Cevaplar.Org

İŞÂRÂTÜ’L İ’CÂZ TEFSİRİ HAKKINDA

İşârâtü’l İ’caz hakkında çok şeyler söylendi, pek çok şeyler yazıldı. Binâenaleyh, bu fakirin ilmi hüviyeti İşâr’atü’l İ’caz’ın ilmi seviyesini ihâtaya ve anlatmaya kâfi değildir. Fakirin yapacağı, olsa olsa, farklı bir pencereden bakarak, görebildiklerini dile getirmekten başka bir şey değildir.


Ali Haydar Çetintürk

cetinturkalihaydar@gmail.com

2021-03-23 08:49:24

İşârâtü'l İ'caz hakkında çok şeyler söylendi, pek çok şeyler yazıldı. Binâenaleyh, bu fakirin ilmi hüviyeti İşâr'atü'l İ'caz'ın ilmi seviyesini ihâtaya ve anlatmaya kâfi değildir. Fakirin yapacağı, olsa olsa, farklı bir pencereden bakarak, görebildiklerini dile getirmekten başka bir şey değildir.

Bir çok tefsiri mütalaa etmiş bir kardeşiniz olarak şunu söyleyebilirim ki, İşaratü'l İ'caz ne Zemahşeri'nin Keşşâf'ı, ne de demirden leblebi olan Kadı Nasirüddin'in Tefsir-i Beydavisi değildir. Kısmen benzerlik arz etmiş olsa da, Fahreddin-i Razi'nin Tefsir-i Kebir'inin bile i'caz bakımından boy ölçüşemeyeceği bir eser değil, bilakis zernişan olan bir şaheserdir.

Mazgalların üzerinde çömelmiş talebelerine zindandan kitap yazdıran İmam Serahsi'ye hayran olmamak mümkün değildir. Refah yerine zindanı tercih eden İmam-ı Azam olmak kolay değildir. Herkes İmam-ı Azam olamaz. İmam-ı Azam de, orada dur!

Zekalarıyla ve ezberleriyle öne çıkan ve İmam olmayı sonuna kadar hak eden şahsiyetlerin çektikleri çileler de en az ilimleri kadar büyüktür. Büyüklerin çilesi de büyük olur.

O çilekeşlerden birisi de Üstad Bediüzzaman Hazretleridir. Benim gibi rahle başında ders okuyanların Birinci Dünya Savaşı sıralarında at sırtında, yaralı olarak İşârâtü'l İ'caz'ı yazdıran Hazret-i Üstadı, onun ilmini ve çilesini anlaması ve anlatması mümkün değildir.

Atmış- yetmiş cild olarak yazılması tasavvur edilen, ancak Fatiha Suresinden Bakara Suresinin 33. ayet-i kerimesine kadar yazılması Rabbü'l âlemin tarafından takdir edilen İşârâtü'l İ'caz, Bedii bir âlimin eşsiz bir eseri olarak kütüphanelerin başköşesinde bir serlevha olarak bulunmayı fazlasıyla hak eden muhteşem bir tefsirdir.

Bu tefsiri muhteşem yapan sebeblerin başında gelen şey ise, söylenmemiş olan şeylerin söylenmesi ve söylenen şeylerin de sadece bir cümle ve bir kelimeden çıkarılmış olmasıdır.

Sözlerimin onlarca şahidinden sedece birisi, وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ ayet-i kerimesindeki وَمَا اُنْزِلَ مِنْ قَبْلِكَ nâzm-ı celilidir. Kıyamete kadar düşünsem tasavvur edemeyeceğim manaları tasavvur eden, bir kelimeden altı değişik manayı çıkaran ve çıkardığı o manaları da akaidde delil olarak önümüze koyan bir müfessir Bediüzzaman ismini hak ettiği gibi, o işaretleri sinesinde sır yapan bu tefsir de, isminin müsemması olmayı ziyadesiyle hak eden bir tefsirdir.

"Üç boyutlu resmi görmek kolay değildir" Besmeleyi tefsir ederken, Rahman Ve Rahim isimlerinin izahı sadedinde belagattaki tecelli sanatının farklı yansımasını ortaya çıkaran üç boyutlu portre gibidir İşârâtü'l İ'caz!

Ruhsuz bedenin adı ceseddir. Lafız mana ile izdivac etmezse kelam olmaz. İncisi olmayan sadef kabuktur. İnsanı kul yapan ruh ve beden gibidir İşârâtü'l İ'caz!

Allah yolunda yürüdüğünü zannedenler ile şeriat yolunda şerefiyle sürünenlerin mürekkeplerinden dökülen şehadet kanı gibidir İşârâtü'l İ'caz!

"Din hayatın hayatı, hem nuru, hem esası. İhya-yı din ile olur şu milletin ihyası" düsturunun aydınlattığı yolda bir ahter-i kebirdir İşârâtü'l İ'caz! Vesselam!

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Mustafa Çelik, 2021-11-18 17:08:55

Çok güzel ve veciz bir izah AllahTeala, Hocamızdan razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

Ali Zor, 2021-11-15 09:41:40

Maşaallah, Rabbim istifademizi artırsın.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

AZİZ ÜSTADIMA

AZİZ ÜSTADIMA

Aziz üstadım; seni tanıdığıma, eserlerini okuduğuma şükür ediyorum. Sana talebe olma şe

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

MEĞER İŞ BİZİM ANLADIĞIMIZ GİBİ DEĞİLMİŞ

Biz münevverler, ekseriyet itibariyle herhangi bir içtimai meselede gazete haberleriyle iktifa ede

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

BÂZI MÛTEBER KAYNAKLARDA BEDÎÜZZAMÂN’IN DOĞUM TÂRÎHİ

1- Bedîüzzamân Saîd Nursî: Târihçe-i Hayâtı, Eserleri, Meslek ve Meşrebi, Doğuş Ltd. Şi

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

BEDİÜZZAMAN’IN KİM VE NE OLDUĞU

Rahmetli Said-i Nursi veya Kürdi'nin nasıl yaşadığını ve nasıl öldüğünü öğrenmek içi

SAİD-İ NURSİ

SAİD-İ NURSİ

Abdürrahim ZAPSU Yetmiş yıl evvel Van vilâyetinin Nurs köyünde doğdu. Babasının ismi Mirza

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-5

Bu anlattıklarımız, mücahid alim Said Nursi’nin hayatının bazı safhaları ve lem’alarıd

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-4

Esaretten kurtulup Van’a döndüğünde Müslüman safları ve cemaatleri arasındaki İslami gayr

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-3

Bu kısa fetret dönemi sonrasında tüm himmetini bütün işlerde dinin tahkimine ve zayıflık g

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-2

Üstad üstaddır. Müceddiddir. Geçmiş büyüklerle irtibatı çok kuvvetlidir. Geleceklere de ç

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

ABDÜLFETTAH EBU GUDDE’NİN KALEMİNDEN ÜSTAD BEDİÜZZAMAN-2

Van valisinin daveti üzerine Türkiye’nin kuzey doğusundaki Van’a gitti ve burada 15 sene kald

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

İSMAİL ÇETİN HOCAEFENDİ ÜSTADI ANLATIYOR-1

Takdim Kıymetli ziyaretçilerimiz Üstad Bediüzzaman’ın vefatının sene-i devriyesinde son de

İman edip iyi yararlı işler yapanları, muhakkak salihler (zümresi) içine katarız.

Ankebût, 9

GÜNÜN HADİSİ

Sizden biriniz, kendisi için sevdiği şeyi (mü'min) kardeşi için de sevinceye kadar kamil mümin olmaz.

250 Hadis, s.148

TARİHTE BU HAFTA

*Şair Muhammed İkbal'in vefatı(21 Nisan 1938) *TBMM'nin açılışı ve çocuk bayramı(23 Nisan 1920) *Osmanlı-Rus Harbi(24 Nisan 1877) *Hudeybiye Gazvesi(26 Nisan 628) *II.Abdülhamid'in tahttan indirilmesi(27 Nisan 1909)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI