Cevaplar.Org casino maxi

DÜĞÜNDE EĞLENCENİN ÖLÇÜSÜ


Faruk Beşer(Prof.Dr)

farukbeser@hotmail.com

2003-01-09 17:19:30

Soru:Evlenirken düğün yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir?. Neden çalgı çalınmayacağını açıklar mısınız. (Evlenmek niyetindeyim fakat karşı taraf düğün salonda yapılsın, çalgılı türkü olsun istiyorlar. Ben günah olduğu için istemiyorum. Fakat sebebini de açıklayamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim) Cevap: Düğün bir şenlik ve şamata merasimidir. Asıl gayesi de filanca ile falancanın evlendiklerini aleme duyurmak ve varsa onlarla ilgili beklentileri artık sonlandırmak, onların bundan sonraki beraberliklerinin meşru olduğunu insanlara bildirmektir. Bu arada düğünlerin dayanışma, hediyeleşme, tanışma, görüşme ve başka insanların ve muhtemelen evlilik adaylarının birbirlerini görmeleri tanımaları gibi faydaları da olur. Bunların her birerlerinin başlı başına yararları vardır. Bir araya gelmişken ihtiyaç duyan insanların ve özellikle de gençlerin meşru ölçülerde hoplamaları, zıplamaları ve aslında insanın içinde varolan ve daha ulvi heyecanlarla karşılanmadıkça da hep bir ihtiyaç olarak kalan duygularını tatmin imkanı bulmaları da sağlanmış olur. Bu da bir ihtiyaçtır. Çünkü insanın hem dünyasını hem de öbür dünyasını düzene sokma hedefi olan İslamın onun sıradan ihtiyaçlarını da karşılaması beklenir ve doğal olan da budur. Öyleyse kadınlar ve erkekler birbirine karışmadan, her cins kendi arasında yine meşru ölçülerle eğlenebilirler, oynayabilirler, halay çekip horon tepebilirler. İnsanları coşturan davul zurna gibi çalgıları bu gaye ile kullanabilirler. Çalgının cinsi değil, neyi çağrıştırdığı ve hangi amaçla kullanıldığı önemlidir. Gayesi ve kullanılış amacı kötü olduktan sonra davul da, def de haram olabilir. Aksi de geçerlidir. Düğünlerin salonlarda yapılmasının Müslümanlarca hoş karşılanmaması da tamamen böyle bir sebebe dayanır. Çünkü salonlarda şimdiye kadar alışık olunan manzaralar hep beraberce oynamalar, içkili ziyafetler, açılıp saçılmalar, danslar ve benzerleri olagelmiştir. Salon denince akla bunlar geldiği için “Salonda düğün” ifadesi bunları çağrıştırır ve düğünü salonda yapma, gayri meşru kabul edilir. İşte çalgı meselesi de aynıdır, Eskiden beri çalgı deyince akla gelen şeyler hep eğlenceler, çengiler, kadın oynatmalar, içki alemleri ve benzerleri olduğu için bütünüyle çalgıya karşı çıkılmıştır. Yoksa ne tek başına çalgı, ne de tek başına salon kötü olan şeyler değildir. Onlar birer vasıtadırlar ve ne için kullanılırlarsa hükümleri de ona göre değişir. Kısaca salonda düğün yapma günah değildir. Günah olan şeyler bellidir ve mühim olan onların yapılmamasıdır. Açılıp saçılmalar, kadın erkek tokalaşıp kucaklaşmalar, kırıla döküle konuşmalar, laubali sohbetler, makyajlanıp, kokulanıp tahrikkâr davranışlarda bulunmalar ve benzerleri. Bunlar olmadıktan sonra düğünün bir salonda olmasında bir sakınca yoktur. Hatta aynı salonda hem kadınların hem de erkeklerin bulunması da şeran mahzurlu değildir. Ama düğün gibi herkesin biraz da kendini vitrinlediği bir merasimde bu sayılan mahzurlu şeylerin en azından bazılarının olmaması hemen hemen imkansız olduğu için ayrı mekanlar tercih edilir. Önemli olan genciyle yaşlısıyla herkesi tatmin eden ve özellikle de gençlerin başkalarına özenmesine ihtiyaç bırakmayan orijinal ve asaletli düğün merasimleri yapabilmektir. Bu da yerine ve zamanına göre değişik uygulamaların, oyun ve eğlencelerin olmasını gerektirir. Düğünler cihat nutuklarının atıldığı, insanları üzüntüye sürükleyecek konuşmaların yapıldığı, bağırılıp çağırıldığı, bıktırıcı vaazların yapıldığı yerler olmamalıdır. Her mekana uygun konuşmak edeptendir. Aslında böyle merasimlerde dinlenmediği bilindiği halde mikrofonu eline geçirmişken Allah ne verdiyse konuşanlar, farkına varmadan mukaddes meselelere karşı insanların nefretini doğurabilirler. Buna dikkat edebilmek de bir anlayış meselesidir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

AHİRET VE SONRASI

AHİRET VE SONRASI

O gün yeryüzü, başka yeryüzüne çevrilir, gökler de başkalaşır." (İbrahim, 14/48) ayetind

NİÇİN YARATILDIM?

NİÇİN YARATILDIM?

1. Allah’ın bizi ve evreni niçin yarattığını anlamakta güçlük çekiyorum. Tanınmak istem

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

DOĞUM ÖNCESİ- ÖLÜM SONRASI

Soru: Doğum öncesi ve ölüm sonrası ile ilgili inanmayanlara aklı deliller sunabilir miyiz? Öl

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

ZİKİR HALKALARI CENNET BAHÇELERİ Mİ?

Soru: Zikir halkaları cennet bahçeleri mi? Efendimiz (s.a.v): “Cennet bahçelerine uğradığın

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

BİR ŞİRKET İHTİLAFI

Ahmet Bey ve Mehmet Bey arasındaki çıkan ihtilaf nasıl çözülmelidir. Ahmet Bey üretim ve

“NANKÖR İNSAN”

“NANKÖR İNSAN”

Soru: Hac Suresi 66. ayetde “Sizi dirilten,sonra öldüren,sonra yine diriltecek olan O’dur. İn

CEHENNEMİN BESİNLERİ

CEHENNEMİN BESİNLERİ

Soru: Gasiye 6 da Cehennemde Darı dikeninden başka yiyecekleri yoktur der Duhan/ 43-46. Doğrusu g

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

ATEİSTLERİN DUA SORUNSALI

Soru: Dua sorunsalının ikinci ve daha ince yönü de Allah'ın rahman ve rahim sıfatı ile ilgili

HAYAL KURMAK

HAYAL KURMAK

Soru: İslam’da hayatımızla ilgili hayal kurmanın ne gibi bir önemi var, yüce Allah gerçekle

UĞURSUZ GÜNLER

UĞURSUZ GÜNLER

-Çarşamba günü kan aldırmak ve tırnak kesmeyi nehyeden rivayetleri sahih değildir diyerek cid

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

GELİNLİK TESETTÜRÜ SAĞLAR MI?

Sual:”Nikâh merâsiminde gelinlik giyilebilir mi? Gelinlik tesettüre aykırı düşer mi?

Sakın israf etmeyin, çünkü Allah israf edenleri sevmez.

En'âm, 141

GÜNÜN HADİSİ

Eğer sizden birinizin elinde dikilecek bir hurma fidanı varken, kıyamet kopsa ve onu dikmeye vakit bulursa, hemen o fidanı diksin

250 Hadis, s.27

TARİHTE BU HAFTA

*Abdülkadir Geylani hazretlerinin vefatı 17 Temmuz 1163 *Kıbrıs barış harekatı 20 Temmuz 1974 *Aya ilk insan ayağının basması 21 Temmuz 1969

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI