Cevaplar.Org casino maxi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-21

Ders: 3. Lem’a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Tasavvuf ehli demişler ki; ulemanın yanında dilini, ehlullahın yanında


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-03-16 00:08:47

Ders: 3. Lem'a

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*Tasavvuf ehli demişler ki; ulemanın yanında dilini, ehlullahın yanında da kalbini muhafaza et.

*Risale-i Nur insanın bütün latifelerini nazar-ı itibara alarak konuşuyor. Mesela, akla hisse veriyor, kalbe hisse veriyor, vicdana hisse veriyor, hisse hisse veriyor. Ama ilm-i kelam düsturları sadece akla hitap ediyor. O zaman kalp bigâne kalıyor. Ehl-i tasavvufun kitapları da kalbe hitap ediyor. O zaman da akıl bigâne kalıyor.

*Aklın ayakları; delil ve bürhan. Kalbin ayakları; muhabbet, şefkat, samimiyet gibi şeyler..

* كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

(Kasas Suresi: 28: 88) ayetinin kısaca meali; " O'nun vechi (zatı) hariç, her şey yok olacaktır." Yerler gökler, içindekiler hep helak olacak, sadece Allah bakidir.

İmam Gazali bu ayete ayrı bir mana daha veriyor; Her şey fenaya, helake gidecek, ancak Allah rızası için yapılan şeyler değil. Demek Allah rızası için yapılmayan her şey, her söz, her iş fenaya gider.

Mesela bir adam bir köprü yaptırır. Eğer Allah için yaptırmamışsa, belli zaman sonra yok olur gider ve o adamın eline de ahirette bir şey geçmez. Ama Allah rızası için yapsa veya yaptırsa, o yıkılsa bile manası kalır. Uhrevi sevap olarak baki hayatta karşısına çıkar, helake gitmez.

Bir insan seksen sene yaşasa, ne ki Allah rızası için yaptı defterinde yazılacak, diğerleri kayıp..

* İnsanın mahiyetinin camiiyeti: İnsanın mahiyeti toplayıcı.. Neyi? Dünya ve ahireti. Dünyada ne varsa insanın mahiyeti onunla alakadar. Bak, mahiyetimiz güneşlerle alakalı, yıldızlarla alakalı, gökteki şeylerle alakalı, yerdekilerle alakalı. Onlar olmasa insanlar da olmaz.

*İnsan çok zengin.. İnsanın etrafında bütün kainat onun emrinde, türlü hayvanlar, türlü bitkiler.. Bu yönüyle çok zengin. Diğer yönüyle çok fakir. Çünkü hepsine ihtiyacı var..

*Hizmet eden mi büyüktür, hizmet edilen mi? Edilen büyüktür. Melaikeler mi sana hizmet ediyor, sen mi melaikelere? Hayvanlar mı sana hizmet ediyor, sen mi hayvanlara? Sen mi kainata, kainat mı sana? İşte insan Allah katında bu derece büyük..

*Bir reis-i cumhur bir yere giderse peşinde bir gazeteci ordusu gidiyor, her bir sözünü hareketini kayıt altına almaya çalışıyorlar. İnsan da Allah katında çok değerli. Nere giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, her hareketi melekler tarafından kaydediliyor. Onun için Edep kitaplarında deniliyor ki, bir insanın çevresinde bir rivayete göre altmış melek, diğer bir rivayete göre 300 melek var. O zaman, insan halvet halinde bile edebe dikkat etmeli.

*Cenab-ı Hakkın cemali, kemali insandan başka mahlukatta tam tecelli etmedi. Mesela bitkiler de Allah'ın isimlerine ayna, ama tam değil, bazılarına, keza hayvanlar, melaikeler de öyle. O Cemal ve Kemal'e ancak insan tam manasıyla ayna oldu.

*Bu kainat ağacı insan ile tamamlanmış oldu.

*Kainatın tamamında tecelli eden isimler ve sıfatlar bitamamiha Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) da tecelli etmiştir. Onun büyüklüğünü böyle düşünmeli..

*Bir talebe ilkokulu bitirince daha kemâli karşısına çıkıyor, ortaokul.. o bitiyor daha kemâli lise.. o bitiyor daha kemâli üniversite.. Devamlı bir kemâle gidiş var kainatta.. Alem-i ervahtan başlayan insan yolculuğu da, ölümle daha bir kemâli hayata geçecek.. Böyle düşünen bir insan hayatını sürur ile geçirir, ölümünü tebessümle karşılar..

*Allah'ın insandan istediği iki şey;

1-Hasr-ı muhabbet; Muhabbetini Allah'a hasr etmek.. Masiva'yı Allah'tan dolayı sevmek..

2-Tahsis-i taabbüd; Kulluğunu sadece Allah'a tahsis etmek. Bunlar birbirinden ayrılmaz, biri olunca, diğeri de olur..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

yavuz selim, 2016-04-19 11:44:51

Hizmet eden mi büyüktür, hizmet edilen mi? Eden büyüktür. Melaikeler mi sana hizmet ediyor, sen mi melaikelere? Hayvanlar mı sana hizmet ediyor, sen mi hayvanlara? Sen mi kainata, kainat mı sana? İşte insan Allah katında bu derece büyük.. edilen büyüktür olmicak mı?

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-177

Ders: Kastamonu Lahikası (s: 96) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Bugünlerde

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-176

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, Sekizinci Mesele, Beşinci Bela İzah: Prof. Dr. Ahmed Akgündüz

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-175

Ders: İşaratü’l İ’caz, s: 40 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: اَلّ

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-174

Ders: Asa-yı Musa, s: 105(Ayetü’l Kübra Risalesinden) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-173

Ders: 13 Lem’a, 10. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar İzah edilen kısım: İblis'in e

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-172

Ders: Emirdağ Lahikası(s: 181) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Risale-i N

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-171

Ders: 13. Lem’a, 9. İşaret İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *İnsanlar içinde manen atom kad

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-170

Ders: Şualar; 319, (13. Şuadan) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: Ve asıl h

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-169

Ders: Muhakemat (s: 69,) Birinci Makale, Dördüncü Mesele İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-168

Ders: 19. Söz, 10, 11, 12.Reşhalar İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Bilirsin ki: En ziya

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-167

Ders: 18. Söz İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hak bu dünyayı kulluk için bir

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Hureyre radıyallahu anh. Ebû Dâvud.

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI