Cevaplar.Org

DÖRT RUKÜN

Eser Adı: Dört Rukün Orijinal ismi: Çhar Rükun Müellifi: Ebul Hasan en Nedvi Mütercimler: Yusuf Karaca, İsmet Ersöz, Yayınevleri: Nehir Yayınları, İslami Neşriyat


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2009-11-08 01:09:14

Eser Adı: Dört Rukün

Orijinal ismi: Çhar Rükun

Müellifi: Ebul Hasan en Nedvi

Mütercimler: Yusuf Karaca, İsmet Ersöz,

Yayınevleri: Nehir Yayınları, İslami Neşriyat

Bir hadis-i şerifte İslam’ın beş temel üzerine bina edildiği ferman edilir. Bunlar ecdadımızın tabiriyle; Kelime-i şehadet, savmu salât, haccu zekâttır. Merhum Nedvi bu şaheserinde; İslam’ın dört rüknü olan Namaz, Oruç, Hac ve Zekât’ı hikmetleri boyutuyla ele almış. Ayrıca diğer dinlerde bu ibadetlerin nasıl olduğunu, zamanların üzerinden geçmesiyle ne şekle girdiğini ve İslam nimetinin tamamlanması ile Rabbimizin rızası dairesinde en son hangi hâli aldığını çok veciz bir üslupla bizlere sunmuş.

Eserin ana kaynağı, Şah Veliyullah Dehlevi’nin bir İslam klasiği haline gelmiş olan Huccetullahil Baliga adlı dev eseri. Bu dört mali ve bedeni ibadetin hikmetlerinde, daha çok o referans gösterilmiş. Ki Nedvi, Dehlevi hazretlerinin bu kıymetli eseri için şöyle demekte; “Bu kitap, sahasında tektir. Dört rükün hakkında yazdıklarının özeti ve ruhu benim bu kitabımda yer almaktadır.”

Onun haricinde Süleyman Nedvi’nin Siretün Nebi’deki izahlarından, Hind âlimlerinden Şerefüddin Yahya el Muniri’nin risalelerinden, İbn-i Kayyım’ın Zad’ül Mead’ından, İmam Gazali’nin İhya’sından ve sair İslami kaynaklardan ve özellikle diğer dinlerde ibadetler konusunda o dinlerin ana kaynaklarından istifade edilmiştir.

Bu eser, evvela El Müslimun adlı bir mecmua için müstakil başlıklar halinde kaleme alınmış ve daha sonra bir kitap halinde toplanmıştır. Akıcı üslubu ve bol malumatı, samimi anlatımı ile, neşredildiği zamandan bu yana hep büyük bir ilgiye mazhariyetle okunmuş ve okunmaktadır.

Eser Urduca kaleme alınmış. Ebul Hasan en Nedvi’nin talebesi ve manevi oğlu Yusuf Karaca hocamız tarafından Urducadan dilimize kazandırılmış ve Nehir Yayınları tarafından okuyucu ile buluşturulmuş. Gitgide Türk okuyucusunun kalın kitaplardan korkar hale gelmesi sebebinden olsa gerek, daha sonra her bir rükun birer küçük kitap haline getirilmiş, öyle de bastırılmış aynı yayınevince..

Ayrıca merhum Nedvi’nin eserlerini Arapçadan güzel tercümelerle dilimize kazandırmış olan İsmet Ersöz hocamızın, aynı eserin Arapça tercümesinden yaptığı çeviri de Konya İslami Neşriyat Yayınlarınca bastırılmıştır. Ben bu tercümeyi de çok beğendim, zaten İsmet hocamızın Nedvi’den diğer çevirileri de çok başarılıydı. Allahu Teâlâ sayini meşkûr etsin.

Bazı yazarlar vardır, bütün eserleri tereddütsüz tavsiye edilir, bilinir ki her bir eserinde muhakkak istifade edilecek çok yönler vardır. Onlar kendilerini devamlı yenilerler. “Bunu okumasam da olur” deme lüksümüz yoktur. Benim için Nedvi’nin bütün eserleri böyle olmuştur. Cenab-ı Hakk felek çarklarını durdurana kadar kabrine rahmetler yağdırsın. Âmin.

İki çeviriden hangisi olursa olsun, çok beğeneceğinizi tahmin ediyorum. İstifade ve istifaza etmeniz dileklerimle.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

"Ey Rabbimiz! Nurumuzu tamamla ve bizi bağışla, şüphesiz ki sen her şeye kadirsin."

Tahrim, 8

GÜNÜN HADİSİ

"Cebrail bana komşuya iyilik etmeyi tavsiye edip durdu. Neredeyse komşuyu komşuya mirasçı kılacak sandım."

Buharî, Edeb 28; Müslim, Birr 140-141. Ayrıca bk. Tirmizî, Birr 28; İbni Mace, Edeb 4

TARİHTE BU HAFTA

İlk uzay gemisinin Aya inişi-3 Şubat1966*İskilipli Atıf hocanın şehadeti(4 Şubat-1926)*Fatih'in tahta çıkışı(5 Şubat 1451)*Ömer bin abdülaziz'in vefatı-9 şubat 720

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI