Cevaplar.Org

KAÇAK AVLANMA


2005-12-15 18:46:44

Soru:Kuran ve sünnette ki bazı nasslarda kara ve deniz avının ve av etinin helal olduğu ifade edilmekte.fıkıhta da konu geniş bir şekilde yer almakta ve av hayvanlarının kimsenin mülkiyetinde olmayan ancak avlanma veya ele geçirme yoluyla kişinin hak ve mülkiyet sahibi olacağı şeyler olarak tanımlanmakta.fıkıh kitaplarınınn kitabu kesb ve sayd (av) bölümlerinde kişinin elde edebileceği en temiz kazanç yolarında biri olarak ifade edilmekte.zira av hayvanları kimsenin mükünde olamdığı için kuk hakkı vb gibi şeylerden daha uzaktır.mecellede de,mubah mallar olarak tanımlanmakta ve bunları elde etmede kimsenimn kimseye mani olamayacağı ilke olarak kabul edilmiştir.Fakat bugün yılın belli dönemlerinde kara ve deniz av hayvanları hakkında yasaklama getirilmekte.bu yasağın uygulandığı dönemlerde av yapan kişi dinen günaha ve kul hakkına girmiş olur mu?yukarıda nasslarda ve fıkıhta zikredilen ruhsat ve hükümler böyle bir yasakla değişebilir mi?bu yasak nassları nesh veya tahsis etme gibi bir sonuç doğurur mu?yasal olarak av yasağı yokken av yapıldığında kul hakkı ve günah olmaz fakat yasak dönemi avlanan günaha ve kul hakkına girer diyenin sözü nasslarla ve fıkhı hükümlerle çelişir mi?.böyle bir durumda kişi kanuni suçla dini ruhsat arsında kalabilir mi?kanunen böyle bir suç işlemesi durumunda günaha ve kul hakkına girmiş olur mu?

 

Bu konuda devletin kararlarına uymak zorunludur. Çünkü bu kararlar daha ziyade hayvan neslinin korunması için alınır. Düzensiz ve plansız bir av proğramı pek çok hayvan neslinin tükenmesine sebebiyet vereceğinden mesuliyeti gerektirir. Bu konuda Kur’an, hadis ve içtihatlara herhangi bir zıtlık söz konusu değildir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

SİTE HARİTASI