Cevaplar.Org

EL-MÜTEKEBBİR


2002-03-17 22:05:16

Bu ism-i şerifin yüce manalarından biri "büyüklüğünü her şeyde ve her hadisede gösteren"dir.(1) Biz Mütekebbir ism-i şerifinin bu manasıyla tecellisini her an,her yerde müşahade etmez miyiz? Allahü Teala(cc),büyüklüğünü çok çok küçük olan atomlarda bile gösterir.Makroalem,mikroalem,bütün mahlukat, her şey O'nun(cc) büyüklüğüne birer aynadır.Ve bilelim ki,'büyüklüğünü göstermekle büyüklenmek farklı şeylerdir.Allahü Teala(cc) insanların anladığı biçimde büyüklenmekten de münezzehtir.'(2) Bu ism-i şerif "Kibriya ve azamet kendisine mahsus olan"(3) manasına da gelir.Gerçekten de öyle değil midir?Mahlukattan hangisi büyüklenebilir,büyük olduğunu iddia edebilir?Tabii,insanlar zaman zaman kibre kapılmışlardır.Bu kibre kapılma bazen ferdi, bazen ise gurup olarak tahakkuk eder.Biz de farkında olmadan çok kez kibre kapılıyor olabiliriz.Ayrıca tarih şahittir ki nice büyüklenenler, kibre kapılanlar şu anda tarihin içinde gömülmüş durumdalar.Daha önce de dediğimiz gibi,Hz.Musa'ya(as) zulmedip sonra O'nun(as) ve kendisine inananların peşinden giderken Kızıldeniz'in yuttuğu Firavun'a ait olduğu söylenen ceset bugün Londra'da British Museum'da secde halindeyken sergilenmekte.Ve adil olan Allahü Teala'nın(cc) hükmü durmakta: "Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet(tarihi bir belge,ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız(herkese cesedini göstereceğiz).Gerçekten insanlardan çoğu,bizim ayetlerimizden habersizdirler." (Yunus Suresi-10/92.Ayet) (4)Kaldı ki,insan neyiyle kibirlenebilir?Bazen bir virüs yeter insanı öldürmeye ya da güçten takatten düşürmeye.Ya da hangimiz,kaç gün yemeden içmeden durabiliriz?Ölüm uzakta değildir,kibirlilerin ise zannediyorum büyük çoğunluğu bunun farkında değillerdir.Necip Fazıl'ın(Allahü Teala(cc) O'na rahmetini bağışlasın.Amin.)dediği gibi: "Ufka bakarlar;Ölüm uzakta mı,uzakta... Ve tabut bekler,suya inmek için kızakta..."(1977) (5) Kibirli olmak zaten insanın tabiatına da aykırıdır.Ve kibirli insan mutlu değildir(bazıları bunun farkında olmayabilir), insanlar çünkü onun nezdinde ondan daha küçüktürler,o yüzden onu mutlu edemezler.Ve dikkat edin,kibirli kibirliyi sevmez,ikisini zaten kimse sevmez.İnsan kim olduğunun farkına vardığında,zekasının, varlığının,gücünün,saygınlığının tek kaynağının Allahü Teala(cc) olduğunu bildiğinde kibirlinin muvakkat(geçici) ya da zahiri,yapmacık saadetinden çok daha yüce olan saadet-i dareyne (iki cihan saadeti) vasıl olur.İlahi rahmet ise abdiyetinin bilincinde olan insanın üstüne sağanak yağmur şeklinde boşalır."Hani yağmur(rahmet diye de geçer bulmacalarda) yüksek tepelere yağdığında oran kayıp gider de,dipteki ağaçları,otları besler ya...Üstelik de beraberinde yararlı yapı taşlarını sürükleyerek!İşte bu tekebbürden kurtulmuş insanın manevi terakkisinin(ilerlemesinin )maddi bir temsilidir."(6) Biz müslümanlar olarak günde 5 defa namazın bu fonksiyonun da(nefs terbiyesi) yararlanmaya çalışıyoruz.Ve bizim için tevazu hususunda en güzel örnek yine Peygamber Efendimiz'dir(sav).Evet,O(sav) kibrin çirkinliğini,kibirsizliğin ise güzelliğini anlatmıştır,anlatmakla kalmamış kibirsizliği yaşamıştır da.Evet büyüklenmek çok kötüdür,buna yüzlerce filozof,yüzlerce dahi,zaman ve tarih şahittir..."Allahü Teala(cc) ise insanların anladığı manada büyüklenmekten münezzehtir."O(cc) büyüklüğünü her şeyde ve her hadisede gösterir.(Zaten "ahirette,bu hakikat bütün berraklığıyla görülecektir.Ama, önemli olan, bu gerçeği şu dünyada yakalamaktır.(7)" Dipnotlar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:50 2-a.g.e sayfa:50 (biraz değiştirilmiş şekilde aktarıldı) 3-a.g.e sayfa:50 4-Tefhimu'l Kur'an-Kuran'ın Anlamı ve Tefsiri-mevdudi İnsan Yayınları--> http://www.insanyayinlari.com.tr 5-Çile [Bütün Eserleri,Cilt 4]-Necip Fazıl Kısakürek-Büyük Doğu Yayınları(Mayıs 2001,44.Basım) 6-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:61,62 [biraz değiştirilmiş şekilde aktarıldı] 7-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:50 [biraz değiştirilmiş şekilde aktarıldı] Ayrıca genel olarak faydalanılan kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 60,61,62 2-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:50,51,52 3-http://www.esmaulhusna.com 4-http://www.birdemet.net Tam adres:http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Nâhl Suresi;128

Şüphesiz ki, Allah, takvaya sarılanlarla, iyilik yapan ve iyi kullukta bulunanlarla beraberdir.

GÜNÜN HADİSİ

"Yâ Resûlâ'llâh, müslümanların hangisi efdaldir?" diye suâl ettiler. "Müslümanlar; dilinden elinden selâmette kalandır." cevâbını verdiler.

BUHARİ, KİTÂBÜ'L-ÎMÂN, Ebû Mûsâ el-Eş'arî (r.a.)

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI