Cevaplar.Org

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

Kayravan şehri, Tunus’un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukbe bin Nafi komutasındaki İslam orduları tarafından fethedilmiştir. Zamanında ilmin merkezlerinden birisiydi.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-04-10 20:51:43

KAYRAVAN ŞEHRİNİN KURULUŞUNDAKİ ENTERESAN BİR HADİSE

Kayravan şehri, Tunus'un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukbe bin Nafi komutasındaki İslam orduları tarafından fethedilmiştir. Zamanında ilmin merkezlerinden birisiydi. 

Rivayete göre, Ukbe bin Nafi, Kayravan şehrini kurmak isterken, yanındakiler yılan ve diğer vahşi hayvanlarla dolu olan bu ormanda nasıl barınacaklarını sorduklarında, o, etrafına Rasulullah'ın (sallallahu aleyhi ve sellem) ashabını toplayarak şöyle haykırdı;

"Ey yılan ve vahşi hayvanlar! Biz Hazret-i Rasulullah'ın ashabıyız. Bunun için buradan çekiliniz. Zira biz buraya yerleşeceğiz. Bu ikazdan sonra, hanginizi burada bulursak, öldüreceğiz."  

Bunun üzerine bütün yılan ve vahşi hayvanlar orayı terk ettiler. Hadiseye şahit olan yerli halktan(Berberiler) birçok kimse de Müslüman oldu.

Ukbe, hayvanlara dokunulmamasını emrettikten sonra, Allahu Teâlâ'ya şu şekilde dua etti; "Ey Allah'ın bu şehri senin kanunlarını öğreten ilim ve irfanla doldur. Sana bütün kalpleriyle kulluk eden dindarlarla doldur. Ve bizi dünyanın kuvvetlerine karşı muhafaza buyur."

HER ŞEYİN BİR YERİ VE ZAMANI VAR

Abdullah bin Ömer(r.a)'in meclisinde bir adam aksırdığında "esselamu aleyküm" dedi. İbn-i Ömer(radıyallahu anhuma) "Aleyke ve ala ümmike's Selam"(sana ve senin annenin de üzerine selam olsun) dedi. Annesinin adının geçmesi adamın zoruna gitti. Bunun üzerine İbn-i Ömer(r.a); "Efendi, selam çok güzel bir şeydir, Ancak Rasulullah (aleyhissalatu vesselam) aksırdığımız zaman bize Elhamdülillah dememizi emretti" dedi.

İBN-İ ABBAS(R.A)'IN CEBRAİL'İ MÜŞAHEDESİ

Peygamber Efendimizin amcasının oğlu Abdullah bin Abbas(r.a) daha küçük bir çocukken babası Hz. Abbas(r.a) ile birlikte Allah Resulünün huzuruna geldi. Babası görmüyordu ama İbn-i Abbas(r.a) Efendimizin(sallallahu aleyhi ve sellem) yanında bir adamı müşahede ediyordu. Bunu babasına söyledi.

Abbas(r.a); "Amcaoğlun yanında bir adamın olduğunu söylüyor" deyince, Peygamber(aleyhissalatu vesselam);

"Evet, onun gördüğü Cebrail'dir. Enbiyadan gayrı(Peygamberlerden başka) Cebrail'i gören a'mâ(kör) olur. Hz. Allah'dan rica ederim ki, a'mâlığı âhir ömründe(ömrünün sonlarına yakın) ola" buyurdular.

Filhakika İbn-i Abbas(r.a) âhir ömründe a'm'a oldu.

Kaynaklar

1-Prof. Dr. İhsan Süreyya Sırma, Tunus Hatıraları, Seha Neşriyat, İst. 1985

2- Ağlat'ul Avam, Urduca'dan Türkçe Tercüme; Dini Konularda Halk Arasında Yanlış Bilinenler, Mütercim: Hayri Demirci, Gülistan Neşriyat, İst. 2019, 1. Baskı

3-Ramazanoğlu Mahmud Sami, Ashâb-ı Kiram Menakıbı, Cilt:1, Erkam Yayınları, İst. 1981

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-71

ASR-I SAADET HATIRALARI-71

HZ. PEYGAMBERİN ŞİDDETLİ RÜZGARLAR ÇIKTIĞINDAKİ TAVRI Hz. Aişe(r.a) diyor ki; “Kasırga

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

ASR-I SAADET HATIRALARI-70

O fukara muhacirler için ki yurtlarından ve mallarından çıkarıldılar, Allah’dan bir fadıl

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASR-I SAADET HATIRALARI-69

ASHABI AĞLATAN BİR ELİM HADİSE Kurtubî, tefsirinde şöyle anlatır: “Rasulullah (sallallah

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

ASR-I SAADET HATIRALARI-68

HZ.ÖMER(R.A)’İN GÜNAHA DÜŞMÜŞ ARKADAŞINA MEKTUBU Hz. Ömer(radıyallahu anh)’in ahiret

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ASR-I SAADET HATIRALARI-67

ENSARIN HURMAYA OLAN SEVGİSİNE BAKINIZ” Enes bin Malik(r.a) Rasulullah’ın (aleyhissalatu ves

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

ASR-I SAADET HATIRALARI-66

Kayravan şehri, Tunus’un ortasında bulunan tarihi bir şehirdir. Hz. Muaviye(r.a) zamanında Ukb

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

ASR-I SAADET HATIRALARI-65

HZ. EBUBEKİR(R.A)’İN SON ANLARI Musa el-Cühenî, Ebu Bekr b. Hafs b. Ömer’den nakleder: -

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

“BÖYLE YAPANLARA MÜNAFIK DERLERDİ” Merhum Zahid Kotku hazretleri naklediyor; Bir gün, -ma

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

Andolsun ki biz, öğüt alsınlar diye, bu Kur'an'da insanlara her türlü misali verdik.

Zümer,27

GÜNÜN HADİSİ

İslam hakkında.

"İslam beş esas üzerine bina edilmiştir: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduguna şehadet etmek, namaz kılmak, oruç tutmak, Kabe'ye haccetmek, Ramazan orucu tutmak" Buhari-İman:1

TARİHTE BU HAFTA

*Conk Bayırı Zaferi(10 Haziran 1915) *Yeniçeri Ocağı'nın Lağvı(12 Haziran 1826) *Cemil Meriç'in Vefatı(13 Haziran 1987) *Darendeli Hacı Hulusi Edendi'nin Vefatı(14 Haziran 1990) *Türkçe Ezan Uygulamasının Kaldırılması(16 Haziran 1950)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI