Cevaplar.Org

ÇINARALTI KİTAP SOHBETLERİ-Dursun Gürlek-Timaş Yayınları-İst.–2007

•“Her kitap bir âlimdir. Eğer yüzlerce, binlerce kitabınız varsa, yüzlerce, binlerce âlimin ilminden istifade ediyorsunuz demektir ki, bu da dünyada cennet hayatı yaşamak anlamına gelir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2009-03-14 08:04:50

•"Her kitap bir âlimdir. Eğer yüzlerce, binlerce kitabınız varsa, yüzlerce, binlerce âlimin ilminden istifade ediyorsunuz demektir ki, bu da dünyada cennet hayatı yaşamak anlamına gelir." s:10

•Dört yanı çiçeklerle süslü bir bahçe, duvarları kitaplarla dolu bir ev, selim zevk sahipleri için en büyük hazinedir. İşte kitaplar bu zengin hazinenin en değerli pırlantalarıdır. s:10

•Kültür dünyamızı istila eden kara bulutlar öyle yoğunlaştı ki, bir avuç insanın ziyaret ettiği kitapçılarda bile cehalet kol geziyor. s:15

•"Bir toplumun seviyesi o toplumda yetişen bilginlere, sanat ve maharet erbabına gösterilen saygıyla doğru orantılıdır." s:21

•"Esas olan dersi ezberlemek değil, anlamak, anlatmak ve gerekli yorumu yapıp, sonuç çıkarmaktır."s:31

•"Değerini bilmeyen, hatta okumayacak olan kimselere kesinlikle kitap imzalamamalı, hatta hediye etmemelidir. En güzel armağan, ondan hoşlanan ve eline aldığı zaman büyük bir zevk duyan kimseye verilen armağandır."s:36

•Âşık, maşukuna kavuşunca vuslatın tadını çıkarır. Ama unutmayalım ki maşuk her zaman güzel bir kadından ibaret değildir. Öyle aşıklar vardır ki, onların nazlı dilberleri kitaplar ve kütüphanelerdir. s:44

•Malûm ya gül dalında güzeldir, su şadırvanda şakır, taş yerinde ağırdır, kitap da rafta gülümser.s:45

Kitap okumak ve bu işten zevk almak bir ruh disiplini, bir tecessüs kanatlanması ve zihni melekelerin haz deryasına dalmasıdır.s:50

•"Eslafımızın âdeta prensip haline getirdiği, oysa bugünkü nesillerin hiç bilmediği, bilenlerin de çok az uyguladığı bir tarz vardır ki, o da değerli bir eseri defalarca okumaktan ve dinlemekten ibarettir."s: 50

•"Kişi, dilinin altında gizlidir" sözünü sadece manasındaki derinlik itibariyle değil, telaffuz keşmekeşliğini, söyleyiş sefaletini olanca kaba çizgileriyle ortaya koyan bir açıdan da düşünebiliriz. s:66

•Tefekkür kırıntısı taşıyan her düşüncede asalet nişanı vardır. Başka bir ifadeyle, mütefekkirin sözü gibi kalemi de etkileyici bir cazibeye sahiptir. Hele bir de üslûp cilalanmışsa böyle yazıları okumanın keyfine diyecek bulamazsınız.s:67

•Okuyan insan bilgi açlığını gidermek için çırpınan ve hayatını kitaplara adayan kimsedir. Okumak bir cehd, gayret, azim ve sebat işidir. Şöyle on dakika elindeki kitaba göz gezdirdikten sonra esnemeye başlayan veya uykuyla mukavele tazeleyen kimsenin kendini "okuyucu" kabul etmesi mümkün değildir.s:77

•"Cenab-ı Hak herkese iki kulak, bir ağız vermiştir. Bunun manası iki dinle, bir konuş demektir. Ayrıca insan olur olmaz yerde konuşmasın diye dilini, ağzının içine bir nevi hapsetmiştir."s:78

•Dinleyerek ve okuyarak hayatımıza çekidüzen verdiğimiz takdirde, tek cümle yazmasak bile okur yazar sayılabiliriz. Günümüzde olduğu gibi, az okuyup çok yazma sevdasına düşersek, yazdıklarımız okunmadığı gibi kâğıt israfına da vesile oluruz.s:78

•Siz kadın sesine, su sesine, para sesine herkesin meftun olduğunu, başka seslere kulak verilmediğini sanıyorsanız yanılıyorsunuz. Kitap tiryakilerinin sayfaları çevirirken kulaklarını okşayan ses kırıntıları, mâverâdan gelen füsunkâr sadalar kadar esrarengizdir.s:93

•Sohbet meclislerinde uyuklayan, arkasından sayıklayan bazı dostlar olgun armutlar gibi aşağı sarkan kafalarıyla hem kafa karıştırıyorlar, hem de sohbetin tadını kaçırıyorlar. Çok konuşmak, çok yemek gibi çok uyumak da vahim bir hastalıktır. Bu ciddi marazın tedavisi için manevi zindeliğe sahip olmak gerekiyor.s:123

•Hangi sahada olursa olsun, kitaplık çapta insanların nâmevcut olduğunu, üniversitenin kitapsız profesörlerle, edebiyatın kitapsız şairlerle, baş yazarların kitapsız fikirlerle dolu olduğu bu memlekette koparılacak ilk çığlık 'kitap!'tan başka ne olabilir?s:139

•İnsanın dış gözüne "basar", iç gözüne ise "basiret" denir. Asıl olan da ikincisidir. Nitekim maddi gözü kapalı olduğu halde, manevi gözüyle alemin muammasını çözmeye çalışan basiret sahiplerinin varlığını biliyoruz.s:170

•"Herkese her şey söylenmez. Doğrudur. Her sözün bir söyleniş tarzı vardır. Bu da doğrudur. İşte "tarz" denilen tılsımın diğer adı da üslûptur. Üslûp denilen sihirli anahtarla söz sarayının bütün kapılarını açabilirsiniz."s:178

•Üslûp sözün cilasıdır. Dolayısıyla gerek kalem, gerek kelâm onunla parlatılır. Eğer konuşma yöntemini bilirseniz en öfkeli, en hırçın adama bile istediğiniz sözü söyleyebilirsiniz.s:178

•"Elindeki kalemin haysiyetini korumasını bilen yazar, yemek pişirirken onunla beraber kendi de pişen kadına benzer. Böyle bir hanımın hazırladığı yemek, damak zevkini tam anlamıyla okşadığı gibi, öyle bir yazarın kalemi de okuma iştahını açar. Çalakalem karalanan yazılar ise, yüz karası gibidir."s:184

•Kitap istikbale yollanan mektup. Smokin giyen heyecan, mumyalanan tefekkür. Kitap beraber yaşar sizinle, beraber büyür.s:238

•Derin bir düşünceyi anlamak, o düşünceyi kavradığımız anda derin bir düşünceye sahip olmaktır. Kendi içine, kendi kalbine inmektir. Nesneleri bulutlar arkasında görürüz. Düşünmek bu sisleri yırtarak aydınlığa varmaktır. s:240

•Harami mağaralarının kapılarını değil, hükümdar hazinelerinin kapılarını açan büyü, kitap. s:241

•Kahrını çekeceksin kitabın, hizmetinde bulunacaksın. Senelerce, senelerce hiçbir şey beklemeden diz çöküp emirlerini dinleyeceksin..s:245

•Sükût eden kitaplar alâkadarlarının alâkasızlığının kurbanıdır. Yahut bir talihsizlik, okuyucuyu seçebileceği kitabın karşısına çıkaramaz. Üstelik en önemli eserler genellikle kendilerinden en çok söz ettirenler değildir. s:269

•"Meraklılar, av arayan bir avcı gibi, iyi eseri sabırsızlıkla beklerler, avlarlar. Gerçek avcılar hiçbir zaman elleri boş dönmediği gibi, gerçek okuyucular da sürekli aramaya değecek eserleri bulurlar."s:269

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

GÜZEL KONUŞMA-YAZMA KOMPOZİSYON Salih SARICA; Mustafa GÜNDÜZ, Fil Yay. İst.1994

BAŞLIK: Kitabın adı, bölümün adı, konunun adı, paragrafın adı birer başlıktır. (25) Ba

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

AMERİKAN YÜZYILININ SONU Mustafa ÖZEL, İz Yayıncılık İst.1993

1. Bütün insanlığın kurtuluşu olmayan bir şeyin kurtuluş olmayacağını idrak etmedikçe, n

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

YARINKİ TÜRKİYE NURETTİN TOPÇU, Dergah Yayınları 3.Baskı, 1978-İst.

1. Hakikati araştırmanın metotları... 2. Anadolu’nun Kurtuluş Savaşı, ruh cephesinde henü

TİRYAKİ SÖZLER

TİRYAKİ SÖZLER

Cenap Şehabettin, Tercüman 1001 Eser 1. Bir cemiyeti yükseltmek mi istiyorsunuz? Efradına mesu

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

KİTLELER PSİKOLOJİSİ

Gustave Le Bon, Çev: Selahattin DEMİRKAN Yağmur Yayınevi 3. Basılış İst.1976 1. Unutulmaz

DİN GERÇEĞİ

DİN GERÇEĞİ

Vehbi Vakkasoğlu, Cihan Yayınları-İst.-1984 1. Bu iklimin ekmek ve suyu ilim ve teknoloji; nefe

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

SANAYİLEŞMENİN KÜLTÜR TEMELLERİ

John Nef; Çev.:Prof. Erol Güngör; Kalem Yayıncılık A.Ş. İst.-1980 1. *Sanayileşmeyi yarata

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

BİLGİ TOPLUMU VE EKONOMİK GELİŞME, PROF. DR. HÜSNÜ ERKAN

1. Sanayi devrimi ile ortaya çıkan yeni teknolojiler, yeni bir üretim ortamı ve yaşam biç

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

BİLİM TARİHİ, CEMAL YILDIRIM

Geçmişin (günümüzde) dokunulmaz sayılan pek çok otoriteleri, varsayım ve inançları bilimin

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 8. BÖLÜM

SONUÇ (…) Bir devlet otoritesi ile hareket etmeyen, hakikatte herhangi bir devletin belirli bi

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

BATI’YA KARŞI İSLÂM-WILLIAM I. CLEVELAND- 7. BÖLÜM

MİHVER’E (AXIS) DOĞRU (…) Alacaklılarının akbaba misali tepesinden ayrılmadıkları ger

Öğüt ver, hatırlat! Çünkü sen ancak öğüt vericisin. Onların üzerinde zorlayıcı değilsin.

Gâşiye, 21-22

GÜNÜN HADİSİ

Kur'an öyle bir servettir ki, O'nu elde edenin hiçbirşeye ihtiyacı kalmaz. O'ndan daha büyük bir zenginlikte bulunmaz.

Camiü's Sagir, 4:535, Hadis No:6183

TARİHTE BU HAFTA

*Köprülü Fazıl Mustafa Paşa'nın Şehit düşmesi (19 Ağustos 1691) *Mescid-i Aksa'nın Yahudilerce Yakılması(21 Ağustos 1969) *Sakarya Savaşı (22 Ağustos 1921) *Hz. Ebu Bekir (634) ve Ebussuud Efendi'nin (1574)[23 Ağustos]

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI