Cevaplar.Org

ER-RAHÎM

Rahîm kelimesinin sözlük anlamı: bağışlayan, ziyadesiyle merhamet eden.


Ali Bozkurt

alibozkurt.02@hotmail.com

2020-01-01 10:17:48

Rahîm kelimesinin sözlük anlamı: bağışlayan, ziyadesiyle merhamet eden.

Rahim isminin terim anlamı: Ahirette mü'min kullarını ebedi nimetlerle mükâfatlandıran.

Rahîm ismi, Rahman ismiyle beraber besmelede geçtiği için 113 surenin başında tekrarlanır.

Rahim ismi, Fatiha suresinde Rahman ismiyle birlikte zikredilmektedir: "O, rahmândır ve rahîmdir."(1)

Rahim sıfatı ahirete ve mü'minlere yöneliktir. Allah için, dünyanın Rahman'ı, ahiretin Rahim'i denir.

Rahim adı geçen bir ayet, ardından gelen ayetle birlikte şöyledir:

"Ey Muhammed! Kullarıma, benim elbette çok bağışlayıcı, çok merhametli olduğumu, azabımın da elem dolu azap olduğunu haber ver."(2)

Rahim ismi, çok merhametli diye tercüme edilmiştir. Bu ayette de Rahim isminin mü'min kullar için ve ahirete yönelik olduğu anlaşılmaktadır.

Rahim ismi, kulların bu dünyada imtihana tabi olmalarındaki hikmete binaen, Allah'ın ahirette mü'min kullarını nimetlendirmesine yöneliktir.

Er-Rahîm isminden çıkarmamız gereken ders:

Ahirette, Allah'ın Rahîm isminin tecellisine nail olmak, bu dünyada mü'min olup son nefesini mü'min olarak vermeye bağlıdır. Allah, hepimize mü'min olarak yaşayıp mü'min olarak vefat etmeyi nasip etsin.

Dipnotlar

1-Fatiha-3

2-Hicr-49. 50.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI