Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-61

Ders: 33. Söz. 6. Pencere İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah’ı tanımada insanlar kâfi değil, cinler de kâfi değil. Onun için çok çeşitli melaikeler var. Şuurlu mahlûklar içinde sayıca en fazla olanlar, melekler. Melaikelerin nevileri de çok muhtelif.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-28 09:49:11

Ders: 33. Söz. 6. Pencere

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*Allah'ı tanımada insanlar kâfi değil, cinler de kâfi değil. Onun için çok çeşitli melaikeler var. Şuurlu mahlûklar içinde sayıca en fazla olanlar, melekler. Melaikelerin nevileri de çok muhtelif. Her yer melaike dolu. Bir melek var ki, bir damla yağmura müekkel, öyle melek de var güneşi elinde tutuyor, yani ona hâkim. Arş-ı azam'ın etrafında saf tutan melekleri düşünelim. Hadis-i Şerifte arş-ı azamın büyüklüğü anlatılırken buyruluyor ki; "Allah'ın kürsîsine nispeten, bütün kevn ü mekânlar, çöle atılmış bir halka gibidir. O'nun arşına nis­peten de kürsî, çöle atılmış bir halka gibidir." İbn Kesîr, Tefsir 1/310; Taberî, Tefsir 3/10.

"Hem nasıl berr'de ve bahr'de kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve kemal-i rububiyetle türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat"(Sözler s:657 )

Denizde yaşayan mahlûkat karalardakinin on katı. Ama hepsi her gün muntazam besleniyor. Bu her gün mahlukatın muntazaman beslenmesi Allah'a açılan büyük bir pencere..

Bir de her birine ayrı ayrı suretler giydirilmesi de büyük bir tevhid penceresi. Bazen öyle küçük böcekler görüyoruz ki gözle zor görünüyor, gözleri var, ayakları muntazaman takılmış insan hayret ediyor. Rahmetli İn'am Hoca anlatmıştı; Eskiden köylerde fiske lambalar vardı. Tenekeden yapar, fitil takarlardı. Bir köyün ağası Bayburt'a gitmiş. O zaman yeni çıkan fanus içindeki gaz lambalarından görmüş bir tanesini satın almış, köye getirmiş. Akşam köy odasında millet toplanmış, hayretle bu yeni lambaya bakıyorlar, elden ele gezdiriyorlarmış. İçlerinden saf birisi; "Aman ya Rabbi" demiş "bunu yarattın, yarattın da, bu kulpunu nasıl taktın?" Şimdi, deveyi yarattın bir şey değil de o küçücük böceği yaratıp da o ayağı oraya nasıl taktın? Allahu Ekber.

Bir de her bir hayvanın duyguları başka. Dostunu düşmanını tanıyor, yavrularını büyütüyor. Mükemmel bir terbiyeden geçmişler.

* Kâinatta her şeyin her şeyle irtibatı var. Her şeyi yaratamayan bir şeyi yaratamaz. Dili kim yaratmışsa, meyveyi o yaratmış. Gözü kim yaratmışsa, güneşi o yaratmış. Mideyi kim yaratmışsa, rızıkları da o yaratmıştır.

*Cenab-ı Hak kâinattaki her şeyi insanı merkez alarak yaratmış. İnsan mihrak nokta, merkez nokta.. Her şey insanın faydası gözetilerek yaratılmış.

 *Bir kayısı yiyorsun, o kayısı içerisinde bir kayısı fabrikası(çekirdek) var. Bir zeytin yiyorsun, hakeza o da öyle.. diğer meyveler ve sebzeler de öyle..Bu benim çok acaibime gidiyor.

*Zeytinin, zeytinyağının insan vücuduna faydalarını ilim adamları açıklıyorlar. Bu faydaları ağaç mı düşündü? Biz bunu ağaca mı verelim? Ağaç mı seni tanıdı mı, senin ihtiyacını bildi?

*Üstadın bu altıncı pencerenin genişliğini anlatırken ki ifadesi de enteresan; "Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı senevîsi kadar geniş olan şu pencere(Sözler s: 659 )

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

Ders: 29. Mektup, Altıncı Kısım, Beşinci ve Altıncı Desise-i Şeytaniyye İzah: Mehmed Kır

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

Ders: Sual Cevap İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Şener Dilek beyin 30.12. 2011 tarihinde Düss

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

Ders: 33. Söz, 20. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Mantık ilmi itibarıyla mahlukatı ç

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

Ders: 4. Şua, İkinci Mertebe-i Nuriye-yi Hasbiye(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Her

İnsanlardan öylesi var ki, herhangi bir ilmî delile dayanmadan Allah yolundan saptırmak ve sonra da onunla alay etmek için boş lafı satın alır. İşte onlara rüsvay edici bir azap vardır.

Lokman,6

GÜNÜN HADİSİ

Evlad ve Akrabalara İyilik

"Bir baba çocuğuna güzel ahlaktan daha üstün bir miras bırakamaz" [Tirmizi, Birr 33, (1953)]

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI