Cevaplar.Org

EL-KERÎM

Kerîm kelimesinin sözlük anlamı: Cömert, asil, insan onuruyla bağdaşmayan niteliklerden arınmış olan....

EL-CELÎL

Celîl kelimesinin sözlük anlamı: Büyük, yüce ve azamet sahibi. Celîl isminin terim anlamı: En yüce, her türlü kayıt ve kıyastan uzak olarak azamet sahibi, emir ve ya...

EL-HASÎB

El-Hasîb kelimesinin sözlük anlamı: Sayan, hesap eden, hesaba çeken....

EL-MUKÎT

Mukît kelimesinin sözlük anlamı: Hayatını sürdürecek kadar gıda veren, koruyan....

EL-HAFÎZ

Hafîz kelimesinin sözlük anlamı: Koruyan, gözeten, dikkatli olan, unutmayan....

EL-KEBÎR

Kebîr kelimesinin sözlük anlamı: Büyük, cüsseli, ulu ve yüce. Kebîr isminin terim anlamı: Şanı yüce, azamet sahibi, mutlak hükümran, zatının ve sıfatlarının ma...

EL-ALİYY

Aliyy kelimesinin sözlük anlamı: Yüksek, yüce ve hükümran olan. Aliyy isminin terim anlamı: Her şeyden yüce olan, tek hükümran....

EL-GAFUR

Gafur kelimesinin sözlük anlamı: Örten, gizleyen, bağışlayan. Gafur isminin terim anlamı: Kulunun kusurunu örten, suçunu bağışlayan, azaptan koruyan, mağfireti bol o...

EŞ-ŞEKÛR

Şekûr kelimesinin sözlük anlamı: Yapılan işin sahibini öven, çok teşekkür eden....

EL-AZÎM

Azîm kelimesinin sözlük anlamı: Çok yüce, çok büyük olan. Azîm isminin terim anlamı: Azamet sahibi, emirlerine karşı gelinemeyen, aciz bırakılamayan, bütün büyü...

EL-HALÎM

Halîm kelimesinin sözlük anlamı: Sabırlı, temkinli, ağırbaşlı ve akıllı. Halîm isminin terim anlamı: Sabırlı ve temkinli olan, acele ve kızgınlıkla muamele etme...

EL-HABÎR

Habîr kelimesinin sözlük anlamı: Haberi olan, içyüzünü bilen. Habîr isminin Terim Anlamı: Evrendeki her şeyin her türlü durumundan ve bütün olayların içyüzünden...

EL-LATÎF

Latîf kelimesinin sözlük anlamı: Nazik ve iyi davranan, merhametli olan, gizli ve ince şeyleri bilen. Latîf isminin terim anlamı: İşlerini rıfk ile yapan, iyilikte bulun...

EL-ADL

Adl kelimesinin sözlük anlamı: Adaletle karar veren, eşit davranan. Adl isminin terim anlamı: Çok âdil, haklıya hakkını suçluya cezasını veren, asla zulmetmeyen....

EL-HAKEM

Hakem kelimesinin sözlük anlamı: Karar veren, bir uyuşmazlığı çözen. Hakem isminin terim anlamı: Hüküm verme yetkisi elinde bulunan, nihai çözüm yetkisine sahip ola...

EL-HÂFID

Hâfıd kelimesinin sözlük anlamı: İndiren, alçaltan, değersiz kılan. Hâfıd isminin terim anlamı: Maddi ve manevi anlamda üstün mertebeden aşağı mertebeye indiren, ...

EL-MUİZZ

Muizz kelimesinin sözlük anlamı: Aziz kılan, kıymetini arttıran. Muizz isminin terim anlamı: Dilediğine izzet ve şeref veren, yücelten...

EL-MÜZİLL

Müzill kelimesinin sözlük anlamı: Hor ve hakir kılan, zelil eden. Müzill isminin terim anlamı: İstediğini hor ve hakir kılan, zillete düşüren, perişan eden....

EL-BASÎR

Basîr kelimesinin sözlük anlamı: Çok iyi gören. Basîr isminin terim anlamı: Gizli açık, büyük küçük her şeyi, her durumda, hiçbir organa ve alete ihtiyaç duymada...

ER-RÂFİ

Râfi kelimesinin sözlük anlamı: Yükselten, yücelten. Râfi isminin terim anlamı: Yükselten, izzet ve şeref veren, kıymetini arttıran....

DİĞER YAZILAR

ES-SEMİ

ES-SEMİ

Semi kelimesinin sözlük anlamı: Çok iyi işiten. Semi isminin terim anlamı: İşitmeye konu ol

EL-BÂSIT

EL-BÂSIT

Bâsıt kelimesinin sözlük anlamı: Yayan, genişleten.

Yeryüzüne iyi-yararlı kullarım vâris olacaktır.

Enbiya, 105

GÜNÜN HADİSİ

Allah'ın en sevdiği isimler

Resulullah (sav) buyurdular ki: "Allah'ın en ziyade sevdiği isimler Abdullah ve Abdurrahman'dır." Müslim-Edeb:2 Ebu Davud-Edeb:59

TARİHTE BU HAFTA

*Sultan Abdulaziz Han Şehid Edildi.(4 Haziran 1876) *Kırım'ın Fethi(6 Haziran 1475) *Süleymaniye Camii İbadete Açıldı(7 Haziran 1557) *EFENDİMİZ'İN (s.a.v.) DÂR-I BEKA'YA İRTİHALİ(Vefatları)(8 HAZİRAN 632) *Hz.Ebubekir (r.a.)Halife Seçildi(9 Haziran

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI