Cevaplar.Org

DÜĞÜNDE EĞLENCENİN ÖLÇÜSÜ


Faruk Beşer(Prof.Dr)

farukbeser@hotmail.com

2003-01-09 17:19:30

Soru:Evlenirken düğün yaparken dikkat edilecek hususlar nelerdir?. Neden çalgı çalınmayacağını açıklar mısınız. (Evlenmek niyetindeyim fakat karşı taraf düğün salonda yapılsın, çalgılı türkü olsun istiyorlar. Ben günah olduğu için istemiyorum. Fakat sebebini de açıklayamıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim) Cevap: Düğün bir şenlik ve şamata merasimidir. Asıl gayesi de filanca ile falancanın evlendiklerini aleme duyurmak ve varsa onlarla ilgili beklentileri artık sonlandırmak, onların bundan sonraki beraberliklerinin meşru olduğunu insanlara bildirmektir. Bu arada düğünlerin dayanışma, hediyeleşme, tanışma, görüşme ve başka insanların ve muhtemelen evlilik adaylarının birbirlerini görmeleri tanımaları gibi faydaları da olur. Bunların her birerlerinin başlı başına yararları vardır. Bir araya gelmişken ihtiyaç duyan insanların ve özellikle de gençlerin meşru ölçülerde hoplamaları, zıplamaları ve aslında insanın içinde varolan ve daha ulvi heyecanlarla karşılanmadıkça da hep bir ihtiyaç olarak kalan duygularını tatmin imkanı bulmaları da sağlanmış olur. Bu da bir ihtiyaçtır. Çünkü insanın hem dünyasını hem de öbür dünyasını düzene sokma hedefi olan İslamın onun sıradan ihtiyaçlarını da karşılaması beklenir ve doğal olan da budur. Öyleyse kadınlar ve erkekler birbirine karışmadan, her cins kendi arasında yine meşru ölçülerle eğlenebilirler, oynayabilirler, halay çekip horon tepebilirler. İnsanları coşturan davul zurna gibi çalgıları bu gaye ile kullanabilirler. Çalgının cinsi değil, neyi çağrıştırdığı ve hangi amaçla kullanıldığı önemlidir. Gayesi ve kullanılış amacı kötü olduktan sonra davul da, def de haram olabilir. Aksi de geçerlidir. Düğünlerin salonlarda yapılmasının Müslümanlarca hoş karşılanmaması da tamamen böyle bir sebebe dayanır. Çünkü salonlarda şimdiye kadar alışık olunan manzaralar hep beraberce oynamalar, içkili ziyafetler, açılıp saçılmalar, danslar ve benzerleri olagelmiştir. Salon denince akla bunlar geldiği için “Salonda düğün” ifadesi bunları çağrıştırır ve düğünü salonda yapma, gayri meşru kabul edilir. İşte çalgı meselesi de aynıdır, Eskiden beri çalgı deyince akla gelen şeyler hep eğlenceler, çengiler, kadın oynatmalar, içki alemleri ve benzerleri olduğu için bütünüyle çalgıya karşı çıkılmıştır. Yoksa ne tek başına çalgı, ne de tek başına salon kötü olan şeyler değildir. Onlar birer vasıtadırlar ve ne için kullanılırlarsa hükümleri de ona göre değişir. Kısaca salonda düğün yapma günah değildir. Günah olan şeyler bellidir ve mühim olan onların yapılmamasıdır. Açılıp saçılmalar, kadın erkek tokalaşıp kucaklaşmalar, kırıla döküle konuşmalar, laubali sohbetler, makyajlanıp, kokulanıp tahrikkâr davranışlarda bulunmalar ve benzerleri. Bunlar olmadıktan sonra düğünün bir salonda olmasında bir sakınca yoktur. Hatta aynı salonda hem kadınların hem de erkeklerin bulunması da şeran mahzurlu değildir. Ama düğün gibi herkesin biraz da kendini vitrinlediği bir merasimde bu sayılan mahzurlu şeylerin en azından bazılarının olmaması hemen hemen imkansız olduğu için ayrı mekanlar tercih edilir. Önemli olan genciyle yaşlısıyla herkesi tatmin eden ve özellikle de gençlerin başkalarına özenmesine ihtiyaç bırakmayan orijinal ve asaletli düğün merasimleri yapabilmektir. Bu da yerine ve zamanına göre değişik uygulamaların, oyun ve eğlencelerin olmasını gerektirir. Düğünler cihat nutuklarının atıldığı, insanları üzüntüye sürükleyecek konuşmaların yapıldığı, bağırılıp çağırıldığı, bıktırıcı vaazların yapıldığı yerler olmamalıdır. Her mekana uygun konuşmak edeptendir. Aslında böyle merasimlerde dinlenmediği bilindiği halde mikrofonu eline geçirmişken Allah ne verdiyse konuşanlar, farkına varmadan mukaddes meselelere karşı insanların nefretini doğurabilirler. Buna dikkat edebilmek de bir anlayış meselesidir.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

KUR’AN O DÖNEMİN KOŞULLARINA GÖRE Mİ İNMİŞTİR?

Kur'an o dönemin koşullarına göre mi inmiştir? Kimi arkadaşlarım Kur'an şu an inse idi daha

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

BEYİNDE TANRI NOKTASI VAR MI?

Beyinde tanrı noktası var mı? Bilim adamları beyinde "tanrı noktası" olarak adlandırdıkları

EZELİ İLİM

EZELİ İLİM

Soru: Muhammed Suresi 31. Ayetinde geçen "hatta na’lem" ifadesini Allah’ın sonsuz ve ezeli ilm

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

SURİYELİ MÜLTECİLERE KARŞI TAVRIMIZ NASIL OLMALIDIR?

Bilindiği gibi toplumumuzda Araplara karşı nefret vardır. Nitekim bu nefretten ülkemize sığı

YAHUDİLİK

YAHUDİLİK

Yahudiliğin kötü inançlarından bahseder misiniz? Bildiğim kadarıyla onlar da tek bir Tanrı'y

MUHTELİF SORULAR

MUHTELİF SORULAR

Günümüz alimlerinden Ebu Muhammed el Makdisi’nin yazarı olduğu bir kitap var bu kişi ehli s

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

ALLAH NASIL GÖRÜP İŞİTİYOR?

Allah’ın görme ve işitmesi bizimkine küçük miktarda benziyor mu? Allah’ın görmesi ve duy

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

HÜKÜM AYETLERİNİ BU ZAMANDA NASIL ANLAYABİLİRİZ?

Bu zamanda ehl-i sünnet ve’l-cemaat'ın gittiği yolu değil de, ehl-i sünnet ve’l-cemaatın d

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

TEVRAT DEĞİŞTİ Mİ DEĞİŞMEDİ Mİ?

“Muhakkak ki Tevrat'ı Biz indirdik, onda hidayet ve nur vardır. (Maide, 44) Bir Hristiyan “Mu

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

HZ.ADEM(A.S)’IN UNUTMASI NE DEMEKTİR?

Soru: Ta Ha Suresinde; “Doğ¬ru¬su Biz da¬ha ön¬ce Âdem’e de va¬hiy ve emir ver¬miş-tik

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

ARAPLARLA ALAKALI RİVAYETLER

Soru: İnsanların iyisi Arap, Arabın iyisi Kureyş, Kureyş’in iyisi beni Haşim’dir(Deylemi).

SİTE HARİTASI