Cevaplar.Org

NİKAH TAZELEMEK BİD'A MI?


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-02-03 02:59:24

Soru:Nikah tazelemek bid'a mıdır? Cevap: Nikah zamanla eskiyen bir şey değil ki,tazelensin. Soruyu soran kardeşimiz herhalde bazı camilerde perşembe akşamları koro halinde yapılan tecdid-i nikahı soruyor. resul-i Ekrem aleyhissselatu veselam zamanında böyle bir uygulama yoktu. Ondan dolayı bid'a denilebilir. Sonradan gelen bazı alimler şöyle demişler.İnsanın ağzından bazen küfür sözler çıkabilir.kişi böylece anlık da olsa küfre düşer.Küfre düşen kimsenin de nikahı düşmüş olur. O zaman tecdid-i imanla beraber tecdid-i nikah da yapması gerekir. Halka kolaylık olsun diye de bunu camilerde yapılabileceğini söylemişlerdir. Onun için buna bidat-ı hasene diyebiliriz. Bu zamanda böyle füruata dair şeylerin tartışmasını yapmak bize bir şey kazandırmaz.İsteyen yapar,istemeyen yapmaz...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

enes, 2007-08-21 19:34:31

zaten nikah eskidiği için tazelenmez.sizin de sonradan belirttiğiniz gibi ağızdan çıkan bazı yanlış sözler imanı zedeleyebileceği gibi nikahı da zedeler. böyle bir durumda da müctehidlerimiz çok titiz ve dikkatli davranıp yerinde bir ictihad yapmışlardır.bu da islamın nikaha ve aileye verdiği önemi gösterir. hangi çağda olursa olsun böyle bir uygulamanın her zaman için faydalı olacağını düşünüyorum.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

SİTE HARİTASI