Cevaplar.Org casino maxi

İMAN DERSİNE GEREK YOK MU?


Cemil Tokpınar

cemiltokpinar@mynet.com

2005-12-02 15:21:23

Yıllar önce bir dergide, Said Nursî Hazretleriyle ilgili güzel bir yazı ve haber yayınlanmıştı. Yazının bir yerinde, “O, îmanın silinmeye çalışıldığı bir dönemde geldi ve daha ziyâde îmânî meselelere ağırlık verdi. Ancak günümüz Müslümanları îmânî yönden ziyâde amelî vecibeler yönünden zayıflar. Bu münâsebetle günümüz Müslümanlarına daha çok amel ve ibadetle ilgili konuları anlatmalıyız” deniyordu.

Bu cümleler bana zaman zaman duyduğumuz şu iddiayı hatırlattı:

“Said Nursî’nin eserleri îmanından şüpheye düşenler için geçerlidir. Zaten Müslüman olan kimsenin bu eserlere ihtiyacı yoktur.”

Bu hüküm, iki yanılgıya dayanmaktadır:

1. İman, bir defa alınıp geçilen bir derstir. Devamlı tazelemeye gerek yoktur.

2. Risale-i Nur’da ve yazarında sadece îmanla meşguliyet vardır. Zikir ve ibâdette başarısı yoktur.

Oysa îman, bir kere alınıp geçilen bir ders değil; devamlı tekrarlanması, ısrarla üzerinde durulması gereken bir derstir. Çünkü, îman artar ve eksilir; kuvvetlenir ve zayıflar. Bunu nereden anlıyoruz? Her şeyde ve her meselede rehberimiz olan Kur’an, bu şekilde ders veriyor. Bu mesele, Mısırlı âlim Prof. Muhammed Kutub’un, “Mekkî âyetler” isimli eserinde çok güzel îzah edilmektedir. Burada anlatılan özetle şudur:

Kur’an’daki Mekkî âyetler imanla ilgilidir. İlk bakışta bunun, müşriklerin imanını tashih için olduğu zannedilebilir. Oysa Medenî sûrelerde de îman bahsi genişçe işlenmektedir. Demek ki, îman, her zaman gerekli bir derstir.

Nitekim, Kur’an’da yer alan âyetlerin büyük bir bölümünün îman ve tevhide dâir olduğunu görürüz. Okuma sevabı en fazla olan âyet ve sûreler de yine îmanla ilgili olan âyetlerdir. Bu hususta, Âyete’l-Kürsî, Haşir Suresinin son üç âyeti, Fâtiha ve İhlâs Sureleri örnek verilebilir.

Kur’an bir bütün olduğuna göre, buradaki îman dersi kıyâmete kadar geçerlidir. İster sıradan bir mü’min olsun, ister büyük bir evliya olsun, bütün insanlar Kur’an’ın îman dersine muhtaçtır. İşte eserlerinde îmânî ve tefekkürî bahislere ağırlık veren Said Nursî’nin yaptığı kuru bir kelâm dersi vermek değildir. Onun metodu, doğrudan doğruya Kur’an metodudur. Bunu anlamak için birkaç risalesini incelemek yeterlidir. Nitekim bu eserleri kendisi yazmış olmasına rağmen, defalarca okumuş, her okuyuşunda daha fazla istifâde ettiğini belirtmiştir.

İkinci yanılgı, Said Nursî ve eserlerinin sadece inançla ilgili olduğunu zannetmektir. Oysa Risale-i Nur’da, îmanla ibâdet, fikirle zikir, itikatla takvâ el ele, omuz omuzadır. Onun hayatını okuyanlar veya ziyaret edenler, zikir ve ibâdete ne kadar önem verdiğini görürler. Gecelerini ibâdet ve evrad okumakla geçiren Bedîüzzaman’ın sabah namazından sonra tam bir saat duâ ettiğini bilmek, bu konuda bir fikir verebilir.

Zikir olarak onun her gün okuduğu evrâtların sadece birisi olan Hizb-ü Envâri’l-Hakàikı’n-Nuriye (Büyük Cevşen) isimli dua kitabının 250 sayfa tuttuğunu, her namazdan sonra yaptığı tesbihatın bir kitap şeklinde olduğunu düşünmek, onu ve eserlerini daha iyi değerlendirmeyi sağlar. Bu eserleri okuyanların sadece îman meselesinde değil, aynı zamanda ibâdette de ne derece gayretli oldukları bir gerçektir.

Bazı Müslümanlar namazın farz olduğunu bilmediklerinden mi, güçlü îmana sahip olmadıklarından mı namaz kılmıyorlar? Çevremizde fıkıh bilgileri güçlü olduğu halde namaz kılmayan o kadar mü’min vardır ki, insan şaşırıp kalmaktadır.

Çünkü, ibâdetleri yapmak için bilmek yetmiyor; güçlü bir îman gerekiyor. Risale-i Nur da güçlü bir îman kazandırdığı için, her seviyedeki mü’min her zaman okumaya muhtaçtır.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

MEAL OKUMAK KUR’AN’I ANLAMAK MIDIR?

Bir bayan, öğretmenlikten emekli olduktan sonra "başımı kapattım, namazlarımı kılmaya başl

ŞEHİD ÖLDÜĞÜNDE NE HİSSEDER?

ŞEHİD ÖLDÜĞÜNDE NE HİSSEDER?

Abdullah bin Zübeyr, bir daha hücuma geçince Şamlı askerler hazan yaprakları gibi kılıcını

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

İRADEMİZİ TERBİYE EDELİM

A.J. Cronin, Reader’s Digest, Amerika Otuz sene evvel(1920’ler) genç bir doktor olarak bulundu

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

PROF. DR. ALAADDİN BAŞAR BEYİN İBRETLİ BİR ANISI

“Lise son sınıftaydım. Bir gün hocamız sınıfa girdiğinde, tahtada ahlâk dışı bir resim

BİR ARAP ÂLİMİN İBRETLİ HİKAYESİ

BİR ARAP ÂLİMİN İBRETLİ HİKAYESİ

Merhum Mehmed Kırkıncı Hocaefendi anlatıyor; “1970’li yıllarda, İstanbul’daki bir sohbet

CEVAP YERİNE..

CEVAP YERİNE..

FETÖ’nün, genel anlamda İslam’a büyük zararı dokunduğu gibi, daha özel anlamda Risale-i

TARİH ŞUURU VE EHEMMİYETİ

TARİH ŞUURU VE EHEMMİYETİ

İnsanlar geçmiş zamanın hâtıratı ile zaman zaman neşeyâb olduğu gibi, milletler de mazinin

MUHAMMED ESED’İ SARSAN SURE

MUHAMMED ESED’İ SARSAN SURE

Aslen Yahudi kökenli bir Avusturyalı olan merhum Muhammed Esed(Leopold Weiss) “Mekke’ye Giden

BU DA GEÇER YÂ HÛ

BU DA GEÇER YÂ HÛ

Bu ümmet ne badireler atlattı uzun tarihi boyunca.. Ne ihanetler, kahpelikler gördü; ne zulümle

SORU CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ

SORU CEVAPLARLA KURBAN İBADETİ

Soru: Kurban Kesmek Kimlere Vâciptir? Kurban kesmek dinen zengin sayılan Müslümanlara vaciptir.

DEVLET İDARESİNDE İKİ MÜHİM ESAS: İSTİKAMET VE ADALET

DEVLET İDARESİNDE İKİ MÜHİM ESAS: İSTİKAMET VE ADALET

İstikamet; Hak ve hukuka uygun hareket etmektir. İstikamet, toplum hayatının en önemli esasla

Allah kendisinden başka ilah olmayandır. En güzel isimler O'na mahsustur.

Tâ Hâ, 8

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI