Cevaplar.Org

EL-HÂFİD / ER-RÂFİ'


2002-07-15 17:34:10

Kâbıd ve Bâsıt isimlerinde olduğu gibi benzer bir teraziye, benzer bir şekilde, benzer bir münasebetle bu iki ism-i şerifi mütalaa ederken tekrar görmekte insan. Bu yüzden benzer cihetlerle tek gözün kapalı durmasına engel olmak istenmesi sebebiyle bunlar da "müzdevice" (*), yani birbirlerinden ayrı anılmazlar edepte. Hâfid "Yukarıdan aşağıya indiren, alçaltan" (1), Râfi' ise "Yukarı kaldıran, yükselten"(2) demek. Önce insan diğer yaratıklar arasından belli bir mertebeye yükseltildi, peygamberler diğer insanlardan arasından yükseltildi , bazı peygamberler ise bazı peygamberlerden üstün kılındı. İnsan mevsimlere nispet yaparcasına sürekli değiştiğinden, mertebesi de onunla birlikte konum değiştirmekte. Bu konum ise yine kendisinden kaynaklanmakta, zira cüz-i irade insanla mücehhez, insan da cüz-i irade ile. Eğer matlup karanlıklar girdabı,körlük,alçalmak ise, Allah'ın(cc) Hâfid ismiyle tecellisi hani derler ya "an(lar) meselesi"; maşuka gelince; iman, Allah, ahlak, hidayet, adalet ise bu sefer vuslat yeridir basamakların üst düzeyi,mertebeler mertebesi; salih bir kul olmanın cemali... Sonuç: "Dünya ahiretin tarlası." Ekin ise cennet, seyr-i cemal-i İlahi, aşk-ı hakiki (rıza-yı İlahi, Allah sevgisi) yani dünyada Râfi' isminin tecellisini yakalayınca (salih kulca yaşamakla donanınca ) ahirette de tecelli. Hâfid isminin tecellisi; aynı hadisçe sabit, dünyada ve ahirette peşisıra. İnkar, küfür, isyan; dünyada zillet, ahirette zillet. İman, adalet, ahlak; dünyada izzet, ahirette izzet, hakiki saadet, edebi ve ebedi suhulet. Tecellinin diğer sahası da, -tarihdir, onda dönen çarktır isbat- maddiyat. Şan ve şeref sahibi, para ve pul hakimi (ya da mahkumu), dalkavuklar tek çevresi... Sonrası? Pek hazin olmuş zilleti, zira kaybetmiş adaleti, teraziyi, muvazeneyi, imanı, ahlakı, hakkı. Kimi de beklermiş kapıların önünde, sadece derisi üstünde... Sermayesi? Derisinin sol üst köşesinde. Batındaki Râfi' tecellisi sonra zahire de aksetmiş, şimdi ümit ve ekmek vergisinde, hizmetle iştigalde. Çok zaman, gel zaman, git zaman... Asansör icat edilmiş, bazen inermiş; bazen çıkar imiş. Çıkarken bakmışlar, katlar iniyor gibiymiş; inerken bakmışlar, katlar çıkar gibiymiş. İşte rahmet ki ne rahmet... Örnekteki gibi, kimi gelir; maddiyatta alçalır; ama vicdan muhasebesi kürsüsüne geçer, sabreder de maneviyatta öyle yükselir öyle yükselir kuşlar kıskanır. Kimi de gider, maddi sahada merdivenleri hızla tırmanırken, manevi sahada tıkanır, pat diye yuvarlanır. Allah (cc) salih daireler bahşede... Feyz almak isteyene, Râfi' ism-i şerifinin tecellisine mazhariyet talep edene, merdivendir tek çare. Merdiven? İman.Basamak? Rıza-yı İlahiyi celb. Merdiveni çıkmak isteyene yardım etmeli, çıkamayana destek vermeli, merdiveni hiç bilmeyene gidilmeli. Ta ki Râfi' isminden feyz tezahür ede... Batıl inançlar, yanlış fikirler ise insanlığa kene. Hâfid isminden feyz isteyen müştakane, bunları çürütmekle kateder nice mesafe. Fikirde,ilimde,irfanda fertçe ve milletçe yükselmekse mesele mü'mine imanı hem nurdur, hem kuvvet bizce, şahit mi istersiniz? İşte Kur'an, tarih işte, işte siyer-i Nebi (asm), Üstad işte, işte şirpençe, mü'minler işte... (*) Bu iki isim de, tıpkı Kabıd ve Basıt isimlerinde olduğu gibi "müzdevice" yani birlikte söylenmesi gereken, Allah hakkında beraber kullanılması icab eden, tek başında kullanılmaları doğru olmayan isimlerdendir. (3) Dipnotlar: 1- Esmâ'ül Hüsnâ Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 80 2- a.g.e sayfa: 81 3- Kur'ân ve Kâinat Penceresinden Esmâ-i Hüsnâ- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) sayfa: 147 İstifa edilen Kaynaklar: 1- http://www.esmaulhusna.com Tam adres: http://esmaulhusna1.bizland.com/esmaack1.htm 2- Esmâ-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) sayfa: 74,75 3- Kur'ân ve Kâinat Penceresinden Esmâ-i Hüsnâ- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) sayfa: 147,148,149 4- Esmâ'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 80,81,82 5- Küçük Lugat- Ömer Sevinçgül- Zafer Yayınları

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

EL-MÂCİD

EL-MÂCİD

Mâcid kelimesinin sözlük anlamı: Şanı büyük, şerefli. Mâcid isminin terim anlamı: Keremi

EL-VÂCİD

EL-VÂCİD

Vâcid kelimesinin sözlük anlamı: Bulan, hiçbir şeye ihtiyacı olmayan. Vâcid isminin terim a

EL-KAYYÛM

EL-KAYYÛM

Kayyûm kelimesinin sözlük anlamı: Kendiliğinden var olan, daima ayakta tutan. Kayyûm isminin

EL-MÜMÎT

EL-MÜMÎT

Mümît kelimesinin sözlük anlamı: Öldüren, hayatına son veren, yok eden. Mümît isminin ter

EL-MUHYÎ

EL-MUHYÎ

Muhyî kelimesinin sözlük anlamı: Dirilten, yaşatan. Muhyî isminin terim anlamı: Can veren, v

EL-MUÎD

EL-MUÎD

Muîd kelimesinin sözlük anlamı: İade eden, tekrar yaratan. Muîd isminin terim anlamı: Varlı

EL-MÜBDÎ

EL-MÜBDÎ

Mübdî kelimesinin sözlük anlamı: Yoktan var eden. Mübdî isminin terim anlamı: Modeli, örne

EL-MUHSÎ

EL-MUHSÎ

Muhsî kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, miktarını bilen. Muhsî isminin terim anlamı: Her ş

EL-HAMÎD

EL-HAMÎD

Hamîd kelimesinin sözlük anlamı: Övülen, övülmeye layık olan. Hamîd isminin terim anlam

EL-VELİYY

EL-VELİYY

Veliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yardımcı, dost. Veliyy isminin terim anlamı: Yardım eden,

EL-METÎN

EL-METÎN

Metîn kelimesinin sözlük anlamı: Sağlam sert, dayanıklı ve kuvvetli. Metîn isminin terim an

Biz onu (Kur'an'ı) mübarek bir gecede indirdik. Kuşkusuz biz uyarıcıyızdır.

Duhân, 3

GÜNÜN HADİSİ

Bir kimseye şer olarak bir müslüman kardeşine hakaret etmesi kafidir.

Riyazü's Salihin, 3/1605

TARİHTE BU HAFTA

*Rumelihisarı Açıldı(9 Temmuz 1452) *Nurettin Topçu'nun Vefatı(10 Temmuz 1975) *Mısır, İngilizler Tarafından İşgal Edildi.(11 Temmuz 1882) *Kanuni'nin Tebriz'i Fethi.(13 Temmuz 1534) *Hz.Aişe(r.a.) Validemizin Vefatı(14 Temmuz 678)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI