Cevaplar.Org

EL-ALİM


2002-06-17 09:44:16

İnsanlığın elinde bilim, ilim dilenmekte, Zira insanlık bilimle cebelleşmekte; Kaldıramayacakları sınırlarını genişletiyorlar Korkmayın, varacağınız yer var: Ezeli ilmi her şeyi kuşatmış tek var, Her şeyin içinde yaratılmış, yaratılmamışlar da yatar Büyük-küçük; mümkün-muhal; gizli-aşikar da cirit atar (1) İlim yüzsüzlere yüz verir de, mahzundur Avaz avaz çığırır: “Tahtını ilmin amacına kur” Şöyle bir yüksel, semalara çık... İlahi stad göz alabildiğince açık. Saha sonsuz, toplar hızlı, Her topun kendine has dairesi var... Eşsiz düzeniyle hayret veren bu maç çok tatlı, Unutmayalım, bunun bir de bitiş düdüğü var. Heyhat! Alçal, sonra in de eşyanın derinine Şahit ol Rabb’in Rububiyetine Elhamdülillah, oralarda “Atomlarda cümbüş, donanma, şenlik; Ve çevre çevre nur, çevre çevre nur. İçiçe mimari, içiçe benlik; Bildim seni ey Rab, bilinmez meşhur!”(2) diyen de var... İnsanda küstahlık, bilinçsiz bilme yarışı, Bildiğini zannetme ayıbı, bilmediğini bilmeme yarası Onun için çarpmamış mı şair soruyu: “Yirminci Asrın ablak yüzlü feza pilotu! Buldun mu Ay yüzünde ölüme çare otu?” (3) Bilmezler mi, Allah (cc) gaybı bilir, Geçmişi bilir, geleceği bilir, Matlupu çok olan eşyayı bilir Zaten eşyanın da dilinde zikir... Kulun ilminde sınır var, amaç bu sınırları genişletmek Allah’ın (cc) ilmi ise sınırdan münezzeh... Kulun kendi kaynaklı ilmi berrak değil, önünde tül perde sırıtır Her an bir sürpriz beklemekte, hazır ve nazır Allah’ın (cc) ilmi perdelerden münezzeh... Kula sürpriz yapan eşya, her şeyiyle Allah’ın (cc) sonsuz ilminde, Zira O yaratmış eşyayı, eşya sonsuz ilminden menbalı Ve bir itiraf: Kulun ilmi eşyadan alıntı... Allahü Azimüşşan (cc) demek ki fiilen biliyor, (*) Kulun ilmine ne demeli? Eşyanın üzerinde duruyor. Kafamı idrak sancısıyla duvarlara vurmasam olmaz mı? Aynı anda iki şey düşünebilsem tartar mı? “Allah’ın (cc) ilmi küllidir, her şeyi birlikte bilir; Mutlaktır, hiçbir kayıt altına girmez; Ve muhittir, herşeyi içine alır ihata eder.” (4) Bir köprüyü mimarsız düşünmeyene sormalı, Şanlı Selimiye’yi Mimar’sız bilmeyene demeli: “Gökleri ve yeri yoktan var eden Allah hakkında şüphe edilir mi?” (5) Ey Feza Pilotu! Şu kelamın belagatına bak! Bütün bildiklerini artık yak! Bu ayet sana yetmedi mi? Ayete bak! Hadi gökler ve yer demi yetmedi? Ah! Şöyle bir sıyrılsan da kurtulsan, İki cihanda dolarcasına kanatlansan. Fezada kanat çırpmak neyine, Eğer varmayacaksan Rabbi’ne? Geçenlerde bir yeni Feza genci gördüm, Belli ki almış başını gidiyordu... Anlatamaz derdini, anlatamayacağından korkar Ya da anlaşılmamak yorar... Sadece içinde bir hüzün kamçısı, Çift kişilik yalnızlığın verdiği acı. Ey genç! Boşver, yorma kendini, Bilmez misin Rabbim bilir derdini, O (cc) Allamu’l-Guyub(**), sonsuz ilim sahibi. Hikmetiyle var etmiştir, gördüğünü göremediğini... Rahmaniyeti eder -yeter ki istemeyi bil- tecelli. Dünyada yaşamak, okyanusta kaynayan yumurtaya bedel... Sıkışıp kalman tabii, sonsuzluğa gidelim senle, ver elini gel! Esbabı yaratılışa yamadılar, Esbabı bile bıktırdılar, Esbab lisan-ı hal ile haykırmakta: “Ben İlahi izzete salt bir perdeyim hakikatta” (6) Elhamdülillah, bunu söyleyen de var, “ Derin düşündüğünüzde ilimler, sizi Allah’ın (cc) varlığını kabul etmeye sevkeder” Diyen fizikçi Lord Cliffen de var... (7) İşte ilmin izzeti burdan kaynaklanır, Resul-i Ekrem (sav) buyurmuş: “Bir saat tefekkür bin yıl nafile ibadetten hayırlıdır” (8) Zira varacağımız yer aynıdır: Sonsuz hikmet Sahibi (cc) vardır! * Ayrıntılı bilgi için : Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) sayfa:70 **Allah, Kur’an-ı Kerim’de dört yerde zatını, “Allamu’l-Guyub=gaybları çok iyi bilen” vasıyla nitelemiştir. Allah için “bilinmez” diye bir şey yoktur. “Allamu’l-Guyub,” “Gizli denilen hiçbir şey kendisine gizli kalmayan, olmuşu ve olacağı bilen, gökte ve yerde ilminden hiçbir şey saklanamayan” tarzında tanımlanmıştır. (8) Dipnotlar: 1-Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) sayfa:69 (Yazının akışında değiştirilerek aktarıldı) 2- Çile [Bütün Eserleri,Cilt 4]-Necip Fazıl Kısakürek-Büyük Doğu Yayınları(Mayıs 2001,44.Basım) sayfa:20 3-a.g.e sayfa: 410 4- Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) sayfa:69 5- İbrahim Suresi,10- [İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa:275] 6-Şualar, s.648 (Şiirin akışı içinde kalıp çokça değiştirilmiştir) 7- İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa: 277 [Şiirin akışı içinde değiştirilerek aktarılmıştır] 8- Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) sayfa:70 (Yazının akışında değiştirilerek aktarıldı) 9- Kur'an ve Kainat Penceresinden Esma-i Hüsna- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) sayfa: 142 – Bu eserin bunun için verdiği kaynak: Beyhaki, Mevdudi,Tefhim, s. 20-21; Rağıb, A.g.e., 581 Genel olarak yararlanılan Kaynaklar: 1- Kur'an ve Kainat Penceresinden Esma-i Hüsna- Doç. Dr. Abdülaziz Hatip- Gençlik Yayınları(Nisan 2001) sayfa:140-144 2- Esma'ül Hüsna Şerhi-(Merhum)Ali Osman Tatlısu-Yağmur Yayınevi(İstanbul;1982) sayfa: 76-78 3- Esma-i Hüsna Allah'ın Güzel İsimleri-Prof.Dr.Alaaddin Başar-Zafer Yayınları(Eylül 2001) sayfa:69,70 4- İlimlerin Diliyle Allah-Şaban Döğen-Gençlik Yayınları(9.Baskı,Eylül 2000)-Montaj,Baskı ve Cilt:Bayrak Matbaası Sayfa:275-282, 286

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ES-SABÛR

ES-SABÛR

Sabûr kelimesinin sözlük anlamı: Çok sabırlı. Sabûr isminin terim anlamı: Günah işleyenl

EL-VÂRİS

EL-VÂRİS

Vâris kelimesinin sözlük anlamı: Ölenin malına sahip olmaya hak kazanan kimse. Vâris isminin

ER-REŞÎD

ER-REŞÎD

Reşîd kelimesinin sözlük anlamı: Doğru yolda bulunan, doğru ile yanlışı birbirinden ayırt

EN-NÛR

EN-NÛR

Nûr kelimesinin sözlük anlamı: Aydınlık, ışık, aydınlatan. Nûr isminin terim anlamı: Nu

EN-NÂFİ

EN-NÂFİ

Nâfi’ kelimesinin sözlük anlamı: Fayda veren. Nâfi’ isminin terim anlamı: Hayırlı ve fa

EL-BÂKÎ

EL-BÂKÎ

Bâkî kelimesinin sözlük anlamı: Sonu olmayan, kesintiye uğramadan devam eden. Bâkî isminin

EL-BEDİ

EL-BEDİ

Bedi’ kelimesinin sözlük anlamı: Örneği ve benzeri olmayan, hayret verici eşsiz güzellikte

EL-HÂDÎ

EL-HÂDÎ

El-Hâdî kelimesinin sözlük anlamı: Yol gösteren, mutluluk veren. El-Hâdî isminin terim anla

ED-DÂR

ED-DÂR

Dâr kelimesinin sözlük anlamı: Zarar ve elem veren. Dâr isminin terim anlamı: Zarar ve elem v

EL-MÂNİ’

EL-MÂNİ’

Mâni’ kelimesinin sözlük anlamı: Mahrum eden, vermeyen, engel olan. Mâni’ isminin terim an

EL-MUĞNÎ

EL-MUĞNÎ

Muğnî kelimesinin sözlük anlamı: Zenginlik veren, cömert olan. Muğnî isminin terim anlamı

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

"Oruçlu için iki sevinç vardır: Biri, orucu açtığı zamanki sevincidir, diğeri de Rabbine kavuştuğu zamanki sevincidir. Oruçlunun ağzından çıkan koku (haluf), Allah indinde misk kokusundan daha hoştur."

Ebu Hüreyre

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI