Cevaplar.Org

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz de ona düşman olun buyuruyor?


Niyazi Beki(Doç. Dr.)

niyazibeki@gmail.com

2018-11-09 14:42:38

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz de ona düşman olun buyuruyor?

Cevap: Şeytan sizin düşmanınızdır, öyleyse siz de onu düşman kabul edin. O kendi taraftarlarını, cehennemlik olmaya davet eder"(Fatır, 35/6) mealindeki ayette, açıkça "şeytana kin besleyin" diye bir ifade yoktur. İlgili cümlenin meali şöyledir: "siz de onu düşman edinin/düşman kabul edin."

Bu ifadeyle, insanların en azılı düşmanları olan şeytanın düşmanlığını unutup da yanlışa götüren telkinlerine kulak asmamalarına dair bir uyarı yapılmıştır.

-Bu ayette bir önceki ayette yer alan "sakın o çok aldatıcı (olan şeytan) sizi Allah(ın affını, rahmetini hatırlatmak) ile sizi aldatmasın" mealindeki ifadenin bir açıklaması gibidir. Şöyle ki: Görünürde "Allah'ın affını, rahmetini hatırlamak" güzel bir şeydir. Fakat, bunu hatırlatan şeytan ise bunda bir hile, bir tuzak vardır. Çünkü şeytan -kedimden beri-sizin düşmanınızdır. Bu azgın düşmanınızı iyi tanıyın, onun size karşı beslediği düşmanlığı asla unutmayın.. Öyleyse, şeytanın size telkin ettiği şeylerin mutlaka zararlı olduğunu bilin ve onlardan uzak durun.. Siz de onu düşman belleyin ki, onun mani olmak istediği salih amelleri işlemeye devam edin..(krş. Razi, Beydavi, ilgili ayetin tefsiri)

Razi'nin belirttiği gibi, bir düşmanla iki şekilde muamele edilir:

Birincisi: onu razı edip düşmanlıktan vazgeçmesini sağlamak. Bu yol şeytan hakkında kapalıdır. İkincisi: düşmanı düşman olarak görüp şerrinden korunmaya çalışmak.. Birinci şıktaki tedbirin geçersizliği, ayetin son cümlesinde " O kendi taraftarlarını, cehennemlik olmaya davet eder" mealindeki ifadeyle ders verilmiştir(bk. Razi, ilgili ayetin tefsiri).

-Demek ki, şeytana karşı müminin kin ve nefreti, onun yalnız dinsizliği tercih ettiği için değil, aynı zamanda müminlere zarar vermeyi meslek haline getirdiği içindir. Bununla beraber, şeytan ebediyen imana gelemez, insanlara olan düşmanlığı bitmez, asla doğru yola gelmez.. Allah'ın açık beyanıyla böyle bir azılı düşmana karşı kin beslemek ile, başka insanlara kin beslemek arasında çok fark vardır. Çünkü, kin beslemek, düşmanlığı esas almak, diyalog kurmaya, gerçekleri tebliğ etmeye manidir. Şeytanın tebliğ gibi bir konuya muhatap olması söz konusu değildir. Fakat en azılı bir kâfirin dahi imana gelmesi mümkündür. O halde -belli şahıslar itibariyle-insanlara karşı kin beslemek, samimi bir şekilde tebliğ görevini yerine getirmeye de engeldir. Bu sebeple, iki kin arasında dağlar kadar fark vardır. Kaldı ki müslümanlar olarak "Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yoktur"(Hutbe-i Şamiye, 88).

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

KUR’ANIN DÖRT ANA KONUSUNUN BİRBİRİYLE İLİŞKİSİ

Soru: Kur’anın dört ana konusunun , yani tevhid, nübüvvet, haşir ve adalet, ibadet arasındak

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

İMAM EŞARİ VE İBNİ ARABİ CEBRİ MİDİR?

Soru : İbni Arabi (Fusüs, s.210) katıksız cebirci olduğu konusunda ne demeliyiz? Aynı şekilde

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

KALBİM MUTMAİN OLSUN DİYE

Soru: Bakara-260 “İbrahim de bir vakit:”Ey Rabbim ölüleri nasıl dirilttiğini bana göster

Üstünlük ve şeref ancak Allah'ın, Peygamberinin ve mü'minlerindir.

Münâfikûn, 8

GÜNÜN HADİSİ

Hikmetli söz, müminin yitiğidir. Onu nerede bulursa almaya en layıktır.

Tirmizi, İlim, 19.

TARİHTE BU HAFTA

*I.Dünya Savaşı Sona Erdi(11 Kasım 1918) *Bolu-Düzce-Kaynaşlı Depremi(12 Kasım 1999) *Mehmed Zahid Kotku Hz.lerinin Vefatı(13 Kasım 1980) *K.K.T.C Kuruldu(15 Kasım 1983) *Muhyiddin-i Arabi Hz.lerinin Vefatı(16 Kasım 1240)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI