Cevaplar.Org

EL-MÜTEKEBBİR

Mütekebbir kelimesinin sözlük anlamı: Büyüklenen, kibirli, azametli, ulu. Mütekebbir kelimesinin terim anlamı: Zatının ve sıfatlarının ululuğu ve büyüklüğü insanların bilemeyeceği kadar üstün olan ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-02-21 08:17:29

Mütekebbir kelimesinin sözlük anlamı: Büyüklenen, kibirli, azametli, ulu.

Mütekebbir kelimesinin terim anlamı: Zatının ve sıfatlarının ululuğu ve büyüklüğü insanların bilemeyeceği kadar üstün olan ve her hadisede büyüklüğünü gösteren.

İçinde "El-Mütekebbir" ismi geçen ayet şöyledir:

"O, öyle Allah'tır ki, kendisinden başka hiçbir tanrı yoktur. O, mülkün sahibidir, eksiklikten münezzehtir, selâmet verendir, emniyete kavuşturandır, gözetip koruyandır, üstündür, istediğini zorla yaptıran, büyüklükte eşi olmayandır. Allah, müşriklerin ortak koştukları şeylerden münezzehtir."(1)

Bu ayetteki Mütekebbir kelimesi, aşağıda isimleri sıralanan beş mealde şu şekilde tercüme edilmiştir:

Diyanet tercümesi: "Büyüklükte eşsiz"

Diyanet Vakfı tercümesi: "Büyüklükte eşi olmayandır."

Hasan Basri Çantay: "Büyüklükte eşi olmayandır."

Ömer Nasuhi Bilmen: "Kibriyası pek azim bulunan"

Diyanet Tefsiri, bu ayetteki Mütekebbir kelimesini şu şekilde açıklamıştır: 'Mütekebbir: Büyüklüğü apaçık olan, azametini ortaya koyan, büyüklük ancak kendisine yaraşan, büyüklükte eşi olmayan.'(2)

İnsanın mütekebbir olması, kendinde bulunmayan yüksek nitelikleri varmış gibi göstermesidir. İnsanın kendisini başkasından üstün görüp öyle davranması günahtır; Allah'a karşı kibirlenmesi ise küfür olur.

Bir hadis-i şerif şöyledir: "Kibriya benim ridam, azamet ise benim ızârımdır. Bunlardan biri konusunda bana ters düşen kimseye azab ederim."(3)

El-Mütekebbir isminden çıkarmamız gereken ders:

Bize düşen, Allah'ın sınırsız olarak üstün olduğunu bilip ona teslim olarak yaşamak ve sahip olduğumuz bazı nitelikli vasıfların ise, Yüce Yaratıcının bize birer lütfu olduğunu hiç unutmamaktır.

Dipnotlar

1-Haşr-23

2-DİB Kur'an Yolu Tefsiri, C: 5, S: 304

3-Müslim, Birr bâbı, c. III, s. 2023, H. No 2620

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Rabbimiz! Bize gözümüzü aydınlatacak eşler ve zürriyetler bağışla ve bizi takva sahiplerine önder kıl!

Furkan, 74

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI