Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-36

Ders: Kastamonu Lahikası(s: 122) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister. Kastamonu Lahikası s:122 *Bu mektupta iki husus üzerinde duruluyor; sadakat ve sebat. Bir dava adamı, bir gönül insanında olması lazım olan en ehemmiyetli, büyük sıfatlar bunlar.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-04-16 17:12:46

Ders: Kastamonu Lahikası(s: 122)

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister. Kastamonu Lahikası s:122 

*Bu mektupta iki husus üzerinde duruluyor; sadakat ve sebat. Bir dava adamı, bir gönül insanında olması lazım olan en ehemmiyetli, büyük sıfatlar bunlar.

*Risale-i Nur, müntesiplerin çok şey kazandırıyor; evvela iman..Risale-i Nur imanı rusuhiyet derecesine çıkartıyor. Râsih bir imanı kazandırıyor. İmanın tezahürü ubudiyettir. İman inkişaf ederse, tezahürü güzel ahlaktır, muamelatta ciddiyettir, sıdktır, sürurdur.

*Deprem riski yüksek bir bölgede inşaat yapacaksan inşaat râsih ve sağlam olacak. Mimaride demir ve çimentodan çalmayacaksın. Ahirzamanın maddi depremlerinden daha korkunç manevi depremlerinde de rasih ve sağlam bir iman altyapısı olmazsa, yıkılma ve sarsılmalar mukadderdir.

Not: Muhterem Şener Dilek Bey, bu meseleye "Risale-i Nur'da Derinleşme" adlı şaheserinde de kısaca şöyle değiniyor; "Altyapıyı sağlam inşa edenlerin maneviyat mimarisi de sağlam olur. Şu ahirzamanın fırtına ve tsunamilerinden korunmanın da

yolu, sağlıklı ve rasih bir altyapıdan geçer. Altyapıya gerekli ihtimamı göstermeyenlerin uzun vadede pek çok sıkıntılara muhatap olacağı asla unutulmamalıdır." Risale-i Nur'da Derinleşme-s: 23, Feyza Yayıncılık)

*Risale-i Nur, imanı rusuhiyet derecesine çıkarmakla beraber, sadık okuyucularında

-amel ciddiyeti

-hizmet aşkı ve şevki

-fedakarlık ve hamiyet hissini alevlendiriyor.

*Bir de Risale-i Nur bir şahs-ı manevi tesis ettiğinden, o şahs-ı manevini ecru sevabını da her bir sadık şakirdine kazandırıyor.

*Bir kişinin kurtulması önemli.. Cenab-ı Hak bazen bir kişi kurtulsun diye bir peygamber göndermiş.

*Risale-i Nur bu ahirzamanda Hadi ism-i şerifinin cilve-i azamına tam makes ve ayna oluyor.

*İslam tarihine bakın; İslami hizmetleri sırtına almış, taşımış, götürmüş insanların müşterek vasıflarının başında fedakarlık geliyor. Fedakârlık sıfatının içinde en arzu edilen husus ise sadakat, "sadık bir fedakâr" olma.

*Sadakat, insanı diriltir. Sadakat, insanı ayağa kaldırır. Sadakat, insanı yürütür. İnşallah sarsılmaz ve kopmaz. Ashab-ı Kehf'in köpeği sadakatinden dolayı, 300 sene sonra onlarla beraber dirilmiş.

*Sebat, hizmette fedakârlık ve sürerliliktir.

-Risale-i Nur şahıs eksenli bir hizmet değil, şahs-ı manevi eksenli, hakikat ve marifet eksenli bir hizmet.

*Deha imtizaçsızdır.

*Niçin imtihan ve eleklerden geçiriliyoruz? İstidatlar açılsın, küheylanlar ortaya çıksın diye.

*Bir müslümanın velayeti, kemalatı, manevi dirayeti ne kadar yükselirse yükselsin, iki nokta üzerinde hassasiyetle durması lazım;

a-Duadan istiğna olmaz. Kuluz, kusuruz. son nefese kadar Cenab-ı Hakkın dergahından isteyeceğiz.

b-Şahs-ı maneviye, cemaate karşı istiğna olmaz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

Ders: 13. Şua(s: 332) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Ben bir zaman enaniy

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

Ders: Emirdağ Lahikası-2, s: 211(Müsbet Hareket) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu ders

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

Ders: Birinci Mektup, Birinci ve İkinci Sualler İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Hazret-i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

Ders: 30. Lem’a 4. Nükte İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Cenab-ı Hakkın Ferd ismi hem Vahid i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

Ders: 22. Mektup(Uhuvvet Risalesi-)2. Ders İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

Hayâ îmândandır.

Abdullâh b. Ömer (r.a)'dan

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI