Cevaplar.Org

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-18

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, 12. Mukaddime, Hatimenin Hatimesi İzah: Prof. Dr. Şener Dilek


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-02-11 01:17:02

Ders: Muhakemat, Birinci Makale, 12. Mukaddime, Hatimenin Hatimesi

İzah: Prof. Dr. Şener Dilek

*Bir insanın hayatında başarıya giden yol, o insanın istidat ve kabiliyetlerini bilmesi ve ona göre hareket etmesidir.

*Bütün dünya okullarında(Türkiye'de yeni başladı) evvela yapılan şey, çocukların istidat ve kabiliyetlerini keşfetmek ve ona uygun meslek dallarına yönlendirmektir.

*İkinci olarak yapılması gerekli şey, o işin içine girmek ve o iş içerisinde istidatların gelişmesini temindir. Yoksa eşofmanı giyen ama mindere girmeyen kimse güreşçi olamaz.

* Başarı yolunda üçüncü husus, o meslek veya sanatın genel geçer, tecrübeyle sabit temel esaslarına uymaktır.

* Başarı yolunda dördüncü husus, mesleğe muhabbettir. Son devrin hattatlarından Hamid Aytaç beyi(1891-1982) son zamanlarında bir gurup arkadaş ziyaret etmiştik. Kendisi bizlere yazmış olduğu hatlardan örnekler gösterirken, birisi münasebetsiz bir soru sordu; "Ya sen bu kadar sene yazı yazdın, hiç usanmıyor musun?" Hamid bey ona dönerek dedi ki ; "Benim zevkim bu.. benim hayatım bu.. Sen ne konuşuyorsun, ben bir başladım mı, sabaha kadar yazarım, muhabbetle yazarım."

*İnsan neye meylettiyse, meylettiği şeyde büyür, meylettiği şey onda inkişaf ve inbisat eder. İstidad inbisata girdiği vakit, ruha yorgunluk vermez. Hatta beden de yorulmaz.

* Başarı yolunda beşinci husus, o sanatın kanunlarına, prensiplerine tam yapışmak ve fena fi's sanat olmaktır. O sanatla bütünleşmektir.

* Yukarıdaki prensipleri imani hizmetlere de uyarlayabiliriz. Mesela bir kardeşimiz, hizmet-i Kur'an'da makam-ı tebliğe erişmek, hakikatli bir nur talebesi olmak istiyorsa, evvela yapması gerekli olan şey, o mesleğin içine girmek ve istidatlarını o hizmetin içinde inkişaf ettirmektir. Bunun içinde Risale-i Nur'un sayfaları içine mütefekkirane girmelidir. Risale-i Nur'un içinde seyahat etmedikçe, çok çok okuyarak devr-i deveran etmedikçe hakikatlı bir nur talebesi olamazsın.

2-Hizmet prensip ve kaidelerine uymalıdır.

3-Hizmeti, davayı, tebliği, bu sırada karşısına çıkacak çile ve zorlukları sevip benimsemesi gereklidir. Mesleğine muhabbet..

4-Hizmetin genel geçer kurallarına mutabaat.. Mesela takva, günahlardan sakınma, helal lokma yemede hassasiyet gibi..

5-Fenafi'n nur,fenafi'il hizmet, fenafi'i dava olmak. Hayatının gayesi, fıtratının neticesini İslam'a hizmet bilmek. Bütün his ve duygularının öncelikli olarak hizmete kilitlemek..

*Eğer bir hizmetin başındaki insanda yukarıdaki güzide vasıflar olmazsa hizmet edemez, nefsine hizmet ettirir. Ağalık, ekâbirlik, üstünlük meyilleri onda gelişir. Böylece "illa benim dediğim olacak" der, fıtratlara tahakküm eder. Paşalık sürer, birçok istidadı ezer ve hizmetlerde sorunlar ve küskünlükler oluşur.

*Hakikatli ve hakikattar bir ehl-i hizmetten beklenen dört şeydir;

1-Teşvik; kardeşlerine müşevvik olmak, takdir ve teşvik edici olmak

2-İrşad

3-Nasihat, tabii kav-i leyin ile, kırıcı olmadan..

4-Lütuf ile hareket; yani affedicilik, ikram edicilik, şefkatli olmak, kardeşliği muhafaza. Vs.

*İnsanlara mütehakkimane davranan insan ilme ve hizmete manen ihanet eder, ilme hizmet etmek değil, ilmi kendisine hizmetçi yapar..

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-154

Ders: 2. Lem’a, 5. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *“Asıl musibet ve muzır musi

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-153

Ders: Kastamonu Lahikası, s: 109 İzah: Prof. Dr. Şener Dilek İzah edilen kısım: “Bu acib a

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-152

Ders: 2. Lem’a, 2. Nükte İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Eyyub(a.s)’ın hastalığı, m

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-151

Ders: Münazarat(s: 95) (3. Ders) İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Hased, ekabirlik, ‘ben yaparı

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-150

*İzah edilen metin, Münazarat’ta geçen “Zindan-ı atalete düştüğümüzün sebebi nedir?

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-149

Ders: 26. Söz, Zeyl İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar Not: Bu dersle alakalı ayrıca Alaaddin bey

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-148

Ders: 29. Mektup, Dokuzuncu Kısım, Telvihat-ı Tis'a İzah: Mehmed Kırkıncı Hocaefendi *Efe

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-147

Ders: 29. Mektup, Altıncı Kısım, Beşinci ve Altıncı Desise-i Şeytaniyye İzah: Mehmed Kır

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-146

Ders: Sual Cevap İzah: Prof. Dr. Şener Dilek Not: Şener Dilek beyin 30.12. 2011 tarihinde Düss

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-145

Ders: 33. Söz, 20. Pencere İzah: Prof. Dr. Şener Dilek *Mantık ilmi itibarıyla mahlukatı ç

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

RİSALE-İ NUR DERS NOTLARIM-144

Ders: 4. Şua, İkinci Mertebe-i Nuriye-yi Hasbiye(3. Ders) İzah: Prof. Dr. Alaaddin Başar *Her

"Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" dediler.

Âl-i İmrân; 173

GÜNÜN HADİSİ

Kalbinde zerre miktarı iman bulunan kimse ateşten çıkacaktır.

Tirmizi, Sıfatu Cehennem 10, (2601)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI