Cevaplar.Org

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet ettikleri Kur'an'ı bile iptal etme yolundalar. Bunlar akıl ve mantıkla hareket ederek sünneti devreden çıkartmak istiyorlar.


Seyda Musa Geçit Hocaefendi

musa_bazid04@hotmail.com

2022-05-03 07:25:32

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet ettikleri Kur'an'ı bile iptal etme yolundalar. Bunlar akıl ve mantıkla hareket ederek sünneti devreden çıkartmak istiyorlar. "Kur'an katidir. Hadis kati değildir." diyerek, hadisi inkar ediyorlar. Halbuki ehl-i sünnet alimleri icma etmişlerdir ki, sünnet Kur'an'ı açıklar. Onun mücmelini açıklar. Mutlakını takyid eder. Genelini tahsis eder. Müslümanlar Muhammed aleyhisselamın peygamber olarak gönderilmesinden itibaren yeryüzünde ve yeryüzündekilere Allahın varisleri oluncaya kadar Kur'an'ın hükümlerinin yanında sünnetin hükümlerine boyun eğmişlerdir.

Mevdudi şöyle diyor: "Kurancılar, içlerinde gizledikleri şeyleri ilan etmenin yolunu aştı. İlmi kültürel ve ilerici bir hareket olarak buna davet etmeye başladılar. Bazı ahmaklar ile halktan ve aydınlardan dini ilimlerle ilgisi olmayan kimseler aldanarak bunlara katıldılar." Allahu Teala bizlere Hakkı hak bilip hak ile amel eymeyi nasip eylesin.

Muhterem Kardeşlerim!
İslâm ümmetinin düşmanları bu ümmetin ilerlediğini ve geliştiğini görünce yerlerinde duramadılar. İslâmın temellerini yıkmak ve müslümanları dinleri konusunda şüpheye düşürmek için planlar/projeler yaptılar. Kur'an-ı Kerim'e zarar vermeleri zordu. Bu sebeple kafaları karıştırmak için saldırı oklarını Sünnete çevirdiler. İnsanları şüpheye düşürdükten sonra toptan ve ayrı ayrı Sünneti inkar ettirmek için bu konuda çeşitli yollara başvurdular.

Not: Bir bütün olarak ve ayrı ayrı Sünneti inkar düşüncesi h. 13. Asırda bazı Arap ve Arap olmayan ülkelere oryantalistler kanalıyla sızmıştır. Ya Rabbi İslâmi ve Müslümanları düşmanlarının şerrinden muhafaza eyle

1. ŞÜPHE: "Allah'ın kitabı bize yeter. Çünkü o, bütün dini işleri şerh ederek ve detaylarını vererek anlatmayı garanti etmiştir. Dolayısıyla bir teşri kaynağı olarak sünnete ve hükümleri sünnetten almaya müslümanların ihtiyacı kalmamıştır. Allah'ın kitabı eksiksizdir. Açıklanmıştır. Şerh edilmeye ve Muhammed as'in açıklamasına veya gereğinin pratik olarak öğretilmesine muhtaç değildir. Dinin, bilinmesi zorunlu olan esasları, mübin olan Kurandaki hükümlerden ibarettir. Bunun ötesine geçmez."

Cevap: Bu adamların iddia ettiği gibi büyük küçük ne varsa, Kur'an'ın her şeyi karara bağladığını söylemek, ona buhtandır. Kur'an'ın kendisi bile bunu kabul etmez. Eğer durum bunların dediği gibi olsaydı, değil her farz, namazın rekat sayısı hani nerededir? Gece ve gündüz kılınan beş vakit namazın sayısı nerede? Devenin, sığırın, koyunun, altının ve gümüşün zekatının nisabı hangi âyetlerde açıklanmıştır?

 Bilakis bu ayrıntıları beyan etme yetkisi Allah cc tarafından Hz. Muhammed (sas)'e verilmiştir. Eğer Kur'an onların iddia ettiği gibi bütün ayrıntıları ve cüz'î meseleleri ihtiva etseydi, Allah teala peygamberine onun insanlara beyan etmesini emretmezdi ve müslümanlara da Hz. Peygamber as'a itaat etmelerini, onun emrettiği şeylere uymalarını ve yasakladığı şeylerden sakınmalarını emretmezdi.

Nitekim şöyle buyurmuştur: "Peygamber size neyi verdiyse onu alın ve sizden neyi yasakladıysa ondan uzak durun." (Haşr Suresi, 7).

Kardeşiniz (merhum)Molla Musa Celali (Geçit)

 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE MODERNİST BAKIŞIN ÇIKMAZLARI

HADİS DEĞERLENDİRMELERİNDE MODERNİST BAKIŞIN ÇIKMAZLARI

Muhâl ve münker muhteva taşıyan veya bu türden bir sonuca götüren hadislerin isnadı nasıl o

MODERN DÖNEMDE SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİNE DİL UZATILMASI

MODERN DÖNEMDE  SÜNNETİN HÜCCET DEĞERİNE DİL UZATILMASI

FİTNENİN TARİHÇESİ Dr. Mustafa el-A’zamî “Dirasat fi’l-Hadisi’n-Nebevî” adlı kita

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

SİYER OKUNURKEN DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN BİR HUSUS

Bu güne kadar Hz. Peygamber hakkında birçok kıymetli eser kaleme alınmıştır. Bu eserlerin ç

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

HATEMİYYET’E DAİR FARKLI BİR TAHKİK

Bu yazıda Muhammed Mustafa’nın (sallallahu aleyhi ve sellem) son Peygamber, Kur’an’ın da im

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

MEALCİLERİN SÜNNET HAKKINDAKİ ŞÜPHELERİ VE BUNLARA VERİLEN CEVAPLAR

Hadisleri inkar edenlere mealciler, akılcılar ve Kur'an'cılar denilir. Bunlar kendilerine nispet

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

HZ. PEYGAMBERE KARŞI GÖREVLERİMİZ

İslâm bir dindir. Bu dini gönderen Allah (cc)'dır. Bu dinin bir kutsal kitabı, bir peygamberi,

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

HZ. PEYGAMBER HAKKINDAKİ TAVRIMIZ NASIL OLMALI?

Hucurât, 2. âyet: “Ey iman edenler! Seslerinizi, Peygamber'in sesinin üstüne yükseltmeyin. Bi

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

SÜNNETE BAŞVURMADAN KUR’AN’LA AMEL ETMENİN İMKANSIZLIĞI

Sahâbe, dinî hükümleriKur’an-ı Kerim’den alıyordu. Ancak çoğu kez Kur’an ayetleri tafs

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

SAHABENİN HADİS YAZMAMASININ ÜÇ SEBEBİ

“Sahâbenin hadisleri yazmamasının üç sebebi vardır. Birinci Sebep: Allah Rasûlü'nün (S.

TABİÎNİN SÜNNETİN YAZIM ve TEDVİNİNE VERDİĞİ ÖNEM

TABİÎNİN SÜNNETİN YAZIM ve TEDVİNİNE VERDİĞİ ÖNEM

Sünnetin tedvin ve muhafazası konusunda tâbiîn kuşağının çok büyük hizmetleri olmuştur.

HADİSLERİN TEDVİNİ-3

HADİSLERİN TEDVİNİ-3

Müslümanların "sahih hadis"i tespit amacıyla ortaya koyduğu benzersiz ilimlerden biri de cerh v

"Rabbimiz Allah'tır" deyip sonra da dosdoğru yaşayanlara korku yoktur ve onlar üzülmeyeceklerdir.

Ahkaf,13

GÜNÜN HADİSİ

Mü'minin sezgisinden sakının, çünkü o Allah'ın nuruyla bakar.

Taberani

TARİHTE BU HAFTA

*Emir Sultan hazretlerinin vefatı- 2 Mart 1389 *Hilafetin ilgası-3 Mart-1924

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI