Cevaplar.Org

ASR-I SAADET HATIRALARI-36

Asr-ı Saadete bir göz gezdirdiğimizde İslam’a karşı hasut Yahudi âlimleri ve ileri gelenlerinin bin bir hile, komplo, tereddüt ve şüphe üretme faaliyetleri ile karşılarız. Afyon eski Müftüsü merhum Celal Yıldırım Hocaefendi’nin bir eserinde bu konuda ilginç bulduğum bir vakıayı sizlerle paylaşmak istedim.


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2013-06-08 06:09:19

ÜÇ KELİME MUCİZESİ

"İlahî kelamdan insanların istifadesi açısından en elverişli tecelli Kur'an'ın tecellîsidir. O, insanların dillerine, anlayışlarına, hallerine ve idraklerine uygun bir konuşma tarzı ve tecelliye sahiptir. Üslûbu, hedef aldığı kitlenin anlayış, algılayış ve idrak düzeylerini gözetir." Sohbet-i Canan(s: 19)

 Asr-ı Saadete bir göz gezdirdiğimizde İslam'a karşı hasut Yahudi âlimleri ve ileri gelenlerinin bin bir hile, komplo, tereddüt ve şüphe üretme faaliyetleri ile karşılarız. Afyon eski Müftüsü merhum Celal Yıldırım Hocaefendi'nin bir eserinde bu konuda ilginç bulduğum bir vakıayı sizlerle paylaşmak istedim.

"Yahudi âlimleri son defa olmak üzere yeni bir dedikodu mevzuu buldular; Kur'an-ı Kerim'de (etezderi-kübbar- ucâb) kelimeleri vardır. Bunlar bugün Arap dilinde terk edilmiş, unutulmuştur. Bunlara bedel zamanımızda yaşayan sözler kullanılsaydı daha uygun değil miydi? Şeklinde düşüncede bulunup, itirazlarını Cenab-ı Peygambere bildirmek için aralarında karar verdiler.

Hz. Peygamber onları dinledi ve şöyle buyurdu;

-Kuru(delilsiz) iddia olmaz; bu hususta halk içinde yaşlı birisini seçin, getirin, konuşalım. Onun sözleriyle gerçek ne ise bilelim.

Yahudi bilginleri Arabistan'ın pek çok yerlerini gezen, şairlik bakımından Mekke ve Medine ahalisi arasında ün kazanan çok ihtiyar bir kimseyi beraberlerine alarak, tekrar huzura girdiler. Bir iki dakikalık sessizlikten sonra, Allah Rasulu ihtiyara şöyle hitap buyurdu;

-Ey ihtiyar ayağa kalk!

İhtiyar ayağa kalktı. Bunun üzerine Rasulullah "otur" diye ferman etti. İhtiyar oturdu. Bu şekilde Rasulullah tarafından üç kez ayağa kalkıp oturtulan ihtiyar dayanamadı ve sinirli sinirli şöyle seslendi;

-Etezderi Ya Rasulullah, ene min kübbarü'l Arab haza şey'ün ucâb; Ya Rasulullah bana hakaret mi ediyorsun, Ben Arab'ın ulularındanım; bu tuhaf bir şeydir.

Yahudi âlimleri, Hz. Peygamberin(aleyhissalatu vesselam) doğrudan doğruya gerçeği böylece söyletmesi karşısında hayranlıklarını birbirlerine fısıldadılar ve artık açıklama isteme ihtiyacı hissetmeden kelime-i şehadet getirip İslam'la şereflendiler. İhtiyar adam da maksadı anladı ve yüksek sesle hitabından dolayı fetanet-i âzam sahibi o Zat-ı âli kadr'den özür diledi.

Not: Bu üç kelimenin Kur'an'da geçtiği yerler;

*Etezderi: Hud Suresi: 31. Ayet

*Kübbâr: Nuh Suresi: 21. Ayet

Ucâb: Sad Suresi 5. ayet

Kaynak

Celal Yıldırım, İslam Türk Tarihinin Altın Sahifeleri, İkbal Yayınevi, Ankara, Tarihsiz. 

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

DEVİR DEĞİŞTİĞİNDE İSLAM’IN CEMİLESİNİ GÖSTERMEK Vail bin Haceri’l- Hadrami bir pad

ASR-I SAADET HATIRALARI-59

ASR-I SAADET HATIRALARI-59

HZ. ÖMER(R.A)’İN FERASETİ Prof. Dr. Muhammed Süleyman et Temmavi, ‘Hz. Ömer ve Modern Sist

ASR-I SAADET HATIRALARI-58

ASR-I SAADET HATIRALARI-58

HZ. ÖMER’İN RÜYASI VE BAŞI YARILAN KİŞİ Bilindiği gibi Hz. Ömer’in mümtaz özellikler

ASR-I SAADET HATIRALARI-57

ASR-I SAADET HATIRALARI-57

ABDULLAH İBN-İ MESUD’UN KUR’AN’A VUKUFU Abdullah bin Mesud hazretleri Ashab-ı kiram arası

ASR-I SAADET HATIRALARI-56

ASR-I SAADET HATIRALARI-56

İBN-İ ABBAS’IN İLİM AŞKI Abdullah İbn-i Abbas(r.a) hazretleri İslam ilim tarihine adını

ASR-I SAADET HATIRALARI-55

ASR-I SAADET HATIRALARI-55

“İnsanın siması hakikatın aynasıdır.” Seyyid Süleyman Nedvi PEYGAMBER SİMASI Dilimize

ASR-I SAADET HATIRALARI-54

ASR-I SAADET HATIRALARI-54

Zübeyir bin Avvam’ın(r.a) şanlı oğlu Abdullah bin Zübeyir hazretleri İslam Tarihindeki meş

ASR-I SAADET HATIRALARI-53

ASR-I SAADET HATIRALARI-53

“ÖNCE O İSTEDİ” Hz. Ali(r.a) anlatıyor; “Resûlullah (aleyhissalâtu vesselâm) bizi ziy

ASR-I SAADET HATIRALARI-52

ASR-I SAADET HATIRALARI-52

PEYGAMBERİMİZİN EŞİNİ TALTİFİ Hz. Aişe(r.a) validemiz anlatıyor; “Rasulullah(sallallahu

Nâziât, 37-38-39

Azana ve dünya hayatını ahirete tercih edene, şüphesiz cehennem tek barınaktır.

GÜNÜN HADİSİ

Muavvizeteyn (Nas-Felak) Sureleri

"Şeytan insanoğlunun kalbinin üzerinde tünemiş vaziyette bekler. Allah'ı zikredince siner, çekilir, gaflet etse vesvese verir." (Buhari, Tefsir, Kul euzu bi-rabbi'n-nas 1)

TARİHTE BU HAFTA

*İmam-ı Azam Ebu Hanife(r.a.) Vefat Etti.(6 Mayıs 765) *İkinci Dünya Savaşı Sona Erdi.(8 Mayıs 1945) *Osman Gazi'nin Doğumu(9 Mayıs 1252) *Ahmed Cezzar Paşa'nın Akka'da Napolyon'u Yenmesi.(10 Mayıs 1799) *1897 Türk-Yunan Savaşı Türk Zaferiyle Sona Erdi

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI