Cevaplar.Org

RABITA MESELESİ


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-02-07 22:47:55

Soru:Tasavvuftaki Rabıta nedir? şirk midir? Cevap: Rabıta lügat itibarı ile bağ, münasebet, ilgi, alaka, bağlılık, mensup olmak manalarına gelir. Tasavvufta ise, müridin şeyhini hayal edip, ondan gelen manevi feyizlere kalbini açmasıdır. Bu manada rabıtanın dinimizce bir zararı yoktur, şirk de kabul edilmez. Şeyh efendi bir ayna mesabesindedir.Cenab-ı Hak’tan gelen ilahi nur ve feyizleri talebesinin kalbine akmasına vesile olur. Hani şimdi telepati denilen bir hadise var ya, aynen onun gibi. Ruhen saflaşmış bir insanın kilometrelerce uzaklıkta bir başka insana telepatik bazı mesajları göndermesi mümkündür. Aslında birbiri ile alakalı, birbirini çok seven insanlar arasında bu alaka görülmektedir. Anneler ve evlatları arasındaki münasebet buna misal gösterilebilir. Hatta denizaltında bir anne tavşanın beyin dalgalarını incelemeye almışlar. Kilometrelerce uzaklıktaki yavruları teker teker öldürülmüş ve anne tavşan hepsinde de tepki vermiş olduğu tespit edilmiş. Aborjinlerin aynı usulle birbirleriyle haberleştiklerini "Bir çift yürek" adlı eserde okumuştum. Orada bu özelliğin bütün insanlarda mevcut olduğunu fakat genelllikle insanların yalan,kin, gayz, düşmanlıklar, kibir vs kötü huyları ile bu latifelerini dumura uğrattıkları yazıyordu. Rabıtada da bu tip bir iletişim söz konusu. Sufi büyükleri bu konuya eserlerinde bu şekliyle yer vermişler.Şimdi ona şirk demek bu zevat-ı kiramı müşrik olarak kabul etmek demek olur hafizanallah. Ama şunu unutmamak gerekir. Her şeyde olduğu gibi rabıta konusunda da su-i istimaller, şirk kokan uygulama, ifade ve olaylar cahiller arasında olabilmektedir. Özellikle günümüzde.Tabi bir de toplu kabullerin toplu retlere sebebiyet vereceğini unutmamak lazımdır. Yani biz rabıtayı ne toplu kabul ne de red ediyoruz. Yukarıdaki çerçevesinde kabulde bir mahzur görmüyoruz. Bazı sofilerin rabıta’ya asr-ı saadetten deliller aramaya girmeleri hatta sıddık-ı ekberin def-i hacet anında bile Resulullahı hayal etmesi gibi akıl almaz yorumlar tasavvuf düşmanlarına güç vermekten başka bir işe yaramaz.Rabıta ile ilgili hiç bir sahih hadis yoktur. Bu mesele tasavvufun zuhuru ile ortaya gelmiş meselelerdendir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

İman edip salih ameller işleyen kimseler için mağfiret ve bol rızık vardır.

Hac, 50

GÜNÜN HADİSİ

Oruç insanı cehennem ateşinden koruyan bir kalkandır; tıpkı sizi harpte ölüme karşı muhafaza eden bir kalkan gibi...

Buhari,Ebû Davud,Tirmizi, Nesai

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI