Cevaplar.Org

ASR-I SAADET ANILARI-10

FETHİN GECİKME SEBEBİ Hz. Ömer’in(RA) devrinde, İslam orduları Mısır’da bir şehri kuşatmışlar, muhasara bir ay devam etmesine rağmen nusret-i ilahi gerçekleşememişti


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2006-09-13 08:06:00

FETHİN GECİKME SEBEBİ

Hz. Ömer’in(RA) devrinde, İslam orduları Mısır’da bir şehri kuşatmışlar, muhasara bir ay devam etmesine rağmen nusret-i ilahi gerçekleşememişti. Emirel müminin Hz. Ömer(RA) bunu haber aldı ve çok üzüldü. Fethin gecikme sebebinin, kalplerdeki bir hastalıktan olduğu teşhisine vardı ve kumandan Amr bin As’a şu mealde bir mektup yazdı:

Anlaşıldığına göre sizin gönlünüzde Mısır’ın büyük ve kıymetli mallarına tama’lanmak belirmiş, ihlâsınız da azalmıştır. Fethin gecikme sebebi işte budur. Cuma günü, Cuma namazını kıldıktan sonra, bu gibi düşüncelerinizden dolayı tevbe edip, yardımcı olması için Allahu zül celal’e dua edin ve hep birden hücuma geçin.”

Halife’nin dediğine eksiksiz uyuldu ve fetih de müyesser oldu..

MÜMİNİN EN ÖNEMLİ İŞİ

İslam’a hizmet etmek niyetinde olanlara çok önemli bir hatırlatmayı yine Hz. Ömer’den(RA) nakledelim. Hilafeti esnasında Hz. Ömer bütün vali ve idarecilere şu fermanı göndermişti: “Bence, sizin bütün işleriniz içinde en ehemmiyetlisi namazdır. Her kim namazı geçirir, ihmal ederse o, diğer işlerini de daha fazla geçiren ve ihmal eden kimse demektir.”

ÖMER BİN ABDÜLAZİZ’İN MUHASEBESİ

Bu nakledeceğimiz hadiseyi bir kitaptan değil, Hüseyin Bayraktar Hocaefendi ile yaptığımız ve kasete aldığımız sohbetten nakledeceğiz. Şöyle diyor hocamız: “ Irak’ta Terbiyetül İslam adlı bir mecmua var. Muharrir heyeti çok büyük ulemadan oluşan bir heyet. O dergide şöyle bir hadise okudum; “Hz. Ömer(RA) vefat ettikten sonra, Abdullah bin Ömer(RA) babasını uzun süre rüyada görmemiş. Bir gün çok yalvarıyor, tazarru ediyor; “Ya Rab! Ne olur, babamın halini bir görsem.”

Nihayet gece bakıyor ki, Hz Ömer bir yerde, mübarek alnındaki teri siliyor. İbn-i Ömer; “Babacığım, halin nasıl?” diyor. Hz. Ömer buyuruyor ki; “Oğlum! Cenab-ı Hak beytülmale ait develerin yularından bile soruyor. Onların su içme yerlerinden bile bana hesap soruyor. “onların su içmelerinin karşılanması için tedbir aldın mı?” diye soruyor. “Fe keyfe nas?(İnsanların durumu nasıl olacak?)

İbn-i Ömer uyanınca bu rüyayı yazıyor, kayda alıyor. Sonra, Ömer bin Abdülaziz halife olunca, o kayda vakıf oluyor. O kaydı görünce ellerini dizlerine vuruyor, sonra başını elleri arasına alıyor ve “Vay! Sana ya Ömer bin Abdülaziz! Takiyyü’t Tahir(Tertemiz takva sahibi) olan Ömer böyle hesaba çekilirse, senin gibi mütref olan(yani nimetler içinde yüzen) bir insanın hali ne olur?” diye hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor.”

EFENDİMİZİN(SAV) BİR İNCELİĞİ

Siyer kitaplarında, Resulullah’ın ashabı ile adab-ı muaşereti insanı öyle mest ediyor ki. Son gördüğüm böyle bir tatlı hadiseyi nakledeyim; “Mikdad(RA) diyor ki; “Biz üç arkadaş Resulullah Sallallahu aleyhi ve sellemin huzurunda misafir bulunuyorduk. Yatsıdan sonra, gitmek veya yatmayı düşünüyorduk ki, Resulullah Sallallahu aleyhi ve selem biraz geç teşrif etti. Selam verdikten sonra cemaate gülümseyerek; “Gitmek isteyenler gürültü etmeden gitsinler, uyumak isteyenler de gözlerini açmadan, sessizce uyusunlar” buyurdular.

Kaynak:

1- Hayatü’l Müslimin- Eşref Ali Tehanevi- terc: Ali Genceli- Konya İslami Neşriyat-İrfan Matbaası- İst–1977

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

Zümra Melle Han, 2012-11-12 07:59:42

Allah razı olsun

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

adnan, 2006-09-28 13:41:07

sitenizle tanıştığıma memnun oldum .hoş bir site olmuş devamlı okumayı ve tavsiye edebileceğim güzellikte .başarılar dilerim

Bu yoruma katılıyor musunuz ?

DİĞER YAZILAR

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

ASR-I SAADET HATIRALARI-64

HZ. ÖMER(R.A)’İN İSTEDİĞİ HUSUS Merhum Ali Himmet Berki diyor ki; “Bir gün Hazret-i Öme

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

ASR-I SAADET HATIRALARI-63

“BÖYLE YAPANLARA MÜNAFIK DERLERDİ” Merhum Zahid Kotku hazretleri naklediyor; Bir gün, -ma

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ASR-I SAADET HATIRALARI-62

ABDULLAH BİN CAFER’İN(R.A) BİR CİVANMERTLİĞİ Abdullah bin Cafer(r.a) Mute savaşının bü

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

ASR-I SAADET HATIRALARI-61

HZ. ALİ’NİN ECELE BAKIŞI Hz. Ali(k.v)'nin güzel bir sözü var, "ecelim benim ne güzel muhaf

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

ASR-I SAADET HATIRALARI-60

DEVİR DEĞİŞTİĞİNDE İSLAM’IN CEMİLESİNİ GÖSTERMEK Vail bin Haceri’l- Hadrami bir pad

ASR-I SAADET HATIRALARI-59

ASR-I SAADET HATIRALARI-59

HZ. ÖMER(R.A)’İN FERASETİ Prof. Dr. Muhammed Süleyman et Temmavi, ‘Hz. Ömer ve Modern Sist

ASR-I SAADET HATIRALARI-58

ASR-I SAADET HATIRALARI-58

HZ. ÖMER’İN RÜYASI VE BAŞI YARILAN KİŞİ Bilindiği gibi Hz. Ömer’in mümtaz özellikler

ASR-I SAADET HATIRALARI-57

ASR-I SAADET HATIRALARI-57

ABDULLAH İBN-İ MESUD’UN KUR’AN’A VUKUFU Abdullah bin Mesud hazretleri Ashab-ı kiram arası

ASR-I SAADET HATIRALARI-56

ASR-I SAADET HATIRALARI-56

İBN-İ ABBAS’IN İLİM AŞKI Abdullah İbn-i Abbas(r.a) hazretleri İslam ilim tarihine adını

ASR-I SAADET HATIRALARI-55

ASR-I SAADET HATIRALARI-55

“İnsanın siması hakikatın aynasıdır.” Seyyid Süleyman Nedvi PEYGAMBER SİMASI Dilimize

ASR-I SAADET HATIRALARI-54

ASR-I SAADET HATIRALARI-54

Zübeyir bin Avvam’ın(r.a) şanlı oğlu Abdullah bin Zübeyir hazretleri İslam Tarihindeki meş

De ki: Sizin kendisinden kaçtığınız ölüm, muhakkak sizi bulacaktır. Sonra da görüleni ve görülmeyeni bilen Allah'a döndürüleceksiniz de O size bütün yaptıklarınızı haber verecektir.

Cum'a, 8

GÜNÜN HADİSİ

İçinde Allah'ın anıldığı ev ile içinde Allah'ın anılmadığı ev diri ile ölüye benzer.

Müslim

TARİHTE BU HAFTA

*Yavuz Sultan Selim'in Ridaniyye Zaferi(22 Ocak) *Hz.Ali (r.a.) Efendimiz'in Şehit Edilmesi(24 Ocak) *I.Murad Hân'ın Haçlı Ordusuna Karşı Sırpsındığı Zaferi(25 Ocak) *Büyük Muhaddis ve Tarihçi İbn-ü Asâkir'in Vefâtı(26 Ocak) *OSMANLI DEVLETİ'NİN KURU

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI