Cevaplar.Org

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-12

TARİHİ DEĞİŞTİREN KONUŞMALAR ‘’Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim.’’ Sokrates ‘’İmparatorluğumuzun sınırları Tanrı’nın dünyaya


2007-04-13 08:31:52

TARİHİ DEĞİŞTİREN KONUŞMALAR

‘’Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa kendi istediğim gibi konuşup ölmeyi tercih ederim.’’ Sokrates

 ‘’İmparatorluğumuzun sınırları Tanrı’nın dünyaya koyduğu sınırlardan başka bir şey olmayacak’’ Büyük İskender

‘’Sezar’ı bıçaklayan şerefli insanlara’’ Marcus Antonius

 ‘’Allah’ın gelecek bir peygamberi vardır ki gelmesi pek yakındır.’’ Kuss bin Saide’’

‘’Arkanızda deniz, önünüzde düşmanlar ve kaçacak hiçbir yeriniz yok’’ Tarık bin Ziyad

 ‘’Bu beyaz elbise kefenim olsun’’ Alpaslan

 ‘’Tuttuğumuz yol kuru bir kavga yolu değildir.’’ Osman Gazi

 ’Mazinize layık bir şekilde savaşınız.’’ Fatih Sultan Mehmed

 ‘’Haydi düşmanlarımızı titretelim.’’ Napolyon

 ‘’Biz Almanlar yalnız Tanrı’dan korkarız, başka hiçbir şeyden değil.’’ Otto Von Bismarck

 ’Sosyalist devrimin şafağı sökmeye başladı.’’ Vladimir İlich Lenin

 ‘’Yahudi ırkının dağılmış olduğu tüm diyarlara bir mesaj göndermemiz isabetli olur.’’ A.J. Balfour

‘’Onlara karşı en büyük saldırıya hazırlandığım anda bile, kalbimde İngilizlere karşı nefret olamaz.’’ Mohandas Gandhi

‘’Hepiniz Ölmeyeceksiniz, sadece yüzde ikiniz!’’ General Patton

‘’Hain şeytan Muhammed Rıza Pehlevi kaçtı.’’ Ayetullah Humeyni

‘’Yıkın bu duvarı Bay Gorbaçov!’’ Ronald Reagan

‘’Ölmeye hazırım!’’ Nelson Mandela

‘’Artık yeni bir dünyada yaşıyoruz.’’ Mihail Gorbaçov

‘’Bizler insan olmaya ve insan kalmaya çalıştık ve başarılı olduk.’’ Aliya İzzet Begoviç

‘’Türkiye’nin tarihi, 20.yüzyılı anlamanın anahtarıdır.’’ Bill Clinton

‘’Bu savaşın acelesi ne?’’ Robin Cook

‘’Diğerlerine de özgürlük götüreceğiz.’’ George W. Bush

1.DÜNYA SAVAŞINDAKİ ASKER VE NÜFUS DURUMU

İttifak devletlerinin (Osmanlı, Avusturya, Macaristan.,Almanya ve Bulgaristan) toplam nüfusu toplam168.3 milyonken İtilaf devletlerinin (sadece İngiltere 461 milyon. Rusya 181 milyon) toplam nüfusu 1.002.435 milyondur.

İttifak devletlerinin asker sayısı (Osmanlı 2,9 milyon, Almanya 11 milyon, Avusturya Macaritan 7,8 milyon) 22,9 milyonken İtilaf devletlerinin asker sayısı 42,7 milyondur. Bunun dışında İtilaf gurubunun maddi gücü İttifak gurubunun mali gücünün kat kat üzerindedir.

1.DÜNYA SAVAŞINDAKİ MÜTTEFİKLERİMİZ

Kudüs, İngilizler tarafından işgal edilince müttefikimiz olan Almanya’da ve Avusturya Macaristan’da sabahlara kadar sürecek kutlamalar yapılmış, kiliselerde ayinler düzenlenmiştir.

TARİH BOYUNCA İSTANBUL ADLARI

Bizans ve Garplılara göre İstanbul adları: Bizantiyon, Neo Roma, Konstantinopolis’dir

Evliya Çelebinin Seyahatnamesinde ise İstanbul’un yabancı dillerdeki isimleri şöyledir: (23 adet isim belirtmiştir. Biz başlıcalarını yazacağız). Latincede Makedonya, Süryanice Yankoviçe, Frenkçe Yegfuriye, Moskofça Tekfuriye, Rumca Grandoye, Macarca Vezenduvar, Lehçe Kanatorya, Çekçe Albana, İsveçce Harkliyan, Felemenkçe İstefaniye, Arapca Konstantiniyei Kübra, Farsca Kayzer-i Zemin, Hintce Tahtı Rum, Moğolca Çakodurkan.’’

Şarklılar ve Türklere göre İstanbul adları: Konstantiniye, Dersaadet ve Biladıselase, Deraliye, Darüssaltana, Darülhilafe, İslambol, İstanbul ve Asitane’dir.

Şimdi birkaçını kısaca inceleyelim.

Bizantion ismi şimdiki Topkapı Sarayının bulunduğu yerde bir şehir kurmuş Magara kralı Vizas’a nispetledir. (M.Ö 660)

Konstantiniyye isminide Araplar Konstantinopolis’i değiştirerek yapmışlardır. Hz Muhammed’de bu ismi kullanmıştır.

İstanbul’un fethinden Kanuni’nin yükseliş devrine kadar Türk nufüsü seneden seneye çoğalınca şehrin çehresi tamamen İslamlar lehine değişmiş olduğundan Müslümanların çoğunluğuna mülhem şehre ‘’İslambol’’ ismi verilmiştir. Bu ad 3. Ahmed devrinden 3.Selim devrinin sonuna kadar basılan sikkelerde görülür.

TARİH İLMİNDE YAPILAN BAZI DEĞİŞİKLİKLER VE ÇERKEZLER

Eskiden Göktürkler dediğimiz Türk Devletinin ismi son yapılan araştırmalarda yanlış tercüme edildiği ortaya çıkmıştır. Doğrusu Köktürk’lerdir

Gene benzer bir düzeltme Karadeniz’in kuzeyinde yaşayan Türk-Moğol Altınordu devletinde vardır. Doğrusu Altınorda’dır. Orda Moğolcada çadır demektir. Altınorda Altın Çadır demek olup hükümdarın çadırı manasına gelir. Altınorda devleti yıkılınca oradaki Türkler bazı Çerkezleri alıp güneye Mısıra gitmişler ve orada Memluklar devletini kurmuşlardır. Mısırda mavi gözlü insanlar vardır. Zaman zaman basında “Çölün Çerkezleri” olarak adlandırılırlar.

Çerkezler tarih boyunca sadık toplum olarak görülmüşlerdir. Romalılar, Bizanslılar, Ruslar ve Türk devletleri tarafından tarih boyunca kritik makamlara getirilmişlerdir. Kadınlarına güvenilip yetkili devlet adamları tarafından evlenilmiş, erkekleri ise özel koruma vs görevlere getirilmişlerdir. Cumhuriyete giden yolda devlet adamlarımızın korumaları hep Çerkezdir.

SELİMİYE CAMİİ

- Başlangıç tarihi 1568, bitiş tarihi 1574.

-Caminin yapımı bittiğinde Mimar Sinan 84 yaşında idi.

- Kubbesinin çapı 31.22 m.(Ayasofya’dan 4.5 m fazla)

-Kubbesinin yüksekliği 43 m.(Ayasofya’dan 3 m daha derin)

-Dört minarede 12 şerefe vardır ki, bu camiyi yaptıran 2. Selim’in 12. Padişah olduğuna işaret eder.

- Dört minarenin de yüksekliği 71 metredir.

-Minarelerdeki üç şerefeye üç ayrı yoldan çıkılır.

KAYNAKLAR

1-Tarihi Değiştiren Konuşmalar- Ali Çimen Timaş Y. 2005

2-Hain Kim – Remzi Çavuş-Yitik Hazine Yayınları 2006

3-Tarihi ve Efsaneleriyle İstanbul Semtleri-Niyazi Ahmet Banoğlu–Selis Kitablar 2007

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

ilayda, 2009-01-06 06:42:36

ben ialyda alkoyun 5 inci sınıfa gidiyorum saygılarımla ilayda alkoyun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-22

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-22

Osman Gazinin Vasiyeti 25 Yıllık beyliğinin sonunda Osman Gazi şu garip mirası bırakmıştır

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-21

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-21

Bizans ismi nereden geliyor? Bizans denilen imparatorluk, gerçekte Doğu Roma imparatorluğudur.

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-20

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-20

‘’Akibet görürsün hele Ferhad’’ Kurbiyet makamında olan Yavuz, bir g

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-19

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-19

Yedi Sekiz Hasan Paşa 1825 Çorum doğumlu olan Yedi Sekiz Hasan Paşa 16 yaşında gittiği Hac

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-18

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-18

Nobel’in Temeli Azerbaycan’da Dinamitle Atıldı. Nobel ödülü toplam altı dalda v

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-17

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-17

Sıra ile gelen günler Kur’an-ı Kerimde (Ali İmran 140) şöyle bir ayet yer alır. R

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-16

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-16

Osmanlı Padişahlarının Bilinmeyen Özellikleri Şair padişahlar Osmanlı Padişahlarının ç

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-15

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-15

Bunları Biliyor muydunuz? -Bayrağımızdaki Hilal’in İslamiyet’i sembolize ettiği

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-13

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-13

Enteresan Bilgiler - Pisagor, sokak dövüşü dalında dünya şampiyonu olmuştur. - Dünyan

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-12

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-12

TARİHİ DEĞİŞTİREN KONUŞMALAR ‘’Sizin istediğiniz gibi konuşup yaşamaktansa

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-11

BUNLARI BİLİYOR MUYDUNUZ?-11

EN UZUN EN KISA GÖREV YAPAN VEZİRİAZAM Sonradan adı ‘’Sadrazam’’ olar

Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah'ın ölüleri diriltmeye de gücünün yeteceğini düşünmezler mi? Evet O, herşeye kadirdir.

Ahkaf, 33

GÜNÜN HADİSİ

Allah her şeye güzel davranmayı emretmiştir. Öyle ise öldüreceğiniz zaman bile güzel öldürün. Hayvan keseceğiniz zaman güzel kesin. Sizden biri bıçağını bilesin ve kestiği hayvanı rahatlatsın.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*I.Abdulhamid'in vefatı(7 Nisan 1789) *Şer'iye mahkemelerinin lağvı(8 Nisan 1924) *Mimar Siana'ın Vefatı(9 Nisan 1588) *Otlukbeli Zaferi(11 Nisan 1473) *Kanuni'nin Bağdatı Fethi(12 nisan 1521)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI