ORYANTALİZM VE ORYANTALİSTLER-Mustafa Sıbai-terc: Mücteba Uğur-Beyan Yayınları-İst-1993

“İslam Tarihine ait bazı olayların karışık görünmesinin sebebi, bilindiği gibi, bazı kirli ellerin tarihle oynaması olduğu kadar, hiçbir şekilde güvenilmeyecek kimi art niyetli kalemlerin tarih yazması ve hepsinden önemlisi


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-08-14 14:10:51

İslam Tarihine ait bazı olayların karışık görünmesinin sebebi, bilindiği gibi, bazı kirli ellerin tarihle oynaması olduğu kadar, hiçbir şekilde güvenilmeyecek kimi art niyetli kalemlerin tarih yazması ve hepsinden önemlisi tarihten Müslümanlarla ilgili gerçekleri çarpıtarak İslami değerlerden şüphe uyandırmak ve böylece bu değerlerin insanlığa vereceği mesaja mani olmak gibi faydalar gözetilmesidir.”s:21

· Müsteşriklerin(oryantalistler) etkisinde kalan bazı Arap düşünürleri ve yazarları; Taha Hüseyin, Duha’l İslam ve Fecrül İslam adlı eserlerin müellifi Ahmed Emin, İgnas Goldziher’in sadık takipçisi Ali Hasen Abdülkadir.s:26-27

· “En eski İslami metinleri ya kendi görüşleri doğrultusunda yorumlamak yada tahrif etmek aslında Goldziher’in en büyük marifetlerinin birincisidir.”s:30

· Rahmetli Zahid Kevseri, Goldziher’in ele aldığı İslami nasslardan kendi isteği doğrultusunda neticeler çıkarmakta son derece mahir olduğunu söyler.” s:30

· Sadece 19. asrın başlarında Avrupa’ya kaçırılan Arapça yazma eserlerin sayısı 250.000 idi. s:36

· Oryantalistlerin en çok dikkatlerini topladıkları konular, Arap edebiyatı ve İslamiyet’tir.s:37

· Oryantalizmin sebepleri:

1- Dini sebepler: İslam’ın açıklarını arama gayreti güden ve Hıristiyan ruhbanları ve misyonerlerin gayretleri ile oluşan sebepler

2- Emperyalist sebepler: Sömürgeci döneminin keşif kolu faaliyeti gösteren ele geçirdiği toprağı daha iyi elde tutmak için tebaayı tanıma gayretleri..

3- Ticari sebepler: Batıya ucuz hammadde sağlama gayretlerinin doğurduğu sebepler

4- Siyasi sebepler; Batılı güçlerin kültürel üstünlüğünün devamına matuf gayretler

5- İlmi sebep: Sırf doğuyu tanıma gayreti güden ilmi sebep. s:42

· Oryantalistler, İslam’ın Yahudilik ve Hıristiyanlıktan alınma karma bir din olduğunu, Efendimizin(asm) –haşa- sara hastası olduğunu, gelen vahyin halüsinasyondan ibaret olduğunu, Kur’an’daki ilmi işaretlerin ise Efendimizin(asm) zekasının ürünü olduğunu iddia edebilmişlerdir. s:44-45

· Goldziher’e göre hadis İslam’ın gelişim devresine göre oluşan$$ İslam ananesidir, ilk asırda hadis diye bir şey yoktur. s:48

· İslam düşmanı bazı müsteşrikler

1-A. J. Arberry

2-Alfred Guillaumme

3-Baron Cerra De Vaux

4-H.R.Gibb: Derinleme inceleme sonucu yazdığı tehlikeli kitapları vardır.

5-İgnas Goldziher: Macar Yahudisi, İslam düşmanıdır.

6-Philip Hitti: Lübnan asıllı Hristiyan.Arap tarihi adlı eseri İslam’a kinini kustuğu bir eser.

7-A.J. Wensinckt:

9-D.S. Margolious

10-R.A. Nicholson: İslam’ın ruha hitap eden bir din olduğunu inkar eder.

11-Henry Lammes: İslam düşmanlığında bir çok müşteşriki geride bırakmıştır.

12-J. Schact:Alman asıllı Yahudi.s: 60-69

· “Oryantalistler, daha önce de söylediğimiz gibi, İslami konularda araştırmaya, zihinlerinde peşin fikirle başlarlar ve o peşin fikre delil aramaya çalışır.”s:74

· Müellif, Ed Demiri ve onun eseri Kitabu’l Hayevan için şu ifadeleri kullanıyor; “Ed Demiri tarihçi değildir. Konusuyla ilgili gördüğü ne kadar hikaye ve rivayet bulduysa sıhhatini araştırma zahmetine katlanmaksızın doldurarak meydana getirdiği eseri ise ne tarih kitabıdır ne de fıkıh.s:76

· Oryantalistlerin İslami konuları araştırırken ısrarla üzerinde durdukları bir husus daha vardır ki, o da araştırdıkları tarihi olaylarla bunların sebep ve neticelerini ortaya koymaktaki taraflı tutumlarıdır.”s: 81

· Bunların hepsi-yani oryantalistler- Hz. Peygamberin Siyerini ve İslam’ın açıklanması sırasında meydana gelen olayları tamamen Avrupa’nın akılcı metodlarına göre tahlile kalkıştılar. Bu olaylar ayrı, Avrupa mantığı ayrı olduğu ve bu mantıkla Doğuda yaşamış Peygamberler hakkında doğru neticelere varmak imkanı bulunmadığı için de büyük hatalara düştüler.” Nasirüddin Danier( Müslüman olmuş Fransız asıllı bir müsteşrik)s: 82

· “Araştırıcılık iddiaları kendilerinden menkul bu oryantalistlerin tespit ettiğimiz çelişkilerini saymaya kalkışsak iş çok uzar. Üstelik hiçbir hakikate varamayız. Sonunda, İslam alimlerinin yazdıkları Siyer’e dönmekten başka elimizden bir şey gelmez.” Nasirüddin Danier s: 82-83

· Gustave Le Bone 19. asrın en büyük sosyoloji ve tarih alimidir ve onun yazdığı Arap Medeniyeti adlı eseri tarafsız ve insaflı bir gözle yazıldığı için Oryantalistler bu zata ve bu esere sırtlarını dönmüşlerdir.s:96

“Oryantalistler her ne kadar dinimizden şüphe etmemizi, alimlerimize şüpheli gözlerle bakmamızı isteseler de dinimize sağlam bir şekilde inanmanın, alimlerimize güvenmenin zamanı gelip geçmektedir” s:101

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

İnsanlar yalnız inandık demeleri ile bırakılıveriliceklerini, kendilerinin imtihana çekilmeyeceklerini mi sandılar?

Ankebut, 2

GÜNÜN HADİSİ

"Kişi, dostunun dini üzeredir. Bu nedenle, kiminle dost olacağına dikkat etsin!"

Ebû Dâvud

TARİHTE BU HAFTA

*Elmalılı Hamdi Yazır Hocaefendi Vefat Etti (27 Mayıs 1942) *Azerbaycan'ın İstiklali(28 Mayıs 1918) *İSTANBUL'UN FETHİ VE AYASOFYA'NIN CAMİ OLMASI(29 MAYIS 1453) *İmam Nesei'nin Vefatı(31 Mayıs 1310) *Ayasofya'da İlk Cuma Namazı Kılındı(1 Haziran 145

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI