HZ. RÜBEYYİ’ BİNTİ MUAVVİZ (R.ANHA)

Hz. Peygamber’in (aleyhissalatu vesselam) yanında tam 7 savaşa iştirak etmiştir.


Nurgül Dere

nurguldere@gmail.com

2010-07-07 10:38:04

Hz. Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) yanında tam 7 savaşa iştirak etmiştir.

BABASI:

Muavviz bin Afra.

ANNESİ:

Ümmü Yezîd.

NESEBİ:

Rübeyyi Binti Muavviz bin Afra bin Haram bin Cundeb el-Ensariyye en-Neccariye.

BAZI ÖZELLİKLERİ:

v Hicretten önce Müslüman olmuş ve Rıdvan biatına iştirak etmiştir.

v Hz. Rübeyyi' (r.anha), Hz. Peygamber'in (aleyhissalatu vesselam) yanında tam 7 savaşa iştirak etmiştir. O, mücahitlere yemek yapar, yaralıların tedavisi ile meşgul olur, şehit cesetlerini toplardı.

v Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam), birçok kez Hz. Rübeyyi'nin evine teşrif edip, istirahat buyurmuşlardır.

v Hz. Rübeyyi' 21 hadis rivayet etmiştir.

v İlmî derecesi yüksek idi. Hz. İbni Abbas (r.a) ile Hz. İmam Zeynül-Abidin (r.h) kendisine gelip ilmî ve fıkhî meseleleri sorarlardı.

HAYATI:

Hz. Rübeyyi' (r.anha) Adiyy bin Neccaroğullarındandır. Dolayısıyla Medinelidir ve Resûlullah'ın (aleyhissalatu vesselam) annesi tarafından akrabasıdır. Hz. Rübeyyi'nin kardeşleri hep Afra evladı diye meşhur olmuşlardır.

Peygamberimiz'in (aleyhissalatu vesselam) Medine'ye hicretinden önce Müslüman olmuştur. Resûlullah'ın hicretinden sonra da İyas bin Bukeyr el-Leysî ile evlenmiş ve bu evlilikten Muhammed adında bir oğlu olmuştur.

Buhari, Tirmizi ve başkaları Halid b. Zekvan yoluyla er-Rübeyyi' Binti Muavviz radıyallahu anha'dan rivayet ediyorlar: "Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) gelin olduğumun ertesi günü gelip yanıma girdi senin şimdi oturduğun gibi yatağımın üzerine oturdu. Bu arada bazı kız çocukları bizim için def çalmakta ve babalarımızdan Bedir günü şehid düşen kimselerin kahramanlıklarını dile getirmekte idiler. Bu kızlardan birisi: "Şu anda aramızda bir Peygamber var, yarın ne olacağını bilir" dedi. Bunun üzerine Peygamber o kıza: "Bunu bırak da önceden söylemekte olduğun sözleri söyle" buyurdu."

"Rübeyyi'nin (r.anha) babası Hz. Muavviz (r.a) Ebû Cehil'i öldürenlerdendir. Esma isimli güzel kokular satan bir kadın vardı. Bir gün birkaç kadınla Hz. Rübeyyi'nin evine gitti. Hâl hatır sordu. O da tanışma yollu cevap verdi; kendini, ailesini tanıttı. Kadın, babasının adını duyunca: "Sen kendi liderini öldüren adamın kızı mısın?" dedi. Ebû Cehil bütün Arapların lideri kabul ediliyordu. Bunu duyan Rübeyyi' öfkelendi ve: "Ben kendi kölesini gebertenin kızıyım!" dedi. Rübeyyi', Ebû Cehil'in "babasının lideri" şeklinde tanımlanmasına razı olmamış ve "babamın kölesi" diye tarif etmişti. Ebû Cehil'e köle denmesine sinirlenen kadın: "Sana güzel koku satmak bana haramdır!" dedi. Rübeyyi' de: "Senden güzel koku almak da bana haramdır! Senin kokularından daha pis ve iğrenç bir koku görmedim!" dedi. Rübeyyi': "Bunu, onu iyice kızdırmak için söylemiştim" diyor.

İşte bu dinî samimiyet ve gayret Ebû Cehil gibi azılı bir düşmanın lider gibi gösterilmesine engel olmuştu. Bugün ise dinin amansız düşmanlarına ondan daha şatafatlı unvanlar veriliyor. Karşı çıkan biri olursa, ona da dar kafalı, geri düşünceli deniyor. Hz. Peygamber (aleyhissalatu vesselam) buyuruyor ki: "Münafığa "lider", "önder" vs. demeyin! Eğer siz onlara "lider", "önder" derseniz, Rabbiniz size gazap eder."

Hz. Rübeyyi'nin diğer ahvali ve vefat yılı belli değildir.

HAKKINDAKİ HADİSLER:

v İbn Ebî Hayseme, babasından naklen dedi ki: "Ağaç altında biat eden kadınlardandır."

v Ebu Ömer (b. Abdilberr) dedi ki: "Bazen Resûlullah (sallallahu aleyhi ve sellem) ile savaşa çıkardı."

v Rübeyyi' Binti Muavviz radıyallahu anha şöyle demiştir: "Biz Allah Resûlü (sallallahu aleyhi ve sellem) ile birlikte savaşlara katıldığımızda su taşır, yaralıları tedavi eder ve savaş alanındaki ölen Müslümanların cesetlerini kaldırırdık."

v Ebu Davud, Tirmizi ve İbn Mace İbn Akil yoluyla Rubeyyi'den (r.anha) Peygamber'in (sallallahu aleyhi ve sellem) abdest alış şekli hakkında hadisler rivayet etmişlerdir. Bunlardan birisi şu şekildedir: "Peygamber (sallallahu aleyhi ve sellem) bazen bize gelir ve: "Abdest almam için su dök!" derdi…"

v İbn Sad, er-Rübeyyi' Binti Muavviz'den (r.anha) rivayet ediyor: "Kocama: "Bütün mallarımı sana vermek sûretiyle senden boşanmak istiyorum" dedim. O da: "Tamam" dedi. Zırh hariç her şeyi ona verdim. Beni Osman'a (r.a) şikâyet etti ve ona her şeyi anlattı. Osman (r.a): "Şart ileri sürebilirsin" dedi ve ben de zırhı ona verdim."
Bundan daha tam bir metinle de başka bir yoldan rivayet etmiştir. O rivayette Osman (r.a): "Şart ileri sürebilirsin. İstersen, başının saç örgüsüne kadar ona ait her şeyi al" demiştir. Bu, Osman'ın (r.a) kuşatıldığı 35 yılında olmuştur.

 

KAYNAK

Nurgül Dere, Hanım Sahabîler, Kayıhan Yayınları, İstanbul, 2019.

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

HZ. HANSÂ (R.ANHA)

“Bütün bilginler ondan önce veya sonra hiçbir kadının ondan daha güzel şiir yazmadığınd

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ TUVEYT (R.ANHA)

Allah’ın rızasını kazanmanın yollarından biri de eşinin rızasını kazanmaktır. Hz. Havle

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

HZ. ÜMMÜ HUMEYD ES-SAİDİYYE (R.ANHA

Namaza çok düşkün bir hanımefendidir.

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

HZ. SÜBEY’A BİNTİ EL-HÂRİS EL-ESLEMİYYE (R.ANHA)

Allah Resûlü'nün, istediği kişi ile evlenebilmesi için ruhsat verdiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ SİNÂN (R.ANHA)

Peygamberimiz’in (aleyhissalatu vesselam) hacca giderken davet ettiği hanım sahabedir.

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ MÂLİK (R.ANHA)

Resûlullah’ın (aleyhissalatu vesselam) duasını alıp, mucizesine şahit olmuştur.

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

HZ. HAVLE BİNTİ YEMÂN (R.ANHA)

Sahabenin büyüklerinden Huzeyfe bin el-Yemân’ın kız kardeşidir.

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ ZİYÂD EL-EŞCEİYYE (R.ANHA)

Efendimiz (aleyhissalatu vesselam) ile birlikte Hayber’in fethine iştirak etmiştir.

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ BUCEYD (R.ANHA)

Kendisi fakir olmasına rağmen sadakaya çok ehemmiyet verirdi.

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

HZ. ÜMMÜ İSHAK (R.ANHA)

Hicret etmek için yola çıktıklarında kardeşini şehit vermiş ve tek başına Medine'ye gidere

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

HZ. ÜMMÜ SÜNBÜLE (R. ANHA)

Peygamberimiz’e (aleyhissalatu vesselam) ikramlarda bulunmuştur. NESEBİ: Eslem kabilesindendir

Zulüm (ve haksızlık) edenlere de sakın meyletmeyin! Sonra size de ateş dokunur. Sizin Allah'tan başka dostlarınız yoktur, sonra size yardım da edilmez.

Hûd, 113

GÜNÜN HADİSİ

Zalim sultanın yanında gerçeği söylemek en büyük cihaddandır.

Tirmizi 13, (2175)

TARİHTE BU HAFTA

*Prut Barış Antlaşması (Osmanlı-Rusya) 22 Temmuz 1711 *İkinci Meşrutiyet'in ilanı 23 Temmuz 1908

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI