Cevaplar.Org

KADER NEDİR?

Eser Adı: Kader Nedir Müellifi: Mehmed Kırkıncı Yayınevi: Zafer Yayınları Kâinatın ezeli ilahi programı olan Kader konusu eskiden beri bir çok insanın takıldığı ve mezelle-i akdam(ayakların kaydığı) bir zemindir.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2009-09-15 03:39:00

Eser Adı: Kader Nedir

Müellifi: Mehmed Kırkıncı

Yayınevi: Zafer Yayınları

Kâinatın ezeli ilahi programı olan Kader konusu eskiden beri bir çok insanın takıldığı ve mezelle-i akdam(ayakların kaydığı) bir zemindir. Özellikle 20. Asrın ve günümüzün kefere ve feceresi demegojik bir olta olarak bu konu hakkında maksatlı sorularla, Mehmed Akif'in deyişiyle "nice sabilerin kalplerinden imanları koparmışlardır."

Ama dini sahipsiz bırakmayan Allah azze ve cell, bu tip sorular dâhil olmak üzere

 " belki bin seneden beri tedarik ve teraküm edilen müfsid âletler ile dehşetli rahnelenen kalb-i umumîyi ve efkâr-ı âmmeyi ve umumun ve bahusus avam-ı mü'minînin istinadgâhları olan İslâmî esasların ve cereyanların ve şeairlerin kırılması ile bozulmağa yüz tutan vicdan-ı umumîyi, Kur'an'ın i'cazıyla ve geniş yaralarını Kur'an'ın ve imanın ilâçları ile tedavi etmeğe" vesile olacak bir hekim-i lokmanı, -çok şükür- Ümmet-i merhumenin imdadına gönderdi.

Evet, o beyin tamircisi, asrın mimar-ı azamı yazdığı Kader Risalesi ile bu konuda Ehl-i Sünnet vel Cemaatin görüşünü net ve berrak şekilde ortaya koydu. Bu risaleyi gözden geçiren Zülfü Livaneli Bey şöyle demekten kendini alamadı; Çok ilginç ve ateşli bir üslupla yazılmıştı ve yazarın bambaşka bir Türkçesi vardı. Doğrusu kitaplarda bir edebiyat tadı bulmuştum. Öylesine hırslı ve kuvvetli bir üsluptu ki, ister istemez etkileniyordunuz. İlkokul yıllarımda dedemin sıkı dini eğitiminden geçmiş olduğum için terminoloji bana yabancı değildi.

İlk okuduğum bölüm kader kavramı ile ilgiliydi. Eğer insanoğlunun kaderi alnına yazılmışsa, uğraşmasına ne gerek vardı. O zaman insanoğlunun işlediği günahın da, sevabın da, sorumluğu Allah'a ait değil miydi? Bu beni müthiş ilgilendirmişti. Çünkü hem varoluşçuluk felsefesinin temel sorusuydu hem de Balzac aynı soruyu öğretmenine sormuştu.

Said Nursi adlı yazarın yorumu ve cevabı ilginçti: Ay tutulmasını örnek gösteriyordu. İnsanlar ayın hangi tarih ve saatte tutulacağını bilirdi, ama bu bilgi, insanların ay tutulmasına sebep oldukları manasına gelmezdi. Ay kendi kuralları ve tabi olduğu disiplin gereğince tutulurdu ama biz bunu önceden bilirdik. Kader de aynı biçimdeydi. İnsanın kaderi kendi davranışlarına bağlıydı. Ne var ki, bu, Allah katında önceden bilinirdi. Alın yazısı denen şey buydu.

Bu bölümü okuduktan sonra kavaklıktaki ince esintide gözlerimi kapatıp düşündüm. Bu kitapları yazan, ne kadar zeki bir kişiydi. Balzac'la, Kiekegaard'la, Camus ile polemiğe giriyor, aynı konuları irdeliyordu. Ve doğrusu çok mantıklı bir cevap veriyordu.

O gece bana verilen bütün Said-i Nursi kitaplarını okudum. İrade-i külliye ve irade-i cüz'iye bölümü de, benim cevap aradığım birçok soruyu aydınlatıyordu."

Kader risalesi gerçekten harikadır. Bu eseri derin bir vukufiyetle okuyarak gençlerin imanların kurtulmasına vesile olan bahtiyarlardan biri de mantık üstadı değerli hocamız Mehmed Kırkıncıdır.

Yukarıda sinsi dinsiz komitelerin bu konudaki faaliyetlerine bir cümleyle değinmiştik. Bu hususu muhterem Kırkıncı Hocaefendi, hatıralarında şöyle anlatıyor; "Hizmet hayatım boyunca, özellikle üniversite öğrencilerinin birçok sorularına muhatap oldum. Ama bu sorular 12 Eylül 1980 hareketinden sonra çok fazla artış gösterdi. 12 Eylül öncesinde her gün yaklaşık 20-30 kişi anarşistler tarafından öldürülüyor ve memlekette komünist inkılâbına zemin hazırlanıyordu. Öyle ki, ihtilâl sonrası kimlerin kimler tarafından öldürülecekleri, evlerine, kapı numaralarına kadar tespit edilmişti.

Bu ihtilâl hazırlıkları 12 Eylül hareketiyle akim kalınca, komünistler taktik değiştirdiler ve

Öğrenci yurtlarında iman hakkında şüpheler doğurucu sualler yaymaya başladılar. O günlerde umumi sohbetlerden sonra çay faslında mutlaka bir gurup yanıma gelir ve bu soruların cevaplarını isterlerdi. Risale-i Nurdan sorularla ilgili yerleri okur ve izah ederdik. Cenab-ı Hakk'ın inayetiyle bu sorulara verdiğimiz cevaplar yurtlarda büyük hizmete vesile oldu."

Erzurum'da Kırkıncı Hocamız, yurdun muhtelif yerlerinde diğer Risale-i Nur talebeleri nur risalelerinden aldıkları ölçülerle bu soruları çok güzel bir şekilde cevaplayarak binlerce gencin imanının kurtulmasına vesile oldular. Allah(CC) hepsinin say'ini meşkûr etsin.

Ama Kader konusundaki mukni izah ve verdiği orijinal örneklerle bu konuda Kader Risalesini daha iyi anlamamıza, muğlâk meselelerin çözülmesine sebep, Hocamızın Kader Nedir adlı şaheseri oldu. Bu kitap, Kırkıncı Hocaefendi'nin en tanınmış eserlerinin başına geçti.

Değerli Profesör İbrahim Canan Beyefendi, Kütüb-ü Sitte şerhinin 13. cildinde bu eserle alakalı şöyle demektedir; "İbn-u Hacer'den kaydettiğimiz bu açıklamaların, her zaman için canlılığını muhafaza eden bir meselede bazı sorularımızı çözmede yetersiz olacağı açıktır.

Bu sebeple, bu mesele üzerine günümüz insanını aydınlatma maksadıyla kaleme alınmış "Kader Nedir?" adlı kitaptan kaza ve kaderin ne olduğunu açıklayan bir pasajı okuyucularımıza aynen aktarıyoruz.

Eserin tamamı bu meseleyi etraflıca tahlil etmede ve bütün meselelerde ikna edici açıklamalar sunmaktadır. Eser halk için hazırlanmış olması sebebiyle eski âlimler tarafından yapılan açıklamaların zorluğu bunda yoktur. Her mesele misallerle zenginleştirilmiş ve kolaylaştırılmıştır."

Sadık Yalsızuçanlar bu eser hakkında; "Bu muhteşem bir kitap..Kader konusunda modern zamanlarda yazılmış en müthiş kitaptır" demektedir.

Prof. Dr. Ahmed Akgündüz ise; "Allah uzun ömür versin, Mehmed Kırkıncı Hocamın Kader ile alakalı kitabı çok güzel bir kitap. Alın, her Müslümanın evinde bulunsun. Ve mutlaka evlatlarınızla, ailenizle birlikte onu bir okuyun" diyor .

Dikkatle hazmederek okunması gereken bu eserin müellif-i muhteremine sıhhat ve afiyet diliyor, neşreden yayınevini de tebrik ediyoruz.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Dadaş İbrahim, 2009-09-24 00:42:29

Hocamın bu eseri gerçekten harikadır. Allah kendisinden ebeden razı olsun.

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

RAHMAN SURESİ

RAHMAN SURESİ

Kur’an ile alakalı olarak bu hafta tavsiye edeceğimiz eserimiz, özel olarak Rahman Tefsiri, gen

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

KUR'AN'DA KIYAMET SAHNELERİ

Eser Adı: Kur’an’da Kıyamet Sahneleri Müellif: Seyyid Kutub Mütercim: Süleyman Ateş Yay

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

KUR'ANDAN NASIL YARARLANILIR?

Eser Adı: Kur'an'dan Nasıl YararlanılırOrijinal Adı: Mutâlea-i Kur’an-ke Usul-ü Mebadi M

SÖZÜN DOĞRUSU

SÖZÜN DOĞRUSU

Eser Adı: Sözün Doğrusu Müellifi: Yavuz Bülent Bakiler Yayınevi: Türk Edebiyat Vakfı Yay

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

NÜBÜVVET PINARINDAN KIRK HADİS

Daha önceleri İsmail Hakkı Bursevi, daha sonra Babanzade Ahmed Naim bey tarafından tercüme edil

SOHBETLER VE HATIRALAR

SOHBETLER VE HATIRALAR

Eser Adı: Sohbetler ve Hatıralar Müellif: Prof. Dr. Ahmet Coşkun Yayınevi: Ensar Neşriyat

MEZHEPLER TARİHİ

MEZHEPLER TARİHİ

Eser Adı: Mezhepler Tarihi Orijinal Adı: Tarihu’l Mezahib’ül İslâmiye Müellif: Muhammed

İLİM YOLUNDA

İLİM YOLUNDA

Eser Adı: İlim Yolunda Orijinal Adı: Safahat Min Sabri’l Ulema Alâ Şedâid-il İlmi Ve’t T

PROBLEMLER VE ÇARELER

PROBLEMLER VE ÇARELER

Eser Adı: Problemler Ve Çareler Orijinal Adı: El İcâbât’ül Muhtasarati’s Seria Fi Mesâi

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

SORULU-CEVAPLI İSLÂM FIKHI

Mısır ulemasından, 1980’de vefat eden Ahmed Şerbasi, kendisine tevcih edilen soruların cevab

Onlar ne hayır işlerlerse karşılıksız bırakılmayacaklardır. Allah, kendisine karşı gelmekten sakınanları bilir.

Al-i İmran, 115

GÜNÜN HADİSİ

Yeryüzünde bir kötülük işlendiği vakit, ona şahid olan bunu takbih ederse (kötü olduğunu te'yid ederse), o kötülüğü görmemiş gibi zararından kurtulur. O kötülüğe şahid olmadığı halde, işittiği zaman memnun kalan kimse, sanki şahid olmuş gibi manen zarar

Ebu Davud, Melahim 17, (4345)

TARİHTE BU HAFTA

*İskilipli Âtıf Hoca'nın İdamı(4 Şubat) *Sultan II.Ahmed'in Vefatı(6 Şubat) *İstanbul Yeni Camii İbadete Açıldı(8 Şubat) *Ömer b. Abdülaziz'in Vefatı(9 Şubat) *Sultan II.Abdülhamid Han Vefat Etti(10 Şubat)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI