Cevaplar.Org

HADİSLERLE TASAVVUF-ŞEYH EŞREF ALİ TÂNEVÎ-SEY-TAC YAYINLARI-HAZIRLAYANLAR: H. ZAFERULLAH DAUDÎ-AHMET SALİHOĞLU-İSTANBUL-2009

Kapalı bir ifadeye bakarak kemâl sahibi veya hal ehli kimse aleyhine konuşmayınız. (…) sonradan pişman olabilirsiniz. S. 23


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-10-15 03:02:28

 

Kapalı bir ifadeye bakarak kemâl sahibi veya hal ehli kimse aleyhine konuşmayınız. (…) sonradan pişman olabilirsiniz. S. 23

Kendini kabir ehlinden saymak kalb amelidir. Kalbî ameller neticesinde dünyevî ilişkiler azalır, şehvet, gazap ve kötü ahlak ölür gider, terk edilir. Allah'a boyun eğme ve kendini O'na bırakma hali ağır basar. S. 32

…bir kimsenin insanlara fayda ve zararı olmamasına rağmen, o kişiden nefret etmek ve onun hakkında iyi düşünmemesi o şahsın Allah'ın yanında makbul olmadığının alâmetidir. Dostluk ve düşmanlık, bir iyilik, akrabalık ve zarardan dolayı meydana gelmişse bu durum burada söz konusu değildir. S. 34-35

Şuna da dikkat ediniz ki, fıtratında kötülük ve fesat bulunan kimselerin insanlar hakkındaki değerlendirmeleri geçersizdir. S. 35

Lezzetin olmaması zarar değildir. Aksine hedef için bu daha yararlıdır. (…) Bu şekilde Kur'ân okumak lezzetini tatmaktan daha fazla mükâfata sebep olur. S. 44

İman kalble olur, dille ikrar edilir. Tevbelerin kabul olunmayacağı vakitte (meselâ ye's halinde) ikrarda bulunmanın hiçbir faydası yoktur. Bunun aksine tevbelerin makbul olacağı vakitte sadece kalbin iradesi yeterlidir. S. 54

Bazı bilgisiz kimseler hata ederek feyzin şeyhlerin elinde olduğuna inanırlar. (…) Şeyhin gerçek işi dini yönden faydalı olmaktır. Fakat bu mutlak faydalı olma yetkisi elinde değildir. Bu iş şeyhin elinde değilse, dünyevî işler devamlı onun elinde nasıl olabilir. S. 60

Bazı kimseler kâmil bir namaz için insanın aklına hiçbir düşüncenin gelmemesinin şart olduğuna inanmaktadırlar.
Düşüncelerin akla getirilmesi ihtiyarî, kendi kendine gelmesi ise ihtiyarî değildir. İhtiyarî (kendi isteğiyle getirilen) düşünce namazın kemâlâtına engel olur. S. 61

Bazı büyüklerin açıkladığına göre, keşif şer'an delil olmamasına rağmen, eğer şeriatta üzerinde sükût edilen bir hususta pek çok keşif birleşirse, o konu üzerindeki keşiflerle bir kanâate varılabilir. S. 68

Şu bir gerçektir ki nefis bir anda iki şeyi düşünemez. Kişi zikirle meşgul olduğu zaman vesveseler kesilir. Vesveselerin gelmesi, insana zarar vermez ve günah getirmez. Ancak vesveselerin peşine düşmek ve onlara aldanıp vesvese doğrultusunda amel etmek zararlıdır ve günahtır. S. 68

Müslümanlara faydası olan kimsenin celvet halinde (halk arasında) bulunması daha iyidir. Eğer fayda yoksa aksi durum söz konusu ise onun için halvet daha iyidir. S. 77

Pek çok derviş bir şeyhe olan intisaplarından dolayı gurur duyarlar ve ona dayanarak amellere dikkat etmezler. S. 79

Kemâlden önce kendinin ehl-i kemâlden olduğuna inanmak ve layık olmadığı işlere girmek büyük hatadır. Bu sebeple mürid, şeyhin görüşüne ve işaretlerine göre hareket etmelidir. S. 91

…şeyhin akaid, amel ve ahlâkı müride sirayet eder, onu etkiler. Bu etki olmasa bile mutlaka en azından onun ahlâkını güzel görme seviyesinde etkilenme olur. Yani mürid, şeyhin yaptığı işleri güzel görür. Anlaşılacağı üzere şeyhin durumu kötü ise müridin durumu da kötü olacaktır. Bundan dolayı şeyh edinirken çok dikkatli olmak gerekir. S. 124-125

…arifin iki rek'at kıldığı namaz arif olmayanın kıldığı yüzbin rek'attan efdaldir. Çünkü o namazı hakkını vererek kılmaktadır. S. 160

…şeyh, pîr ya da başka bir büyüğü övmede aşırı gidilmemeli, yalan veya şirke bulaşılmamalıdır. Nübüvvet sahibi için yasak olan şey, velayet sahibi için nasıl caiz olur? Asla caiz olmaz. S. 199

…bir kimsenin delil olmadıkça sadece zanna dayanarak herhangi bir şahsın kesinlikle velî olduğunu söylemesi caiz değildir. Pek çok kimse buna dikkat etmez. Elbette zannen bunu söylerse bir zararı yoktur. S. 199

Vesvese belasının defi, insanın başına gelebilecek büyük belaların defi demektir. Kişinin vesveseye kendi isteğiyle yönelmemesi gerekir. Vesvese her ne kadar asilik değilse de, bu sebeple nefiste eziyet meydana gelir. S. 220

Kâmil bir mücahid nefsi ile cihad edendir. S. 225

Allah'ın zikriyle meşgul olmak gerekir. (…) Zikrullah ile meşgul olununca vesveseyi savmaya ihtiyaç kalmayacak, kalb zikirle uğraştığından başka şeye yönelmeyecektir. S. 227

Allah'ın yanında makbul olan kullara karşı olan davranışlarımız sanki Allah'a karşı yaptığımız davranışlarımız gibidir. S. 248

Sadece eksik olanlar değil, kâmiller de şaşırıp hataya düşebilir. (…) Çünkü onlar biz kâmil olduk iddiasından sonra, kendi durumlarını düzeltmek için hiç merak edip çaba göstermiyorlar. S. 267

Zira "büyükler, ulaşacakları yerlere ulaştı ve mücahedeleri tamamlandı" gibi anlayışların İslâm'da yeri olmadığını herkes bilmelidir. S. 267

…sâlih kimselerin, amellerini devamlı kontrol altında tutma ve daha iyiye götürme gayreti içerisinde bulunmaları gerekir. Hayırlı ve doğru olan budur. S. 267

İnsanın bazı kısımlarının maddeden arınmış olduğu keşfedilmiştir. Bu mücerred cüzlere letâif denir. Bu letâifin özel ilişkisinin maddî cesetteki bazı cüzler ile olduğu keşfedilmiştir. Kalb latifesinin ilişkisi et parçası olan kalb iledir. S. 278

Kalbi temiz bir arkadaşla dostluk veya yakınlık kuran, diğer arkadaşın hayır ve şerri açıkça ortada olmasa da onu anlayabilir. Bu sebeple hatarât öğrenilebilir. Bazen bunun için teveccüh de gerekir. Cismanî bir yakınlık olmadığı halde bu gibi tasarruflar meydana gelir. S. 280

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 5. BÖLÜM

BİR NESLE KILAVUZLUK: KUZEY AFRİKA (…) Nüfuzunun en hissedilir (s. 185) olduğu yer Mağrip

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 4. BÖLÜM

İSLÂMCI MİLLİYETÇİLİĞİN MÜDAFAASI: ARAP DOĞU Doğu’da Suriye ayaklanmasının başar

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 3. BÖLÜM

ARAP DAVASININ BENİMSENMESİ (…) Arslan’ın (…) Kendi hayatı Dürzî içe dönüklüğün

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 2. BÖLÜM

SAVAŞ VE SÜRGÜN 28 Ekim 1914’te Osmanlı İmparatorluğu I. Dünya Harbi’ne girdi ve Orta

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 1. BÖLÜM

BİR OSMANLI-ARAP CENTİLMENİ YETİŞİYOR (…) 1869’da Lübnan’daki Şuveyfe köyünde doğm

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- GİRİŞ

Çağın en gözde simalarından olan Şekip Arslan, biyografistlere çok sayıda malzeme bırakmı

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer, 27

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Süleyman Hilmi Tunahan Hz.lerinin Vefatı(16 Eylül 1959) *Adnan Menderes'in İdamı(17 Eylül 1961) *Ertuğrul Fırkateyni Japon Sularında Battı(18 Eylül 1890) *Efendimiz (s.a.v.) Hicret Ederken KUBA'yı Teşrif Ettiler(20 Eylül 622) *Yavuz Sultan Selim Han

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI