Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-61

Ders: 33. Söz. 6. Pencere İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah’ı tanımada insanlar kâfi değil, cinler de kâfi değil. Onun için çok çeşitli melaikeler var. Şuurlu mahlûklar içinde sayıca en fazla olanlar, melekler. Melaikelerin nevileri de çok muhtelif.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-02-28 09:49:11

Ders: 33. Söz. 6. Pencere

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*Allah'ı tanımada insanlar kâfi değil, cinler de kâfi değil. Onun için çok çeşitli melaikeler var. Şuurlu mahlûklar içinde sayıca en fazla olanlar, melekler. Melaikelerin nevileri de çok muhtelif. Her yer melaike dolu. Bir melek var ki, bir damla yağmura müekkel, öyle melek de var güneşi elinde tutuyor, yani ona hâkim. Arş-ı azam'ın etrafında saf tutan melekleri düşünelim. Hadis-i Şerifte arş-ı azamın büyüklüğü anlatılırken buyruluyor ki; "Allah'ın kürsîsine nispeten, bütün kevn ü mekânlar, çöle atılmış bir halka gibidir. O'nun arşına nis­peten de kürsî, çöle atılmış bir halka gibidir." İbn Kesîr, Tefsir 1/310; Taberî, Tefsir 3/10.

"Hem nasıl berr'de ve bahr'de kemal-i rahmet ile rızıkları verilen ve kemal-i hikmet ile muhtelif şekiller giydirilen ve kemal-i rububiyetle türlü türlü duygularla teçhiz edilen bütün hayvanat"(Sözler s:657 )

Denizde yaşayan mahlûkat karalardakinin on katı. Ama hepsi her gün muntazam besleniyor. Bu her gün mahlukatın muntazaman beslenmesi Allah'a açılan büyük bir pencere..

Bir de her birine ayrı ayrı suretler giydirilmesi de büyük bir tevhid penceresi. Bazen öyle küçük böcekler görüyoruz ki gözle zor görünüyor, gözleri var, ayakları muntazaman takılmış insan hayret ediyor. Rahmetli İn'am Hoca anlatmıştı; Eskiden köylerde fiske lambalar vardı. Tenekeden yapar, fitil takarlardı. Bir köyün ağası Bayburt'a gitmiş. O zaman yeni çıkan fanus içindeki gaz lambalarından görmüş bir tanesini satın almış, köye getirmiş. Akşam köy odasında millet toplanmış, hayretle bu yeni lambaya bakıyorlar, elden ele gezdiriyorlarmış. İçlerinden saf birisi; "Aman ya Rabbi" demiş "bunu yarattın, yarattın da, bu kulpunu nasıl taktın?" Şimdi, deveyi yarattın bir şey değil de o küçücük böceği yaratıp da o ayağı oraya nasıl taktın? Allahu Ekber.

Bir de her bir hayvanın duyguları başka. Dostunu düşmanını tanıyor, yavrularını büyütüyor. Mükemmel bir terbiyeden geçmişler.

* Kâinatta her şeyin her şeyle irtibatı var. Her şeyi yaratamayan bir şeyi yaratamaz. Dili kim yaratmışsa, meyveyi o yaratmış. Gözü kim yaratmışsa, güneşi o yaratmış. Mideyi kim yaratmışsa, rızıkları da o yaratmıştır.

*Cenab-ı Hak kâinattaki her şeyi insanı merkez alarak yaratmış. İnsan mihrak nokta, merkez nokta.. Her şey insanın faydası gözetilerek yaratılmış.

 *Bir kayısı yiyorsun, o kayısı içerisinde bir kayısı fabrikası(çekirdek) var. Bir zeytin yiyorsun, hakeza o da öyle.. diğer meyveler ve sebzeler de öyle..Bu benim çok acaibime gidiyor.

*Zeytinin, zeytinyağının insan vücuduna faydalarını ilim adamları açıklıyorlar. Bu faydaları ağaç mı düşündü? Biz bunu ağaca mı verelim? Ağaç mı seni tanıdı mı, senin ihtiyacını bildi?

*Üstadın bu altıncı pencerenin genişliğini anlatırken ki ifadesi de enteresan; "Şu daire-i arz kadar, belki medar-ı senevîsi kadar geniş olan şu pencere(Sözler s: 659 )

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI