Cevaplar.Org

EL-BÂSIT

Bâsıt kelimesinin sözlük anlamı: Yayan, genişleten.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-05-01 07:51:23

Bâsıt kelimesinin sözlük anlamı: Yayan, genişleten.

Bâsıt isminin terim anlamı: Rızkı genişleten, ruhu bedene yayan, İhsan ve lütfunu esirgemeyen.

Allah, kuluna bir takım maddi ve manevi nimetleri bol bol verir.

Allah, maddi nimetlerle birlikte iç huzuru, neşe ve mutluluk da verir. Bütün bunlar, El-Bâsıt isminin tecellileridir.

Konu ile ilgili üç ayet ve kısa açıklamaları şöyledir:

"…(Rızkı) Allah daraltır ve genişletir. Ancak O'na döndürüleceksiniz."(1)

Allah, imtihan sırrına binaen dilediğinin rızkını daraltır, dilediğinin rızkını ise genişletir.

"Şüphesiz Rabbin, dilediğine rızkı bol bol verir ve (dilediğine) kısar. Çünkü O, gerçekten kullarından haberdardır ve onları görmektedir."(2)

Müfessir Sabuni, bu ayeti şöyle açıklar: 'Şüphesiz Rabbin, dilediğine bol rızık verir, dilediğinin rızkını da daraltır. Daraltan da odur, genişleten de odur. O, yarattıklarında, hikmeti gereği dilediği şekilde tasarruf sahibidir. Şüphesiz Allah, kulların faydalarına olan şeyleri bilir. Rızıklardaki farklılık onun cimriliğinden değildir. Aksine, kulların menfaa­tini gözetmesinden dolayıdır. Yüce Allah kulların bilmediği fakat onların faydalarına olan şeyleri bilir.'(3)

"Yahudiler, Allah'ın eli bağlıdır (sıkıdır) , dediler. Hay dedikleri yüzünden elleri bağlanası ve lânet olasılar! Bilâkis, Allah'ın elleri açıktır, dilediği gibi verir…."(4)

Allah cömerttir. Allah'ın cömert olduğu, şu dünyada insanlara bitkiler ve hayvanlar vesilesiyle verdiği sınırsız nimetlerden bellidir. Allah, hikmetine binaen dilediğine dilediği kadar nimet verir.

El-Bâsıt isminden çıkarmamız gereken ders:

Allah'ın cömert olduğunu bilerek, ondan dünyamız ve ahiretimiz için hayırlı olan maddi ve manevi nimetleri istemeli ve diğer insanlara karşı cimri olmamalıyız.

Dipnotlar

1-Bakara-245

2-İsra-30

3-Sabuni, Safvetü't-Tefasir, C: 3, S: 377

4-Maide-64

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Kur an'ı kesinlikle biz indirdik; elbette onu yine biz koruyacağız.

Hicr Suresi,9 (Mürşid 3.1'den alınmıştır)

GÜNÜN HADİSİ

İnsanların en fenası, birine ayrı, diğerine de ayrı görünen iki yüzlü insanlardır.

Seçme Hadisler, 101

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI