Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-36

Ders: Kastamonu Lahikası(s: 122) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister. Kastamonu Lahikası s:122 *Bu mektupta iki husus üzerinde duruluyor; sadakat ve sebat. Bir dava adamı, bir gönül insanında olması lazım olan en ehemmiyetli, büyük sıfatlar bunlar.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-04-16 17:12:46

Ders: Kastamonu Lahikası(s: 122)

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*Risale-i Nur kendi sadık ve sebatkâr şakirdlerine kazandırdığı çok büyük kâr ve kazanç ve pek çok kıymetdar neticeye mukabil fiat olarak, o şakirdlerden tam ve hâlis bir sadakat ve daimî ve sarsılmaz bir sebat ister. Kastamonu Lahikası s:122 

*Bu mektupta iki husus üzerinde duruluyor; sadakat ve sebat. Bir dava adamı, bir gönül insanında olması lazım olan en ehemmiyetli, büyük sıfatlar bunlar.

*Risale-i Nur, müntesiplerin çok şey kazandırıyor; evvela iman..Risale-i Nur imanı rusuhiyet derecesine çıkartıyor. Râsih bir imanı kazandırıyor. İmanın tezahürü ubudiyettir. İman inkişaf ederse, tezahürü güzel ahlaktır, muamelatta ciddiyettir, sıdktır, sürurdur.

*Deprem riski yüksek bir bölgede inşaat yapacaksan inşaat râsih ve sağlam olacak. Mimaride demir ve çimentodan çalmayacaksın. Ahirzamanın maddi depremlerinden daha korkunç manevi depremlerinde de rasih ve sağlam bir iman altyapısı olmazsa, yıkılma ve sarsılmalar mukadderdir.

Not: Muhterem Şener Dilek Bey, bu meseleye "Risale-i Nur'da Derinleşme" adlı şaheserinde de kısaca şöyle değiniyor; "Altyapıyı sağlam inşa edenlerin maneviyat mimarisi de sağlam olur. Şu ahirzamanın fırtına ve tsunamilerinden korunmanın da

yolu, sağlıklı ve rasih bir altyapıdan geçer. Altyapıya gerekli ihtimamı göstermeyenlerin uzun vadede pek çok sıkıntılara muhatap olacağı asla unutulmamalıdır." Risale-i Nur'da Derinleşme-s: 23, Feyza Yayıncılık)

*Risale-i Nur, imanı rusuhiyet derecesine çıkarmakla beraber, sadık okuyucularında

-amel ciddiyeti

-hizmet aşkı ve şevki

-fedakarlık ve hamiyet hissini alevlendiriyor.

*Bir de Risale-i Nur bir şahs-ı manevi tesis ettiğinden, o şahs-ı manevini ecru sevabını da her bir sadık şakirdine kazandırıyor.

*Bir kişinin kurtulması önemli.. Cenab-ı Hak bazen bir kişi kurtulsun diye bir peygamber göndermiş.

*Risale-i Nur bu ahirzamanda Hadi ism-i şerifinin cilve-i azamına tam makes ve ayna oluyor.

*İslam tarihine bakın; İslami hizmetleri sırtına almış, taşımış, götürmüş insanların müşterek vasıflarının başında fedakarlık geliyor. Fedakârlık sıfatının içinde en arzu edilen husus ise sadakat, "sadık bir fedakâr" olma.

*Sadakat, insanı diriltir. Sadakat, insanı ayağa kaldırır. Sadakat, insanı yürütür. İnşallah sarsılmaz ve kopmaz. Ashab-ı Kehf'in köpeği sadakatinden dolayı, 300 sene sonra onlarla beraber dirilmiş.

*Sebat, hizmette fedakârlık ve sürerliliktir.

-Risale-i Nur şahıs eksenli bir hizmet değil, şahs-ı manevi eksenli, hakikat ve marifet eksenli bir hizmet.

*Deha imtizaçsızdır.

*Niçin imtihan ve eleklerden geçiriliyoruz? İstidatlar açılsın, küheylanlar ortaya çıksın diye.

*Bir müslümanın velayeti, kemalatı, manevi dirayeti ne kadar yükselirse yükselsin, iki nokta üzerinde hassasiyetle durması lazım;

a-Duadan istiğna olmaz. Kuluz, kusuruz. son nefese kadar Cenab-ı Hakkın dergahından isteyeceğiz.

b-Şahs-ı maneviye, cemaate karşı istiğna olmaz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

Kim Rabbine kavuşmayı arzu ediyorsa güzel bir amel işlesin ve Rabbine kullukta hiç bir ortak koşmasın.

Kehf, 110

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI