Cevaplar.Org

GÖLGELER VE IŞIKLAR-Metin Karabaşoğlu-Zafer Yayınları-İst-1998


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2002-09-16 02:02:11

•“Kendisinde görünen özellikleri Malik-i Hakikisine teslim edenler ölüm anında “benim” dediklerinin elinden sökülüp gidişinin acısına gark olmazlar.” sh.20

•Sahabeden Amir bin Fuheyre müşriklerden yediği bir mızrak darbesi karşısında “vallahi zafere eriştim” diyecekti.sh.22

•Batı medeniyetinin en ayırıcı özelliği “imajı esas alması.” sh:26

•“İmanımız imajcılığa izin vermiyor.” sh:26

•Yakın tarihin en büyük soygunu insanımızın aklının, kalbinin, imanının çalınması olmuş, onların yaratıcısından kopartılması olmuştur.”sh:34

•Eğitim sistemi genç zihinlere devletçi, milliyetçi, tabiatçı, seküler bir eğilim zerk ediyor.sh:36

•“Bugüne kadar okuduğum siyerler içinde ruhuma en yakın bulduğum,Martin Lings’in kitabıdır.”sh:38

•“Hiçbir şey bana hiçliğin kendisi kadar korkunç görünmüyor.” İspanyol filozof-Miguel de Unamuno-sh:45

•Bazı batılı bilim adamları aslında insanın 350-400 yıl yaşayabileceğini söylüyor.sh:48

•Yeşil İslam’ın rengidir. Çünkü yeşil, hayatın simgesidir. Bütün bitkilerin temsil ettiği renk yeşildir. İslam da hayata hayat veren din olduğu ve doğaya ve ondaki dengeye ehemmiyet verdiği için yeşil renk İslam’ı temsil eder.sh:51-52

•“İnsana bütün ömrünü hangi ölçülere göre yaşayacağının öğretildiği hac” sh:52

•“Dikilen her ağaç, kainat sayfasına yazılmış yeni bir tevhid kelimesidir.”

sh:53

•“Haklarında en fazla hataya düşülen mahlukatın başında melekler yer almaktadır.Her nasılsa melekler zihinlere pasif varlıklar olarak yer etmişlerdir. Hatta çoğu kez birer robot gibi düşünülürler.”sh:61

•“İslam dünyasının yaşayan en önemli düşünürlerinden biri olan Seyyid Hüseyin Nasr” sh:73

•“Museyleme’nin 100 bin kişilik ordusunu hezimete uğratmaya 3000 kişilik sahabe ordusu kâfi gelmiştir.”sh:76

•“Kur’an’ın benim ruhuma uygun bir havası var.” Geothe-sh:78

•“Geothe bir dostuna İslam hakkında şunları yazıyordu: “Bakın bu din asla boşa gitmez. Mevcut çeşitli sistemlerimizle biz ve diyebiliriz ki, bütün bir insanlık bundan daha ileri gidemez.” sh:78

•İnsan fıtratı evrensel ve değişmez ve zaman üstü olduğundan onu muhatap alan vahy de vahyin örnek gösterdiği zatın(sav) vahyin pratize olmuş şekli olan sünneti de eskimiş değildir.”sh:85

•İnsanların yatırımlarıyla devleşen bankalar devlete yüksek faizle borç veriyor. Devlet ise bunu ödeyebilmek için:

1-Kendi ürettiği ürün ve hizmetlere zam koyuyor.

2-Vergi oranlarını yükseltiyor, yeni vergiler icat ediyor.

3-Para basıyor. Yani faizli bankalarla iş yapanlar yüzünden faize bulaşmayanlar da zarar görüyor.sh:95

•“Çocukluğumuzdan beri zihnimize aşılanan ulus-devlet mantığına göre; bir biz varız,bir de dost ve düşman devletler.”sh:110

•“Ülke, ırk ve coğrafya farkı gözetmeksizin tüm dünyayı kuşatan bir iman-küfür savaşı yaşanıyor.”sh:110

• “Anlayışlar değişince, kelimeler yüklenen anlamlar bile kökten değişime uğrar.”sh:115

•“Ancak bir hatayı kabul edenler,o hatadan kurtulur.”sh:117

•“Sınanmamış sevgilere güvenme.”sh:122

•“İtiraf edelim, her birimiz dinin şu veya bu derece uzağında olanları yaşamadığımız bir İslâm’a davet ediyoruz. Yaşadığımız hal ise pek de davete değer bir nitelik arz etmiyor.”sh:122

•“Allah asla terk etmez.” sh:131

•“Hicret İslam tarihinin en kritik dönemecidir.”sh.133

•“Biz rızk peşinde olduğumuz için mi ubudiyet vazifelerini ihmal durumunda kalıyoruz? Yoksa ubudiyet vazifelerini ihmal ettiğimiz için mi Rabbimiz bizi geçim derdine duçar kılıyor?.”sh:140

•“Ateş gibi değil, ağaçlar gibi büyümeyi öğrenmemiz gerekecek.”Wendel Berry-sh:149

•“Bir müminin gayri imani durum sergilemesi demek nefsinin o noktada kalbini ve ruhunu mağlup etmesi demekti” sh:168

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

Ey iman eden kullarım! Şüphesiz benim arzım geniştir. O halde (nerede güven içinde olacaksanız orada) yalnız bana kulluk edin.

Ankebut, 56

GÜNÜN HADİSİ

“Köleleriniz, kardeşlerinizdir”

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI