Cevaplar.Org

TARİHTE BUNLAR OLDU-32

Şimdi anlatacağımız hâdise Bursa’da medfun bulunan Halvetî şeyhlerinden ve müfessirlerinden olan Ahmed el-Gazzî Hazretlerinin zamânında geçmiştir. “Fütûhât-ı Kenzü’l-Kur’ân” ismindeki Fâtiha tefsirinde nakledildiğine göre; bir Cuma günü Mevlid-i Şerif meclisi kurulur. Resûlullah Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) doğum ânından bahseden beytin okunmasına sıra gelir ve orada bulunan Bursa Kadısı Mehmed Efendi gaflet gösterip ayağa kalkmaz. Mehmed Efendi’nin bu hareketi Ahmed el-Gazzî Hazretlerine haber verilir. Şeyh Efendi: “Biz onunla Huzur-u Muhammedî de hesaplaşırız” der.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2011-05-08 03:18:04

RESÛLULLAH'A SAYGI

Şimdi anlatacağımız hâdise Bursa'da medfun bulunan Halvetî şeyhlerinden ve müfessirlerinden olan Ahmed el-Gazzî Hazretlerinin zamânında geçmiştir. "Fütûhât-ı Kenzü'l-Kur'ân" ismindeki Fâtiha tefsirinde nakledildiğine göre; bir Cuma günü Mevlid-i Şerif meclisi kurulur. Resûlullah Efendimizin (aleyhissalatu vesselam) doğum ânından bahseden beytin okunmasına sıra gelir ve orada bulunan Bursa Kadısı Mehmed Efendi gaflet gösterip ayağa kalkmaz. Mehmed Efendi'nin bu hareketi Ahmed el-Gazzî Hazretlerine haber verilir. Şeyh Efendi: "Biz onunla Huzur-u Muhammedî de hesaplaşırız" der.

Bunun üzerine Niğdeli Ali Ağa adında mübârek bir zat, o gece bir rüya görür. Rüyasında; Yüce bir dîvan kurulur. Resûlü Ekrem Efendimiz (s.a.s.) göz kamaştırıcı muhteşem bir taht üzerinde oturuyordur. Tüm Sahabîler sonsuz bir saygı ve hürmet ile oradadırlar. Ahmed el-Gazzî Efendi de bu mübarek meclise gelir ve: "Yâ Resulallah! Bugün senin velâdetine tâzîmen mevlid-i şerif okutturdum. Ümmetinden Kadı Mehmed Efendi taassup gösterdi, edeben kıyam edilmesi gereken yerde ayağa kalkmadı. Böylece hürmette çok büyük bir kusur etti. Cezâsının verilmesini rica ederim" der. Resûlullah Efendimiz Hazretleri, Hz. Ömer'e yönelerek: "Yâ Ömer! Git, o edepsizi katl et!" buyurur.

Bu güzel ve manalı rüyayı gören Ali Ağa sabah olur olmaz dergâha gidip gördüğü rüyayı Ahmed el-Gazzî Hazretlerine anlatır. Şeyh Efendi de: "Ali Ağa, gördüğüm gibi oldu" cevâbını verir.

Öte taraftan Bursa'da hareketli bir gün başlamıştır. Ortalık Mehmed Efendi için "Dinlendi Câmiinin önünde katledildi" denilerek çalkalanmaktadır. Bu haberi uyan herkes Dinlendi Câmiinin önüne toplanır. Oraya akın eden insanlar Mehmed Efendi'nin başsız gövdesiyle karşılaşır.

Olayı araştıran yetkililer Mehmed Efendi'nin hanımını sorguya çekerler. Kadın şu şekilde malumat verir: "Akşam oldu. Yatsı namazını kıldık, kapılarımızı kapattık. Ehlim Mehmed Efendi ile yatağa girip yattık. Gece yarısı bir gürültü koptu. Uyanıp baktım ki, odanın tavanı yarılıp gâyet heybetli bir adam aşağı indi ve bana hitâben, 'Kadın şöyle dur' dedi. Kocamı aldı, tavana çekilip gitti. Bu dehşet verici manzarayı gözlerimle gördüm. Sonra ne oldu, anlayamadım…" cevabını verir.

Evet, bir defa daha anladım ki rüyaların hayatımızda oldukça önemli bir yeri var. Özellikle de bir rüyanın içinde Resûlullah Efendimiz (s.a.s.) var ise…

KAYNAK

Dursun Gürlek, Kültür Dünyâmızdan Manzaralar, Kubbealtı Neşriyat, İstanbul, 2009.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEVKET BİNBAŞI

ŞEVKET BİNBAŞI

Not: Bugün merhum Sultan İkinci Abdülhamid hanın vefat yıldönümü. Cenab-ı Hak kendilerine r

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

TARİHTE BUNLAR OLDU-50

Sultan İkinci Abdülhamid han Şam-Mekke demiryolunu yapmaya kalkışınca, alışkanlık icabı, b

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

TARİHTE BUNLAR OLDU-49

ALMANYA CEPHESİNDE DEĞİŞEN BİR ŞEY YOK Biraz abartı gelebilir ama Almanların Alman birliğ

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

TARİHTE BUNLAR OLDU-48

Mercidabık zaferini kazanıp Haleb’i, Şam’ı ve Suriye’yi zapt eden Yavuz Selim hanın hazi

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

TARİHTE BUNLAR OLDU-47

Tarihteki ilginç hadiselerden birisi de hayvanların muhakeme edilmesidir. Ortaçağ Avrupa tarihi

TARİHTE BUNLAR OLDU-46

TARİHTE BUNLAR OLDU-46

“ON SENELİK PLAN MI?” Bir milletin başına gelecek en büyük felaketlerden birisi, devletin

MÜCAHİDE BİR ANNE’NİN MÜTHİŞ BİR HİTABESİ

MÜCAHİDE BİR ANNE’NİN MÜTHİŞ BİR HİTABESİ

Mevlana Ali Cevher ve Mevlana Şevket Ali kardeşler, 20. Asrın ilk yarısında adından çokça ba

TARİHTE BUNLAR OLDU-45

TARİHTE BUNLAR OLDU-45

“SUÇLU BİZİZ” 25 Aralık 1926’da, 25 yaşında Japon İmparatorluk tahtına oturan Prens H

TARİHTE BUNLAR OLDU-44

TARİHTE BUNLAR OLDU-44

KORE ŞEHİDLERİNİN RUHUNA EĞLENCE TERTİP EDİLMESİ Merhum Tahir’ül Mevlevi, 1950’lerin T

TARİHTE BUNLAR OLDU-43

TARİHTE BUNLAR OLDU-43

TAHİR’ÜL MEVLEVİ’NİN GÖZÜNDEN BİR DEVİR Tahir’ül Mevlevi, Osmanlının yetiştirdiğ

TARİHTE BUNLAR OLDU-42

TARİHTE BUNLAR OLDU-42

1948 FİLİSTİN HARBİNDEKİ BOŞNAK MÜCAHİDLER 1989’da Afganistan’da şehid düşen Fili

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

İki kelime vardır ki, Rahman'a sevimli, dilde hafif ve mizanda ağır gelir. Bunlar; "Sûbhanellahi ve bihamdihi, Sûbhanellahil-azim=Yüce Allah'ı hamd ile tesbih ederim, Yüce Allah'ı tenzih ederim." kelimeleridir.

Buhari Tecrid-i Sarih, 2189

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI