütün insanlar Kur’an’ın îman dersine muhtaçtır. İşte eserlerinde îmânî ve tefekkürî bahislere ağırlık veren Said Nursî’nin yaptığı kuru bir kelâm dersi vermek değildir. Onun metodu, doğrudan doğruya Kur’an metodudur. Bunu anlamak için birkaç risalesini incelemek yeterlidir. Nitekim bu eserleri kendisi yazmış olmasına rağmen, defalarca okumuş, her okuyuşunda daha fazla istifâde ettiğini belirtmiştir.

İkinci yanılgı, Said Nursî ve eserlerinin sadece inançla ilgili olduğunu zannetmektir. Oysa Risale-i Nur’da, îmanla ibâdet, fikirle zikir, itikatla takvâ el ele, omuz omuzadır. Onun hayatını okuyanlar veya ziyaret edenler, zikir ve ibâdete ne kadar önem verdiğini görürler. Gecelerini ibâdet ve evrad okumakla geçiren Bedîüzzaman’ın sabah namazından sonra tam bir saat duâ ettiğini bilmek, bu konuda bir fikir verebilir.

Zikir olarak onun her gün okuduğu evrâtların sadece birisi olan Hizb-ü Envâri’l-Hakàikı’n-Nuriye (Büyük Cevşen) isimli dua kitabının 250 sayfa tuttuğunu, her namazdan sonra yaptığı tesbihatın bir kitap şeklinde olduğunu düşünmek, onu ve eserlerini daha iyi değerlendirmeyi sağlar. Bu eserleri okuyanların sadece îman meselesinde değil, aynı zamanda ibâdette de ne derece gayretli oldukları bir gerçektir.

Bazı Müslümanlar namazın farz olduğunu bilmediklerinden mi, güçlü îmana sahip olmadıklarından mı namaz kılmıyorlar? Çevremizde fıkıh bilgileri güçlü olduğu halde namaz kılmayan o kadar mü’min vardır ki, insan şaşırıp kalmaktadır.

Çünkü, ibâdetleri yapmak için bilmek yetmiyor; güçlü bir îman gerekiyor. Risale-i Nur da güçlü bir îman kazandırdığı için, her seviyedeki mü’min her zaman okumaya muhtaçtır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BEDİÜZZAMAN FOBİSİ

BEDİÜZZAMAN FOBİSİ

Fobi, bir nesne veya olaya, bir insana karşı mantıksızca geliştirilmiş korkudur. Bu korkuyu ya

BAZI ORYANTALİSTLERİN VE ONLARIN TAKİPÇİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ FAHİŞ HATALAR

BAZI ORYANTALİSTLERİN VE ONLARIN TAKİPÇİLERİNİN DÜŞTÜĞÜ FAHİŞ HATALAR

Buraya kadar anlatılanlardan anlaşıldığı gibi bazı or¬yantalistlerin ve Reşîd Rıza gibi t

HER ŞEY KUR’AN’DA OLDUĞUNA GÖRE, ÂLİMLERE NE İHTİYAÇ VAR?

HER ŞEY KUR’AN’DA OLDUĞUNA GÖRE, ÂLİMLERE NE İHTİYAÇ VAR?

Her şey Kur’an’da olduğuna göre, mezheb imamlarına ve diğer İslâm ulemâsına ne ihtiyac

NOEL BABA

NOEL BABA

Yılbaşı neyimiz olur? Ramazan Bayramımız mı? Kandilimiz mi? Kurban Bayramımız mı? Biz, Muh

HARB MECLİSİ

HARB MECLİSİ

İstanbul’da Yusufpaşa’da Gülşen-i Maarif Rüşdiyesi’nde, galiba beşinci sınıftaydım.

HÜZÜNLÜ BİR SÜNNET HATIRASI

HÜZÜNLÜ BİR SÜNNET HATIRASI

Yavuz Bülent Bakiler beyefendi anlatıyor; (Arif Nihat Asya merhum ile) Müşterek dostumuz şair

PEYGAMBERİMİZ EBU CEHİL’E GİTTİ Mİ?

PEYGAMBERİMİZ EBU CEHİL’E GİTTİ Mİ?

Âlemlerin Rabbi Kur’ân’ında Resûlullah aleyhissalatu vesselamı bizim için ‘en güzel ör

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

Bir bayan, öğretmenlikten emekli olduktan sonra "başımı kapattım, namazlarımı kılmaya başl

ŞEHİD ÖLDÜĞÜNDE NE HİSSEDER?

ŞEHİD ÖLDÜĞÜNDE NE HİSSEDER?

Abdullah bin Zübeyr, bir daha hücuma geçince Şamlı askerler hazan yaprakları gibi kılıcını

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

A.J. Cronin, Reader’s Digest, Amerika Otuz sene evvel(1920’ler) genç bir doktor olarak bulundu

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

“Lise son sınıftaydım. Bir gün hocamız sınıfa girdiğinde, tahtada ahlâk dışı bir resim

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, syf. 101

TARİHTE BU HAFTA

*18 Mart-1915-Çanakkale zaferi *20 Mart 1514-Çaldıran zaferi *21 Mart 1973-Aşık Veysel'in ölümü *22 Mart 1683-Merzifon'lu Kara Mustafa paşanın idamı *23 Mart 1960-Bediüzzaman'ın vefatı

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI