Cevaplar.Org

HADİSLERLE TASAVVUF-ŞEYH EŞREF ALİ TÂNEVÎ-SEY-TAC YAYINLARI-HAZIRLAYANLAR: H. ZAFERULLAH DAUDÎ-AHMET SALİHOĞLU-İSTANBUL-2009

Kapalı bir ifadeye bakarak kemâl sahibi veya hal ehli kimse aleyhine konuşmayınız. (…) sonradan pişman olabilirsiniz. S. 23


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-10-15 03:02:28

 

Kapalı bir ifadeye bakarak kemâl sahibi veya hal ehli kimse aleyhine konuşmayınız. (…) sonradan pişman olabilirsiniz. S. 23

Kendini kabir ehlinden saymak kalb amelidir. Kalbî ameller neticesinde dünyevî ilişkiler azalır, şehvet, gazap ve kötü ahlak ölür gider, terk edilir. Allah'a boyun eğme ve kendini O'na bırakma hali ağır basar. S. 32

…bir kimsenin insanlara fayda ve zararı olmamasına rağmen, o kişiden nefret etmek ve onun hakkında iyi düşünmemesi o şahsın Allah'ın yanında makbul olmadığının alâmetidir. Dostluk ve düşmanlık, bir iyilik, akrabalık ve zarardan dolayı meydana gelmişse bu durum burada söz konusu değildir. S. 34-35

Şuna da dikkat ediniz ki, fıtratında kötülük ve fesat bulunan kimselerin insanlar hakkındaki değerlendirmeleri geçersizdir. S. 35

Lezzetin olmaması zarar değildir. Aksine hedef için bu daha yararlıdır. (…) Bu şekilde Kur'ân okumak lezzetini tatmaktan daha fazla mükâfata sebep olur. S. 44

İman kalble olur, dille ikrar edilir. Tevbelerin kabul olunmayacağı vakitte (meselâ ye's halinde) ikrarda bulunmanın hiçbir faydası yoktur. Bunun aksine tevbelerin makbul olacağı vakitte sadece kalbin iradesi yeterlidir. S. 54

Bazı bilgisiz kimseler hata ederek feyzin şeyhlerin elinde olduğuna inanırlar. (…) Şeyhin gerçek işi dini yönden faydalı olmaktır. Fakat bu mutlak faydalı olma yetkisi elinde değildir. Bu iş şeyhin elinde değilse, dünyevî işler devamlı onun elinde nasıl olabilir. S. 60

Bazı kimseler kâmil bir namaz için insanın aklına hiçbir düşüncenin gelmemesinin şart olduğuna inanmaktadırlar.
Düşüncelerin akla getirilmesi ihtiyarî, kendi kendine gelmesi ise ihtiyarî değildir. İhtiyarî (kendi isteğiyle getirilen) düşünce namazın kemâlâtına engel olur. S. 61

Bazı büyüklerin açıkladığına göre, keşif şer'an delil olmamasına rağmen, eğer şeriatta üzerinde sükût edilen bir hususta pek çok keşif birleşirse, o konu üzerindeki keşiflerle bir kanâate varılabilir. S. 68

Şu bir gerçektir ki nefis bir anda iki şeyi düşünemez. Kişi zikirle meşgul olduğu zaman vesveseler kesilir. Vesveselerin gelmesi, insana zarar vermez ve günah getirmez. Ancak vesveselerin peşine düşmek ve onlara aldanıp vesvese doğrultusunda amel etmek zararlıdır ve günahtır. S. 68

Müslümanlara faydası olan kimsenin celvet halinde (halk arasında) bulunması daha iyidir. Eğer fayda yoksa aksi durum söz konusu ise onun için halvet daha iyidir. S. 77

Pek çok derviş bir şeyhe olan intisaplarından dolayı gurur duyarlar ve ona dayanarak amellere dikkat etmezler. S. 79

Kemâlden önce kendinin ehl-i kemâlden olduğuna inanmak ve layık olmadığı işlere girmek büyük hatadır. Bu sebeple mürid, şeyhin görüşüne ve işaretlerine göre hareket etmelidir. S. 91

…şeyhin akaid, amel ve ahlâkı müride sirayet eder, onu etkiler. Bu etki olmasa bile mutlaka en azından onun ahlâkını güzel görme seviyesinde etkilenme olur. Yani mürid, şeyhin yaptığı işleri güzel görür. Anlaşılacağı üzere şeyhin durumu kötü ise müridin durumu da kötü olacaktır. Bundan dolayı şeyh edinirken çok dikkatli olmak gerekir. S. 124-125

…arifin iki rek'at kıldığı namaz arif olmayanın kıldığı yüzbin rek'attan efdaldir. Çünkü o namazı hakkını vererek kılmaktadır. S. 160

…şeyh, pîr ya da başka bir büyüğü övmede aşırı gidilmemeli, yalan veya şirke bulaşılmamalıdır. Nübüvvet sahibi için yasak olan şey, velayet sahibi için nasıl caiz olur? Asla caiz olmaz. S. 199

…bir kimsenin delil olmadıkça sadece zanna dayanarak herhangi bir şahsın kesinlikle velî olduğunu söylemesi caiz değildir. Pek çok kimse buna dikkat etmez. Elbette zannen bunu söylerse bir zararı yoktur. S. 199

Vesvese belasının defi, insanın başına gelebilecek büyük belaların defi demektir. Kişinin vesveseye kendi isteğiyle yönelmemesi gerekir. Vesvese her ne kadar asilik değilse de, bu sebeple nefiste eziyet meydana gelir. S. 220

Kâmil bir mücahid nefsi ile cihad edendir. S. 225

Allah'ın zikriyle meşgul olmak gerekir. (…) Zikrullah ile meşgul olununca vesveseyi savmaya ihtiyaç kalmayacak, kalb zikirle uğraştığından başka şeye yönelmeyecektir. S. 227

Allah'ın yanında makbul olan kullara karşı olan davranışlarımız sanki Allah'a karşı yaptığımız davranışlarımız gibidir. S. 248

Sadece eksik olanlar değil, kâmiller de şaşırıp hataya düşebilir. (…) Çünkü onlar biz kâmil olduk iddiasından sonra, kendi durumlarını düzeltmek için hiç merak edip çaba göstermiyorlar. S. 267

Zira "büyükler, ulaşacakları yerlere ulaştı ve mücahedeleri tamamlandı" gibi anlayışların İslâm'da yeri olmadığını herkes bilmelidir. S. 267

…sâlih kimselerin, amellerini devamlı kontrol altında tutma ve daha iyiye götürme gayreti içerisinde bulunmaları gerekir. Hayırlı ve doğru olan budur. S. 267

İnsanın bazı kısımlarının maddeden arınmış olduğu keşfedilmiştir. Bu mücerred cüzlere letâif denir. Bu letâifin özel ilişkisinin maddî cesetteki bazı cüzler ile olduğu keşfedilmiştir. Kalb latifesinin ilişkisi et parçası olan kalb iledir. S. 278

Kalbi temiz bir arkadaşla dostluk veya yakınlık kuran, diğer arkadaşın hayır ve şerri açıkça ortada olmasa da onu anlayabilir. Bu sebeple hatarât öğrenilebilir. Bazen bunun için teveccüh de gerekir. Cismanî bir yakınlık olmadığı halde bu gibi tasarruflar meydana gelir. S. 280

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

İnfitar Suresi/6-8

Ey insanoğlu! Seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabbine karşı seni aldatan nedir?

GÜNÜN HADİSİ

Resulullah (sav) buyurdu ki: "Kim "üç kız" veya "üç kızkardeş" veya "iki kızkardeş" veya "iki kız" yetiştirir, terbiye ve te'diblerini eksik etmez, onlara iyi davranır ve evlendirirse cenneti hak etmiştir."

Ebu Davud, Edeb 130, (5147); Tirmizi, Birr, 13 (1913)

TARİHTE BU HAFTA

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI