Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-76

Ders: 24. Söz 5. Dal İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi * “Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur”(Sözler s:358) Cenab-ı Hak bu kâinatı sevdi de yarattı. Ama bu kâinatı, kâinatın zatını sevdiği için değil onun meyvesi olan insanı sevdiği için yarattı. Ağaç niçin sevilir? Meyvesi için. İnsan da bu kâinat ağacının en mükemmel ve şuur sahibi bir meyvesidir.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-07-15 07:43:43

Ders: 24. Söz 5. Dal

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

* "Muhabbet, şu kâinatın bir sebeb-i vücududur"(Sözler s:358) Cenab-ı Hak bu kâinatı sevdi de yarattı. Ama bu kâinatı, kâinatın zatını sevdiği için değil onun meyvesi olan insanı sevdiği için yarattı. Ağaç niçin sevilir? Meyvesi için. İnsan da bu kâinat ağacının en mükemmel ve şuur sahibi bir meyvesidir.

İnsan kâinatın yaratılma sebebi olduğu gibi o insan meyvesinin çekirdeği olan kalbinde Allah'a olan muhabbet devam ettikçe, kâinat ayakta durur.

Not: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi, bu hususu ifade sadedinde "Ölümün Gerçek Yüzü" adlı eserinde şöyle demektedir; "İnsanın ecelinin gizli olması gibi, kıyametin kopması da doğrudan doğruya Allah'ın dilemesine bağlıdır ve O'nun bilgisindedir. Bu dünyaya bir memur ve misafir olarak gönderilen insanlar, eğer bu kâinat sarayının sahibinin emirlerine ittiba etmeyip, yasaklarından sakınmaz ve Hazret-i Peygamberin (sav) sünnetine uymazlarsa, bu sarayın yıkılmasına ve kıyametin çabuk kopmasına sebep olurlar.

Bir fabrika sahibi, eğer fabrikasından verim alamayıp, ondan bir fayda görmezse, o fabrika neticesiz ve akîm kalmış demektir. Artık o fabrika sahibinin, o fabrikayı kapatması veya dağıtması muhakkaktır." 

* "Hem şu kâinatın rabıtasıdır." (Sözler s: 358 ) Eskiden beri Hocaefendilerin vaazu nasihatlerinden dinliyoruz; kıyamet kimin üzerine kopacak? Kâfirlerin. O sırada yeryüzünde tek bir mümin bile olmayacak. İşte kâinatı birbirine bağlayan o manevi ip koptu, iş bitti, gitti. Kâfirler işin farkında değil ama kâinatın ayakta durması, müminlerin Allahu Teâlâ ile olan rabıtalarına bağlı. 

"Hem şu kâinatın nurudur."(Sözler s: 358) Nedir o nur? Günlük olarak bütün dünyada ehl-i imandan Cenab-ı Hakkın dergâhına ne kadar namazlar, niyazlar, dualar yükseliyor. İşte onlar bu kâinatın nuru. Her gün ne kadar Kur'anlar okunuyor. İşte kâinatın nuru. Kâinat bu nurla ışıklanıyor. Cenab-ı Hakk o nur sayesinde kâfirlere de nimet veriyor. 

Not: Ebu Hureyre(r.a) buyuruyor ki; "Allahu Teâlâ'nın anıldığı meclisler gök ehline, yeryüzündekilere yıldızların parladığı gibi parlarlar." (Salih Okur)

*Muhabbet kâinatın rabıtası ve nuru olduğu gibi Müminler arasında da bir nur ve bağ oluyor. Biz birbirimizi seviyoruz ki bu sohbet ortamında bir araya geliyoruz. Hep birbirimizi seviyoruz. Sevdiğimiz zaman bu nur oluyor yani. İnsan düşmanları arasında yaşayamaz ki yani. Nur yok orada.

Bazı evli çiftler boşanıyorlar neden? Aradaki o sevgi nuru sönünce hemen boşanmaya koşuyorlar. Bir ailenin huzuru o aile fertleri arasındaki sevgi nurunun bulunması ile mümkündür. Bir ailedeki beş kişinin beşi de birbiriyle küs ise, orada nur bulunmaz ki. Bir köy de aynı. Bir vilayet de aynı, bir devlet de aynı.

Not: Kırkıncı Hocamız Nükteler adlı eserinde şöyle diyor; "Muhabbet şu kâinatın rabıtası' olduğu gibi, müminlerin de rabıtasıdır. Gıybet ise bu rabıtayı koparıyor." (Mehmed Kırkıncı, Nükteler, s: 34, EKEV Yayınları, İst. 1987)

* "İnsan, kâinatın en câmi' bir meyvesi olduğu için, kâinatı istila edecek bir muhabbet o meyvenin çekirdeği olan kalbine dercedilmiştir.(Sözler s: 358) Derler ki Yavuz Sultan Selim "bu dünya bir padişaha çok ise de iki padişaha az" demiş. Bu dünyanın tamamının bir adama versen yine doymaz, 'daha yok mu?' der.

*Leyla-Mecnun hikâyesi aşk-ı mecazinin aşk-ı hakikiye inkılâbını anlatıyor. Aslında herkes bir Mecnun ve herkesin bir Leyla'sı var. Kimisinin Leyla'sı siyaset, kimisinin ki para, kiminin işi.. kiminin.. Ama sonuç itibarıyla hiçbiri kalbi tatmin etmiyor. Kalp Cenab-ı Hakk'ı sevmek için yaratılmış.

Not: Kırkıncı Hocamız, Nükteler adlı eserinde bu konuda şunları ifade ediyor: "Mecnun, gölgeye âşık olduğu için bu adı almıştır. Bu haliyle Mecnun, gökte uçan kuşun yerdeki gölgesini avlamak için hırs ile saldıran bir kediyi andırmaktadır. Dünyevî istikbâl de Cennete nisbeten bir gölgedir. Mala ve câna karşı gösterilen hırs da meratib-i mâneviye, derecat-ı kurbiyet, zâd-ı âhiret ve âmâl-i sâliha'ya nisbeten gölgeye saldırma mesâbesindedir.

O halde, mecnunluk sadece Leylâ'nın Mecnun'una münhasır değildir. Gölgeye yapışan herkes mecnun olduğu gibi, bizi hakikî vazifemizden uzaklaştıran her şey de Leylâ hükmündedir.(Mehmed Kırkıncı, Nükteler, s: 129, EKEV Yayınları, İst. 1987)

*Bir şeyi nerede kaybettiysen orada arayacaksın. Saadeti aradığın yerde(dünya ve içindeki gayr-i meşru zevklerde) bulamazsın. Saadet burada; Allah'a muhabbetinde. Zevk u sefa, neşe, sürur; Allah'ı bilmede, Allah'ı bulmada, Allah'ı sevmede. Bunların haricinde sürur aramak, neşe aramak, saadet aramak Nasreddin Hocanın samanlıkta iğne araması gibidir.

Not: Abdullah bin Mübarek hazretlerinin şöyle bir sözü var; "Dünya lezzetleri için yaşayan dünya ehilleri, dünyadaki en lezzetli şeyi tadamadan dünyadan çıktılar. O da Allah'ı bilmek ve tanımak yani marifetullah'tır."(Salih Okur) 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

"Her ümmet için Allah'ın kendilerine rızık olarak verdiği kurbanlık hayvanların üzerine O'nun adını ansınlar diye bir kurban kesme ibadeti koymuşuzdur. Hepinizin ilâhı bir tek ilâhtır. Onun için yalnız O'na teslim olan müslümanlar olun. Allah'a itaat e

Hacc:34

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI