Cevaplar.Org

EL-MÜTEKEBBİR


2002-03-17 22:05:16

Bu ism-i şerifin yüce manalarından biri "büyüklüğünü her şeyde ve her hadisede gösteren"dir.(1) Biz Mütekebbir ism-i şerifinin bu manasıyla tecellisini her an,her yerde müşahade etmez miyiz? Allahü Teala(cc),büyüklüğünü çok çok küçük olan atomlarda bile gösterir.Makroalem,mikroalem,bütün mahlukat, her şey O'nun(cc) büyüklüğüne birer aynadır.Ve bilelim ki,'büyüklüğünü göstermekle büyüklenmek farklı şeylerdir.Allahü Teala(cc) insanların anladığı biçimde büyüklenmekten de münezzehtir.'(2) Bu ism-i şerif "Kibriya ve azamet kendisine mahsus olan"(3) manasına da gelir.Gerçekten de öyle değil midir?Mahlukattan hangisi büyüklenebilir,büyük olduğunu iddia edebilir?Tabii,insanlar zaman zaman kibre kapılmışlardır.Bu kibre kapılma bazen ferdi, bazen ise gurup olarak tahakkuk eder.Biz de farkında olmadan çok kez kibre kapılıyor olabiliriz.Ayrıca tarih şahittir ki nice büyüklenenler, kibre kapılanlar şu anda tarihin içinde gömülmüş durumdalar.Daha önce de dediğimiz gibi,Hz.Musa'ya(as) zulmedip sonra O'nun(as) ve kendisine inananların peşinden giderken Kızıldeniz'in yuttuğu Firavun'a ait olduğu söylenen ceset bugün Londra'da British Museum'da secde halindeyken sergilenmekte.Ve adil olan Allahü Teala'nın(cc) hükmü durmakta: "Bugün ise, senden sonrakilere bir ayet(tarihi bir belge,ibret) olman için seni yalnızca bedeninle kurtaracağız(herkese cesedini göstereceğiz).Gerçekten insanlardan çoğu,bizim ayetlerimizden habersizdirler." (Yunus Suresi-10/92.Ayet) (4)Kaldı ki,insan neyiyle kibirlenebilir?Bazen bir virüs yeter insanı öldürmeye ya da güçten takatten düşürmeye.Ya da hangimiz,kaç gün yemeden içmeden durabiliriz?Ölüm uzakta değildir,kibirlilerin ise zannediyorum büyük çoğunluğu bunun farkında değillerdir.Necip Fazıl'ın(Allahü Teala(cc) O'na rahmetini bağışlasın.Amin.)dediği gibi: "Ufka bakarlar;Ölüm uzakta mı,uzakta... Ve tabut bekler,suya inmek için kızakta..."(1977) (5) Kibirli olmak zaten insanın tabiatına da aykırıdır.Ve kibirli insan mutlu değildir(bazıları bunun farkında olmayabilir), insanlar çünkü onun nezdinde ondan daha küçüktürler,o yüzden onu mutlu edemezler.Ve dikkat edin,kibirli kibirliyi sevmez,ikisini zaten kimse sevmez.İnsan kim olduğunun farkına vardığında,zekasının, varlığının,gücünün,saygınlığının tek kaynağının Allahü Teala(cc) olduğunu bildiğinde kibirlinin muvakkat(geçici) ya da zahiri,yapmacık saadetinden çok daha yüce olan saadet-i dareyne (iki cihan saadeti) vasıl olur.İlahi rahmet ise abdiyetinin bilincinde olan insanın üstüne sağanak yağmur şeklinde boşalır."Hani yağmur(rahmet diye de geçer bulmacalarda) yüksek tepelere yağdığında oran kayıp gider de,dipteki ağaçları,otları besler ya...Üstelik de beraberinde yararlı yapı taşlarını sürükleyerek!İşte bu tekebbürden kurtulmuş insanın manevi terakkisinin(ilerlemesinin )maddi bir temsilidir."(6) Biz müslümanlar olarak günde 5 defa namazın bu fonksiyonun da(nefs terbiyesi) yararlanmaya çalışıyoruz.Ve bizim için tevazu hususunda en güzel örnek yine Peygamber Efendimiz'dir(sav).Evet,O(sav) kibrin çirkinliğini,kibirsizliğin ise güzelliğini anlatmıştır,anlatmakla kalmamış kibirsizliği yaşamıştır da.Evet büyüklenmek çok kötüdür,buna yüzlerce filozof,yüzlerce dahi,zaman ve tarih şahittir..."Allahü Teala(cc) ise insanların anladığı manada büyüklenmekten münezzehtir."O(cc) büyüklüğünü her şeyde ve her hadisede gösterir.(Zaten "ahirette,bu hakikat bütün berraklığıyla görülecektir.Ama, önemli olan, bu gerçeği şu dünyada yakalamaktır.(7)" Dipnotlar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:50 2-a.g.e sayfa:50 (biraz değiştirilmiş şekilde aktarıldı) 3-a.g.e sayfa:50 4-Tefhimu'l Kur'an-Kuran'ın Anlamı ve Tefsiri-mevdudi İnsan Yayınları--> http://www.insanyayinlari.com.tr 5-Çile [Bütün Eserleri,Cilt 4]-Necip Fazıl Kısakürek-Büyük Doğu Yayınları(Mayıs 2001,44.Basım) 6-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa:61,62 [biraz değiştirilmiş şekilde aktarıldı] 7-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:50 [biraz değiştirilmiş şekilde aktarıldı] Ayrıca genel olarak faydalanılan kaynaklar: 1-Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 60,61,62 2-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001)-Baskı ve Cilt:Erkam Matbaası,İstanbul sayfa:50,51,52 3-http://www.esmaulhusna.com 4-http://www.birdemet.net Tam adres:http://geocities.com/demetden/esmahusna.htm

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Doğrusu Allah katında din, İslâm'dır; o kitap verilenlerin anlaşmazlıkları ise sırf kendilerine ilim geldikten sonra aralarındaki taşkınlık ve ihtirastan dolayıdır. Her kim Allah'ın âyetlerini inkâr ederse iyi bilsin ki, Allah hesabı çabuk görendir

Âl-i İmran:20

GÜNÜN HADİSİ

Alî b. Ebî Tâlib (r.a.)'dan :

"Benim ağzımdan yalan uydurmayınız. Her kim benim ağzımdan yalan söylerse Cehennem'deki yerine hazırlansın."

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI