HATIRALAR VE ÖLÇÜLER-6


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2003-02-17 17:33:10

ESAD ERBİLİ EFENDİ  VE BEDİÜZZAMAN

Kurban bayramının üçüncü günü(13.2. 2003) Üsküdar'da ziyaret ettiğim, Üstad Bediüzzaman hazretlerinin talebesi Sungur ağabey, şehid veli Esad Erbili hazretlerinin Bediüzzaman hazretleri hakkında bir ifadesini naklettiler. Bilindiği gibi Esad efendi Osmanlının son devrinde yetişmiş büyük bir tasavvuf adamı ve alimdi. Sungur ağabey 'Esad Efendi için Üstadın 'evliya-yı azimeden' dediğini ben bizzat işittim' dedikten sonra şu hatırayı anlattı: Sami (Ramazanoğlu) efendinin talebelerinden Safranbolulu Nuri efendi, Üstadı ziyaret etmişti. Üstad, ona: 'Ben senin yaşındayken, Kelami dergâhında Esad efendiyi ziyaret ederdim. Bazı meselelerde itiraz ederdim. Oradaki halifelerden bazıları bundan gocunurlardı. Bir gün yine böyle bir şeyden sonra bana kızan bir talebesine şöyle demiş: 'Said'e dokunma, dokunma... O, ilerinin İmam-ı Rabbanisi olacaktır.'

ABDÜLHAKİM ARVASİ VE BEDİÜZZAMAN

Sungur ağabey aynı ziyaretimde Abdülhakim Arvasi Efendi ile alakalı da şunları anlattı: 1950'de Abdülhakim Arvasi'nin oğlu Emirdağı'na gelmişti. İkindi namazını eda etmiştik. 33 tesbihat bitmişti. Sıra La ilahe illallah'a gelince A.Arvasi'nin mahdumu kalkmak istedi. Hz. Üstad ona işaret etti. 'Otur' dedi. O da oturdu. Tesbihatttan sonra, Sikke-i Tasdik-i Gaybi'den (sh:63-Envar neşr) 'eyuhhibbu ehadüküm... Mektubunu okuttu. Ve ona: 'Fakat baban evliyadandır. Biz Denizli hapsine, baban da kabre gitti' dediler.

'ONU DA TEVKİF EDİN'

 Rahmetli Ali Uçar Bey, Gönenli Mehmed Efendi'den naklediyor: 'Hz Üstad, Kastamonu'da vali Mithat Altıok'a; 'Ben gidiyorum, yarın gelen var. Kuvvetiniz kafi geliyorsa, onu da tevkif ediniz, durdurunuz' diyor. Ertesi gün başlıyor Kastamonu sallanmaya; zelzele...(Abdülvahid Mutkan beyin notlarından) 

VAN'DA BİR MÜNAZARA

Bediüzzaman hazretleri 1910 yılında İstanbul'dan ayrılıp Van'a yerleşmiş ve her yerde olduğu gibi ilmi kudreti ile nazar-ı dikkatleri kendine celp etmişti. Harb-i Umumi de(Birinci Dünya Savaşı) esir düşene kadar burada talebe okutmuştu. O günlerde kendisini ziyaret eden Molla Süleyman Efendi anlatıyor; (Ali Uçar'ın notlarından): 'Biz, İşarat-ül İ'cazın katiplerinden Molla Habib'le birlikte İran sınırına yakın bir yede ikamet ediyorduk. Molla Said efendiyi daha önceleri işitmiş, gıyaben ona meftun ve hayran olmuştuk. Memleketten, üstadın medresesine, yani Van'a gelip de kendisiyle görüşüp, manevi büyüklüğünü ve kemalatını yakinen görünce, kendisine bağlılığımız ve sadakatımız daha da arttı. O zaman genç Said'in bu kadar şöhrete sahip olmasını diğer âlimler çekemiyorlardı. Kendisini münazaraya davet ettiler. Münazara günü ellerinde sopa, tabanca ve sustalı çakı olduğu halde geldiler. Hz.Üstad'a yetmiş kadar soru sordular. Üstad hazretleri bu suallerin hepsine hiç düşünmeden tereddütsüz cevap verdi. Bu hadisenin günlerce Van'da bahsi oldu, şehir bu havadis ile çınladı."

MEHMED AKİF VE BEDİÜZZAMAN

Molla Süleyman Efendi, Bediüzzaman hazretleri Rus sürgününden avdetinde İstanbul'a gelip, Dar-ül Hikmet-il İslamiye'ye âzâ tayin edildiğinde bir sene kadar hizmetinde bulunmuş. Şu hatıra da yine ondan: 'Mehmed Akif, daima Üstadın yanından ayrılmazdı. Üstad Konuşurken M.Akif hiç sesini çıkarmaz, kemal-i hürmetle dinlerdi.'(Ali Uçar'ın notlarından)

HATIRLARINI KIRMADIĞI DÖRT TALEBESİ

Rahmetli Bayram Yüksel ağabey demiş ki: '(Ali Uçar'ın notlarından): 'Hazret-i Üstad, Refet, Hulusi, Molla Hamid ve Ceylan ağabeyleri kırmazdı."

YOLA ÇIKARKEN

Merhum Ali Uçar ağabey, notlarında şunları yazmış; 'Ankara'dan Polatlı'ya gidiyorduk. 4 Ocak 1976. Aşağı yukarı Ankara'dan ayrılalı 10-15 dakika olmuştu. 20. kilometredeydik. Bayram ağabey dedi ki: 'Üstad yola çıktığı zaman iki defa ön için, iki defa sağ için, iki defa sol için, bir defa da arka için Ayet-el Kürsi okurdu.'

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

“GİZLİ LÜTUF”

“GİZLİ LÜTUF”

Aslen Irak Süleymaniye asıllı olan gazeteci yazar merhum Muhammed Kürd Ali beyin(1876-1953) hat

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

KOPARILAN ÇİÇEĞE KARŞI ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN TAVRI

Merhume Zeynep Münteha Polat hanımefendi, 1969’da gittiği Van Zernebad’da Üstad Bediüzzaman

RÜYADA EZBERLENEN SURE

RÜYADA EZBERLENEN SURE

Değerli ziyaretçilerimiz 21. 06. 2020’de şair, yazar, mütefekkir Yavuz Bülent Bakiler beyefen

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

“BİZE KATIL MOLLA MUHAMMED EMİN”

Kıymetli ziyaretçilerimiz, geçen hafta Seyda Muhammed Emin Er merhumun “Hatıralarım” adlı

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN ŞEYH ALADDİN OHİNİ’YE SEVGİSİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi(v. 1901)’nin oğlu merhum allame Şeyh Alaaddin efendi(v. 1949)

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

BEDİÜZZAMAN’IN HAZRET’İ(ZİYAEDDİN NURŞİNİ) ZİYARETİ

Muhterem hocam Seyda Fehmi Türkmen Efendi, 27.09. 2019 Cuma günü kendilerini ziyaretimizde Nurşi

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

ŞEYH FETHULLAH VERKANİSİ’NİN MOLLA ABDULLAH NURSİ HAKKINDA DEDİĞİ SÖZ

Değerli Seydalarımızdan Molla Şerif Arslan Hocaefendi 15.09. 2019’da, merhum Şeyh Fethullah V

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

BEDİÜZZAMAN’IN AİLE ŞECERESİ

Merhum Şeyh Fethullah Verkanisi’nin torunlarından değerli âlim merhum Gıyaseddin Emre Bey, Ü

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

VANLI ZEYNELABİDİN EFENDİ’NİN ANLATTIKLARI

Değerli hocam Seyda Molla Şefik İdikurt Efendi bir ders esnasında şu hatırayı anlattılar;

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

ÜSTAD BEDİÜZZAMAN’IN MUŞ’UN NOK KÖYÜNDE BİR GECE MİSAFİRLİĞİ

Emekli müftülerimizden Seyda Fehmi Türkmen Hocaefendi, 21.04. 2019 Pazar günü kendilerini evind

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

ŞEYH ASIM EFENDİ’NİN KALEMİNDEN BEDİÜZZAMAN-2

Sonra tekrar Van’dan Bitlis’e geldi. Onun hayatının geniş şekli yazılıdır.(bkz. Tarihçe-

"Eğer şeytandan gelen kötü bir düşünce seni dürtecek olursa, hemen Allah'a sığın! Çünkü O, işitendir ve bilendir."

Fussilet, 36

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI