Cevaplar.Org

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? Varsa ne demektir?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-16 15:05:37

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir" manasında hadis var mı? Varsa ne demektir?

Cevap: Soruda yer alan "..Zatını düşünmek şirktir" şeklinde bir ifadeye rastlayamadık. Bu sebeple hadis rivayetlerini "şirk" kavramı açısından bir değerlendirme yapmayacağız.

-Bu konuyla ilgili merfu ve mevkuf olarak -benzer lafız ve ifadelerle-zikredilen bir çok hadis rivayeti vardır. Bir kaç tanesi şöyledir:

1)İbn Ömer'den geldiği bildirilen bilgiye göre, peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Allah'ın nimetlerini düşünün, fakat Allah'ın zatında düşünmeyin" Taberani'nin (Evsat) aktardığı bu rivayette yer alan ravilerden biri "metruk"tur. Onun için hadis zayıftır.(bk. Mecmau'z-Zevaid, 1/81).

2)Rivayete göre İbn Abbas şunları aktarmıştır: "Bazı kimseler Allah'ın zatını düşünüyorlardı. Hz. Peygamber buyurdu ki; 'Allah'ın yaratıklarını düşünün, Allah'ın zatını düşünmeyin, çünkü siz onun kadrini/büyüklüğünü takdir edemezsiniz"(Gazali, İhya, 4/423-24). Bu hadis rivayeti de zayıftır(bk. Zeynu'l-Iraki, Tahricu ahadisi'l-İhya, 1/1799).

3)İbn Abbas şöyle demiştir: "Herşeyi düşünüp tefekkür edin, fakat Allah'ın zatını düşünmeyin…"(Acluni, 1/357-358).

Özetle: Konuyla ilgili olarak değişik kaynaklarda rivayet edilen hadislerin senetlerinde bir zaaf vardır. Ancak bunların toplamına bakıldığı zaman manasının sahih olduğunu söylemek mümkündür.(bk. Acluni, a.g.y).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Maide-7

"Allah'ın, üzerinizdeki nimetini ve "İşittik, itaat ettik" dediğinizde sizden aldığı ve kendisiyle sizi bağladığı ahdini hatırlayın. Allah'tan korkun, çünkü Allah göğüslerin özünü çok iyi bilir."

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI