Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hattâ eğer sana denilse: "Yarı ömrünü, yarı malını versen; Kamer'den ve Müşteri'den


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-06-08 23:19:25

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*"Bilirsin ki: En ziyade insanı tahrik eden meraktır. Hattâ eğer sana denilse: "Yarı ömrünü, yarı malını versen; Kamer'den ve Müşteri'den biri gelir, Kamer'de ve Müşteri'de ne var ne yok, ahvalini sana haber verecek. Hem doğru olarak senin istikbalini ve başına ne geleceğini doğru olarak haber verecek." (Sözler, s:238)

Ben köylüyüm. Küçüklüğümde köye Poşalar(Kafkasya'dan gelen ve kendilerine Lom da denilen göçebe tacirler) gelirdi. Poşa kadınları fala bakarlardı. Köyün kadınları onun başına toplanırlardı. "Hele benim falıma bak" "Hele benim falıma bak" diye. Yahu bir poşa karısının başına merak toplarsa yani, merakla aya gidenlere, uzaya gidenlere bir şey dememek lazım. Merak oraya götürecek yani.

Ama bir de bak, Peygamberimiz(aleyhissalatu vesselam) ahiret alemine gitti, geldi. Oradan doğru olarak haberler veriyor, bu ay işi filan değil yani..Cenneti gördü, orada olanları gördü. Cehennemi gördü, yedi kat gökleri gezdi. Bu haberler merak edilmeye değmez mi?

*"Hem öyle bir istikbalden doğru olarak haber veriyor ki: Şu dünyevî istikbal, ona nisbeten bir katre serab hükmündedir." (Sözler, s: 239) Dünya hayatı bir serap hükmünde ama insanı bunun böyle olduğunu insan can vereceği hengamda anlar.

Not: Merhum Mehmed Akif bey, Safahat'da ne güzel der;

"Bu âlem şöyle bir rü'yâ imiş, yâhud muvakkatmiş...

Evet ukbâda anlarsın ne müdhiş bir hakîkatmiş!"

*Bir bahçıvan düşünelim, farazi olarak öyle güller yetiştirmiş olsun ki, her bir yaprağı bir tirilyon lira, bazı yaprakları da on tirilyon olsun..Bostan kemale geldiğinde ise, bu kadar zaman harcayarak yetiştirdiği bu kıymetli çiçekleri keçilere yedirtse, ne kadar tuhaf bir iş olur. Çünkü o keçilerden elde edeceği para belki bir gülün kıymetini bile karşılamaz.

Şimdi Cenab-ı Hak bu dünyayı o bostan gibi yapmış. Her birinizi o güller gibi o dünya bostanına ekmiş. Her birinizin her bir uzvu baha biçilmez fiata değecek şekilde lütfetmiş. Mesela kaç liraya gözlerinizi satarsınız? Kulağınızı kaç tirilyona? Nutk-u beyanı(konuşmayı) kaça verirsiniz? Ya aklınızı?..

Peki ne olacak şimdi? Bizi Cennete götürmeyecek de yer altına sokacak, bizi tarla farelerine yedirecek öyle mi? Böyle bir şey olamaz, Allah aşkına..

Not: Merhum Kırkıncı Hocamız "Nükteler" adlı eserinde bu misali şöylece vermektedir; "Bir kimyager büyük bir ihtimam ve çalışma sonucu her yaprağı on mil­yon lira kıymetinde olan gayet güzel ve eşsiz çiçekler yapsa ve sonra bunla­rı adi bir saman çöpüymüş gibi keçilere yedirse ne kadar abes olur. O halde, her bir azası on milyarla değişilmeyecek kadar kıymetli olan bu insanları, elbette ki Hakîm-i Zülkemâl olan Allah (C.C.), sadece ve sadece toprak al­tındaki kurt ve böceklere yedirmek için yaratmamıştır. İşte ahiret olmasa, insanın âkıbeti bu tarzda olur."

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

"Üç defa kapıyı çalın. İzin verilirse girin; aksi halde dönün."

Riyazü's Salihin, 2/874

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI