Cevaplar.Org

ASR-I SAADET HATIRALARI-53

“ÖNCE O İSTEDİ” Hz. Ali(r.a) anlatıyor; “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bizi ziyâret etmişti. Yanımızda geceledi. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan su istedi.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2015-11-16 04:19:02

"ÖNCE O İSTEDİ"

Hz. Ali(r.a) anlatıyor; "Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bizi ziyâret etmişti. Yanımızda geceledi. Hasan ve Hüseyin de uyuyorlardı. Bir ara Hasan su istedi. Derhâl kalkan Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) su kırbasından kadehe su aldı. Çocuğa vermek için getirmişti ki (o sırada uyanmış olan) Hüseyin (hemen bardağı) alıp su içmek istedi. Resûlullah ona vermeyip önce Hasan'a verdi. Bunun üzerine Fatıma dayanamayarak:

"Hasan'ı Hüseyin'den çok seviyor gibisin" deyince,

"Hayır, fakat ilk defa o istedi" cevabını verdi.

MUKAVKIS'IN ŞAŞKINLIĞI

İslam'ın doğuşu sıralarında Mısır Roma'nın özerk bir eyaleti mesabesindeydi ve Bizans'ın bu sömürgesini Mukavkıs denilen yöneticiler idare etmekteydi. Hz. Ömer(r.a) devrinde Amr bin As kumandasındaki İslam orduları üst üste elde ettikleri zaferlerle bu ülkeyi bir İslam yurdu haline getirmişlerdi.

Suriyeli merhum allame Mustafa Sıbai'nin "İslam Medeniyetinden Altın Tablolar" adlı şaheserinde ilginç bir hadiseye rastladım, kısaca ilgilerinize arz etmek isterim.

Mısır Mukavkıs'ı Müslümanlarla bir mütareke görüşmesi için Amr bin As(r.a)'a haber gönderince, Hz. Amr da başlarında Ubade bin Samit(r.a) hazretlerinin olduğu on kişilik bir heyet gönderdi. Ubade bin Samit(r.a) Akabe biatlerine katılmış, cengâver bir insandı. Hz. Peygamber(aleyhissalatu vesselam) zamanında Kur'an hafızı olmuştu. Kadru kıymeti çok yüce idi.

Mukavkısla görüşecek heyetin reisi o idi. Hz. Ubade(r.a) aşırı derecede siyah bir insandı. Mukavkıs heyetin konuşmacısı olarak onu görünce hayretini gizleyemeyerek Müslümanlara;

 -Şu siyahı yanımdan uzaklaştırıp benimle konuşabilecek birisini gönderin dedi.

 Bunun üzerine heyet hep bir ağızdan;

 -Bu siyah kişi görüş, bilgi ve kültür bakımından en üstünümüzdür. O, büyüğümüz, efendimiz, en iyimiz ve liderimizdir. Hepimiz onun söz ve görüşlerinde muvafıkız. Komutanımız ona, yapması gerekeni huzurumuzda emretmiştir. Bize de onu görüş ve sözlerinde muhalefet etmememizi söylemiştir" dediler.

Mukavkıs, İslam güneşinin gönüller ve şahsiyetlerde yaptığı büyük inkılâbı zihninde bir yere oturtamadığından;

-En sonda tutulması gerektiği halde bu siyahın size üstün tutulmasına nasıl razı oldunuz? Diye sordu.

Müslümanlar dediler ki;

-Asla.. O, her ne kadar göründüğü gibi siyah ise de, mevki, geçmiş, akıl ve görüş bakımından en iyimizdir. Siyahlık bizde kınanan bir kusur değildir.

Bunun üzere Mukavkıs, Ubade hazretlerine yönelerek şöyle konuştu;

-Ey Siyah! Yaklaş. Benimle nezaket sınırları dâhilinde konuş. Siyahlığını bağışladım. Fakat kaba konuşacak olursan sana karşı olan hiddetim artacaktır.

Ubade, Mukavkıs'ın siyahlıktan ürkmesini fark ederek şu cevabı verdi;

-Ordumuzda benden daha kara bin zenci daha vardır."

Merhum Mustafa Sıbai, bu hadiseyi naklettikten sonra diyor ki; "İlim ve kültürün her alanında başarı sağlayan birçok siyaha, İslam medeniyetinde siyahlığı engel teşkil etmemiş, edebiyatta Nasîb, İslam fıkhında yegâne güvenilir müracaat kaynaklarından ve Hanefi fıkıh kitabı Kenz'in şârihi Osman bin Ali ez Zeylâi, Nasbu'r Râye'nin müellifi Hafız Cemaleddin Ebu Muhammed Abdullah bin Yusuf ez Zeylâi gibi Habeşli zenciler zirve yapmışlardır."

Kaynaklar

1-Prof. Dr. İbrahim Canan, Hadis Ansiklopedisi, Cilt; 1, Akçağ Yayınları, İst. 1987

2- Mustafa Sıbai, İslam Medeniyetinden Altın Tablolar, terc: Nezih Demircan, M. Sait Şimşek, Uysal Kitabevi, Konya, 1979

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

“BÖYLE YAPANLARA MÜNAFIK DERLERDİ” Merhum Zahid Kotku hazretleri naklediyor; Bir gün, -ma

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

DEVİR DEĞİŞTİĞİNDE İSLAM’IN CEMİLESİNİ GÖSTERMEK Vail bin Haceri’l- Hadrami bir pad

ASR-I SAADET HATIRALARI-59

ASR-I SAADET HATIRALARI-59

HZ. ÖMER(R.A)’İN FERASETİ Prof. Dr. Muhammed Süleyman et Temmavi, ‘Hz. Ömer ve Modern Sist

ASR-I SAADET HATIRALARI-58

ASR-I SAADET HATIRALARI-58

HZ. ÖMER’İN RÜYASI VE BAŞI YARILAN KİŞİ Bilindiği gibi Hz. Ömer’in mümtaz özellikler

ASR-I SAADET HATIRALARI-57

ASR-I SAADET HATIRALARI-57

ABDULLAH İBN-İ MESUD’UN KUR’AN’A VUKUFU Abdullah bin Mesud hazretleri Ashab-ı kiram arası

ASR-I SAADET HATIRALARI-56

ASR-I SAADET HATIRALARI-56

İBN-İ ABBAS’IN İLİM AŞKI Abdullah İbn-i Abbas(r.a) hazretleri İslam ilim tarihine adını

ASR-I SAADET HATIRALARI-55

ASR-I SAADET HATIRALARI-55

“İnsanın siması hakikatın aynasıdır.” Seyyid Süleyman Nedvi PEYGAMBER SİMASI Dilimize

ASR-I SAADET HATIRALARI-54

ASR-I SAADET HATIRALARI-54

Zübeyir bin Avvam’ın(r.a) şanlı oğlu Abdullah bin Zübeyir hazretleri İslam Tarihindeki meş

Ne yerde ne gökte zere ağırlığınca bir şey Rabbinden uzak (ve gizli) kalmaz.

Yûnus,61

GÜNÜN HADİSİ

Yapılan hayırdan (ma'ruf) hiçbir şeyi küçük bulup hakir görme, kardeşini güler yüzle karşılaman bile olsa (bunu ehemmiyetsiz görüp ihmal etme)

Müslim, Birr 144, (2626)

TARİHTE BU HAFTA

*Bosna'da 800 kadar camii Sırplar Tarafından Yıkıldı(20 Ocak 1993) *Ridaniye Zaferi(22 Ocak 1517) *Babiali Baskını(23 Ocak 1913) *Hz.Ali'nin Küfe'de Şehid Edilmesi(24 Ocak 661)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI