Cevaplar.Org casino maxi

ÜSTADIN PİKNİĞİ

Bahar mevsiminin bütün güzelliği ile gelmeğe başladığı şu günlerde, kış ayları boyunca kapalı ve sisli mekânlarda sıkılan insanların çoluk çocuk piknik alanlarına aktıkları görülür.


Hilmi Arkın

hilmi.arkin@hotmail.com

2009-04-11 15:20:08

Bahar mevsiminin bütün güzelliği ile gelmeğe başladığı şu günlerde, kış ayları boyunca kapalı ve sisli mekânlarda sıkılan insanların çoluk çocuk piknik alanlarına aktıkları görülür.

Bütün canlıları çok etkileyen bu yeniden canlanış, adeta haşrin küçük bir numunesi gibidir.

Hayatı, hatta her şeyi farklı ve doğru okuyan insanlar her zaman dikkatimi çekmiştir.

Hayata bakıştaki doğruluğu tartışılan, fakat farklı bakışı ile diğer ressamlardan ayrılan Vincen Willem Van Gogh 1853 yılında Hollanda’da doğmuştur. Natürmort türü resimleri ile tanınan, birebir tabiatı aynen yansıtan diğer ressamların tarzına en büyük darbeyi vurduğu görülür.

Arkadaşına yazdığı bir mektup da bunu dile getirir. “Ben, gözlerimin önünde olanı olduğu gibi vermekten çok, boyayı kendime göre bir amaçla anlamak istediğimi daha bir kuvvetle dile getirmek için kullanıyorum.” Der.

Dünyaca meşhur  “Ayçiceği” tablosunda ne anlatmak istediği, konunun ehli ressamlarca bile hâlâ çözülememiştir. Yani oldukça farklıdır.

Ülfet, alışmak, alışkanlık ve ünsiyet etmek anlamlarına gelir. İnsanların çoğu çevrelerindeki güzellikleri ülfet ettikleri için fark edemezler. Bakıp geçerler. Görmezler. Maalesef alınması gereken dersleri de alamazlar.

Bir bahar mevsiminde çoğumuzun görüp geçtiği çiçekleri nasıl görmemiz gerektiği, her fırsatta gerçek hayattan ayrılmadan, Allah(CC)’ımızı unutmadan, bu fırsatı da en iyi değerlendirmemiz gerektiğini Bediüzzaman hazretlerini pikniğinden öğreniyoruz.

“Bu şa’şaalı baharın çiçeklerini temaşa etmek için, araba ile bir-iki saat geziyorum. Hiç hayatımda görmediğim bir tarzda, bütün çiçekli otlar âdetin fevkinde bir tarzda büyümüş, çiçekler açmış, tebessümkârâne tesbihat edip, lisan-ı hâl ile Sâni-i Zülcelâlllerinin sanatını takdir ve alkışlıyorlar gibi hakkalyakîn hissettiğimden;

Hayat-ı dünyeviyeye müştak hissiyatım ve gafil ve tahammülsüz nefsim, bu halden istifade ederek, dünyadan nefret ve hastalıklı ve sıkıntılı hayattan usanmak ve berzaha gitmeye ve oradaki yüzde doksan dostlarını görmeye iştiyak cihetinde karar veren kalbime ve fânide bâki zevk arayan nefsime itiraz geldi.

Birden- hissiyata da, damarlara da sirayet eden îman nuru, o îtiraza karşı gösterdi ki;

Madem toprak, bu kadar cemal ve rahmet ve hayat ve zînetlere, maddî cihetinde mazhar olmasında hadsiz bir rahmetin perdesidir… ve içine giren hiçbir şey boş kalmıyor, elbette, bütün bu zahîri ve maddî zînetlerin ve güzelliklerin ve hüsün ve cemal ve rahmet ve hayatın mânevî merkezlerinin ve bir kısım tezgâhlarının faal bir nev’i toprak perdesinin altında ve arkasındadır.

Elbette bu hamiyetli annemiz olan toprak altına girmek ve kucağına sığınmak ve o hakikî ve daimî ve mânevî çiçekleri seyretmek, daha ziyade sevilir ve iştiyaka lâyıktır.- diye, o kör hissiyatın ve dünyaperest nefsin itirazını tamamiyle izale ve defetti; (Elhamdülillahi alâ nûr-il îman min külli vechin) dedirtti.” Tarihce-i Hayat-423

Elbette ihtiyaç olduğunda, fakir ve fukarayı gıpta edip tahrik etmeden, hatta aramıza katarak, meşru dairede yakınlarımızla vakit geçirebiliriz. Ancak bu zamanlar bizim ötelere, gerçek bağ ve bahçelere ve Rabbimize olan yakınlığımızı arttırmağa vesile olmalıdır.

Gerçi ince ve hassas insanlara hatırlatma gerekmez. Fakat ne yapayım, benim de farklılığım hatırlatırken hatırlamak…

04 /04 /2009

HİLMİ ARKIN

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-3

C. Firma Ailesi (Stakeholder) Firmalar, doğal olarak bir hayır kurumu değil kâr amacıyla kurul

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI-2

B.2.2. Said Nursi’de Şefkat Nursi, Mektubat adlı kitabında aşk ile şefkati karşılaştırı

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

SAİD NURSİ’NİN AİLE MODELİNİN FİRMA AİLESİNE (STAKEHOLDER) UYGULANMASI

A. Said Nursi’nin Şefkat Odaklı Aile Modeli Bekleneceği gibi Said Nursi sadece Müslümanlar i

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-4

Üstadın ulaştığı netice gösteriyordu ki; gerçekten İslam fıtrat dinidir. Bundan sonra, bu

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-3

Müellif: M. Said Ramazan el Buti Mütercim: Fehmi Türkmen Hocaefendi Bizim için mümkün değil

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-5

Risale-i Nur, acz, fakr, şefkat ve tefekkür kavramlarından her birini Hakka ve hakikate ulaşma

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-4

Risale-i Nur kendisini tarikattan çok hakikat ve şeriat olarak tarif eder. Fakat, ister hakikat ol

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-1

Türkiye’de acip bir olay meydana geldi. En mühim ve en tehlikeli olan hadise ise, Türk milleti

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

SİRETÜ İMAMU MÜCEDDİD-2

Cenab-ı Hakkın kainata koyduğu kanunlardan(sünnetullah) birisi de, belirli zaman dilimlerinde M

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-3

Risale-i Nur, insanı Allah’a ulaştıran yolların sayısız olabileceğini söyler. Bununla birl

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

RİSALE-İ NUR VE MİSYONU-2

Bu konuda diğer bir ayrıntı da, Risale-i Nur’un diline, üslubuna yapılan itirazdır. Dilin a

Elbette onların etleri ve kanları Allah'a ulaşmayacaktır. Ancak O'na sizin takvanız erecektir. Onları bu şekilde sizin buyruğunuza verdi ki, size yolunu gösterdiğinden dolayı, Allah'ı tekbir ile yüceltesiniz.

Hac:37

GÜNÜN HADİSİ

Sehavet sahibi Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır, cehennemden uzaktır. Cimri ise Allah'tan uzaktır, insanlardan uzaktır, cennetten uzaktır, cehenneme yakındır. Cahil sehavet sahibini Allah, cimri ibadet düşkününden daha çok sever."

Tirmizi, Birr 40, (1962)

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI