ASR-I SAADET HATIRALARI-41

Hz. Ebubekir’in(r.a) hilafeti devrinde Suriye’nin kilidini açan Yermük savaşı, önemiyle orantılı olarak, çok çetin geçmiş bir savaştır. Hatta bir kitapta şu ibareye rastlamıştım; “Kafatası ke¬miklerinin kopup yere düştüğü, bileklerin kesilip ellerin havada uçuş¬tuğu bundan daha çetin bir gün pek az görülmüştür.” Bu ölüm kalım muharebesinde birçok kahramanlık destanı peş peşe yazılmıştır. Burada Mevlana Şibli Numani’nin naklettiği enteresan bir olayı nakletmek istiyoruz;


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2014-09-08 11:23:25

HABBAŞ BİN KAYS'IN FEDAKÂRLIĞI

Hz. Ebubekir'in(r.a) hilafeti devrinde Suriye'nin kilidini açan Yermük savaşı, önemiyle orantılı olarak, çok çetin geçmiş bir savaştır. Hatta bir kitapta şu ibareye rastlamıştım; "Kafatası ke­miklerinin kopup yere düştüğü, bileklerin kesilip ellerin havada uçuş­tuğu bundan daha çetin bir gün pek az görülmüştür."

Bu ölüm kalım muharebesinde birçok kahramanlık destanı peş peşe yazılmıştır. Burada, Mevlana Şibli Numani'nin naklettiği enteresan bir olayı nakletmek istiyoruz;

"Çatışmanın en kızgın anında, isim yapmış savaşçılardan Habbaş bin Kays, muharebenin en kesif yerinde kahramanca çarpışmaktaydı. Biri ona bir kılıç darbesi indirip ayaklarından birini koparıp attı. Fakat Habbaş bunun farkına varmadı. Kısa bir müddet sonra ağrı kendisini hissettirince, onun bu acıklı noksanlığı görüp etrafta ayağını aradığı ve orada bulunanlardan ayağına ne olduğunu sorduğu görüldü.

Onun kabilesi bu olaydan daima gurur duyarlardı. Sevvar bin Ufa ismindeki şair buna izafeten şöyle demişti;

"Ayağını arayıp kabilesini yücelten

Atteb'in oğlu bizdendir, bizden"

Not; Bu kıymetli zat, Kabbas bin Eşyem el- Kinani ile karıştırılıyor. Hatta geçen gün bir zatın eserinde "Abbas bin Eşyem" diye yanlış yazılmış ve okuyucuya mesele şöyle aksettirilmiş gördüm; "Abbas İbn-i Eşyem (r.a), Yermuk'te şehit düşen bir sahabidir. Allah Rasulü (s.a.s), bu sahabi hakkında: "Kılıçlar başından aşağıya inerken başını hiç çevirmedi.." buyurur ve bundan dolayı da onun cennette reftare gezdiğini haber verir. Onun torunlarından biri, Ömer b. Abdülaziz'in huzurunda kendisini tanıtırken: "Ben o zatın torunuyum ki, Yermuk'te savaşırken, bir kılıç darbesiyle bacağının kesilmiş olduğunu, ancak attan inmek istediğinde tepetaklak düşmesiyle fark etti" der. 

Burada o kadar çok hata yapılmış ki, insan üzülmeden edemiyor;

a-Belirttiğimiz gibi isim yanlış yazılmış. Hâlbuki bahsi geçen zat eski vaaz u nasihatlerinde doğru olarak "Habbaş bin Kays" diye bahsediyor. Eserini sohbet üslubundan yazıya geçirenler buna dikkat etmemişler.

b-Hz. Peygamberin böyle bir hadisi olamaz. Zira Yermük savaşı Hz. Ebubekir(r.a) döneminde yapılmıştır.

c-Savaşta Ebu Ubeyde hazretlerinin kanat komutanlarından olan Kabbas bin Eşyem'in kahramanlığı Habbaş bin Kays ile karıştırılmış. Kabbas bin Eşyem için kitaplarımız şunları kaydeder; "Kabbâs "Harp sahnesinde çekilmektense ölmeyi tercih eden bir adama kılıncını ödünç olarak kimse var mı" der, her taraftan kendisine kılıçlar uzatılırdı. "Kabbâs, o gün çarpışanların en iyilerindendi."

d- Allah Rasulü (s.a.s)nün "Kılıçlar başından aşağıya inerken başını hiç çevirmedi.." buyurduğu sahabe Hz. Cafer bin Ebi Talib olmalıdır ki, Peygamberimiz (aleyhissalatu vesselam) onun hakkında; "Ona istiğfar ediverin. Zira O artık cennete girmiştir. Cennetin dilediği yerinde yakuttan yapılma kanatlarıyla uçmaktadır" buyurmuştur.

Konuyla alakalı olarak, Mute savaşıyla alakalı şu rivayeti de nakledelim; "Bekkâî, İbni İshâk'tan naklediyor: Bana ulaştığına göre Nebi (s.a.v.) şöyle buyurdu:

"Bayrağı Zeyd aldı. Onunla beraber şehit olana kadar savaştı. Sonra onu Cafer alıp o da şehit olana kadar onunla savaştı." de­yip sustu. Ensar'ın yüz renkleri değişti. Abdullah b. Revâha da hoş­lanmayacakları bir durum oldu sandılar. Sonra Nebi (s.a.v.):

-"Sonra onu Abdullah aldı ve şehit düşene kadar onunla sa­vaştı" buyurup ardından; "Onlar uyuyan kişinin rüyasında gördüğü gibi altın koltuklar üzerinde Cennete götürüldüler. Ben Abdullah'ın koltuğunda bi­raz eğrilik görüp, "bu neden eğildi?" diye sordum. Bana, "O ikisi ölüme koşarak gittiler. Abdullah bir tereddüt geçirdi sonra gitti" denildi" buyurdu. 

Kaynaklar

1-Mevlana Şibli Numani, el Faruk, İngilizce çeviriden Türkçeye tercüme; Bütün Yönleriyle Hz. Ömer ve Devlet İdaresi, Cilt: 1, Mütercim; Dr. Talip Yaşar Alp, Hikmet- Dava-Çağ Yayınları, İst. 1975

2- Mevlana Şibli Numani, el Faruk, İngilizce çeviriden Türkçeye tercüme; Hz. Ömer, Mütercim; Ömer Rıza Doğrul(Asr-ı Saadet Tercümesi, 4. Cildin içinde)- sadeleştiren; Osman Zeki Mollamehmedoğlu, Eser Neşriyat, İst. 1978

3- İmam Zehebi, Tarih'ül İslam, terc: Muzaffer Can, Cantaş Yayınları, İst.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-71

ASR-I SAADET HATIRALARI-71

HZ. PEYGAMBERİN ŞİDDETLİ RÜZGARLAR ÇIKTIĞINDAKİ TAVRI Hz. Aişe(r.a) diyor ki; “Kasırga

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

O fukara muhacirler için ki yurtlarından ve mallarından çıkarıldılar, Allah’dan bir fadıl

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASHABI AĞLATAN BİR ELİM HADİSE Kurtubî, tefsirinde şöyle anlatır: “Rasulullah (sallallah

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

HZ.ÖMER(R.A)’İN GÜNAHA DÜŞMÜŞ ARKADAŞINA MEKTUBU Hz. Ömer(radıyallahu anh)’in ahiret

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ENSARIN HURMAYA OLAN SEVGİSİNE BAKINIZ” Enes bin Malik(r.a) Rasulullah’ın (aleyhissalatu ves

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

Kayravan şehri, Tunus’un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukb

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

HZ. EBUBEKİR(R.A)’İN SON ANLARI Musa el-Cühenî, Ebu Bekr b. Hafs b. Ömer’den nakleder: -

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

“BÖYLE YAPANLARA MÜNAFIK DERLERDİ” Merhum Zahid Kotku hazretleri naklediyor; Bir gün, -ma

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

Sana yakîn (ölüm) gelinceye kadar Rabb'ine kulluk et!

Hicr, 99

GÜNÜN HADİSİ

Her insan hata yapar. Hata edenlerin en hayırlıları tevbe edenlerdir."

Tirmizi

TARİHTE BU HAFTA

*Kutlu doğum haftası(13-19 Mayıs) *İzmir'in işgali(15 Mayıs 1919) *İmam Muhammed'in vefatı(17 Mayıs 804)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI