Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-61

Ders: 33. Söz. 6. Pencere İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah’ı tanımada insanlar kâfi değil, cinler de kâfi değil. Onun için çok çeşitli melaikeler var. Şuurlu mahlûklar içinde sayıca en fazla olanlar, melekler. Melaikelerin nevileri de çok muhtelif.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-28 09:49:11

Ders: 33. Söz. 6. Pencere

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*Allah'ı tanımada insanlar kâfi değil, cinler de kâfi değil. Onun için çok çeşitli melaikeler var. Şuurlu mahlûklar içinde sayıca en fazla olanlar, melekler. Melaikelerin nevileri de çok muhtelif. Her yer melaike dolu. Bir melek var ki, bir damla yağmura müekkel, öyle melek de var güneşi elinde tutuyor, yani ona hâkim. Arş-ı azam'ın etrafında saf tutan melekleri düşünelim. Hadis-i Şerifte arş-ı azamın büyüklüğü anlatılırken buyruluyor ki; "Allah'ın kürsîsine nispeten, bütün kevn ü mekânlar, çöle atılmış bir halka gibidir. O'nun arşına nis­peten de kürsî, çöle atılmış bir halka gibidir." İbn Kesîr, Tefsir 1/310; Taberî, Tefsir 3/10.

"Hem nasıl berr'de ve bahr'de kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve kemal-i rububiyetle türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat"(Sözler s:657 )

Denizde yaşayan mahlûkat karalardakinin on katı. Ama hepsi her gün muntazam besleniyor. Bu her gün mahlukatın muntazaman beslenmesi Allah'a açılan büyük bir pencere..

Bir de her birine ayrı ayrı suretler giydirilmesi de büyük bir tevhid penceresi. Bazen öyle küçük böcekler görüyoruz ki gözle zor görünüyor, gözleri var, ayakları muntazaman takılmış insan hayret ediyor. Rahmetli İn'am Hoca anlatmıştı; Eskiden köylerde fiske lambalar vardı. Tenekeden yapar, fitil takarlardı. Bir köyün ağası Bayburt'a gitmiş. O zaman yeni çıkan fanus içindeki gaz lambalarından görmüş bir tanesini satın almış, köye getirmiş. Akşam köy odasında millet toplanmış, hayretle bu yeni lambaya bakıyorlar, elden ele gezdiriyorlarmış. İçlerinden saf birisi; "Aman ya Rabbi" demiş "bunu yarattın, yarattın da, bu kulpunu nasıl taktın?" Şimdi, deveyi yarattın bir şey değil de o küçücük böceği yaratıp da o ayağı oraya nasıl taktın? Allahu Ekber.

Bir de her bir hayvanın duyguları başka. Dostunu düşmanını tanıyor, yavrularını büyütüyor. Mükemmel bir terbiyeden geçmişler.

* Kâinatta her şeyin her şeyle irtibatı var. Her şeyi yaratamayan bir şeyi yaratamaz. Dili kim yaratmışsa, meyveyi o yaratmış. Gözü kim yaratmışsa, güneşi o yaratmış. Mideyi kim yaratmışsa, rızıkları da o yaratmıştır.

*Cenab-ı Hak kâinattaki her şeyi insanı merkez alarak yaratmış. İnsan mihrak nokta, merkez nokta.. Her şey insanın faydası gözetilerek yaratılmış.

 *Bir kayısı yiyorsun, o kayısı içerisinde bir kayısı fabrikası(çekirdek) var. Bir zeytin yiyorsun, hakeza o da öyle.. diğer meyveler ve sebzeler de öyle..Bu benim çok acaibime gidiyor.

*Zeytinin, zeytinyağının insan vücuduna faydalarını ilim adamları açıklıyorlar. Bu faydaları ağaç mı düşündü? Biz bunu ağaca mı verelim? Ağaç mı seni tanıdı mı, senin ihtiyacını bildi?

*Üstadın bu altıncı pencerenin genişliğini anlatırken ki ifadesi de enteresan; "Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı senevîsi kadar geniş olan şu pencere(Sözler s: 659 )

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

Ders: 13. Şua(s: 332) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Ben bir zaman enaniy

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

Ders: Emirdağ Lahikası-2, s: 211(Müsbet Hareket) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu ders

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

Ders: Birinci Mektup, Birinci ve İkinci Sualler İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Hazret-i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

Ders: 30. Lem’a 4. Nükte İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Cenab-ı Hakkın Ferd ismi hem Vahid i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

Ders: 22. Mektup(Uhuvvet Risalesi-)2. Ders İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin'in Vefatı(15 Ocak) *Ahmed Hadmi Akseki Hoca'nın Vefatı(16 Ocak) *Fatih'in İlk Üniversiteyi Açması(19 Ocak) *İmam-ı Şafii Hazretleri'nin Vefatı(20 Ocak)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI