Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-91

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre, Hatime, Suizan bahsi İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Bir Müslüman’da olması gereken çok büyük sıfatlardan birisi de hüsn-ü zandır. Hüsn-ü zannın da tabakaları var. Hüsn-ü zannın en güzeli Allah’a karşı olanıdır. Ateist insanlar, dinsiz insanlar, İslamiyet ve maneviyattan ırak insanların itikat dünyasına bakın; hep suizan.. “Niye beni yarattı” neden böyle” neden şöyle” vs..


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-11-07 09:54:22

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre, Hatime, Suizan bahsi

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*Bir Müslüman'da olması gereken çok büyük sıfatlardan birisi de hüsn-ü zandır. Hüsn-ü zannın da tabakaları var. Hüsn-ü zannın en güzeli Allah'a karşı olanıdır. Ateist insanlar, dinsiz insanlar, İslamiyet ve maneviyattan ırak insanların itikat dünyasına bakın; hep suizan.. "Niye beni yarattı" neden böyle" neden şöyle" vs..

Suizan şeytanın vasıflarından birisidir. Ayet-i Kerimede'de geçiyor, Şeytan Cenab-ı Hakka diyor ki;

فَبِمَا أَغْوَيْتَنِي

" beni azdırmana karşılık"(Araf: 7: 16) Yani ben azmadım, sen beni azdırdın demek istiyor. Kaderi tenkit, Rahmete itiraz, rububiyetin sırlarına, hikmetlerine karşı bağnazlık, adalet-i ilahiyeye, Hallakiyet-i Rabbaniyeye karşı istihfaf(hafife almak) hep insan fıtratındaki suizannın değişik türevleridir.

*İmanla hüsn-ü zan bitişiktir. Bir Müslüman'da iman ne kadar rusuhiyete çıkarsa, Allah'a karşı hüsn-ü zan da o kadar artar ve ziyadeleşir. Bir insan hem "Allah" desin hem de hâşâ Cenab-ı Hakkı sorgulasın, bu nasıl imandır? Bu nasıl inançtır? Bu nasıl teslimiyettir? Bu nasıl kulluktur?

*İman inkişaf edince, insanın dünyasında Subhanallah(Allah noksan sıfatlardan münezzehtir) manası da inkişaf ediyor. Allah zulümden münezzehtir. Cenab-ı Hak noksanlardan beridir. Allahu Teâlâ unutmaktan, kullarına işkence çektirmekten, adaletsizlikten ve bütün böyle noksan sıfatlardan müberra ve münezzehtir. 

*Hüsn-ü zanda zarar yoktur ama suizanda zarar vardır.

Not: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi'nin şu veciz ifadelerini bu münasebetle paylaşmak istedim(Salih Okur);

"Hüsn-ü zan; bir kimse hakkında iyi niyetli olma halidir. Hüsn-ü zan, kalb-i selim ashabında bulunan bir hasse-i celildir. Zira hüsn-ü zan sahibi bir mümin, insanlar ve hadiseler hakkında daima güzel düşünür ve hoş olmayan hareketleri bile hayra yorar. Hüsn-ü zannın zıddı ise su-i zandır ki; daha çok evhama mağlup olan fertlerde bulunur ve böyle kimseler ömür boyu kalp huzuruyla yaşayamazlar.

Hüsn-ü zan muhabbetin en büyük vesilesi, insanın iç güzelliğinin alameti, saf ve berrak kalplerin eseridir. Hüsn-ü zan yüksek bir ahlâk-ı hasenedir. Bu haslete sahip olanlar başkalarının ayıplarını araştırmazlar. Hiç kimseyi bir ayıbından dolayı hakir görmezler. Şayet herhangi bir kimsede bir kusur ve hata görseler bile, onu ifşa etmez bilakis setrederler, mümkün oldukça ıslahına çalışırlar. Hüsn-ü zan sahipleri, taş yürekli düşmanları bile insafa getirir ve onların sevgisini celbederler." (Mehmed Kırkıncı, Rahmanın Misafiri İnsan, Zafer Yayınları, İst.) 

Not 2: Üstad hazretleri de; "Sû'-i zanla yeistir saadet muharribi, hem de hayatın katili"(Sözler, s:711) buyurur. Şener Bey bir sohbetinde bu kısmı açıklarken; "Su-i zan içtimaî hayatın katilidir. Su-i zannın daha ilerisi tenkittir. Gurur + tenkit = hayatı felç ediyor" demektedir. Üstad yine Lemaat'ta sıkıntının madeninin ümitsizlikle, suizan olduğunu dile getirir. (Sözler, s: 726) Üstad ayrıca Uhuvvet Risalesinde; "Hem, meselâ; sû'-i zan ve sû'-i tevilde, bu dünyada muaccel bir ceza var. "Men dakka dukka" kaidesiyle, sû'-i zan eden, sû'-i zanna maruz olur. Mü'min kardeşinin harekâtını sû'-i tevil edenlerin harekâtı, yakın bir zamanda sû'-i tevile uğrar, cezasını çeker."demektedir.

Üstad, Sünuhat adlı risalesinde suizannın İslam âleminde açtığı rahneleri dile getirirken; "İslâm'da lâzım olan tesanüd-ü ervah, tevhid-i kulûb, tahabbüb ve teavüne büyük rahneler açmıştır. Hâlbuki hüsn-ü zanla, muhabbet ve vahdetle memuruz.(Sünuhat-Tuluat-İşarat s: 34 ) der. Hutbe-i Şamiye'de suizan etmenin karamsar ruhların malı olduğuna şöyle parmak basar; "Hem insafsız, bedbîn bir adama benzer ki, sû'-i zan mümkün oldukça hüsn-ü zan etmez. Bir seyyie ile on haseneyi örter. Bu ise, seciye-i İslâmiye olan insaf ve hüsn-ü zan bunu reddeder.(Hutbe-i Şamiye s: 54 )

Not:3: Ebu'l-Hasan el-Maverdi hazretleri kötü ahlakı oluşturan ana dört unsuru söyle sıralar; "Hırs, oburluk, su-i zan, hakkı ödememek."(İmam Maverdi, Edeb-üd Din Ve-d Dünya adlı eserinden) Merhum Muhammed İlyas Kandehlevi, "Avamdan bir Müslüman'a bile sebepsiz suizan insanı helake sürükler. Âlimlere itiraz ise ondan daha şiddetlidir" buyurur. Mehmed Kırkıncı Hocaefendi ise meselenin farklı bir noktasına şöyle temas eder; "Suizan bir hastalıktır. Ama bilinmez ki bir hastalıktır."(M. Kırkıncı, Gönül Damlaları, Zafer Yayınları, İst. 2007)

*Uhuvvet-i İslamiye bir namus-u manevidir. Allah o noktadan, gıybeti yasaklamıştır.

*Kamer(Ay)in iki yüzü var. Bir yüzü bize, bir yüzü de güneşe bakıyor. Bize bakan yüzüyle kamer bazen bulutlarla kapanıyor, görünmüyor, bazen açılıyor. Bazen hilal, bazen dolunay oluyor. Ama diğer yüzüyle o devamlı güneşe müteveccih. Mümin insan da kamer gibidir. Bizimle arasında bazen sorunlar, perdeler olabilir. Ama ya o insanın melekût cephesi, Allah'a dönük yüzü, şeffaf ise. Ya Allah'ın makbul kulları arasında ise. Onun için müslümanın Müslüman'a karşı durumu, hüsnüzanla bakmaktır.

Not: Ondan dolayıdır ki Hz. Ömer(r.a); "Bir Müslüman'dan çıkan bir kelimeye iyi bir yorum bulabildiğin takdirde, onu kötüye yorumlama" buyurur.(Salih Okur)

*Bir kısım yüksek ehl-i hakikatın bir kısım terazileri vardır ki, avamın terazileri onu tartamaz. Tartamadığı için de o hali ya meczubiyet, ya divanelik veya mecnunluk gibi telakki ederler.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

Ders: 29. Mektup, Altıncı Kısım, Beşinci ve Altıncı Desise-i Şeytaniyye İzah: Mehmed Kır

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

Ders: Sual Cevap İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Şener Dilek beyin 30.12. 2011 tarihinde Düss

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

Ders: 33. Söz, 20. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Mantık ilmi itibarıyla mahlukatı ç

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

Ders: 4. Şua, İkinci Mertebe-i Nuriye-yi Hasbiye(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Her

Allah'a güven. Vekîl olarak Allah yeter.

Ahzab, 33

GÜNÜN HADİSİ

Her kim, inanarak ve karşılığını yalnız Allahtan bekleyerek Ramazan orucunu tutarsa, geçmiş günahları bağışlanır."

Buhârî

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI