Cevaplar.Org

ULEMANIN CUMHURU İTAAT NOKTASIDIR


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-06-28 08:54:29

Soru: “Bir fikre davet, cumhur-u ulemanın kabulüne vabestedir, yoksa davet bid'attır, reddedilir"(Bediüzzaman)sözünü açıklar mısınız? Her dava onu iyi bilenlerin sırtında şehbal açar, yükselir. İşi bilmeyen nadanların elinde de heba olur, gider.Bu dünyevi meseleler de böyledir. Onun için büyüklerimiz "yarım hoca dinden, yarım hekim candan eder” demişler. İslam, alimlere ayrı bir değer ve kıymet vermiş, onları yüceltmiştir. "Allahtan en çok alimlerin korkacağı" "bilenlerle bilmiyenlerin bir olamayacağı" "alimin ölümün alemin ölümü olduğu" "alim bir kişiyi gıybetin iki gıybet sayılacağı" vurgulanmıştır. Hatta, Ahmed Ziyaeddin Gümüşhanevi hazretleri Ahirzaman alametlerin en fecisinin “alimlerin aşağılanması” olduğunu zikretmiştir. Alime itaat hassasiyetle vurgulanmış, aynı zaman da alimlere de büyük mesuliyetler yüklenmiştir. Çünki avam halk onlara bakarak hareket edecektir. Ondan dolayı, zalim Emevi idaresine beyat etmeyen tabiinin dev imamı Said bin Müseyyeb, diliyle kerhen biat etmesini tavsiye eden dostlarına şöyle demiştir: "Halk bize bakıyor, biz ne yaparsak onu yapıyor. Bu durumda onların hali ne olacak." Bediüzzaman’ın dediği gibi Ulema çoğunluğu bir fikirde birleşmişse, bize düşen onlara uymaktır.Tirmizi nin bir rivayetinde:"Ümmetimin çoğunluğu bir hata da birleşmez" deniyor ki, aynı hakikate işaret eder. Bunun aksi şaz görüşlere itibar etmemek gerekir...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

SİTE HARİTASI