Cevaplar.Org 1xbet para cekmeimplant dis fiyatlari

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-21

Ders: 3. Lem’a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Tasavvuf ehli demişler ki; ulemanın yanında dilini, ehlullahın yanında


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-03-16 00:08:47

Ders: 3. Lem'a

İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

*Tasavvuf ehli demişler ki; ulemanın yanında dilini, ehlullahın yanında da kalbini muhafaza et.

*Risale-i Nur insanın bütün latifelerini nazar-ı itibara alarak konuşuyor. Mesela, akla hisse veriyor, kalbe hisse veriyor, vicdana hisse veriyor, hisse hisse veriyor. Ama ilm-i kelam düsturları sadece akla hitap ediyor. O zaman kalp bigâne kalıyor. Ehl-i tasavvufun kitapları da kalbe hitap ediyor. O zaman da akıl bigâne kalıyor.

*Aklın ayakları; delil ve bürhan. Kalbin ayakları; muhabbet, şefkat, samimiyet gibi şeyler..

* كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ

(Kasas Suresi: 28: 88) ayetinin kısaca meali; " O'nun vechi (zatı) hariç, her şey yok olacaktır." Yerler gökler, içindekiler hep helak olacak, sadece Allah bakidir.

İmam Gazali bu ayete ayrı bir mana daha veriyor; Her şey fenaya, helake gidecek, ancak Allah rızası için yapılan şeyler değil. Demek Allah rızası için yapılmayan her şey, her söz, her iş fenaya gider.

Mesela bir adam bir köprü yaptırır. Eğer Allah için yaptırmamışsa, belli zaman sonra yok olur gider ve o adamın eline de ahirette bir şey geçmez. Ama Allah rızası için yapsa veya yaptırsa, o yıkılsa bile manası kalır. Uhrevi sevap olarak baki hayatta karşısına çıkar, helake gitmez.

Bir insan seksen sene yaşasa, ne ki Allah rızası için yaptı defterinde yazılacak, diğerleri kayıp..

* İnsanın mahiyetinin camiiyeti: İnsanın mahiyeti toplayıcı.. Neyi? Dünya ve ahireti. Dünyada ne varsa insanın mahiyeti onunla alakadar. Bak, mahiyetimiz güneşlerle alakalı, yıldızlarla alakalı, gökteki şeylerle alakalı, yerdekilerle alakalı. Onlar olmasa insanlar da olmaz.

*İnsan çok zengin.. İnsanın etrafında bütün kainat onun emrinde, türlü hayvanlar, türlü bitkiler.. Bu yönüyle çok zengin. Diğer yönüyle çok fakir. Çünkü hepsine ihtiyacı var..

*Hizmet eden mi büyüktür, hizmet edilen mi? Edilen büyüktür. Melaikeler mi sana hizmet ediyor, sen mi melaikelere? Hayvanlar mı sana hizmet ediyor, sen mi hayvanlara? Sen mi kainata, kainat mı sana? İşte insan Allah katında bu derece büyük..

*Bir reis-i cumhur bir yere giderse peşinde bir gazeteci ordusu gidiyor, her bir sözünü hareketini kayıt altına almaya çalışıyorlar. İnsan da Allah katında çok değerli. Nere giderse gitsin, ne yaparsa yapsın, her hareketi melekler tarafından kaydediliyor. Onun için Edep kitaplarında deniliyor ki, bir insanın çevresinde bir rivayete göre altmış melek, diğer bir rivayete göre 300 melek var. O zaman, insan halvet halinde bile edebe dikkat etmeli.

*Cenab-ı Hakkın cemali, kemali insandan başka mahlukatta tam tecelli etmedi. Mesela bitkiler de Allah'ın isimlerine ayna, ama tam değil, bazılarına, keza hayvanlar, melaikeler de öyle. O Cemal ve Kemal'e ancak insan tam manasıyla ayna oldu.

*Bu kainat ağacı insan ile tamamlanmış oldu.

*Kainatın tamamında tecelli eden isimler ve sıfatlar bitamamiha Peygamber Efendimiz(aleyhissalatu vesselam) da tecelli etmiştir. Onun büyüklüğünü böyle düşünmeli..

*Bir talebe ilkokulu bitirince daha kemâli karşısına çıkıyor, ortaokul.. o bitiyor daha kemâli lise.. o bitiyor daha kemâli üniversite.. Devamlı bir kemâle gidiş var kainatta.. Alem-i ervahtan başlayan insan yolculuğu da, ölümle daha bir kemâli hayata geçecek.. Böyle düşünen bir insan hayatını sürur ile geçirir, ölümünü tebessümle karşılar..

*Allah'ın insandan istediği iki şey;

1-Hasr-ı muhabbet; Muhabbetini Allah'a hasr etmek.. Masiva'yı Allah'tan dolayı sevmek..

2-Tahsis-i taabbüd; Kulluğunu sadece Allah'a tahsis etmek. Bunlar birbirinden ayrılmaz, biri olunca, diğeri de olur..

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

yavuz selim, 2016-04-19 11:44:51

Hizmet eden mi büyüktür, hizmet edilen mi? Eden büyüktür. Melaikeler mi sana hizmet ediyor, sen mi melaikelere? Hayvanlar mı sana hizmet ediyor, sen mi hayvanlara? Sen mi kainata, kainat mı sana? İşte insan Allah katında bu derece büyük.. edilen büyüktür olmicak mı?

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-162

Ders: 13. Şua(s: 332) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım; “Ben bir zaman enaniy

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-161

Ders: Emirdağ Lahikası-2, s: 211(Müsbet Hareket) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu ders

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-160

Ders: Birinci Mektup, Birinci ve İkinci Sualler İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Hazret-i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-159

Ders: 30. Lem’a 4. Nükte İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Cenab-ı Hakkın Ferd ismi hem Vahid i

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-158

Ders: 22. Mektup(Uhuvvet Risalesi-)2. Ders İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-157

Ders: 22. Mektup, 1. Mebhas(Uhuvvet Risalesi) İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Cenab-ı Hakk

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-156

Ders: Sikke-i Tasdik-i Gaybi, s: 31 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Tebliğ Cemaati var ya, o merke

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-155

Ders: 29. Mektup, Altıncı Risale olan Altıncı Kısmın Zeyli; Es'ile-i Sitte İzah: Mehmed Kı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Akşemseddin Hz.lerinin Vefatı(15 Ocak 1459) *İstanbul Erkek Lisesi'nin Açılışı(15 Ocak 1884) *Körfez Savaşı'nın Başlaması(17 Ocak 1991) *Galiçya Zaferi(19 Ocak 1917)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI