Cevaplar.Org

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hece harfleri” için; “tenbih içindir der. Zemahşeri de “zihinlere tenbihtir” der. S. 69


Salih Okur

nedevideobendi@gmail.com

2020-08-17 07:41:05

16-"Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur" derler. S. 68

17-Suyuti "hece harfleri" için; "tenbih içindir der. Zemahşeri de "zihinlere tenbihtir" der. S. 69

18-Vahy kâtipleri 42 kişiyi bulur. İbn-i Asakir 23 tanesinin ismini sayar. S. 74

19-Belazuri'nin nakline göre ezvac-ı tahirattan Hz. Hafsa ve Ümmü Gülsüm okuyup yazabiliyordu. Hz. Aişe ve Ümmü Habibe ise sadece okuyabiliyorlardı. 74,

20- Kur'an'ın üçte ikisi Mekke'de nazil oldu. S. 76

21-Kur'an'ın usul-i fıkha göre tarifi; "peygamberimize irsal buyrulan ve tevatüren nakledilen mushaflarda yazılı bulunan ve tilavetiyle teabbüd olunan kelam-ı mu'ciz ve nazm-ı celildir." S. 79

22-Kur'an; Osman ve Gufran veznindedir. S. 79

23-Mevzuat-ul Ulum kitabı, Kur'an'ın 55 ismini sayar. S. 84

24-Kur'an, Hz. Peygamberin vefatından altı ay sonra bir mushafta cem oldu. S. 95

25-Kur'an'ın cem işi bir sene kadar sürdü. Hz. Ömer, Hz. Osman, Hz. Ali, Übeyy bin Kaab, Zeyd bin Sabit çok yardımcı oldular. s. 95

26-Peygamberimizle Cebrail(a.s) arasındaki son arzda (Kur'an'ı karşılıklı mukabelede) Kureyş lügatine muhalif olan elfaz terk edilmiştir. S. 97

27-Kur'an surelerinin isimleri, ayetlerin ve surelerin yeri tevkifidir. Yani bizzat vahy tarafından Hz. Peygamber tarafından yapılmıştır. s. 111

28-Kur'an'ın en meşhur isimleri dört tanedir;

a-Kur'an

b-Kitab,

c-Zikir

d-Furkan. S. 118

28-Kur'an'ın sureleri uzunluk itibarıyla dört kısma ayrılır;

a-Tıval: Uzun sureler ki yedi tanedir; Bakara, Âli İmran, Nisa, Maide, En'am, Araf, Yunus, Kehf

b-Miun: Yüzlükler. Yani yüz ayet civarında bulunanlar. Tevbe suresinden sonra gelenler.

c-Mesani; Yüzden az ayeti olanlar.

d-Mufassal; Kur'anın sonundaki ayetler. Bunlar da üçe ayrılar;

1-Tıval-i mufassal Hucurat'tan Buruc'a kadar.

2-Evsat-i mufassal; Buruc'dan Lem Yekun'e kadar

3-Kısa-i mufassal; Lem yekûndan sona kadar. S. 128

29-Ayetlerin sayısı genel kabule göre 6236'dır. S. 128

30-Kur'an'ın harf sayısı; 326.068 veya 323.671'dir. s. 129

31-En uzun sure; Bakara,

En kısa sure; Kevser. S. 130

32-En uzun ayet Mudahane ayeti(Bakara Suresinde) en kısa ayet; "Vel fecri" ve "Vedduha"dır. S. 130

33-Hz. Osman zamanında Kur'an yedi tane istinsah edilip beldelere gönderildi. Yemen ve Bahreyn'e gönderilenlerden pek bir haber olmadığından bazı yazarlar "beş nüsha istinsah edilmiştir" demişlerdir.

-devam edecek-

Bu yazıya yorum yazın


Not: Yanında (*) işareti olanlar zorunlu alanlardır.

Bu yazıya gelen yorumlar.

DİĞER YAZILAR

KUR’AN NOTLARI-10

KUR’AN NOTLARI-10

-Umumiyetle Kur’an-ı Kerim’deki hitaplar üçe ayrılır: a) Rasulullah’a olan hitablar.

KUR’AN NOTLARI-9

KUR’AN NOTLARI-9

Kur’an’ın İ’cazı pek çok yönlerde tecelli eder. Onun i’cazını sadece dili, üslubu ve

KUR’AN NOTLARI-8

KUR’AN NOTLARI-8

74-Fevatih-i Suver(Surelerin başlangıçları) a-Allah’ı övme ile başlayan sureler: 14 tanedi

KUR’AN NOTLARI-7

KUR’AN NOTLARI-7

-Huruf-u Mukatta 29 surenin başındadır. Bunların 27’si Mekki, ikisi Medeni surelerdir. S. 135

KUR’AN NOTLARI-6

KUR’AN NOTLARI-6

51-İbn-i Hacer Askalani Mekke’de ilk vahy kâtibinin Abdullah bin Sad bin Ebi Serh olduğunu söy

KUR’AN NOTLARI-5

KUR’AN NOTLARI-5

2. Kitap Tefsir Usulü Prof. Dr. İsmail Cerrahoğlu, Ankara, 1979 47- Vahiy iki kısma ayrılır

KUR’AN NOTLARI-4

KUR’AN NOTLARI-4

46-Besmele hakkında dört mezhebin kanaati; a-Her surenin başındaki besmele bir ayettir ve o sur

KUR’AN NOTLARI-3

KUR’AN NOTLARI-3

34-Arapçada balın seksen adı var. Kılıcın elli, aslanın, atın, devenin bine yakın isimleri

KUR’AN NOTLARI-2

KUR’AN NOTLARI-2

16-“Selef mesleki en ihtiyatlı, halef mesleki en sâlim yoldur” derler. S. 68 17-Suyuti “hec

KUR’AN NOTLARI-1

KUR’AN NOTLARI-1

Peygamber efendimizin (aleyhissalatu vesselam) Kur’an’ın nazil olması başlamadan önce Hira d

Kur'an okuyacağınız zaman, kovulmuş şeytandan Allah'a sığının.

Nahl,98

GÜNÜN HADİSİ

İlim talebi için yola çıkan kimse dönünceye kadar Allah yolundadır.

(Tirmizi, 2649)

TARİHTE BU HAFTA

*Uyvar Kalesi Fethedildi.(24 Eylül 1663) *Niğbolu Savaşaı Kazanıldı.(25 Eylül 1396) *Birinci Viyana Kuşatması(27 Eylül 1529) *Preveze Deniz Zaferi(28 Eylül 1538) *Demokrat Parti Kapatıldı(29 Eylül 1960)

ANKET

Sitemizle nasıl tanıştınız?

Yükleniyor...

SİTE HARİTASI