Cevaplar.Org casino maxi

KUR'AN SURELERİNDEKİ SIRALAMA


Ali İhsan Er

aliihsaner@hotmail.com

2006-03-14 16:08:08

Soru; Hz. Peygambere ilk vahy "ikra" ile başlamıştır. Ama elimizdeki mushaflarda bu ayetlerin yer aldığı sûre başta değil, Kur'anın sonuna yakın yazılmıştır. Kur'an vahyi ile yazılışı aynı mıdır?

Cevab : Bir vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber (s.a.) vahy katiplerinden birini çağırır ve "Bu ayeti falan sureye koyunuz'" der.Her ayetin hangi sürenin neresine konacağını emrederdi. Vahy bazan bir, bazan bir kaç ayet, bazan tam bir sûre olarak gelirdi. Cebrail (A.S.) vahy getirdikçe her ayetin yerini de söylemiştir. Ayetlerin tertibinin de tevkîfî (Vahiyle belirlenmiş) olduğunda ümmetin icmâı vardır. Yazılan ayetler Hz. Peygamber'in evine konurdu. Vahy katipleri bir nüsha da kendileri için yazarlardı.

Sürelerin tertibinin de Hz. Peygamber tarafından yapıldığını (tevkifi olduğunu) söyleyen alimler olduğu gibi, bunun ictihadi olduğunu söyleyenler de olmuştur. Hz. Osman zamanında yazılan ve "imam" ismi verilen mushafın bütün sahabe tarafından icmaen kabul edildiği, muhalefet edilmediği ashabdan kendisine buna muhalif tertibte mushafı olanların elindekileri yaktığı göz önüne alınırsa surelerin tertibinin de tevkîfi olduğu ağırlık kazanmaktadır.

Ayrıca Kur'an'ın vahyin tamamlanmasından sonra Hazreti Peygamber'le Cebrail aleyhisselam arasında iki kere "mukabele" edildiği bilinmektedir. Bu da Kur'an'ın tertibinin "tevkîfî" olduğunu ortaya koymaktadır

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AHİRET VE SONRASI

AHİRET VE SONRASI

O gün yeryüzü, başka yeryüzüne çevrilir, gökler de başkalaşır." (İbrahim, 14/48) ayetind

NİÇİN YARATILDIM?

NİÇİN YARATILDIM?

1. Allah’ın bizi ve evreni niçin yarattığını anlamakta güçlük çekiyorum. Tanınmak istem

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

Soru: Doğum öncesi ve ölüm sonrası ile ilgili inanmayanlara aklı deliller sunabilir miyiz? Öl

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

Soru: Zikir halkaları cennet bahçeleri mi? Efendimiz (s.a.v): “Cennet bahçelerine uğradığın

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

Ahmet Bey ve Mehmet Bey arasındaki çıkan ihtilaf nasıl çözülmelidir. Ahmet Bey üretim ve

“NANKÖR İNSAN”

“NANKÖR İNSAN”

Soru: Hac Suresi 66. ayetde “Sizi dirilten,sonra öldüren,sonra yine diriltecek olan O’dur. İn

CEHENNEMİN BESİNLERİ

CEHENNEMİN BESİNLERİ

Soru: Gasiye 6 da Cehennemde Darı dikeninden başka yiyecekleri yoktur der Duhan/ 43-46. Doğrusu g

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

Soru: Dua sorunsalının ikinci ve daha ince yönü de Allah'ın rahman ve rahim sıfatı ile ilgili

HAYAL KURMAK

HAYAL KURMAK

Soru: İslam’da hayatımızla ilgili hayal kurmanın ne gibi bir önemi var, yüce Allah gerçekle

UĞURSUZ GÜNLER

UĞURSUZ GÜNLER

-Çarşamba günü kan aldırmak ve tırnak kesmeyi nehyeden rivayetleri sahih değildir diyerek cid

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

Sual:”Nikâh merâsiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi?

Sakın sizi dünya hayatı aldatmasın.

Fâtır, 5

GÜNÜN HADİSİ

"Kim bir oruçluya iftar verirse, oruçlunun sevabından hiçbir şey eksilmeksizin, oruçlunun sevabı gibi sevap alır."

Tirmizî.

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI