Cevaplar.Org

KUR'AN SURELERİNDEKİ SIRALAMA


Ali İhsan Er

aliihsaner@hotmail.com

2006-03-14 16:08:08

Soru; Hz. Peygambere ilk vahy "ikra" ile başlamıştır. Ama elimizdeki mushaflarda bu ayetlerin yer aldığı sûre başta değil, Kur'anın sonuna yakın yazılmıştır. Kur'an vahyi ile yazılışı aynı mıdır?

Cevab : Bir vahiy geldiği zaman Hazreti Peygamber (s.a.) vahy katiplerinden birini çağırır ve "Bu ayeti falan sureye koyunuz'" der.Her ayetin hangi sürenin neresine konacağını emrederdi. Vahy bazan bir, bazan bir kaç ayet, bazan tam bir sûre olarak gelirdi. Cebrail (A.S.) vahy getirdikçe her ayetin yerini de söylemiştir. Ayetlerin tertibinin de tevkîfî (Vahiyle belirlenmiş) olduğunda ümmetin icmâı vardır. Yazılan ayetler Hz. Peygamber'in evine konurdu. Vahy katipleri bir nüsha da kendileri için yazarlardı.

Sürelerin tertibinin de Hz. Peygamber tarafından yapıldığını (tevkifi olduğunu) söyleyen alimler olduğu gibi, bunun ictihadi olduğunu söyleyenler de olmuştur. Hz. Osman zamanında yazılan ve "imam" ismi verilen mushafın bütün sahabe tarafından icmaen kabul edildiği, muhalefet edilmediği ashabdan kendisine buna muhalif tertibte mushafı olanların elindekileri yaktığı göz önüne alınırsa surelerin tertibinin de tevkîfi olduğu ağırlık kazanmaktadır.

Ayrıca Kur'an'ın vahyin tamamlanmasından sonra Hazreti Peygamber'le Cebrail aleyhisselam arasında iki kere "mukabele" edildiği bilinmektedir. Bu da Kur'an'ın tertibinin "tevkîfî" olduğunu ortaya koymaktadır

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

FIKIH BİLMEDEN İBADET ETMEKLE İLGİLİ RİVAYETLER

Soru: Bu rivayetler sahih midir? İbadetler nasıl boşa gider? “Fıkhı bilmeden ibadet etmek, ge

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

ALLAH’IN ZATINI DÜŞÜNMEYİN DİYE BİR HADİS VAR MI?

Soru: Allah'ın zatını düşünmeyin, Zatını düşünmek şirktir” manasında hadis var mı? V

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

EZAN OKUNURKEN MÜZİK ÇALMASI GÜNAH MI?

Soru: Ezanı dinlemekle ilgili hadis var. Bu hadise göre, ezan okunurken müzik çalması günah m

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

MERCİMEK YEMEK SÜNNET MİDİR?

Mercimek yemek sünnet midir? Mercimek yemenin tavsiyesi üzerine hadis var mı? Varsa tahkik ve tah

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

ŞEYTANA DÜŞMAN OLMAK

Soru: Hz. Allah kin tutmaktan bizleri men etmesine rağmen neden, şeytan sizin düşmanınız siz d

BAZI HADİSLER HAKKINDA

BAZI HADİSLER HAKKINDA

Aşağıdaki Hadislerin kaynakları sıhhat durumu ve açıklaması nedir? 1- Ebu Abdullah Hüseyin

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

OL DEYİNCE OLUR NE DEMEK

Allah herşeyi yaratıyor. Yaratma eylemini de kendi zatı gibi tasavvur edemeyiz değilmi? Ol deyin

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

MEZHEPLER DİNİ PARÇALAMIŞ MIDIR?

Rum suresi 32. Ayet 32. "Dinlerini parçalayan ve bölük bölük olanlardan (olmayin. Bunlardan)

İ-DOSER" BİLİNÇALTI MÜZİK

İ-DOSER

Şu an dijital alemde i-doser denilen bir program var. Bilgisayar programından veyahut mp3 playerda

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

BİR HADİS VE ÜSTÜNLÜK

Bir hadis-i şerifte, (Beni insanların en iyisi bilmeyen kâfirdir) buyuruldu. (Hatib) Açıklayabi

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

KIYAMET ÖNCESİNDE OLACAK OLAĞANÜSTÜ ŞEYLERİN HİKMETİ

Soru: Kıyamet öncesinde çıkacak olağanüstü şeylerin hikmeti nedir? Hz. İsa, Mehdi, Süfyan,

Onu(Kur’an’ı) Ruh-ul Emin(Cebrail), inzar edenlerden olasın diye, kalbine apaçık Arapça olarak indirmiştir.

Şuara:193-195

GÜNÜN HADİSİ

Emin ve doğruluktan ayrılmayan ticaret ehli (ayette sırat-ı müstakim ashabı olarak zikredilen) peygamberler, sıddikler, şehidler ve salihlerle beraberdir.

Tirmizi, Büyu 4, (1209); İbnu Mace, Ticarat 1, (2139)

TARİHTE BU HAFTA

*Kanije müdafaası(18 Kasım 1601) *Hz.Fatıma'nın(r.anha) Vefatı(22 Kasım 632) *İstanbul'un Müttefikler Tarafından İşgali(23 Kasım 1918) *Alparslan'ın Şehadeti(24 Kasım 1072) *Öğretmenler Günü(24 Kasım)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI