Cevaplar.Org

ÇINARALTI KİTAP SOHBETLERİ-Dursun Gürlek-Timaş Yayınları-İst.–2007

•“Her kitap bir âlimdir. Eğer yüzlerce, binlerce kitabınız varsa, yüzlerce, binlerce âlimin ilminden istifade ediyorsunuz demektir ki, bu da dünyada cennet hayatı yaşamak anlamına gelir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2009-03-14 08:04:50

•"Her kitap bir âlimdir. Eğer yüzlerce, binlerce kitabınız varsa, yüzlerce, binlerce âlimin ilminden istifade ediyorsunuz demektir ki, bu da dünyada cennet hayatı yaşamak anlamına gelir." s:10

•Dört yanı çiçeklerle süslü bir bahçe, duvarları kitaplarla dolu bir ev, selim zevk sahipleri için en büyük hazinedir. İşte kitaplar bu zengin hazinenin en değerli pırlantalarıdır. s:10

•Kültür dünyamızı istila eden kara bulutlar öyle yoğunlaştı ki, bir avuç insanın ziyaret ettiği kitapçılarda bile cehalet kol geziyor. s:15

•"Bir toplumun seviyesi o toplumda yetişen bilginlere, sanat ve maharet erbabına gösterilen saygıyla doğru orantılıdır." s:21

•"Esas olan dersi ezberlemek değil, anlamak, anlatmak ve gerekli yorumu yapıp, sonuç çıkarmaktır."s:31

•"Değerini bilmeyen, hatta okumayacak olan kimselere kesinlikle kitap imzalamamalı, hatta hediye etmemelidir. En güzel armağan, ondan hoşlanan ve eline aldığı zaman büyük bir zevk duyan kimseye verilen armağandır."s:36

•Âşık, maşukuna kavuşunca vuslatın tadını çıkarır. Ama unutmayalım ki maşuk her zaman güzel bir kadından ibaret değildir. Öyle aşıklar vardır ki, onların nazlı dilberleri kitaplar ve kütüphanelerdir. s:44

•Malûm ya gül dalında güzeldir, su şadırvanda şakır, taş yerinde ağırdır, kitap da rafta gülümser.s:45

Kitap okumak ve bu işten zevk almak bir ruh disiplini, bir tecessüs kanatlanması ve zihni melekelerin haz deryasına dalmasıdır.s:50

•"Eslafımızın âdeta prensip haline getirdiği, oysa bugünkü nesillerin hiç bilmediği, bilenlerin de çok az uyguladığı bir tarz vardır ki, o da değerli bir eseri defalarca okumaktan ve dinlemekten ibarettir."s: 50

•"Kişi, dilinin altında gizlidir" sözünü sadece manasındaki derinlik itibariyle değil, telaffuz keşmekeşliğini, söyleyiş sefaletini olanca kaba çizgileriyle ortaya koyan bir açıdan da düşünebiliriz. s:66

•Tefekkür kırıntısı taşıyan her düşüncede asalet nişanı vardır. Başka bir ifadeyle, mütefekkirin sözü gibi kalemi de etkileyici bir cazibeye sahiptir. Hele bir de üslûp cilalanmışsa böyle yazıları okumanın keyfine diyecek bulamazsınız.s:67

•Okuyan insan bilgi açlığını gidermek için çırpınan ve hayatını kitaplara adayan kimsedir. Okumak bir cehd, gayret, azim ve sebat işidir. Şöyle on dakika elindeki kitaba göz gezdirdikten sonra esnemeye başlayan veya uykuyla mukavele tazeleyen kimsenin kendini "okuyucu" kabul etmesi mümkün değildir.s:77

•"Cenab-ı Hak herkese iki kulak, bir ağız vermiştir. Bunun manası iki dinle, bir konuş demektir. Ayrıca insan olur olmaz yerde konuşmasın diye dilini, ağzının içine bir nevi hapsetmiştir."s:78

•Dinleyerek ve okuyarak hayatımıza çekidüzen verdiğimiz takdirde, tek cümle yazmasak bile okur yazar sayılabiliriz. Günümüzde olduğu gibi, az okuyup çok yazma sevdasına düşersek, yazdıklarımız okunmadığı gibi kâğıt israfına da vesile oluruz.s:78

•Siz kadın sesine, su sesine, para sesine herkesin meftun olduğunu, başka seslere kulak verilmediğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kitap tiryakilerinin sayfaları çevirirken kulaklarını okşayan ses kırıntıları, mâverâdan gelen füsunkâr sadalar kadar esrarengizdir.s:93

•Sohbet meclislerinde uyuklayan, arkasından sayıklayan bazı dostlar olgun armutlar gibi aşağı sarkan kafalarıyla hem kafa karıştırıyorlar, hem de sohbetin tadını kaçırıyorlar. Çok konuşmak, çok yemek gibi çok uyumak da vahim bir hastalıktır. Bu ciddi marazın tedavisi için manevi zindeliğe sahip olmak gerekiyor.s:123

•Hangi sahada olursa olsun, kitaplık çapta insanların nâmevcut olduğunu, üniversitenin kitapsız profesörlerle, edebiyatın kitapsız şairlerle, baş yazarların kitapsız fikirlerle dolu olduğu bu memlekette koparılacak ilk çığlık 'kitap!'tan başka ne olabilir?s:139

•İnsanın dış gözüne "basar", iç gözüne ise "basiret" denir. Asıl olan da ikincisidir. Nitekim maddi gözü kapalı olduğu halde, manevi gözüyle alemin muammasını çözmeye çalışan basiret sahiplerinin varlığını biliyoruz.s:170

•"Herkese her şey söylenmez. Doğrudur. Her sözün bir söyleniş tarzı vardır. Bu da doğrudur. İşte "tarz" denilen tılsımın diğer adı da üslûptur. Üslûp denilen sihirli anahtarla söz sarayının bütün kapılarını açabilirsiniz."s:178

•Üslûp sözün cilasıdır. Dolayısıyla gerek kalem, gerek kelâm onunla parlatılır. Eğer konuşma yöntemini bilirseniz en öfkeli, en hırçın adama bile istediğiniz sözü söyleyebilirsiniz.s:178

•"Elindeki kalemin haysiyetini korumasını bilen yazar, yemek pişirirken onunla beraber kendi de pişen kadına benzer. Böyle bir hanımın hazırladığı yemek, damak zevkini tam anlamıyla okşadığı gibi, öyle bir yazarın kalemi de okuma iştahını açar. Çalakalem karalanan yazılar ise, yüz karası gibidir."s:184

•Kitap istikbale yollanan mektup. Smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür. Kitap beraber yaşar sizinle, beraber büyür.s:238

•Derin bir düşünceyi anlamak, o düşünceyi kavradığımız anda derin bir düşünceye sahip olmaktır. Kendi içine, kendi kalbine inmektir. Nesneleri bulutlar arkasında görürüz. Düşünmek bu sisleri yırtarak aydınlığa varmaktır. s:240

•Harami mağaralarının kapılarını değil, hükümdar hazinelerinin kapılarını açan büyü, kitap. s:241

•Kahrını çekeceksin kitabın, hizmetinde bulunacaksın. Senelerce, senelerce hiçbir şey beklemeden diz çöküp emirlerini dinleyeceksin..s:245

•Sükût eden kitaplar alâkadarlarının alâkasızlığının kurbanıdır. Yahut bir talihsizlik, okuyucuyu seçebileceği kitabın karşısına çıkaramaz. Üstelik en önemli eserler genellikle kendilerinden en çok söz ettirenler değildir. s:269

•"Meraklılar, av arayan bir avcı gibi, iyi eseri sabırsızlıkla beklerler, avlarlar. Gerçek avcılar hiçbir zaman elleri boş dönmediği gibi, gerçek okuyucular da sürekli aramaya değecek eserleri bulurlar."s:269

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

ŞEHBENDERZÂDE FİLİBELİ AHMED HİLMİ’NİN DİNÎ VE FELSEFÎ GÖRÜŞLERİ-ÖMER CERAN-SIR YAYINCILIK-BURSA-2013

Ahmed Hilmi, 1914 yılında vefat etmiştir. Vefat sebebi olarak bakır zehirlenmesi düşüncesi il

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

TOTALİTERİZMİN SEFALETİ-MESUT KARAŞAHAN-BEYAN YAYINLARI-İSTANBUL 1998

Antik Çağ’ın filozofları arasında totaliter siyasal felsefesini daha açık ve kolay biçimde

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

MASONLUK-CARO Y. ROGRIGUEZ-ÇEVİRİ: HACASAN YÜNCÜ-ETKİN KİTAPLAR-İSTANBUL 2012

Illuminuti’nin kurucusu Weishaupt’ın meşhur ‘Talimât’ından birkaç cümle sunuyorum: D

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

OSMANLI TARİHİNDE MASKELER VE YÜZLER-MUSTAFA ARMAĞAN-TİMAŞ YAYINLARI-İSTANBUL–2008

Feminizm, modernliğin son büyük ideolojisi. Kolay kolay yıkılmaz, çünkü hiçbir zaman kurulm

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

ŞÂH-I GÜLİSTAN-HARUN ÇETİN- KAYIHAN YAYINLARI-İSTANBUL-2012

Ben bir bülbülüm ki, cismim insanın avucunu doldurmaz, kalbim ise dünyaya sığmaz. Yirmi dört

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

MÜSLÜMAN OLMAK-NURİ YILMAZ-MANA YAYINLARI-İSTANBUL-2008

"Cezan kadar yanarsın, sonra yine cennete girersin!" ...İşte hayata günahlar ve sevaplar penc

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

CEMAAT-İSMAİL ÇETİN-DİLARA YAYINLARI-ISPARTA-2005

...Cemaatleşmek devlet kurmak değildir. Çünkü devlet kurmak ibadet değildir. Yani devlet mekan

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

DÖRT RUKÜN-SEYYİD EBÜL HASAN ALİ NEDVÎ-TERCÜME YUSUF KARACA-NEHİR YAYINLARI-İSTANBUL–1992

…İnsan için öyle bir ibadet tarzı veya ibadet düzenine gerek vardı ki, bu ibadet tarzı onun

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

KANUN-İ ESASİ’DEN ASKERÎ MÜDAHALEYE II. MEŞRUTİYET-HAZIRLAYAN: YUSUF ÇAĞLAR- ZAMAN KİTAP-İSTANBUL-2008

İlk anayasamız, Kanun-i Esasi’nin hazırlık çalışmalarına II. Abdülhamid’in izniyle Ekim

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

JÖN TÜRKLER VE İTTİHAT TERAKKİ, SİNA AKŞİN, REMZİ KİTABEVİ, İSTANBUL–1987

Ermeni sorunundaki Alman tarafsızlığı dolayısıyla Almanya ile Osmanlı Hükümeti arasında ge

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

II. MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE SİYASAL MUHALEFET-ABDULLAH İSLAMOĞLU-GÖKKUBBE-İSTANBUL-2004

Siyasal muhalefet kavramı, özellikle Meşrutiyet dönemlerinde siyasal yaşamımızı önemli öl

Hiçbir günahkar, başkasının günah yükünü yüklenemez.

İsrâ, 15

GÜNÜN HADİSİ

Herhangi bir kişi, mükemmel bir abdest alıp da namaz kılarsa, o namazla gelecek namaz arasında işlediği bütün günahları bağışlanır.

Buhari

TARİHTE BU HAFTA

*Türkiye'nin NATO'ya girmesi.(18 Şubat 1952) *Çanakkale Savaşının Başlaması.(19 Şubat 1915) *İbn-i Haldun'un Vefatı(22 Şubat 1406) *Hz.Peygamber (s.a.v.)'in Mekke'de "VEDA HUTBESİ"ni İradı(23 Şubat 632)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI