YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henüz yapılmadı. (29) önsöz


Yusuf Çağlayan

y_caglayan@yahoo.com.tr

2020-08-08 08:05:00

1. Hakikati araştırmanın metotları...

2. Anadolu'nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henüz yapılmadı. (29) önsöz

3. Henüz yerlerde sürünen Türk-İslam ruhunu tutup kaldıracak olan irade... (29) önsöz

4. Bütün hayat kuvvetlerini bir idealin gerçekleşmesine hasretmekten, yani bedeni ruha hizmetkâr yapmaktan korkan hasis insan, ancak bedeninin ölçüsünde eser elde edebilir. (29) önsöz

5. Manevi bünye bu derece zayıflayınca yabancı kültürlerin haçlıları, bu zayıf bünyeye var güçleri ile saldırdılar. (31) önsöz

6. Bu mukaddes cihadın siyaset cephesinde yapılacağını zannedenler, yakın tarihimizde birkaç kere yanıldıklarını gördüler.(33)

7. Yarınki Türkiye'nin kurucuları yaşama zevkini bırakıp yaşatma aşkına gönül verecek, sabırlı ve azimli, lakin gösterişsiz ve nümayişsiz çalışan ruh cephesinin modern işçileri olacaklardır. Bu ruh amelesinin ilk ve canlı işi; insan yetiştirmektir.(33)

8. Her sahada kemal sahibi insan yetiştirmek. (51)

9. Kalpleri ve kafaları bir noktada, bir sevgi mihrakında birleşmeyen insanlar gerçek vatandaş hayatını, milli birlik saadetini yaşayamadılar. (75)

10. *Tarihin seyri içinde kendi kendini yapmış ve mili tekâmülü içinde olgunlaşarak kendini bulmuş bir rejim olmasında ileri geliyordu...(78)

11. Müspet ilim, ruhi ve ahlaki değerlerle insanlık içinde bir Rönesans yaratacak yerde, Avrupa milletlerinin insanlığı gittikçe daha mükemmel ve teminatlı bir şekilde istismar edebilmeleri için, arzın hammaddeleri üzerindeki sarsılmaz saltanatlarını temin etti. (93)

12. "Ben seni uzaklardan ararken sen kendi evinde idin.(94)

13. ....aramaktan birkaç nesil yorgun düştü...(94)

14. *Eğer bugünkü neslin zaafları varsa, bunlar neslin mürebbilerine aittir. (95)

15. "Dostum, hududu teşkil eden nehrin beri yanında bir adam mı öldürdünüz? Canisiniz. Şayet nehrin öteki tarafındaki bir adamı öldürdü iseniz, siz bir kahramansınız..." (102-Pascal)

16. Her Rönesans hareketi, kendinden evvelki devirlerin zincirlerinden insanlığın dimağını kurtarmıştır. (102)

17. Eğitimin verdiği acı neticelerin hepimiz şahidiyiz. En sonunda, ruh ve imanından şüpheli bir cemaat(nesiller), hep yabancı medeniyetlerin eteğine yapışıyor...(132)

18. *..bir türlü anlaşamayan nesillerin, zümrelerin bu haline sebep, din içinde anlaşacak yerinde, dinin dışına çıkıp madde ve menfaat sahasında pençeleşmeleridir...(134)

19. Bu muazzam ve kurtarıcı hareket ancak devletin eseri olabilir...(136)

20. *150 yıldır Avrupa'nın nüfuz ve istismar siyasetinden doğmuş bir eğitim ve kültür anlayışı ile karşı karşıyayız...(141'den uyarlama) 

21. *Milli şuur ve karakterin deforme olarak zayıflaması; birlik ve beraberlik yerini, içtimai sürülerin şuursuz hareketine bırakıyor...

22. "Büyüklerin fena tecrübesi" yeni neslin cansız düşmesinde en kuvvetli amil olmuştur. (150)

23. *Suni meseleler ile zihin ve fikirlerin meşgul edilerek, tehlike teşkil eden (fikirleri) suni problemler ile deşarj etmek, cemiyetin asıl problemlerle temasa geçerek; bu problemlerin halli için kafa yormalarını ve fikir yürütmelerini önlemek...

24. *Her hadise karşısında ikiye bölünmek...(154)

25. Harici ihtilaflar, güçlenmeye vesiledir. Bir milleti yıkan dâhili ihtilaflarıdır...

26. Bu şahsiyetin türlü görünüşleri vardır....

27. *Kant'ın her vicdanda kendiliğinden doğabileceğini farz ettiği vazife bazı vicdanların derinliğinde uzun bir hazırlanıştan, içsel bir araştırmadan doğmuş, merhametin çağrısıdır. (...) içtimai vazife ise, ne yolda izah edilirse edilsin, en nihayet ya şeref, ya korku, ya da menfaat esasına dayanır. (165)

28. *Kanun, sade adalet dağıtıcı olabilir. Adalet varlığını ve hakikatini, kendi kuvvetini ve kendi sınırlarını geçen başka bir değere borçludur. Bu ruhi değeri biz, ruhun en özlü hakikati olan bir "mesuliyet mefkuresi"nde buluyoruz. (167)

29. Kendi mukadderatını kendi ellerine alamayan millet kaybolmaya mahkûmdur. (171)

30. *Fertlerin her biri kendi bedbaht nasibine meftun bir duygusuzlukla kendi hissesini toplamaya koşuyor. (174)

31. Lakin hakikatte muzaffer olan milletin ruhu idi. Biz bu ruhun hâkimiyeti davasını bayrak yaparak yükseltmesini bilmedik. (176)

32. *Bu kültürün esaslı karakteri, bir prensip ve davaya inanan ve bu inanan etrafında sistemleşerek hayat kazanan izah tarzlarından zihinleri sıyırmak, yalnız göze, kulağa ve damağa hitap eden eşyanın bilgisiyle yetinmekti. (177)

33. *Bir buçuk asırdan beri yapılan her biri bir şekil değiştirmeden ibaret kaldı. Her inkılâbın kahramanı, milletin yaralı vücuduna yarayı örten yeni bir boya vurmakla onu kurtardığını sandı. Bu inkılâpların her biri yeni bir İsrafil suru üflerken, o sesle kendinden geçen zavallı bir nesil, battığı denizin derinliklerinden suların üstüne yükselip bir an havaya kavuşup şaşkın felaketzede gibi, "kurtuldum!" diye bağırdı. Hâlbuki yakında hiçbir kıyı yoktu ve onun akıbeti az sonra yine aynı sulara gömülmüş olacaktı. (189)

34. *Milli bünyemizde bu buhranların hayat bulması gösteriyor ki, bunun tohumları vaktiyle bünyemize atılmıştır.

35. *Ahlakın her sahada kurmak istediğini, ihtiraslar yıkmak isterler...(milli ve manevi değerlerin kurmak istediği disiplinleri batı kültürü.) (197)

36. *Aramızdaki mukaveleyi, günlük menfaat ve kararlarımıza üst seviyeye yükseltecek olan, içinde yaşadığımız medeniyetin ve geleneklerimizin harekete geçirebildiği kuvvetlerdir. Bu sebepten böyle bir mukavele ile kurulan nizama "ahlak nizamı" diyoruz. (197)

37. *Vatanın atisini düşünmek bugünün şaşkın ve haris insanı için bir külfet halindedir.(200)

38. *Tarihin olayları, birbirini zorunlu şekilde doğurduklarından, bugünün sebeplerini geleceğe göre harekete geçirmesini bilen adam (bir eğitimi yüksek bir) geleceğin mimarı olabilir. Bu sebeplerin başında insan unsuru gelmektedir ki, diğer bütün sebep ve imkanlar onunla harekete geçecektir.(205'ten uyarlama)

39. Son nesillerin hazırlayacağı istikbal, bugünkü adımlarımızın kat'i ve zaruri eseri olacaktır. (211)

40. *Eşya, şekil kazanmış fikirlerdir...(226)

41. Mazimize gömülen hadiselerin eseri olan neslimiz, şimdi karşımızdadır. Onu kendisiyle itham edecek yerde kendisine hayat veren sebepleriyle izaha çalışalım.(230)

42. Başkasının hukukunu boğazlayan sefil ihtiraslar...

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

"Ey İman edenler! Oruç sizden öncekilere farz kılındığı gibi, sizlere de farz kılındı. Ta ki, korunasınız"

Bakara, 183

GÜNÜN HADİSİ

"Kim ilim tahsili için bir yola girerse Allah ona cennete gidecek yolu kolaylaştırır."

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Genç Osman'ın Yedikule'de Şehid Edilmesi (20 Mayıs 1622) *İbn-i Sina'nın Vefatı(21 Mayıs 1037) *Dandanakan Zaferi (23 Mayıs 1040) *Necip Fazıl'ın Vefatı (25 Mayıs 1983)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI