Cevaplar.Org

KUR'AN SURELERİNDEKİ SIRALAMA


2006-03-14 16:08:08

Soru; Hz. Peygambere ilk vahy "ikra" ile başlamıştır. Ama elimizdeki mushaflarda bu ayetlerin yer aldığı sûre başta değil, Kur'anın sonuna yakın yazılmıştır. Kur'an vahyi ile yazılışı aynı mıdır?

Cevab : Bir vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber (s.a.) vahy katiplerinden birini çağırır ve "Bu ayeti falan sureye koyunuz'" der.Her ayetin hangi sürenin neresine konacağını emrederdi. Vahy bazan bir, bazan bir kaç ayet, bazan tam bir sûre olarak gelirdi. Cebrail (A.S.) vahy getirdikçe her ayetin yerini de söylemiştir. Ayetlerin tertibinin de tevkîfî (Vahiyle belirlenmiş) olduğunda ümmetin icmâı vardır. Yazılan ayetler Hz. Peygamber'in evine konurdu. Vahy katipleri bir nüsha da kendileri için yazarlardı.

Sürelerin tertibinin de Hz. Peygamber tarafından yapıldığını (tevkifi olduğunu) söyleyen alimler olduğu gibi, bunun ictihadi olduğunu söyleyenler de olmuştur. Hz. Osman zamanında yazılan ve "imam" ismi verilen mushafın bütün sahabe tarafından icmaen kabul edildiği, muhalefet edilmediği ashabdan kendisine buna muhalif tertibte mushafı olanların elindekileri yaktığı göz önüne alınırsa surelerin tertibinin de tevkîfi olduğu ağırlık kazanmaktadır.

Ayrıca Kur'an'ın vahyin tamamlanmasından sonra Hazreti Peygamber'le Cebrail aleyhisselam arasında iki kere "mukabele" edildiği bilinmektedir. Bu da Kur'an'ın tertibinin "tevkîfî" olduğunu ortaya koymaktadır

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

Araf suresi 164.ayet

"İçlerinden bir topluluk, "Allah'ın helâk edeceği, ya da çetin bir azapla cezalandıracağı bir kavme ne diye nasihat ediyorsunuz" dediği vakit, o uyarıda bulunanlar dediler ki; "Rabbiniz tarafından mazur görülmemiz için, bir de belki günahlardan sakınırla

GÜNÜN HADİSİ

"Şekavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil şekavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI