Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-32

Ders: 22 Mektup 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *İslam âleminin en büyük hastalıkları, sancılarımız, sıkıntılarımız, manevi yaralarımız;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-02-10 00:12:35

Ders: 22 Mektup 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi)

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*İslam âleminin en büyük hastalıkları, sancılarımız, sıkıntılarımız, manevi yaralarımız;

1-Nifak

2-Şikak

3-Kin

4- Adavet

*Kin ve adavetten önce nifak ve şikak zikredildi. Çünkü İslam dünyasının iç bünyesinde müminlere en büyük ihanet nifak ve şikaktır. Nifak bildiğiniz gibi, münafıklıktır. Şikak; Müslümanların uhuvvet ve muhabbetini parçalamak, fitne çıkarmak, birlik ve beraberliği yıkmak demektir ki, münafıklık sıfatlarındandır.

*Zikredilen bu dört hususun alt yapısı ise;

a-Tarafgirlik

b-İnad

c-Hased

Tarafgirlik insanın fıtratında bir saplantıdır. Taraftarlığın bir mantığı da yoktur, kör saplantıdır.

*Taraftarlığın çok nevileri var, bu asırda en evvel akla gelen takım taraftarlığıdır. Onun da bir mantığı yoktur. "Niçin Fenerbahçelisin? "Neden Galatasaraylısın?" Bir mantığı yok.

*Tarafgirliğin girdiği sahada akıl, mantık ve muhakeme uçar. İnsaf da çoğu zaman zâyi olur.

*Taraftar hakikatı da göremez. Hasmının elinde bir hakikat olsa, onu hazmetmeye, kabule yanaşamaz.

*Tarafgirlikte inad vardır. İnad ise şeytani bir sıfattır.

*Bu üçü içinde maneviyat yolunda en dehşetlisi ise haseddir.

*Milletler içinde en hasudu Yahudilerdir. Ayet-i Kerimede onların durumu ele alınırken "Kendilerine kitap verdiğimiz kimseler, Peygamberi, kendi çocuklarını tanıdıkları gibi tanırlar, yine de onlardan bir cemaat, bile bile gerçeği gizlerler" (Bakara; 146) buyrulmaktadır.

*Hased dehşetli bir çiğliktir.

 *Maneviyat dünyasında en dehşetli ızdırap haseddir.

*Hased matluba gidemez, maksuda ulaşamaz. Hasid insan Allah'ın rızasından çok uzaktır. Çünkü Allah'ın takdir ve tahsisine karşı muaraza ediyor.

* Bir gün Rasulullah mecidde otururken "Az sonra buraya Cennetlik bir adam gelecek" buyurdular. Herkes merakla beklerken, ayakkabıları sol elinde, sakalından abdest suyu damlamakta olan ensardan bir adam çıkageldi. Peşpeşe üç gün tekrarladı bu sözlerini Resûl-i Ekrem (asm). Gelen aynı şahıstı.

Abdullah bin Amr bin Âs'ı bir merak sardı. "Acaba bu zatın ne gibi özellikleri, vasıfları var ki, Cennetlik oluyor?" diye adamı takip etti ve görüşüp dedi ki: "Babamla tartıştık. Üç gün eve gitmemeye yemin ettim. Misafir kabul edersen sizde kalmak istiyorum."

"Hay hay!" dedi ensardan o zât. Abdullah bin Amr (ra) her adımını, davranışını takip etti adamın. Çoğu insandan farkı yoktu yaptıklarının. Gece yattığında sabaha kadar sağa sola döndüğünde tesbih ve tekbir getirmiş. Dürüstlüğüne diyecek yokmuş adamın. Herkese faydalı olmak için de çırpınırmış. Bunların dışında dikkat çekici bir hâlini görememiş Abdullah bin Amr (ra). Sonunda gerçeği açmış. Cennetlik olduğunu öğrenince, aynı hareketleri kendisinin de yapabilmesi için böyle bir yola başvurduğunu söylemiş. "N'olur söyle! Seni Cennetlik yapan benim göremediğim özelliklerin nedir!" diye sormuş.

"Gördüğün gibiyim ben. Ayrıca şu özelliğim var: Ömrüm boyunca hiçbir kimseyi aldatmayı düşünmedim. Allah'ın ihsan ettiği imkânlardan dolayı da hiçbir kimseyi kıskanmadım, hased etmedim."

"Şimdi anladım" dedi Abdullah bin Amr. "İşte seni Cennetlik yapan özelliklerin bunlar." (Tergib, 4:328.)

*Üstad, Lemaat'ta; "Sû'-i zanla yeistir saadet muharribi, hem de hayatın katili" der.

*İmanın lâzımı muhabbettir. İslamiyetin lâzımı ise uhuvvettir.

*İrşad yolunda şefkat çok mühimdir, mesleğimizin dört esasından biridir. İnsanlara şefkatle yaklaşmak.. Tıpta, ilaçlardan daha müessir olan şefkattır denilmiştir. "Evet mü'min, kardeşini sever ve sevmeli. Fakat fenalığı için yalnız acır. Tahakkümle değil, belki lütufla ıslahına çalışır" Mektubat (s: 263 )

* Nass-ı hadîs ile: "Üç günden fazla mü'min mü'mine küsüp kat'-ı mükâleme etmeyecek." Neden üç gün? Zira üç günden sonra vehimler devreye girer, Şeytan, körüğün ateşi alevlendirmesi gibi, vesveselerle aradaki meseleyi alevlendirir, büyütür.

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-200

Ders: 3. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Allah ya..Allah’tan gelen şey nasıl olur,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-199

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre’nin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Üstad, İslam âl

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-198

Ders: Asa-yı Musa(s. 106) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah Edilen Kısım: Sonra o mütefekkir

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-197

Ders: Mesnevi-yi Nuriye, Katre risalesi, s. 69 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım:

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-196

Ders: 11. Söz İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Sanattaki letafeti, ilimdeki derinliği, tezyinattak

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-195

Ders: Hutbe-i Şamiye(s. 19) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “İstikbal yaln

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-194

Ders: 33. Söz, 23. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Bu ders, İstanbul Yüzevler’de,

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-193

Ders: 14. Lem’a, İkinci Makam İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Kâinat sîmasında, arz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-192

Ders: 17. Lem’a, 13. Nota İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bizi kul olarak yar

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-191

Ders: Şualar(13. Şua,) s: 307 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bugün, bü

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-190

Ders: 14. Lem'anın İkinci Makamı İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *“Besmelenin rahmet noktas

De ki: "Onlardan ve her türlü sıkıntıdan sizi Allah kurtarır. Ama siz yine de O'na ortak koşuyorsunuz."

En'am, 64

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI