Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-36

Ders: Kastamonu Lahikası(s: 122) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister. Kastamonu Lahikası s:122 *Bu mektupta iki husus üzerinde duruluyor; sadakat ve sebat. Bir dava adamı, bir gönül insanında olması lazım olan en ehemmiyetli, büyük sıfatlar bunlar.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-04-16 17:12:46

Ders: Kastamonu Lahikası(s: 122)

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister. Kastamonu Lahikası s:122 

*Bu mektupta iki husus üzerinde duruluyor; sadakat ve sebat. Bir dava adamı, bir gönül insanında olması lazım olan en ehemmiyetli, büyük sıfatlar bunlar.

*Risale-i Nur, müntesiplerin çok şey kazandırıyor; evvela iman..Risale-i Nur imanı rusuhiyet derecesine çıkartıyor. Râsih bir imanı kazandırıyor. İmanın tezahürü ubudiyettir. İman inkişaf ederse, tezahürü güzel ahlaktır, muamelatta ciddiyettir, sıdktır, sürurdur.

*Deprem riski yüksek bir bölgede inşaat yapacaksan inşaat râsih ve sağlam olacak. Mimaride demir ve çimentodan çalmayacaksın. Ahirzamanın maddi depremlerinden daha korkunç manevi depremlerinde de rasih ve sağlam bir iman altyapısı olmazsa, yıkılma ve sarsılmalar mukadderdir.

Not: Muhterem Şener Dilek Bey, bu meseleye "Risale-i Nur'da Derinleşme" adlı şaheserinde de kısaca şöyle değiniyor; "Altyapıyı sağlam inşa edenlerin maneviyat mimarisi de sağlam olur. Şu ahirzamanın fırtına ve tsunamilerinden korunmanın da

yolu, sağlıklı ve rasih bir altyapıdan geçer. Altyapıya gerekli ihtimamı göstermeyenlerin uzun vadede pek çok sıkıntılara muhatap olacağı asla unutulmamalıdır." Risale-i Nur'da Derinleşme-s: 23, Feyza Yayıncılık)

*Risale-i Nur, imanı rusuhiyet derecesine çıkarmakla beraber, sadık okuyucularında

-amel ciddiyeti

-hizmet aşkı ve şevki

-fedakarlık ve hamiyet hissini alevlendiriyor.

*Bir de Risale-i Nur bir şahs-ı manevi tesis ettiğinden, o şahs-ı manevini ecru sevabını da her bir sadık şakirdine kazandırıyor.

*Bir kişinin kurtulması önemli.. Cenab-ı Hak bazen bir kişi kurtulsun diye bir peygamber göndermiş.

*Risale-i Nur bu ahirzamanda Hadi ism-i şerifinin cilve-i azamına tam makes ve ayna oluyor.

*İslam tarihine bakın; İslami hizmetleri sırtına almış, taşımış, götürmüş insanların müşterek vasıflarının başında fedakarlık geliyor. Fedakârlık sıfatının içinde en arzu edilen husus ise sadakat, "sadık bir fedakâr" olma.

*Sadakat, insanı diriltir. Sadakat, insanı ayağa kaldırır. Sadakat, insanı yürütür. İnşallah sarsılmaz ve kopmaz. Ashab-ı Kehf'in köpeği sadakatinden dolayı, 300 sene sonra onlarla beraber dirilmiş.

*Sebat, hizmette fedakârlık ve sürerliliktir.

-Risale-i Nur şahıs eksenli bir hizmet değil, şahs-ı manevi eksenli, hakikat ve marifet eksenli bir hizmet.

*Deha imtizaçsızdır.

*Niçin imtihan ve eleklerden geçiriliyoruz? İstidatlar açılsın, küheylanlar ortaya çıksın diye.

*Bir müslümanın velayeti, kemalatı, manevi dirayeti ne kadar yükselirse yükselsin, iki nokta üzerinde hassasiyetle durması lazım;

a-Duadan istiğna olmaz. Kuluz, kusuruz. son nefese kadar Cenab-ı Hakkın dergahından isteyeceğiz.

b-Şahs-ı maneviye, cemaate karşı istiğna olmaz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

Şüphesiz o, korunmuş bir kitapta (yazılı) olan pek şerefli/değerli Kur'an'dır ki O'na temiz olanlardan başkası dokunamaz.

(Vakıa, 77-78-79)

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Eğriboz Adası'nin fethi(12 Ağustos 1470) *Kanuni Sultan Süleyman Han'in Tebriz'i fethi(13 Ağustos 1534) *Haçlı Ordusu'nun Kudüs katliami (15 Ağustoz 1099) *Gölcük Depremi(17 Ağustos 1999) *Misak-i Milli'nin TBMM'de de kabûlü(19 Ağustos 1920)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI