Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2018-08-15 16:46:26

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96)

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

İzah edilen kısım: Bugünlerde hatırıma geldi ki: Hayat-ı içtimaiyeye giren hangi şeye temas etse, ekseriyetle günahlara maruz kalıyor. Her cihette günahlar serbestçe insanı sarıyorlar. Bu kadar günahlara karşı insanın hususî ibadet ve takvası nasıl mukabele edebilir? diye me'yusane düşündüm.(Kastamonu Lahikası, s: 96) v.d...

*Hz. Adem'den bu yana en karanlık, en dehşetli, en zulmani, en çiğ, en habis, en yıkıcı, en tahribkar asır bu asır. Binlerce günah insana tecavüz ve taaruz ediyor. Hadi kendini kolla, nasıl kollayacaksın? Kendini muhafaza et.

Bakıyorsun mesela, küfür müesseseleşmiş.

1-Dinsizlik, küfr-ü mutlak, ateizm

2-Dalalet-i mutlaka; Avrupa'dan esen bâtıl felsefi cereyanlar..

3-Sefahat-ı mutlaka; ahlaksızlık

4-Cehalet-i mutlaka..

Bunlar birbiri üzerine inzimam etmiş olduğu için, çok dehşetli bir asır. Cenab-ı Hak bütün ehl-i imanı muhafaza etsin. Nasıl bir dille, bir istiğfarla kendini kurtaracaksın? Her şey bulanmış. Tahribat çok dehşetli ve külli.

Üstad "bu memlekette yirmi belki iki yüz menfi cereyan çalışıyor." Bu milleti itikadından, dininden, imanından, İslamiyetinden koparmak için.

Not: Üstad bir yerde de; "İnsanın hususan müslümanın tahassüngâhı ve bir nevi cenneti ve küçük bir dünyası aile hayatıdır. Bu da mı bozulmağa başlamış dedim. Sebebini aradım. Bildim ki: Nasıl, İslâmiyetin hayat-ı içtimaiyesine ve dolayısıyla din-i İslâma zarar vermek için gençleri yoldan çıkarmak ve gençlik hevesatıyla sefahete sevketmek için bir iki komite çalışıyormuş. Aynen öyle de; bîçare nisa taifesinin gafil kısmını dahi yanlış yollara sevk etmek için bir iki komitenin tesirli bir surette perde altında çalıştığını hissettim. Ve bildim ki: Bu millet-i İslâma bir dehşetli darbe, o cihetten geliyor.(Lem'alar, s: 201)

Uhuvvet Risalesinde de "İşte ey mü'minler! Ehl-i iman aşiretine karşı tecavüz vaziyetini almış ne kadar aşiret hükmünde düşmanlar olduğunu bilir misiniz? Birbiri içindeki daireler gibi yüz daireden fazla vardır."(Mektubat, s:269) diyor.

*"herbir hâlis, hakikî şakird"(Kastamonu Lahikası, s: 96) Şimdi bir şeyin hakikisi olursa alaküllihal onun –sahte kelimesi ruha ağır gelir- sathi ve surisi okur. Surette kalmış, hakikate inememiş.

Demek mesele şu ders-i Kur'aninin hakikatına inmek. Şu ders-i Kur'aniyi aklında, kalbinde, ruhunda massetmek, emmek. Hakiki ve hakikattar, sadık şakirdlerin mabeynlerindeki o havz-ı ekberden hisse almak.

Bunun şartları;

1-Sadakat, öyle ki "sarsılmaz bir sadakat" (Şualar, s: 316)

2-Hizmet; hizmet sadece medreseye münhasır değil, her zaman, her yerde hizmet, yani tebliğ.. Allah'ı sevmek ve sevdirmek, bilmek ve bildirmek. Anlamak ve anlatmak. İman hakikatlarını neşretmek. Üstad bir yerde "İhtiyar dünyada, benim hakikî vazifem, neşr-i esrar-ı Kur'aniyedir" diyor.

Hizmetin diğer bir boyutu da temsil. İslamiyetin güzelliğini hayatında fiilen sergilemek ve göstermek. Bugün İslam âlemi birinci derecede neye muhtaç? Temsile muhtaç. Konuştuğunu yaşayacak, yaşadığını konuşacak, yaşayan bir hakikat olmak.

3- Takva; İslamiyyet Müslüman sadece ibadet yapmakla kurtulmuyor, günahlardan da kaçınmak lazım. Hususan büyük günahlar.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-189

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-189

Ders: Onsekizinci Söz, Birinci Nokta İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Nefis hakikat noktasında g

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-188

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-188

Ders: 17. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi İzah edilen kısım: “Hâlık-ı Rahîm ve

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-187

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-187

Ders: Barla Lahikası(s: 249) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Aziz kardeşleri

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-186

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-186

Ders: 21, Lem’a, Dördüncü Düsturunuz, İkinci Sebeb İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-185

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-185

Ders: Şualar(s. 329) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ehl-i keşf-el kuburun m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-184

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-184

Ders: 17. Lem’a, Yedinci Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah rahmet eylesin Turgut

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-183

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-183

Ders: 17.Lem’a, 6. Nokta İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“İnsan, bazı firenkler ve f

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI