Cevaplar.Org

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? Varsa ne demektir?


Niyazi Beki(Prof. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-16 15:05:37

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir" manasında hadis var mı? Varsa ne demektir?

Cevap: Soruda yer alan "..Zatını düşünmek şirktir" şeklinde bir ifadeye rastlayamadık. Bu sebeple hadis rivayetlerini "şirk" kavramı açısından bir değerlendirme yapmayacağız.

-Bu konuyla ilgili merfu ve mevkuf olarak -benzer lafız ve ifadelerle-zikredilen bir çok hadis rivayeti vardır. Bir kaç tanesi şöyledir:

1)İbn Ömer'den geldiği bildirilen bilgiye göre, peygamberimiz şöyle buyurmuştur: "Allah'ın nimetlerini düşünün, fakat Allah'ın zatında düşünmeyin" Taberani'nin (Evsat) aktardığı bu rivayette yer alan ravilerden biri "metruk"tur. Onun için hadis zayıftır.(bk. Mecmau'z-Zevaid, 1/81).

2)Rivayete göre İbn Abbas şunları aktarmıştır: "Bazı kimseler Allah'ın zatını düşünüyorlardı. Hz. Peygamber buyurdu ki; 'Allah'ın yaratıklarını düşünün, Allah'ın zatını düşünmeyin, çünkü siz onun kadrini/büyüklüğünü takdir edemezsiniz"(Gazali, İhya, 4/423-24). Bu hadis rivayeti de zayıftır(bk. Zeynu'l-Iraki, Tahricu ahadisi'l-İhya, 1/1799).

3)İbn Abbas şöyle demiştir: "Herşeyi düşünüp tefekkür edin, fakat Allah'ın zatını düşünmeyin…"(Acluni, 1/357-358).

Özetle: Konuyla ilgili olarak değişik kaynaklarda rivayet edilen hadislerin senetlerinde bir zaaf vardır. Ancak bunların toplamına bakıldığı zaman manasının sahih olduğunu söylemek mümkündür.(bk. Acluni, a.g.y).

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

İKİ DENİZ VE EVRENİN GENİŞLEMESİ

İKİ DENİZ VE EVRENİN GENİŞLEMESİ

Rahman suresindeki iki denizle Furkan suresi 53. ayetteki iki deniz nasıl birbiriyle bağlanabiliyo

KİŞİNİN EVLENECEĞİ KİŞİ

KİŞİNİN EVLENECEĞİ KİŞİ

Bir hadiste kişinin evleneceği kişi ne kadar dua etse de değişmeyeceği buyruluyor, halbuki ba

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

SİTE HARİTASI