Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-114

Ders: Yirminci Mektup, İkinci Makam, Dokuzuncu Kelime İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad 24. Söz’de Cenab-ı Hak tarafından bize yapılan hayırların lütufların birincisi olarak yoklukta kalmayıp varlık sahasına çıkmak olduğunu söylüyor. Bundan sonra ikinci lütuf hayat sahibi olmak.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2016-05-01 18:59:15

Ders: Yirminci Mektup, İkinci Makam, Dokuzuncu Kelime

İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar

*Üstad 24. Söz'de Cenab-ı Hak tarafından bize yapılan hayırların lütufların birincisi olarak yoklukta kalmayıp varlık sahasına çıkmak olduğunu söylüyor. Bundan sonra ikinci lütuf hayat sahibi olmak. Üçüncü lütuf, hayat sahibi mahlûkat içerisinde insan olduk. İnsanlar içerisinde de Müslüman olduk. Ve bir lütuf olarak bu marifet derslerine, sofralarına muhatap olduk. Bunlar hep Allah'ın lütfu, ihsanı..

 *İnsan başta sona hayır..Saçımızdan başlayalım. Saç iyi bir şey mi, kötü mü..İyi. İyiyse o zaman hayır olur işte. Saçınızdan tutun, tüm azalarına kadar her şey hayır, her şey lütuf. Oradan ruhumuz ve ruhumuza ait duygularımıza geçelim. Hepsi hayır yani. Bütün bunlar Cenab-ı Hakkın lütufları.. 

* "Şu kâinatta görünen ef'al ile tasarruf edip icad eden Sâni'in, bir muhit ilmi var." (Mektubat, s: 242) Cenab-ı Hakkın hadsiz fiilleri var. Mesela rızıklandırma bir fiil. Cenab-ı Hak o fiiliyle iş görüyor, rızık yaratıyor. Tasvir(suret vermek) bir fiil, onunla iş görüyor, her şeye uygun bir suret veriyor. Dağın sureti kendine göre, denizin sureti kendine göre, insanınki kendine göre, hayvanınki de kendine göre..Tanzim bir fiil, her şeyi nizama koyuyor. Tevzin bir fiil, her şeyi vezinli, ölçülü yaratıyor. İhya bir fiil, bütün canlılara hayat veriyor. Tedvir bir fiil, her şeyi evirip çeviriyor, döndürüyor. Dünyayı döndürdüğü gibi, kanımızı da vücudumuzda evirip çeviriyor. Cenab-ı Hakkın bu şekilde bir çok fiili var..Ondan dolayı çok zatlar demişler ki; "Cenab-ı Hakkın esması sonsuzdur." Bu sonsuz olan isimler fiili isimlerdir. Ne kadar farklı fiili varsa, o kadar farklı ismi vardır. İşte böyle bir zatın bunları yapabilmesi için her şeyi kuşatan bir ilme sahip olması zaruridir.

*İlimden sonra kudret geliyor. Mesela bir makale kaleme alıyorsunuz. Önce o meseleyi bilmeniz gerekiyor, sonra başkalarını da istifadesine sunmak için yazıya döküyorsunuz. Demek her şey evvel emirde ilme dayanıyor. Kâinat ta yaratılmadan önce Cenab-ı Hakkın ezeli ilminde bulunması gerekiyor ki kader demek bu işte. Demek her şey önce ilm-i ilahide bulunuyor, sonra irade devreye giriyor ve Cenab-ı Hak kudretiyle o şeyi yaratıyor.

* "Nasıl ki Güneş'in zâtı bulunup ziyası bulunmamak kabil değil; öyle de binler derece ondan ziyade kabil değildir ki, şu muntazam mevcudatı icad eden zâtın ilmi ondan infikak etsin."(Mektubat, s: 242) İnfikak etmek ayrılmak demek. Bizim ilmimiz zati olmadığı, arızi olduğu için, sonradan öğrendiğimiz için, öğrendiğimiz şeyleri unutabiliyoruz. 'Bir şey zati olsa zıddı ona arız olamaz' kaidesiyle, Cenab-ı Hakkın ilmi zati olduğu için onun ilminde unutmak diye bir şey söz konusu değil.

*Cenab-ı Hak evveldir, ahirdir, zahirdir, batındır. Evvel demek ezeli olması demektir, ahir demek ise sonu olmaması. Zahirdir demek varlığı her şeyden aşikârdır, açıktır demektir, batın demek ise bir mevcud-u meçhul olması. Zatının idrak edilememesi. Bu dört isim her şeyde tecelli ettiği gibi insanda da tecelli ediyor. İnsanın evveli bir damla su, ahiri toprağa girmek. Zahiri dış görünüşü, batını ruhu. Bu dört safhada da Allah'ın ilminden hariç değil. Bizi annemizin batnında şekilden şekle sokan da O, denizin batnında balıkları, toprağın batnında bitkileri, madenleri yaratan da O.

Not:1- Merhum Elmalılı Hamdi Efendi, tefsirinde "O(C.C) her şeyden sezilen Zahir, hiçbir şeyle bilinmez Batındır" diyor.

Not: 2: Bu dört ism-i şerif ile alakalı, Alaaddin beyin "Dört İsim" adlı yazısını tavsiye ederiz.(Prof. Dr. Alaaddin Başar, Risale-i Nur'dan Kelimeler Cümleler, 1, s. 146, 147, Zafer Yayınları, İst. 2007)

*Yıllar önce materyalist bir bilim dergisinde başparmakla alakalı iki sayfalık bir yazı okumuştum. Yazar, başparmağın fonksiyonlarını anlattıktan sonra diyordu ki; "bugüne kadar olan bütün bilimsel gelişmeler bunu başparmağa borçlu. Başparmak olmasaydı ne kalem tutup yazı yazabilirdik, ne de çekiçle bir şeyler çakabilirdik." Başparmağı böyle güzelce anlattıktan sonra sonucu kötü bağlamış, diyor ki; "tabiat insana böyle önemli bir uzvu vermiş(!)" Yahu tabiat bizi tanır mı, ihtiyaçlarımızı tespit edebilir mi, tabiatın aklı, duyguları mı var? Allah dememek için tabiata mal ediyor.

*Ben bazan arkadaşlara söylüyorum, "ağaç meyve yapamaz" Nasıl ben saçımı yapamıyorsam, çıkmasını bekliyorsam, ağaç da meyvenin çıkmasını bekliyor. İkimizde de tasarruf eden gizli bir kudret var.

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Ey Rabbim! Beni yalnız bırakma! Sen Vârislerin en hayırlısısın.

Enbiya,89

GÜNÜN HADİSİ

"Nerede olursan ol, Allah'tan kork! Kötülüğün ardından onu silecek bir iyilik yap! İnsanlara iyi ahlakla davran!"

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Fazıl Mustafa Paşa'nın Belgrad'ı Fethi(9 Ekim 1960) *HAZRETİ HÜSEYİN (r.a.) Şehid Edildi-Kerbela Vak'ası(10 Ekim 680) *Ömer Nasuhi Bilmen Vefat Etti(12 Ekim 1971) *Ankara Başkent Oldu(13 Ekim 1923)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI