Cevaplar.Org

ES-SEMİ'


2002-09-29 22:11:51

Bizim de çok hikmetlere binaen kısmen feyizlendiğimiz bu ism-i şerif “Gizli aşikar her şeyi işiten”(1) anlamına geliyor. Allah'ın işitmesi ise şüphesiz ki bizimkinden farklıdır; O zaten bu ismin kaynağıdır, bu sıfat bir sıfat-ı kemaldir, bizde de vardır;ama O'nun (cc) "işiten" sıfatı mutlaktır. Yani sınırlara, şartlara, kayıtlara sığdırılamaz. Biz havadaki tanecikler vasıtasıyla sesimizi duyurabiliriz. Allahü Teala'nın (cc) ise işitmek için hiçbir şeye ihtiyacı yoktur. Bir karıncanın ayak sesini de işitir, insanların hesaba katmadıklarını da... Allahü Teala (cc) her şeyi her şekilde aynı anda işitebilir. Yapılan gıybeti de, edilen şükrü de... Sessiz; ama yürekten gelen duaları da... Mazlumun verdiği mücadeleyi, içinden kopup zalimi transparanmışcasına es geçen fırtınaları da... Evet, işitir ve cevap verir; ama sonsuz hikmetiyle ve zamanında. Bize gelince... İsmin tecellisine mazhar olmuşuz. Ancak bizdeki nisbi ve izafi, bu İlahi sıfatı ise sezdirmeye kafi. Yani bu İlahi isme ayna olmasından kıymetli. “Allah'ın sonsuz ve sınırsız olan işitme sıfatına bir delil niteliğinde”(2), şunu unutmamak gerekir ki, “Allah'ın hiçbir isminde hakiki ma'nasıyla benzeri yoktur. İnsanlardaki bütün kemalat hakiki kemal değildir, mecazdır, yani yoldur. Onunla hakikate geçilir”(3) Bizdeki işitme vasfını ise en güzel ve verimli şekilde kullanabildiğimiz zaman manen terakkiye yollar gözükür veya gözükmüştür. Mahlukat aleminde nazarımızı gezdirirken çoğu kez kulağımız da gözlerimize eşlik eder. Öyleyse bu İlahi orkestraya tefekkür ederek kulak vermek, Allah'ın isimlerinin tecellilerine mazhar olan şol alemi temaşa, iç içe olduğumuz bu mucizeler diyarını idrak yolunda çaba, bunun için Allah'ın bahşettiği kabiliyetleri hakkıyla kullanma pak bir ruhun, uhrevi esintilere açık bir kalbin ifadesidir.Varlıklar hem görüntüleriyle hem sesleriyle adeta bizi bir sanat müzesine davet ediyor. Davete icabet etmek ne güzel bir davranıştır.? Sağır olup da bu davete icabet eden, çok iyi işitip de etmeyenden Allah katında daha makbul olabilir; hatta daha iyi duyuyor da olabilir. Ne mutlu o bahtiyarlara! Velhasıl, Allah her şeyi işitir ve cevap verir. Üstad Hazretleri hikmet elinin sezilmesine bununla bir delil daha gösterir: “Ey nefis! Kainatın uzak çöllerine gidip Saniin isbatına deliller toplamaya ihtiyaç yoktur. Bir kulübecik hükmünde bulunan içerisinde oturduğun beden kafesine bak! Senin o kulübenin duvarlarına asılan icad silsilelerinden, yaradılış mucizelerinden ve harika san'atlarından, kulübeden dışarıya uzatılan ihtiyaç ellerinden ve pencerelerinden yükselen “Ah! Oh!” ve eninler hal dilleriyle istenilen yardımlarından anlaşılır ki, o kulübeyi içindekilerle beraber yaratan Yaratıcı, o “Ah!” ve inlemeleri işitir, şefkat ve merhamete gelir, ihtiyaç ve arzuların ne varsa garanti altına alır. Zira sineğin kafasındaki o küçük küçük hücreciklerin seslenişlerine “Buyurun!” diyen o Sani-i Semi' ve Basir'in, senin dualarını işitmemesi ve o dualara olumlu cevablar vermemesinin imkan ve ihtimali var mıdır?” (4) Dipnotlar: 1-Esmâ-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) s. 79 2-Kur'ân ve Kâinat Penceresinden Esmâ-i Hüsnâ- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) s.153 -yazının akışı içinde değiştirilerek aktarılmıştır- 3-Esmâ'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 86 4-Kur'ân ve Kâinat Penceresinden Esmâ-i Hüsnâ- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) s.154 -kaynakta aktarılan kesit Mesnevi-i Nuriye'den alınmıştır ve mealen aktarılmıştır, buraya aynı şekliyle koyulmuştur- Genel Olarak İstifade Edilen Kaynaklar: 1-Kur'ân ve Kâinat Penceresinden Esmâ-i Hüsnâ- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) s.152-155 2-Esmâ-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) s. 79-81 3-Esmâ'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 84-86

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Allah dilediğini hesapsız rızıklandırır.

Nûr, 38

GÜNÜN HADİSİ

Ey Allah'ın Resulü," dedim, "şayet Kadir gecesine tevafuk edersem nasıl dua edeyim?" Şu duayı okumamı söyledi: "Allahümme inneke afuvvun, tuhibbu'l-afve fa'fu anni. (Allahım! Sen affedicisin, affı seversin, beni affet.)

Tirmizi, Da'avat 89,Ravi (r.a.): Aişe

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI